Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Videofor all presentation Bulgarian

283 views

Published on

Video For ALL EU funded education project

To build a comprehensive repository of ways video can be used as a tool for language learning, for every level and every age.

Website http://videoforall.eu/
Facebook https://www.facebook.com/VideoforALL.EU

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Videofor all presentation Bulgarian

 1. 1. Video for ALL European Funded Project Проект ‘Видео за всички’ – използване на дигитално видео като инструмент за изучаване на езици’ е подкрепен финансово от ЕК. Този документ отразява гледната точка На своите автори и Комисията не отговаря за начина, по който се използва съдържащата се в него информация.
 2. 2. Video for ALL Mission Създаване подробен ресурс от всички начини, по които можем да използваме видео в езиковото обучение.
 3. 3. Video for ALL Ерата на видеото – защото видеото се обръща към всички рецептори Отлично за развиване на основните езикови умения Слушане Говорене Четене Писане
 4. 4. Video for ALL Предимства • Автономно учене • Продукция на обучаемите, вкл. речева • По всяко време и на всякакво място • Ангажиращо вниманието и емоциите съдържание • Лесна употреба • Огромен брой от съществуващи видео материали, които могат да се използват
 5. 5. Video for ALL Цели За: всички учители по езици и ученици, изучаващи езици Всички езици Всички нива Всички възрасти Всички страни Bulgarian - български език Croatian - Hrvatski Czech - Čeština Danish - Dansk Dutch - Nederlands English - English Estonian - Eesti Finnish - Suomi French – Français German - Deutsch Greek - Ελληνικά Hungarian - Magyar Irish - Gaeilge Italian - Italiano Latvian - Latviešu Lithuanian - Lietuvių Maltese - Malti Polish - Polski Portuguese - Português Romanian – Română Slovak - Slovenčina Slovene - Slovenščina Spanish - Español Swedish - Svenska
 6. 6. Цели на проекта Video for ALL Да се интегрира използването на видео в езиковото обучение Да се създадат добри практики, които да са лесно приложими Да демонстрира всички възможни употреби на видеото в ЕО Да демонстрира как се прави и редактира видео материал Да подчертае ефективността от използване на видео в ЕО
 7. 7. Video for ALL Дейности Изследване на използване на видеото в контекста на ЕО Създаване на репозиториум от добри практики Осигуряван ена достъп до тези добри практики Разработване на пилотни материали Пилотиране на материалите и тяхното оценяване Създаване на обучителен курс за учители Създаване и провеждане на уъркшопове онлайн и офлайн
 8. 8. Video for ALL Изследвания Изследване на използването на видео в ЕО Основна и допълнителна информация относно използване на видео в ЕО Научна литература Кейс стадис Добри практики Проекти, финансирани от ЕК Интернет инструменти за създаване на видео
 9. 9. достъпност Video for ALL Ресурси и тяхната 50 добри практики, основани на използване на видео в ЕО Всяка придружена от примери за използването й от гледна точка на Възраст Ниво по ОЕЕР Демонстрационни видео материали Модели Практиките ще бъдат публикувани на сайта на проекта и чрез други канали
 10. 10. Video for ALL Пилотиране Пилотиране онлайн и офлайн с цел тестване на инструменти и практики С помощта на 80 учители от цяла Европа от: Начални училища Прогимназии и гимназии Университети Обучители на учители. Събиране и обработка на резултати, мнения и препоръки За да се включите в пилотирането на Video for ALL, пишете на: joel@kindersite.info
 11. 11. Video for ALL Обучение Курс за учители и онлайн и офлайн семинари Как да се използват практиките Курс VIDEO for ALL (5 дни) 6 семинара Онлайн - 1 час Офлайн – 2 часа
 12. 12. Възможности за иновационни изследвания • Използване на видео, създадено от ученици (с камера или онлайн инструменти), в ЕО • Стимулиране на речева продукция с помощта на видео материали • Развиване на междукултурна компетентност • Стимулиране по-високи резултати при обучението по няколко езикови дисциплини, изучавани в училище • ……………………..
 13. 13. Примери • Създадени от ученици http://www.dvolver.com/live/movies-664782 • Въз основа на съществуващи ресурси http://www.grapheine.com/bombaytv/movie-en-4dcc9067eefb21084abc28c24233cf8a.• Дискутирайте как бихте могли да използвате двата примера в собствената си практика • Изпращайте идеите си на nina.tsvetkova@gmail.com
 14. 14. Video for All Благодарим за вниманието уебсайт: http://www.videoforall.eu Facebook : https://www.facebook.com/VideoforALL.EU Viducate ‘Video for All’ Channel: TeacherTraining Videos ‘Video for All’ Channel:

×