Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ed20 work introduction to the project Turkish

241 views

Published on

EdWeb2Work is a European Union funded education project that has two missions:
1. To create a network that spans education and the world of work and is designed to improve the use of Web2.0 tools in both fields.
2. To create a set of tools for the empirical evaluation of Web2.0 tools

The project will create a network between stakeholders in the education and work sectors that will examine how both should be using Web2.0 in the education and work environments.

http://www.ed20work.eu/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ed20 work introduction to the project Turkish

 1. 1. Ed2.0Work Proje Tanıtımı The project ‘Ed2.0Work - European network for the integration of Web2.0 in education and work’ has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 2. 2. Misyon • Eğitim ve iş hayatını bir araya getiren bir ağ oluşturarak Web 2.0 araçlarının kullanımını artırmak • Web 2.0 aralarının amprik olarak değerlendirilmesi için araçlar geliştirmek Projenin 2 misyonu: Ed2.0Work Proje Tanıtımı
 3. 3. Hakkında Tüm eğitmenler ve iş dünyasında Web 2.0 araçlarının sinerji içinde kullanılması İhtiyaçların ve gerekli çözümlerin incelenerek Etkinin amprik olarak değerlendirilmesi Ed2.0Work Proje Tanıtımı
 4. 4. Amaçlar Web2.0 araçlarının etkinliğini değerlendirmek için kriterlerin bulunduğu ampirik şablon oluşturmak. Paydaşların ihtiyaçlarını ve Web 2.0 araçlarının nasıl kullanılabileceğini belirlemek. Varolan kullanım yöntemlerini tespit etmek Bir veri tabanı (merkezi depo) oluşturmak ve güncellemek Ed2.0Work Proje Tanıtımı
 5. 5. Yöntem Literatüre taraması Özel İlgi Gruplarının (ÖİG) Oluşturulması ve Raporlama Çalıştaylar ve kullanım kılavuzlarının düzenlenmesi Eğitim ve iş dünyası arasında ağ oluşturulması Konferanslar ve online Webinar düzenlenmesi Projenin çıktıları: Ed2.0Work Proje Tanıtımı
 6. 6. Özel İlgi Grupları Tematik tabanlı: Web2.0 ve Internet kaynakları Öğrenme ve öğretme pedagojileri Mükemmellik ve kalite kriterlerini de içeren müfredat Ed2.0Work Proje Tanıtımı
 7. 7. Araştırma Eğitim ve iş dünyasında Web 2.0 araçlarının kullanımı hakkındaki literatürün taranarak araştırma sonucunun yayınlanması Web 2.0 araçlarının belirlenmesi (Web 2.0 içeriği oluşturmak için kullanılanlar da dahil olmak üzere) Belirlenen araçların değerlendirilmesi ve yayınlanması Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik eğitim materyallerinin tespit edilmesi Belirlenen eğitim materyalleri hakkında yayın hazırlanması Araştırma ve yayın Ed2.0Work Proje Tanıtımı
 8. 8. Çalıştaylar Eğitimciler için öğretimde Web2.0 becerileri İşverenler için üretimi artıran Web2.0 araçları Eğitsel Çalıştaylar Ed2.0Work Proje Tanıtımı
 9. 9. Konferanslar Konferans ve Online Webinar K1 – Web 2.0 araçlarının Değerlendirilmesi Konferansı– gerçekten ne kadar yararlılar? K2 – Çalışma Gruplarının Sunacağı Sonuçlar K3 – Avrupa Ağı Ed2.0Work final konferansı Ayrıca: Her Özel İlgi Grubu (ÖİG) çalışma gruplarının Online Webinar Konferansları Ed2.0Work Proje Tanıtımı
 10. 10. Web sayfası : http://www.ed20work.eu/ Facebook : https://www.facebook.com/ed20work

×