Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentació Adaale III Jornades Europees 2013

Ad

Analysis of Dropout Among Adult
Learners Throughout Europe
Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults
Departamen...

Ad

Punt de partida
A l’acord de Bolonia hi ha el compromís europeu en:
 Augmentar el nivell de formació dels ciutadans europ...

Ad

Justificació del projecte
Es destinen molts recursos per donar una segona oportunitat a
les persones adultes amb baixos ni...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Presentación1
Presentación1
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
1 of 21 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Presentació Adaale III Jornades Europees 2013

 1. 1. Analysis of Dropout Among Adult Learners Throughout Europe Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults Departament d’Ensenyament 29 d’abril de 2013
 2. 2. Punt de partida A l’acord de Bolonia hi ha el compromís europeu en:  Augmentar el nivell de formació dels ciutadans europeus.  Afavorir l'aprenentatge al llarg de la vida.
 3. 3. Justificació del projecte Es destinen molts recursos per donar una segona oportunitat a les persones adultes amb baixos nivells d’instrucció.  Aquests recursos impliquen un cost que no és només econòmic si no també social i personal i no s’aprofita suficientment.  Hi ha investigacions que demostren que els adults que tornen a l'educació donen un tomb a la seva carrera i augmenten així les seves oportunitats en la seva vida.
 4. 4. Socis Som: Irlanda (coordinació), Noruega, Àustria, Alemanya, Lituània, Portugal i Catalunya.
 5. 5. Objectius  Desenvolupar una recerca sobre les raons de l’abandonament a les segones oportunitats.  Comprendre les raons de l’abandonament de l’alumnat adult.  Utilitzar les habilitats i l'experiència dels educadors de persones adultes.  Desenvolupar intervencions pedagògiques.
 6. 6. Actuacions  Disseny d’instruments de recollida de dades per a l’detecció de les causes d’abandonament. (Àustria, Octubre 2011)
 7. 7. Actuacions  Anàlisi de les causes comunes de l’abandonament.  Tria de les causes externes susceptibles d’estudi (Portugal, Febrer 2012)
 8. 8. Actuacions  Presentació de metodologies i bones pràctiques que ajuden a minimitzar les causes d’abandonament detectades. (Noruega, Juliol 2012)
 9. 9. Actuacions  Presentació d’experiències d’èxit.  Estudi i definició dels factors comuns d’abandonament. (Catalunya, Setembre 2012)
 10. 10. Actuacions  Revisió del marc teòric del projecte, contrast amb altres autors.  Creció de materials de difusió del projecte:  Booklet  Pàgina web (Alemania, Gener 2013)
 11. 11. Actuacions  Redacció de les conclusions i recomanacions.  Preparació del seminari final que es durà a terme a Irlanda el dia 22 de maig.  The mature student experience in second chance education: A lifelong learning approach. (Lituania, Abril 2013)
 12. 12. Identificació de factors  S’han identificat factors que estan fora del control pedagògic.  La diferència entre els països són mínimes .  S’han identificat els 4 factors clau més comuns:  La motivació,  el suport de entorn de l’alumnat,  les expectatives poc realistes de l’alumnat i  les dificultats en la llengua
 13. 13. Manca de motivació  La manca de motivació s’associa amb manca d’objectius, d’hàbits, i habilitats socials i baixa autoestima.  Eines d'orientació identificades:  L'establiment d'objectius individuals dels estudiants,  Proporcionar orientació als estudiants  El suport dels mestres / professors  La capacitació adequada per al personal docent
 14. 14. Suport de l’entorn  Un suport de l’entorn es basa en tres pilars fonamentals: l'escola, la família i l'Estat.  Les conseqüències de les polítiques socials i d'educació.  La influència del medi social i familiar.  Les circumstàncies escolars.
 15. 15. Expectatives poc realistes  Les expectatives, tant les massa elevadas com les baixes estan relaciones amb l’autoestima de cada persona.  Les expectatives poc realistes suggereixen una manca de coneixement i un buit d'informació.  Possibles actuacions docents i eines d'orientació identificades pel projecte són:  Donar informació més detallada als estudiants adults potencials.  Fer un seguiment dels estudiants més enllà de l’acollida.  L'honestedat davant de l’estudiant.
 16. 16. Dificultats en la llengua  El llenguatge és el principal mitjà de comunicació en la formació.  S’han identificat problemes acadèmics i gramaticals que desemboquen en pèrdua de confiança per part de l’alumnat, baixa autoestima i, finalment, poca motivació per continuar.  Influència dels problemes de domini de la llengua en l’abandonament:  Els problemes de domini de la llengua dificulta el seguiment dels cursos.  Dificultat per expressar-se correctament.  Perdre interès en el material del curs.  Problemes psicològics.
 17. 17. Conclusions/recomanacions Relacionades amb el suport a l’alumnat  Oferir als estudiants informació i orientació suficient abans d’iniciar els seus estudis.  L’orientació i l’assesorament que ha de rebre l’alumnat adult ha de ser més efectiviu i alhora permanent.  Fer que els estudiants adults prenguin consciència de les dificultats / problemes que estan fora del control pedagògic.  Preveure pre-cursos de formació, previs al començament d’estudis. (competències lingüístiques)
 18. 18. Conclusions/recomanacions Relacionades amb el suport al professorat  Conscienciar al professorat sobre els 4 factors clau de l’abandonament.  Formar els formadors de persones adultes per:  fer front a les causes de l’abandonament i afavorir la retenció de l’alumnat.  dotar-lo d’eines i habilitats al professorat per a que faci front als problemes que té l’alumnat adult  dotar-lo d’eines i habilitats al professorat per a que el sàpiga acompanyar en el seu procés formatiu.  Revisar els programes d’inducció, acollida i orientació.
 19. 19. Conclusions/recomanacions Altres  El domini de la llengua i de les competències lingüístiques són bàsiques per iniciar qualsevol ensenyament.  Flexibilitzar al màxim els programes formatius. …………………..
 20. 20. Moltes gràcies! Més informació Website link: http://adaale.wordpress.com/

×