Skillful problem solving

2,836 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,836
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skillful problem solving

 1. 1. NUR ELLYA AQILLA BT MAZLAN D20091035130
 2. 2. Akses dan Ekuiti Isu Teknologi Dalam Pendidikan Subjek MatematikKetidakadilan dalam penggunaan teknologi oleh semua pelajar Apakah cara penyelesaian untuk masalah ini? Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar Perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperolehi Latihan dan perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesanPihak kerajaan perlu memastikan bahawa kesemua sekolah di bandar dan luar bandar dibekalkan dengan kuantiti yang bersesuaian Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolahPihak kerajaan perlu menyediakan perisian yang berkaitan dengan pengajaran kepada semua Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi guruGuru perlu diberi latihan sepenuhnya dalam mengendalikan sistem komputer masalah ini Apakah yang akan berlaku jika kita menyelesaikan dengan menggunakan cara di atas?Pihak sekolah perlu menyediakan pembantu makmal dan juruteknik bagi menyelenggarakan komputer Pihak kerajaan perlu memastikan bahawa kesemua sekolah di bandar dan luarPihak kerajaan perlu meningkatkan bilangan guru terlatih dalam ICT bandar dibekalkan dengan kuantiti yang bersesuaian Pihak kerajaan perlu menyediakan perisian yang berkaitan dengan pengajaran kepada semua guru Guru perlu diberi latihan sepenuhnya dalam mengendalikan sistem komputer
 3. 3. Pihak sekolah perlu menyediakan pembantu makmal dan juruteknik bagi menyelenggarakan komputerApakah yang akan berlaku jika kita menyelesaikan masalahini dengan menggunakan cara di atas? Akibat NilaiPihak kerajaan akan mengeluarkan bajet Guru akan memperoleh pelbagai ilmu dan dan kos yang lebih banyak dalam kemahiran bagi mengedalikan ICT menyediakan komputer, perisian dan Pelajar akan memperoleh peluang bagi guru terlatih dalam mengendalikan ICT menggunakan komputerGuru akan lebih banyak mengikuti program Mengurangkan jurang rakyat yang berbeza dan kursus bagi meningkatkan tahap dari segi keperluan dan kebolehan kendalian dalam ICT bagi mendapat pendidikan secara sama rata
 4. 4. NURLIYANA BINTI MOHD JAMIL D20091034778
 5. 5. Apakah Masalah?Masalah yang akan dibincangkan ini adalah masalah tentang pencapaian matematik olehpelajar bangsa melayu yang lemah jika dibandingkan dengan pencapaian matematik olehpelajar bangsa cina. Itu adalah kenyataan jelas tentang masalah yang ingin saya utarakan. Namun, sayaharap, para pembaca perlu jelas mengenai niat saya menyatakan masalah ini. Sebenarnya,saya ingin menyatakan masalahnya di sini adalah bukan saya ingin membuat perbandinganiaitu pelajar melayu lemah matematik daripada pelajar cina, tetapi masalahnya adalahpenguasaan pelajar melayu dalam matematik yang perlu dibimbangkan kerana prestasi dalampeperiksaan menunjukkan pelajar melayu tidak dapat menguasai matematik. Pelajar bangsa cina dan melayu menjawab soalan yang sama dalam peperiksaan besarseperti UPSR, PMR, dan SPM. Oleh itu, hal ini jelaslah menunjukkan penguasaan pelajarbangsa melayu dalam matematik yang mempunyai masalah. Mengapa pelajar bangsa melayutidak dapat menguasai matematik? Bukti kejayaan pelajar bangsa cina menjawab soalanpeperiksaan telah menunjukkan set soalan yang dibuat dalam peperiksaan setaraf dengantahap pembelajaran dan pemikiran pelajar-pelajar yang normal. Contoh-contoh daripada kajian telah menunjukkan prestasi pelajar bangsa melayu yangrendah dalam peperiksaan matematik berbanding dengan pelajar bangsa bukan melayu.Penerangan kajian ini telah dinyatakan dengan jelas dalam penulisan ilmiah saya. Saya pastisemua orang sudah sedia maklum bahawa prestasi pelajar bangsa cina dalam matematik iaitumereka memang bijak dalam matapelajaran ini pada masa sekarang. Saya tidak menyatakan keseluruhan pelajar melayu lemah matematik dan saya jugatidak menyatakan keseluruhan pelajar bangsa cina bijak dalam matematik. Bukti kajiandibeberapa buah tempat dan sekolah yang menunjukkan secara keseluruhannya situasimasalah ini iaitu pelajar bangsa melayu lemah dalam matematik berbanding dengan pelajarbangsa cina.
 6. 6. Apakah Punca Masalah Ini?Punca masalah ini tidak dapat dinyatakan dengan tepat seperti kita membuat kiraan matematikyang mana hasil jawapan adalah suatu nombor sahaja, manakala jawapan yang selaindaripada itu adalah salah. Bagi menyatakan punca kepada masalah ini, banyak faktor yangboleh menjadi punca terjadinya masalah ini. Salah satu faktor adalah diri pelajar melayu itu sendiri. Mereka mempelajari matematikkerana mereka ingin berjaya dalam peperiksaan iaitu mendapat keputusan A dalampeperiksaan untuk kertas matematik ini. Mereka tidak mempelajari matematik kerana minat.Oleh itu, pemahaman mereka dalam matematik pada permukaan sahaja. Contohnya merekatidak memahami formula dan jalan pengiraan kepada topik yang dipelajari sahaja. Mereka jugatidak mengambil tahu mengapa formula ini dibentuk dan bagaimana penggunaan topik itudalam kehidupan. Selain itu, kebanyakan pelajar melayu yang tidak menunjukkan prestasi cemerlangdalam matematik biasanya akan mempelajari matematik pada waktu hampir-hampirpeperiksaan. Berbanding dengan pelajar cina yang mempelajari matematik kerana minat.Mereka akan resah jika mereka tidak memahami sesuatu topik yang baru diajar oleh gurumereka. Mereka juga akan mempelajari sesuatu topik dengan sendiri jika mereka inginmengetahui dengan lebih lanjut akan topik tersebut dan mereka akan membuat latihantambahan di rumah. Manakala, pelajar melayu bisanya akan menunggu latihan yang diberikanoleh guru mereka sahaja. Faktor kedua mungkin datang daripada ibu bapa iaitu didikan daripada kecil. Didikandaripada kecil ini merupakan pengaruh persekitaran dan corak kepada tingkah laku kanak-kanak tersebut. Ibu bapa biasanya hanya bertanyakan kerja sekolah anak-anak mereka sudahsiap atau belum. Tetapi, mereka tidak mengambil berat akan kemajuan anak mereka dalammatapelajaran metematik. Mereka tidak mengambil tahu samaada anak mereka faham atautidak mengenai konsep matematik yang baru dipelajarinya di sekolah. Kesannya, anak-anak iniyang telah ketinggalan dalam pelajaran matematik tahap rendah akan gagal menguasai konsepasas matematik yang seterusnya. Mereka tidak dapat menguasai dan memahamimatapelajaran ini. Mereka akhirnya akan hilang minat dalam matematik.
 7. 7. Faktor berikutnya adalah datang daripada guru juga. Guru gagal menerapkan minatterhadap matematik dalam diri pelajar-pelajarnya. Oleh itu, pelajar-pelajar ini menganggapmatapelajaran ini hanya sebagai matapelajaran untuk dijawab dalam peperiksaan dan merekaperlu berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam matematik. Apabilamereka tidak mendapat keputusan yang cemerlang dalam matematik, mereka akan berasakecewa dan tertekan. Maka, mareka akan menganggap matapelajaran ini suatu matapelajaranyang tidak menyeronokkan dan tertekan. Mereka semakin tidak meminati matematik. Langkah untuk mengatasi masalah ini haruslah diambil dengan segera. Kita perlumembantu anak-anak melayu yang leka dan ketinggalan dalam matapelajaran ini. Anak-anakmelayu dilahirkan serupa dengan anak-anak cina atau india. Cuma persekitaran yangmembentuk tingkah laku dan pencapaian pelajar- pelajar ini. Tiada alasan lain untukmenyatakan perbezaan pencapaian matematik oleh pelajar melayu dan cina. Puncanya,bermula pada sikap pelajar. Guru dan ibu bapa juga tidak terlepas daripada tanggungjawabmasalah ini kerana ibu bapa dan gurulah yang mencorakkan keperibadian pelajar-pelajar ini. Sebagai seorang bakal guru, saya menyatakan pendapat saya mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dalam tugasan ini. Langkah-langkah yang dinyatakan inimempunyai kelebihan dan kelemahannya. Pelaksanaan langkah-langkah ini pula tidak dapatdilaksanakan dengan sebaiknya oleh guru-guru masa kini.
 8. 8. Apakah Langkah-Langkah Penyelesaian? Bagaimana saya ingin meningkatkan pencapaiaan pelajar melayu dalam matematik?Ini adalah antara langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh guru iaitu: Penyelesaian yang dapat dilakukan: Guru perlu memberitahu Ibu bapa semasa mesyuarat PIBG supaya meneliti penguasaan matematik oleh anak-anak mereka di rumah Guru mempertingkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih menarik minat pelajar Guru mengajar matematik dengan mementingkan penguasaan nilai matematik dalam diri pelajar-pelajar bukan hanya berorientasikan peperiksaan Guru tidak menekankan pelajar yang tidak dapat menguasai topik yang diajar dengan memarahinya dan memalukannya dihadapan kelas.
 9. 9. LANGKAH 1 Guru perlu memberitahu Ibu bapa semasa mesyuarat PIBG supaya meneliti penguasaan matematik oleh anak-anak mereka di rumah KESAN KEBAIKAN KESAN KELEMAHANIbu bapa dapat mengetahui prestasi anak-anak Ibu bapa akan menyatakan guru inginmereka. lepas tangan dalam menjalankanIbu bapa dapat memantau penguasaan tanggungjawabnya untuk mendidikmatematik anak-anak mereka anak-anak mereka.Pelajar-pelajar akan menyiapkan latihan kerja Pengajaran ibu bapa di rumah tidakrumah yang diberikan oleh guru di rumah sama seperti pengajaran guru diPelajar-pelajar memahami pengajaran guru sekolah. Walaupun konsep yang akandalam kelas dengan baiknya kerana di rumah disampaikan sama, tetapi peneranganibu bapa akan menerangkan pengajaran yang guru dan ibu bapa berlainan. Kesannya,tidak difahami oleh pelajar tersebut. pelajar-pelajar akan menjadi lebih keliru.Beban guru untuk memantau penguasaan Tidak semua ibu bapa mempunyai masamatematik oleh pelajar-pelajarnya dapat untuk memantau prestasi anak merekadikurangkan dalam setiap matapelajaran.Pengajaran guru untuk pelajaran berikutnya Tidak semua ibu bapa mahir dalamakan lebih lancar kerana kesemua pelajarnya matapelajaran ini dan ibu bapa itudapat memahami pelajaran sebelumnya sendiri tidak tahu konsep pelajarandengan baik atas bantuan ibu bapa di rumah. tersebut.Tidak semua pelajar mendapat keseluruhanpengajaran yang diajar oleh guru mereka.Pelajar-pelajar yang tidak dapat menguasaipelajaran sebelumnya akan diteruskan oleh ibubapa di rumah. Oleh itu, pada pelajaranseterusnya, kesemua pelajar-pelajar sudahmempunyai pengetahuan sedia ada pada tahapyang sama
 10. 10. LANGKAH 2 Guru mempertingkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih menarik minat pelajar KESAN KEBAIKAN KELEMAHANPelajar menjadi minat pada waktu Guru tidak mengetahui minat setiapmatapelajaran matematik kerana mereka pelajar dan minat setiap pelajar pulamerasakan kelas tersebut mempunyai berbeza-bezakaedah P&P yang tidak bosan Guru tidak mempunyai wang dan masaPelajar berminat dengan bahan bantu untuk menyediakan bahan batu mengajarmengajar guru yang menarik dan tidak yang menarikada pada matapelajaran lain Masa pengajaran dan pembelajaranPelajar tidak mengantuk dalam kelas adalah 40 minit dan 60 minit sahaja.matematik kerana set induksi yang Pada hakikatnya, guru tidak sempatdigunakan oleh guru menarik dan lebih untuk menghabiskan sukatan pelajarankepada kehidupan kerana fokus kepada kaedah pengajaranPelajar akan merasakan pelajaran dan pembelajaran yang berorientasikanmatematik bukan hanya mendengar pelajarpenerangan guru di papan hitam dan Guru tidak dapat memastikan semuamenjawab soalan matematik, tetapi pelajar mendapat konsep pelajaran padapelajar dapat bergerak, bertutur dan hari tersebut dengan betul.mendengar melalui kaedah P&P guru Guru tidak dapat memastikan konsepyang menggunakan pelbagai deria. pelajaran yang pelajar fahami adalahMelalui kaedah kontruktivisme, pelajar konsep pelajaran yang betul.dapat berbincang dengan rakan merekauntuk menjawab soalan matematik danmereka akan merasa tidak kesoranganjika mereka tidak memahami sesuatutopik kerana rakan mereka dapatmembantu mereka.
 11. 11. LANGKAH 3 Guru mengajar matematik dengan mementingkan penguasaan nilai matematik dalam diri pelajar-pelajar bukan hanya berorientasikan peperiksaan KESAN KEBAIKAN KESAN KELEMAHANSemua pelajar dapat dipastikan Peperiksaan tetap menjadi kayumenguasai pelajaran itu. ukur penguasaan matematik olehGuru tidak akan tergesa-gesa seseorang pelajar di Malaysia.mengajar untuk menghabiskan Guru tidak dapat mengelakkansukatan pelajaran daripada memastikan setiapGuru dapat mempraktikkan langkah pelajar-pelajar bersedia untukdalam pembelajaran masteri untuk menjawab soalan peperiksaanmemberi langkah pemulihan kepada dengan mengajar berorientasikanpelajar yang masih tidak memahami peperiksaan kerana kekangankonsep yang diajar semasa masa pengajaranpelajaran pada hari tersebut Sukatan pelajaran terlalu banyakIlmu matematik yang diberikan akan untuk memberi masa yang lamalebih bermakna dan pelajar dapat kepada pelajar-pelajar bagimengaplikasikan dalam kehidupan menguasai sesuatu topikmereka.Pelajar tidak merasakan tertekanapabila tidak mendapat keputusanyang cemerlang dalam peperiksaanmatematik, tetapi, mereka akanmerasa gelisah apabila mereka tidakmemahami sesuatu topik dalampelajaran ini.
 12. 12. LANGKAH 4 Guru tidak menekankan pelajar yang tidak dapat menguasai topik yang diajar dengan memarahinya dan memalukannya dihadapan kelas. KESANKEBAIKAN KESAN KELEMAHANPelajar tidak takut untuk Pelajar tidak menumpukanbertanyakan soalan kepada guru perhatian dalam mempelajarimereka jika mereka tidak matapelajaran ini dalam kelasmemahami sesuatu konsep atau kerana guru mereka tidaksoalan matematik memarahi mereka.Pelajar berasa yakin untuk Pelajar tidak merasa gelisah jikamenjawab soalan matematik di tidak memahami sesuatu konsephadapan kelas atau mengangkat yang diajar guru mereka keranatangan kerana jika mereka salah mereka tahu jika guru merekamereka tidak akan dimarahi tanya dan mereka tidak dapatPelajar dapat mengutarakan menjawab, maka, guru merekapendapatnya semasa pengajaran tidak akan memarahi mereka.kelas dihadapan guru mereka Pelajar tidak segera membuatPelajar tidak merasa tertekan latihan yang diberi oleh gurusemasa pengajaran dan mereka kerana merekapembelajarn metematik berlangsung mengambil kesempatan terhadappelajar dapat berkongsi dengan kebaikan guru mereka.guru matematik jika merekamempunyai masalah dalammatapelajaran tersebut ataumasalah lain kerana merekamerasakan guru matematik mudahdidekati.
 13. 13. Apakah Penyelesaian Terbaik Kepada Masalah Ini? Langkah 3 Guru mengajar matematik dengan mementingkan penguasaan nilai matematik dalam diri pelajar-pelajar bukan hanya berorientasikan peperiksaan.Penyelesaian yang terbaik kepada masalah ini adalah langkah yang ketiga iaitu guru mengajarmatematik dengan mementingkan penguasaan nilai matematik dalam diri pelajar-pelajar bukanhanya berorientasikan peperiksaan. Langkah ini merupakan langkah yang terbaik bagi saya kerana langkah ini dapatmengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pengetua, guru dan pelajar. Peperiksaan memberitekanan kepada semua pihak. Sistem di Malaysia menjadikan sebagai penilaian untukmenentukan penguasaan matematik oleh pelajar-pelajar. Peperiksaan merupakan penentu masa depan pelajar-pelajar di Malaysia keranapeperiksaan adalah penentu samaada pelajar-pelajar itu layak untuk melanjutkan pelajaran keperingkat seterusnya. Walhal, tempoh peperiksaaan yang terlalu singkat iaitu sejam atau duajam sudah semestinya tidak dapat menentukan pencapaaian dan penguasaan matematikpelajar-pelajar ini secara keseluruhan. Kesannya, anak-anak melayu yang tidak dapatmenjawab soalan peperiksaan matematik dengan baik akan membenci matapelajaran ini danmereka mengnggap matapelajaran ini memusnahkan hidup dan impian mereka. Kerajaan hendaklah membantu anak-anak melayu ini dengan mengadakan penilaiansecara berterusan bukan hanya penilaian pada hari peperiksaan sahaja. Contoh penilaianberterusan adalah membuat folio, projek, mengkaji masalah dan ujian pendek.
 14. 14. CHOY MING DID20091034789
 15. 15. KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH TAJUK: AKSES DAN EKUITI ISU: PROFESIONAL GURU YANG KURANG AKSES DAN EKUITI DALAM PENGAJARAN MATEMATIK APAKAH MASALAH TERSEBUT?Akses dan ekuiti bermaksud memberi saluran yang tepat untuk seseorang individu untukmendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai. Ekuiti pula tidak bermaksudmelayan semua individu dengan sama malah hal ini merujuk kepada memastikan semua individumempunyai peluang untuk mencapai potensi diri, membuat pilihan dan juga mendapatperkhidmatan yang memuaskan. Dalam bidang pendidikan, seseorang guru berperanan penting dalam pemberian ilmupengetahuan kepada anak murid. Guru tersebut seharusnya mempunyai kemampuan dankemahiran yang cukup mantap untuk melaksanakan tugasnya. Guru juga perlu mempunyaikecekapan, kepakaran dan juga kemahiran khusus dalam profesionnya. Walau bagaimanapun,kini profesional guru dipertikaikan kerana guru sendiri masih kekurangan kemahiran dan tidakmencapai standard yang memuaskan. Guru yang kurang menguasai subjek yang dipegang akanmenjejaskan akses dan ekuiti seterusnya akan menghakis hak murid dalam pembelajaranmatematik.
 16. 16. MENGAPA WUJUDNYA MASALAH TERSEBUT?Terdapat banyak faktor yang menyumbnang kepada isu profesional guru matematik dalam aksesdan ekuiti. Antara wujudnya masalah dalam profesional guru adalah disebabkan oleh faktor-faktor seperti agihan dan penempatan guru Matematik yang tidak seimbang di bandar dan di luarbandar sehingga menyebabkan guru opsyen lain mengajar matematik, cara pengajaran guru yangkurang realistik dan tidak dikaitkan dengan kehidupan seharian, guru yang masih menggunakanpendekatan tradisional dan berpusatkan guru serta guru kurang memberi perhatian danbimbingan terhadap murid. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia BahagianPerancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) pada tahun 2000, terdapat 61.8 peratus guruterdiri daripada guru perempuan. Masalah kesihatan, keselamatan dan keluarga sering manjadikekangan bagi guru perempuan untuk berkhidmat di luar bandar atau di sekolah pedalaman. Halini juga menyebabkan terlebihnya guru sains dan matematik di bandar dan kekurangan gurusubjek tersebut di luar bandar. Guru matematik yang terlebih di bandar akan diarah untukmengajar subjek lain dan guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikalseperti Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan murid di luar bandar.Agihan guru yang tidak mengikut opsyen dan kepakaran akan menjejaskan profesional guru danmenyebabkan ilmu matematik sukar untuk disampaikan untuk murid. Hal ini bukan sahajamenghakis hak murid dalam pembelajaran matematik malah menyebabkan murid sukar untukmengakses dalam subjek matematik dan wujudnya perbezaan dalam pencapaian matematikantara bandar dengan luar bandar. Selain itu, terdapat sebilangan guru yang cara pengajarannya yang kurang realistik,kurang menarik dan kurang menyeluruh. Cara pengajaran guru yang kurang realistik keranakebanyakkan ilmu yang diajar tidak dikaitkan dengan kehidupan seharian. Selain itu, carapengajaran guru yang kurang memberangsangkan juga menjadi faktor murid kurang berminat
 17. 17. dalam subjek matematik. Dalam kelas matematik, cara pengajaran yang kurang menyeluruh dantidak dapat memenuhi keperluan setiap murid yang terdiri daripada kebolehan dan potensimatematik yang berbeza juga menjadi masalah bagi murid untuk memahami matematik. Di samping itu, profesional guru juga berkaitan dengan pendekatan atau kaedahpenyampaian guru di dalam kelas. Walaupun terdapat banyak pendekatan yang boleh diaplikasibagi menarik minat murid, namun masih terdapat guru matematik yang menggunakanpendekatan tradisional dan berpusatkan guru iaitu guru berperanan sebagai pemberi maklumatdan murid sebagai penerima maklumat. Pendekatan ini kurang berkesan dalam pengajaran danpembelajaran kerana bersifat pasif, lebih kepada interaksi sehala dan menyebabkan ilmu sukardisampaikan untuk murid dengan lebih menyeluruh. Guru yang kurang profesional dalammengendalikan pendekatan dengan efektif boleh menyekat akses murid dalam subjek matematik. Menurut Sabri Ahmad et al. (2006), bilangan murid dalam kelas yang terlalu ramai akanmenyukarkan guru untuk memberi perhatian dan bimbingan kepada murid. Guru sukar untukmengenalpasti kelemahan dan kebolehan setiap murid dalam kelas matematik. Cara pengajaranjuga tidak dapat memenuhi keperluan setiap murid yang pencapaiannya berbeza. Kekuranganinteraksi dalam kelas akibat bilangan murid yang ramai akan menyebabkan murid sukar untukmemahami matematik dengan lebih mendalam. Hal ini akan menyebabkan mereka yangbermasalah dalam matematik terus terabai dan tidak dapt mengatasi masalah mereka. Salah satu masalah yang paling ketara dalam profesional guru adalah disebabkan olehpedagogi konten dan pengetahuan pedagogikal isi kandungan guru (PPIK) yang lemah dalamkalangan guru matematik. Loughran et al. (2006) berpendapat bahawa PPIK ialah gabunganpengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi dalam bentuk masing-masing danberinteraksi antara satu sama lain, yang mempastikan apa yang diajar dan bagaimana ia bergunadalam pengajaran suatu konsep spesifik difahami murid kerana pengajaran telah dirancang,dianalisis dan disampaikan dengan baik. PPIK adalah bentuk pengetahuan yang membezakanantara seorang guru yang pakar dalam bidangnya dengan guru biasa. Kajian daripada TengkuZawawi Tengku Zainal et al. (2009) juga menjelaskan bahawa PPIK yang dimiliki oleh guru-guru Matematik baru dan berpengalaman tidak berkembang secara seimbang. Oleh itu,
 18. 18. profesional seorang guru matematik pasti akan terjejas jika guru tidak dapat menguasai pedagogikonten dan PPIK ini.
 19. 19. Masalah: Guru Kurang Profesional dalam Pengajaran Subjek MatematikPenyelesaian 1: Kerajaan memainkan peranan bagi memastikanbilangan guru matematik dan sains di bandar dan di luar bandar adalahseimbang serta penempatan guru dengan mengikut opsyennya. KELEBIHAN KELEMAHANGuru dapat mengajar subjek Guru menghadapi kekangan darikepakarannya dan ilmu segi kesihatan, keselamatan danmatematik dapat disampaikan keluarga terutama bagi gurudengan lebih berkesan dan murid perempuan yang dihantar untuksenag faham konsep yang guru berkhidmat di luar bandar atau diajar. sekolah pedalaman.Prestasi murid dalam matematikdapat ditingkatkan kerana guru Guru akan menghadapi cabaranmempunyai kepakaran dan dari segi emosi, fizikal, mentalpengetahuan khusus dalam dan psikologi jika dihantar kepengajaran matematik. pendalaman walaupun boleh mengajar opsyennya sendiri. Hal ini juga akan menjejaskanGuru lebih yakin dan boleh profesional guru dalammengaplikasikan kaedah atau pengajaran matematik keranapendekatan pengajaran yang guru tidak biasa dengansedia ada dalam kelas. persekitaran di pendalaman.Pengajaran dan pembelajarandijalankan dengan lebih efektif.Penyampaian pengajaran danpembelajaran lebih lancar danguru lebih bersemangat jikadapat mengajar subjek yangmerupakan opsyennya.
 20. 20. Penyelesaian 2: Kerajaan memberi peruntukkan dana untukmenganjurkan program atau kursus khas bagi memantapkan lagipedagogi konten dan PPIK guru matematik. KELEBIHAN KELEMAHAN Guru diberi peluang untuk Guru mempunyai kekangan menguatkan dan mengasah lagi masa untuk menghadiri kursus ilmu pedagogi konten dan PPIK yang mungkin disebabkan oleh supaya mereka lebih mantap kesibukan tentang urusan di dalam pengajaran matematik. sekolah, kertas kerja, jawatan yang dipegang, masalah keluarga, masalah kesihatan, lokasi program yang jauh dan Dapat meningkatkan kesedaran sebagainya. guru matematik tentang kepentingannya pedagogi konten dan PPIK dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Kerajaan perlu menampung kos yang tinggi dan memerlukan masa untuk merancang kursus Guru yang telah menghadiri serta membuat modul yang kursus boleh mempelajari sesuai bagi mengasah PPIK guru tentang pengetahuan yang matematik. tentang subjek diperlukan oleh guru semasa merancang kurikulum, rancangan pelajaran, dan strategi instruksional berkaitan dengan menangani keperluan belajar murid.
 21. 21. Penyelesaian 3: Guru perlu mempelbagaikan pendekatan atau kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KELEBIHAN KELEMAHANPenggunaan pelbagai pendekatan Membebankan kerja guru keranaboleh meningkatkan kefahaman guru perlu mengambil masa yang lama untuk menyesuaikanmurid dalam subjek matematik. pendekatan danPengajaran menggunakan mengaplikasikannya di dalamaktiviti yang lebih interaktif kelas.dapat merangsang minat murid.Contohnya seperti game-based Guru perlu mengambil masalearning, web-based learning untuk mencari perisian yangdan lain-lain lagi yang dapat berasaskan matematik dan perlu memahaminya terlubih dahulumenarik perhatian murid untuk sebelum mengajar di dalambelajar matematik. kelas.Proses pengajaran danpembelajaran Matematik lebihberkesan dan menarik.Murid dapat mengasai topikmatematik dengan lebih baik dandapat memupuk minat sertasikap positif mereka dalampembelajaran matematik.
 22. 22. LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 LANGKAH PENYELESAIAN TERBAIKSetelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan setiap langkah penyelesaianyang terbaik adalah langkah 1 iaitu kerajaan perlu memainkan peranan bagimemastikan bilangan guru matematik dan sains di bandar dan di luar bandar adalahseimbang serta penempatan guru dengan mengikut opsyennya. Hal ini disebabkanoleh: Profesional seorang guru matematik hanya dapat dikekalkan jika guru dapat mengajar subjek kepakarannya. Hal ini demikian kerana guru yang mengajar opsyen yang kesukaanya akan lebih senang menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan lebih senang. Murid juga lebih senang faham faham konsep yang guru ajar serta dapat mengakses ke dalam bidang matematik dengan lebih berkesan. Jika murid dapat memahami konsep yang guru ajar, maka prestasi murid dalam matematik dapat ditingkatkan. Dengan kata lain, guru yang profesional akan mempengaruhi pemahaman dan prestasi terhadap matematik. Oleh itu, penempatan guru dengan mengikut opsyen adalah penting kerana ini dapat mengekalkan profesional seorang guru dalam bidang kepakaranya. Guru yang dapat mengajar opsyen akan lebih yakin dalam pengajarannya dan boleh mengaplikasikan kaedah atau pendekatan pengajaran yang sedia ada dalam kelas. Pengajaran serta penyampaian pengajaran dan pembelajaran juga akan dijalankan dengan lebih efektif.
 23. 23. BibliografiLoughran, J.J, Mulhall, P., & Berry, A. (2006). Understanding and developing Science teacher’s pedagogical content knowledge. Sense Publishers: Rotterdam.Sabri Ahmad et al. (2006). Isu-isu dalam pendidikan matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn Bhd.Tengku Zawawi Tengku Zainal et al. (2009). Pengetahuan pedagogi isi kandungan guru Matematik bagi tajuk pecahan: kajian kes di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1): 131 – 153.
 24. 24. NUR HAFIZAH BT ZAHARI D20091035133
 25. 25. SKILLFUL PROBLEM SOLVING1. What is the problem? Permasalahan yang dihadapi adalah matlamat pendidikan matematik Malaysia tidak tercapai dengan cemerlang kerana kurikulum mata pelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik kerana disebabkan beberapa faktor iaitu : AKSES EKUITI Kurikulum pendidikan Matematik didapat diselenggara dengan baik kerana kurikulum pendidikan negara kerap berubah, dan tidak mempunyai satu kurikulum yang tetap untuk jangka waktu yang panjang. Dengan itu, pelajar sekolah cenderung untuk tidak dapat kesamarataan dalam mempelajari ilmu pendidikan yang berdasarkan kurikulum baru. Hal ini kerana, apabila kurikulum ditukar, semua buku teks akan ditukar kepada yang baru, buku rujukan dan buku latihan juga ditukar, dan penduduk di Malaysia tidak setaraf ada yang miskin ,sederhana dan kaya. Beruntunglah pada orang yang kaya kerana mereka dapat membeli buku baru tetapi bagaimana pula pada orang yang miskin dan bertaraf sederhana? Sepatutnya mereka dapat berkongsi buku dengan kakak atau abang, tetapi pada tahun mereka kurikulum sudah ditukar dan tidak sama maka mereka terpaksa mendapatkan alternatif lain untuk mendapatkan buku ataupun ilmu, jika bernasib baik,mereka akan dapat jika tidak mereka bakal ketinggalan.
 26. 26. 2. Why is there a problem? Permasalahan kurikulum tidak dapat dilaksanakan dengan cemerlang, timbul adalah disebabkan oleh pelbagai faktor antaranya pertukaran kurikulum matematik, guru tidak profesional, kekangan masa dan tanggapan guru dan pelajar terhadap matematik. Pertukaran kurikulum Perubahan kurikulum berlaku pada sebelum tahun 70-an, dimana pada masa itu matematik tradisi dilaksanakan dengan memberi fokus terhadap tingkah laku berulang apabila terdapat ransangan dan pengiraan melibatkan empat operasi iaitu tambah,tolak, darab dan bahagi. Pada tahun 70-an, reformasi kurikulum utama menyaksikan pengenalan program matematik moden dan topik baru mengenai set, statistik, matrik dan vektor. Penekanan lebih diberi terhadap konsep dan penggiraan. Pada tahun 80-an, kurikulum matematik mengharungi perubahan lain iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Perubahan ini dikatakan sesuai dengan falsafah dan matlamat pendidikan matematik di peringkat rendah dan menengah. Sukatan tersebut adalah bertujuan untuk mengimbangi antara kemahiran dan pemahaman, ia turut menekankan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan kehidupan seharian. Pada akhir ini, kurikulum matematik ditukar dari bahasa Malaysia kepada Bahasa Inggeris kerana Bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa dan bagi menperkukuhkan penggunaan bahasa tersebut maka timbullah kurikulum baru. Perubahan kurikulum ini berlaku dari semasa ke semasa mengikut perubahan kemajuan teknologi dan persekitaran kehidupan yang makin canggih. Hal ini memberi sedikit sebanyak kesan negatif kepada pelajar kerana mereka perlu meyesuaikan diri dengan kurikulum baru dan mengambil masa yang lama bagi pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah. Bagi guru pula,mereka perlu menghadiri pelbagai jenis kursus bagi memantapkan lagi pengajaran mereka, tapi ada kalanya, guru terpaksa meninggalkan kelas dan kelas akan ketinggalan dalam pembelajaran.
 27. 27. Profesional guru Kebanyakan permasalahan berlaku kerana tahap profesional guru yang rendah, selalunya subjek matematik diajar oleh guru bukan matematik kerana kekurangan guru di sekolah. Hal ini diambil mudah oleh pihak sekolah maka pelajar tidak mendapat input yang sepenuhnya mengenai matematik dan penyampaian guru bukan opsyen matematik tidak sama sekali dengan guru matematik. Selain itu, ketaksamarataan penyampaian ilmu matematik turut berlaku disebabkan guru pilih kasih dalam pengajaran. Minat juga mempengaruhi pengajaran guru pada kelas, jika guru tidak minat pada subjek matematik maka mereka bakal mempengaruhi pelajar dan pelajar secara tidak langsung tidak menyukai matematik dan menganggap ia subjek yang sukar. Keterbukaan hati seorang guru dalam mengendalikan tanggungjawab seorang pendidik juga kurang, kebanyakkan diantara mereka lebih memfokuskan pada gaji bulan bukannya ilmu yang disampaikan pada murid. Mereka tidak mengendahkan pelajar tahap rendah yang ingin belajar, dan mengajar hanya sekadar memenuhi syarat dan tahap pencapaian sekolah. Tahap pencapaian sekolah bergantung pada pelajar cemerlang dan pelajar dari golongan kaya yang mampu ke kelas tambahan luar. Guru juga tidak dapat menjadi contoh kepada pelajar kerana guru kurang berkeyakinan dalam mengajar subjek matematik yang dianggap sukar.Anggapan terhadap matematik.Ramai beranggapan matematik hanya satu permainan nombor yang susah dansegelintir manusia sahaja yang boleh menyelesaikan masalah berkaitanmatematik iaitu manusia yang genius dan berotak geliga, tetapi diperhatikandengan teliti semua orang dapat menyelesaikannya apa yang membezakannyaadalah tahap kecerdasan seseorang. Dengan tanggapan sebegitu, tahapkeyakinan seseorang menjadi lemah disebabkan kebimbangan dan perasaantakut untuk berhadapan dengan masalah matematik. Guru pula mengajar subjekmatematik secara statik dan tidak menggunakan pedagogi yang berkesankepada pelajar yang beranggapan ilmu matematik hanya berdasarkan buku tekssahaja, maka minat pelajar kepada subjek mateamtik menjadi pudar danmenurun. Dengan itu, pelbagai isu timbul disebabkan masalah-masalah diatas,malah terdapat pelbagai lagi sebab atau faktor berlakunya isu-isu sebeginiseperti kekurangan alat bantu mengajar dan kekurangan kemudahan di sekolah.
 28. 28. 3. What are possible solutions to problem ? Diri sendiri/ Individu Sebelum menunding jari kepada sesiapa, tepuk dada tanya diri sendiri persepsi mengenai matematik. Sesuatu masalah menjadi besar jika tiada perubahan pada diri sendiri. Setiap individu perlulah berfikiran positif dalam semua perkara, jika berfikiran positif maka tiada timbul kurang keyakinan diri dan kebimbangan terhadap semua perkara bukan hanya matematik sahaja. Selain itu, setiap individu perlulah menerima perubahan ataupun sesuatu perkara atau ilmu baru dengan hati yang ikhlas dan terbuka. Dengan penerimaan yang ikhlas, maka sesuatu akan menjadi mudah dan perasaan ingin tahu menjadi membuak-buak dalam diri untuk mempelajari dengan lebih banyak dan baik lagi. Daripada itu, secara tidak langsung seseorang itu akan menjadi lebih rajin berusaha untuk mendapatkan ilmu matematik. Guru Seorang guru perlu menunjukkan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dan pendidik, dan menutup kelemahan diri sendiri agar pelajar dapat menjadi yakin menerima ilmu dan berkongsi masalah dengan guru mereka. Dengan itu, hubungan guru dengan pelajar menjadi rapat dan dapat berkongsi pendapat dengan lebih banyak. Guru juga perlu merujuk kepada yang pakar untuk mendapatkan bahan pengajaran yang baik dan mengajar dengan menggunakan pedogogi yang baik dan berkesan.
 29. 29. Pihak Pentadbir Pihak sekolah dan kementerian perlulah prihatin terhadap masalah pelajar dan guru kerana mereka adalah tonggak kejayaan kepada kurikulum dan matlamat bagi falsafah pendidikan matematik. Dengan itu, pihak sekolah perlulah memnyediakan kemudahan yang selengkapnya kepada guru dan pelajar agar mereka dapat melalui proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Pihak pengetua juga perlu membuat pantauan kerja guru agar dan mengurangkan bebanan kerja guru agar dapat memfokuskan kepada pengajarannya sepenuhnya dan kerja-kerja pejabat dibuat oleh kerani sekolah. Pihak kementerian perlulah mendengar luahan ataupun pendapat guru sekolah sebelum membuat sebarang penggubalan atau perubahan kurikulum.Ibu bapa dan masyarakatSelain daripada di atas, ibubapa perlulah memberi semangat kepadaanak-anak dan memberi peluang kepada mereka mencuba perkara baruagar dapat memupuk tahap keyakinan yang tinggi. Dengan semangatdaripada orang tersayang mereka menjadi lebih berani untuk mencubadan tidak gentir untuk mempelajari perkara baru samada matematikataupun perkara lain. Masyarakat sekeliling juga perlu memberidorongan kepada golongan kanak-kanak dan remaja bagi mereka tidaktakut untuk berhadapan dengan pelbagai masalah.
 30. 30. 4. What would happen if you solved the problem in each of these ways? Setiap permasalahan perlu dikenalpasti masalah yang timbul dan penyebab ataupun faktor kejadian masalah tersebut agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lebih sistematik dan diselesaikan dengan bersih. Cara ini lebih sistematik dan membolehkan otak berfungsi dengan lebih baik. Neuron-nueron menyampaikan maklumat kepada otak secara teratur dan seseorang itu dapat berfikir dengan baik dan dapat menghasilkan idea yang bernas, dan juga seseorang itu sukar menghadapi sakit kepala walaupun berhadapan dengan pelbagai dan banyak masalah. Jika permasalahan ini diselesaikan secara berperingkat bermula daripada individu, guru, pihak pentadbir kepada ibu bapa dan masyarakat, maka ia akan diselesaikan dari akar umbi dan dapat diselesaikan secara keseluruhan maka tiada lagi isu yang sama akan timbul walaupun ada kurikulum baru digubal atau dilaksanakan.
 31. 31. 5. What is the best solution to the problem? Jalan penyelesaian yang paling baik adalah datang dari diri sendiri. Setiap individu perlu memotivasikan diri agar menjadi seorang yang berfikiran positif, ikhlas dan berhati terbuka menerima perkara baru dalam hidup. Dengan adanya perubahan sebegini, maka akan muncullah generasi yang berani berdepan dengan masalah dan kelompok berjiwa positif. Selain itu, para pendidik menjadi lebih berkeyakinan dalam pengajaran kerana sikap keterbukaan masyarakat dan akan timbul semangat saling bekerjasama antara satu sama lain. Setiap perkara sebaik-baiknya diselesaikan dari akar umbinya agar permasalahan itu tidak akan timbul lagi pada masa akan datang.
 32. 32. SH. SAJARULADAWIYAH S. IBRAHIMD20091034797
 33. 33. Akses Dan Ekuiti Isu : Akses Dan Ekuiti Kurang Bagi Murid Kelainan Upaya (OKU) Dalam Pendidikan Matematik APAKAH MASALAH YANG WUJUDMaksud akses dan ekuiti dalam pendidikan matematik ialah menghapuskan jurang dan membukapeluang kepada rakyat yang berbeza dari segi keperluan dan kebolehan bagi mendapatkankemahiran, pengetahuan dan pengalaman melalui pendidikan yang sama rata. Oleh itu, timbullahsatu isu yang agak ketara jikalau kita lihat secara lebih dekat di mana isu ini orang ramaimahupun warga pendidik kurang mengambil berat mengenainya. Isu ini sebenarnya merupakanisu yang sangat serius yang perlu kita tangani dengan lebih efektif iaitu mengenai isu kelainanupaya dalam kalangan murid. Murid kelainan upaya ini dikenali sebagai murid pendidikan khasdan murid ini mempunyai masalah dalam membaca, menulis dan mengira. Jadi di sini saya inginmenyatakan apakah masalah yang wujud dalam kalangan murid pendidikan dalam subjekmatematik ini. Menurut Lenner (2003), The child with Learning Disability has difficulty with processingskills such as memory, visual perception, auditory perception, or thinking; and as a result hastrouble achieving in at least one subject such as reading, mathematics, or writing. Jadi di siniboleh simpulkan murid pendidikan khas ini mempunyai masalah dalam pembelajaranterutamanya dalam subjek matematik. Mereka berkemungkinan lemah dalam subjek matematikdisebabkan beberapa faktor antara faktornya ialah mengenai akses dan ekuiti kurang bagi mereka
 34. 34. dalam subjek matematik ini. Oleh itu, timbullah satu isu mengenai akses dan ekuiti dalamkalangan murid pendidikan khas ini. MENGAPA WUJUDNYA MASALAH TERSEBUTMelihat kepada isu yang telah diketengahkan sebelum ini, banyak faktor yang menyumbangmengapa wujudnya masalah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang telah mencetus masalah iniantaranya ialah konsep matematik yang agak susah untuk mereka fahami, layanan guru kepadamereka, peruntukkan dana yang kurang dalam pendidikan matematik dalam sektor pendidikankhas dan ramai pihak yang kurang memberi perhatian kepada murid pendidikan khas ini. Hal inidemikian kerana sesetengah pihak tidak memberi peluang kepada murid pendidikan khas iniuntuk menunujukkan diri mereka sebenarnya mampu untuk melaksanakan sesuatu perkara itudengan baik. Sekiranya, mereka ini diberi peluang dengan kaedah yang lebih baik dalam subjekmatematik, berkemungkinan mereka ini mampu berdiri sama tinggi dengan murid-murid normalkerana di antara mereka juga terdapat murid yang mempunyai kelebihan di sebalik kelemahanmereka itu sendiri seperti murid-murid austisme. Adakalanya murid austisme ini sebenarnyasangat pandai dalam matematik mahupun subjek lain tetapi disebabkan personalitinya yanghanya ingin menyendiri tanpa gangguan orang lain atau dalam erti kata lain mereka ini lebihsuka duduk dalam dunia mereka sendiri. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, perlulah pihak-pihak yang berkenaan membuat pendekatan yang lebih baik bagi mengurangkan jurang dalammendapatkan pengetahuan dalam subjek matematik. Apabila mereka ini kurang mendapatkan akses dan ekuiti dalam subjek matematik iaakan memberikan kesan yang buruk kepada mereka. Antaranya ialah apabila mereka ini kurangmemahami konsep matematik yang agak sukar bagi pandangan mata mereka menyebabkanmereka akan lemah dalam matematik. Di samping itu juga, para guru perlulah memgambilbahagian dalam mengurangkan masalah ini.
 35. 35. Masalah : Akses Dan Ekuiti Kurang Bagi Murid Kelainan Upaya (OKU) Dalam Pendidikan Matematik Penyelesaian 1 : Mewujudkan satu organisasi pakar matematik bagi membina konsep yang kursus atau cara yang mudah untuk memahami matematik bagi murid pendidikan khas KELEBIHAN KELEMAHAN Murid pendidikan khas ini akan Guru akan kurang berusaha bagi mudah memahami konsep meningkatkan kualiti pengajaran matematik dengan cepat dan mudah dengan adanya pakar matematik daripada sebelum ini tidak ini. memahami langsung konsep matematik yang sedia ada. Dengan adanya organisasi pakar matematik ini, kemungkinan kos Murid pendidikan juga dapat perbelanjaan akan meningkat meningkatkan prestasi mereka kerana pelbagai kursus atau aktiviti dalam subjek matematik dan boleh akan dilaksanakan bagi membina menunjukkan kebolehan mereka konsep atau cara yang mudah bagi kepada rakyat malaysia. membantu murid-murid pendidikan khas ini. Dengan adanya kelebihan seperti ini, murid boleh mengaplikasikan Selain itu, pakar matematik juga konsep ini atau pengetahuan perlu belajar mengenai bidang matematik ini dalam kehidupan pendidikan khas sebelum menjadi seharian. pakar matematik dalam bidang ini dan ia akan mengambil masa yang Tambahan pula, guru juga boleh lama dalam menghayati keadaan mengajar murid pendidikan khas ini tersebut. Ia akan menyebabkan dengan lebih senang dan lancar serta pakar matematik tersebut belajar guru juga boleh mencipta konsep- dua bidang yang berlainan. konsep matematik mengikut cara tersendiri.
 36. 36. Penyelesaian 2 : Guru pendidikan khas atau guru aliran perdana perlu lebih agresif mendidik murid pendidikan khas sama ada di sekolah pendidikan khas mahupun sekolah biasa (aliran perdana) KELEBIHAN KELEMAHANApabila guru lebih agresif dalam Guru kelas biasa akan berasa rimaspengajaran mereka maka murid ini dengan murid pendidikan khas inijuga secara automatiknya akan kerana kaedah pengajarannyabelajar dengan semangat dan berbeza daripada murid normal.mereka akan memahami apa yang Oleh itu, guru perlu memikirkandiajar oleh guru pendidikan khas ini kaedah yang sesuai bagi muriddengan kaedah yang betul. pendidikan khas ini dan sesuai juga bagi murid normal Murid pendidikan khas yang terutamanya dalam subjeksekolah atau berada sekolah biasa matematik bagi program inklusif.(aliran biasa) akan berasa seronokdengan pengajaran guru normal Guru memerlukan kemahiran yangdalam subjek matematik kerana tinggi bagi mengajar muridguru normal ini memahami pendidikan khas dalam subjekbagaimana kaedahnya mengajar matematik kerana murid ini lemahmurid pendidikan khas ini. Murid dalam memahami konseppendidikan khas yang berada di matematik dan apabila guru itukelas murid normal ini dipanggil sendiri mempunyai kemahiranprogram inklusif. yang tinggi secara automatiknya guru tersebut mengajar dengan penuh yakin dan agresif. Bagi meningkatkan kemahiran tersebut,pelbagai kursus diberikan dan kos akan meningkat dalam menyediakan pelbagai kursus tersebut.
 37. 37. Penyelesaian 3 : Peruntukkan dana yang sewajarnya dalam sektor pendidikan khas kerana pelbagai kemudahan yang perlukan disediakan kepada murid pendidikan khas bagi meningkatkan kemahiran mereka KELEBIHAN KELEMAHANSekiranya pihak kerajaan atau pihak Memerlukan kos yang tinggi dalambahagian pelajaran menyediakan kemudahan-memperuntukkan dana yang kemudahan bagi murid masalahsewajarnya dalam sektor penglihatan kerana bagi menciptapendidikan khas, murid yang kemudahan yang berbentuk tulisanberkeperluan ini seperti murid yang braille, ia memerlukan kemahiranmengalami masalah penglihatan yang tinggi serta alatan yangdapat memahami konsep matematik berbeza daripada biasa tambahandengan mudah. Banyak kemudahan pula alat tersebut mahal. Selain itumurid masalah penglihatan yang juga, peruntukan dana komputerdiperlukan dalam subjek matematik juga menelan belanja yang besarseperti buku matematik berbentuk dan akan meingkatkan lagitulisan braille, kalkulator braille belanjawan negara Malaysia.dan sebagainya. Ini semua bolehmembantu murid masalah Ia juga boleh menimbulkanpenglihatan kerana mereka belajar ketidakpuasan hati daripadamelalui deria sentuhan. pelbagai pihak apabila terlalu banyak dana diperuntukkan kePeruntukan komputer amat penting dalam sektor pendidikan khas.kerana ia boleh membantu muridbermasalah pembelajaranterutamanya dalam subjekmatematik. Penggunaan komputeramat membantu kerana ia menarikminat murid-murid ini untuk belajarserta dengan alat komputer, guruboleh mencipta pelbagai aktivitikepada mereka.
 38. 38. LANGKAH LANGKAH LANGKAH 1 2 3 LANGKAH PENYELESAIAN TERBAIK Setelah melihat kesemua jalan penyelesaiannya dan melihat kepada kelebihan serta kelemahan bagi setiap satu penyelesaian tersebut, langkah penyelesaian yang paling terbaik ialah langkah 1 iaitu mewujudkan satu organisasi pakar matematik bagi membina konsep yang kursus atau cara yang mudah untuk memahami matematik kepada murid pendidikan khas. Hal ini demikian kerana : Murid lebih memahami lebih mudah dengan konsep matematik yang khusus bagi mereka dan memupuk semangat mereka dalam belajar subjek matematik serta dapat menyingkirkan persepsi negatif murid terhadap subjek matematik. Guru juga lebih mudah untuk mengajar murid pendidikan khas terutamanya guru aliran perdana dalam program inklusif dengan adanya konsep atau cara yang mudah bagi mereka ini serta pengajaran guru akan lebih efektif. Sekiranya panyelesaian ini berjaya dilaksanakan maka orang awam atau pihak daripada bahagian pendidikan akan membuka mata dan mereka akan menyediakan dana dalam sektor pendidikan khas dengan sewajarnya. Dapat meningkatkan peratusan gred matematik dalam dunia pendidikan serta dapat mengurangkan masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid pendidikan khas.

×