Math anxiety

1,505 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Math anxiety

 1. 1. NUR ELLYA AQILLA BT MAZLAN D20091035130
 2. 2. Apa itu kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik adalah merupakan satu perasaan yang lahir disebabkan berlakunyaketegangan dan tekanan dalam memanupulasi nombor atau menyelesaikan permasalahanmatematik. Kebimbangan ini berlaku tidak kira dimana jua mahupun dalam kehidupan seharianatau dalam keadaan akademik seperti di sekolah. Selain itu, kebimbangan matematik jugaboleh dikatakan sebagai perasaan takut yang timbul dalam diri seseorang dan sedaya upayatidak mahu apa-apa pun yang berkaitan dengan matematik lagi. Disebabkan itu, kebanyakkanpelajar akan berasa mindanya kosong apabila ditanya berkenaan matematik kerana terlalubimbang dan takut tidak dapat menjawab soalan tersebut. Antara tanda-tanda seseorang itumempunyai kebimbangan dalam matematik adalah tapak tangannya mudah berpeluh, perutberasa mual, panik, berpeluh dan berasa kesejukan, takut, mulut kering, rasa malu danketidakupayaan untuk menangani tekanan. Selain itu, tahap keyakinan mereka yangmempunyai kebimbangan matematik adalah amat rendah dan berasa dirinya tidak pandai bagimenyelesaikan permasalahan matematik tersebut. Terdapat beberapa orang penyelidik yangmengkaji tentang kebimbangan matematik. Antaranya ialah Spielberger (1966). Beliau telahmenyatakan bahawa kebimbangan matematik mempunyai dua kebimbangan iaitu kebimbangankeadaan (state anxiety) dan ‘trait anxiety’. Contohnya, kebimbangan keadaan boleh timbuldalam keadaan dimana pelajar itu mengambil penilaian matematik yang mempunyai implikasiserius untuk masa depan mereka terutama dalam pendidikan atau vokasional. Dalam kes-keslain, kebimbangan ini kelihatan seolah-olah sebagai satu kebimbangan sifat yang merupakansifat semula jadi dimana lahir dengan secara spontan. Hal ini kerana, berkemungkinan daripengalaman sebelumnya atau individu tersebut telah mensetkan dirinya untuk berasa bimbangjika menghadapi apa-apa jenis cabaran matematik. Tambahan pula, kebimbangan matematikini merupakan satu tindak balas terhadap tekanan yang dihadapi bersama dengan kesan yanglain atau tekanan ketika menghadapi sesuatu perkara bagi mempertahankan diri. Contohnyapelajar akan berasa takut dan gementar jika melihat atau perlu menjawab soalan matematikyang dianggap sukar bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu. Menurut Dreger danAiken (1957) pula, kebimbangan matematik ini ada kaitan dengan kebimbangan nombor(number anxiety). Mereka telah mengenal pasti bahawa sindrom tindak balas emosi akan timbulketika pelajar dalam situasi matematik. Akhir sekali, bagi Lazarus (1974), kebimbanganmatematik juga boleh dikenali sebagai mathofobia. Mathofobia adalah tahap kritikal serta tidakrasional dalam matematik dan boleh menjejaskan prestasi matematik pelajar secara serius.Beliau juga menerangkan bahawa pelajar yang telah membina satu blok emosi dan intelektual
 3. 3. terhadap matematik akan sukar untuk maju dalam bidang matematik dan bidang-bidang yanglain.Bagaimana kebimbangan matematik boleh berlaku?Bagi sesetengah pelajar yang takut mendengar perkataan atau perkara yang berkaitan denganmatematik, mereka menganggap bahawa perasaan itu lahir secara sendirinya. Wal hal,kebimbangan matematik itu sudah bertapak dalam diri mereka sejak dari awal lagi dan bukandisebabkan personaliti mereka sebegitu. Hal ini kerana, terdapat beberapa sebab perkara iniberlaku. Antaranya adalah disebabkan kebimbangan peribadi, mitos dan salah faham terhadapsubjek matematik. Bagi kebimbangan peribadi, ini terjadi disebabkan pengaruh dari sekelilingyang menyebabkan diri berasa tidak suka akan subjek matematik. Contohnya di sekolah,walaupun guru yang mengajar matematik itu baik tetapi jika tidak ada tindak balas emosi yangmenggambarkan matematik itu senang dan menarik, pelajar itu sendiri akan berasa bosan dantidak suka akan subjek matematik. Mereka akan mengganggap bahawa subjek matematikmerupakan satu subjek yang susah dan tidak mahu apa-apa yang berkaitan dengan matematiklagi. Lagipun, sudah terbukti dimana subjek matematik biasanya tidak digemari oleh orangramai. Ini boleh dilihat menerusi perasaan yang tidak menentu dan kebimbangan sentiasaterpancar melalui emosi atau ekpresi muka ketika setiap kali perkataan matematik disebut. Bagimitos dan salah faham dalam matematik, pelajar itu sendiri tidak tahu membezakan mana yangbenar mengenai subjek matematik Contohnya, jika seseorang pelajar itu telah terdedah kepadamiskonsepsi dalam menyelesaikan kira-kira matematik dari awal pembelajaran, secara tidaklangsung, dia tidak akan dapt meneruskan pembelajaran ke topik yang berikutnya. Hal inikerana, dalam subjek matematik, jika seseorang itu tidak mahir dalam pengiraan asasmatematik, secara automatik dia agak sukar untuk memahami jalan penyelesaian bagi topikseterusnya. Antara mitos yang biasa pelajar dengar adalah kebolehan dalam matematik adalahsecara semulajadi, untuk manjadi bagus dalam matematik sesorang itu perlu bagus dalampengiraan, matematik memerlukan logik bukan kreativiti, dalam matematik perlukan jawapanyang betul dan lelaki lebih bagus dalam matematik berbanding perempuan, Disebabkan mitos-mitos ini, ada dikalangan pelajar akan berasa rendah diri dan tidak yakin dalam subjekmatematik. Seterusnya timbul kebimbangan matematik dalam diri, Jadi, mitos ini perlu diubahdan dicabar terutama oleh guru agar pelajar tidak berasa takut atau kecewa tetapi mereka akanlebih berasa dipertahankan dan tidak mudah terikut dengan mitos-mitos yang sedia ada. Iniakan mengembalikan keyakinan dalam diri pelajar serta kurangnya kebimbangan terhadapmatematik.
 4. 4. Siapa yang ada kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik dalam golongan lelaki dan perempuan adalah bukan sesuatu yangluar biasa. Hal ini kerana, kebimbangan ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tidak kirajantina mahupun usia. Ini bergantung daripada pembawaan seseorang itu. Selain itu, sebelumtimbulnya kebimbangan matematik dalam diri seseorang kemungkinan ia ada kaitan denganpersonaliti atau perangai individu tersebut, situasi atau keadaan, dan persekitaran individu padamasa lalu. Terdapat beberapa pengkaji telah menyuarakan pendapat melalui kajian yangmereka telah buat berkaitan individu yang mempunyai kebimbangan matematik ini, Antarantaadalah Betz, English, Buxton dan sebagainya. Menurut Betz (1978), beliau telah menyatakanbahawa kebanyakkan pelajar kolej terutama yang mempunyai kelas matematik atau majormatematik akan ada masalah dalam kebimbangan matematik. Tetapi bagi English (1989),beliau adalah seorang guru yang telah menunjukkan bahawa guru juga mempunyaikebimbangan matematik yang tinggi dimana kebanyakkannya adalah guru wanita. Tambahanpula, guru yang mempunyai sikap yang rendah terhadap matematik, prestasi yang kurangdalam mengajar matematik, tidak meneruskan pembelajaran kos matematik secara mendalamdan kurang berwibawa dalam mengajar matematik. Buxton (1981) pula telah menyatakanbahawa kebimbangan matematik ini kebiasaannya terjadi dalam diri pelajar mahupun orangdewasa. Beliau mengatakan sedemikian kerana makna sebenar dalam pembelajaran adalahbergantung kepada minat seseorang itu terhadap subjek tersebut dan secara tidak langsungakan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan keupayaan pelajar dalam mata pelajaran itu.Contohnya, jika pelajar itu minat akan subjek matematik, dia akan berasa suka dan tanpabersoal jawab, dia akan membuat latihan matematik tanpa dipaksa atau disuruh, Bagi pelajarsebaliknya dimana tidak menyukai subjek matematik, dia aka berasa tekanan untuk menjawabsoalan matematik yang diberikan. Jadi, secara keseluruhannya, kebimbangan matematik iniboleh ada pada sesiapa sahaja bergantung kepada diri masing-msaing. Cuma yangmembezakan antara meraka adalah, cara bagaimana untuk mereka atasi kebimbanganmatematik ini.
 5. 5. Bila kebimbangan matematik ini berlaku?Kebimbangan matematik berlaku disebabkan beberapa faktor yang menyumbang ke arahpembentukan kebimbangan ini. Anataranya adalah apabila seseorang itu tidah gemar dicabar,mempunyai keyakinan yang rendah, mudah berputus asa, rendah diri, lambat untuk memahamipengajaran dan suka meyalahkan diri kerana tidak pandai dalam matematik. Bagi pelajar yangtidak gemar dicabar terutama dalam menjawab soalan matematik yang sukar, merekamenganggap subjek itu sebagai satu bebanan dan mengganggu jiwa mereka. Hal ini kerana,kebanyakan pelajar tidak suka ego mereka dijadikan pertaruhan. Contohnya, mereka lebihgemar melakukan apa-apa jua yang mereka suka tanpa dipaksa dan tidak kira sama adadicabar atau tidak. Bagi mereka itu merupakan satu kebebasan untuk mereka membuatsesuatu perkara. Selain itu, mereka takut gagal jika tidak dapat melaksanakan tugasan yangdiberikan dan akan menyebabkan timbul satu perasaan yang tidak enak. Disebabkan itu, ramaipelajar akan cuba untuk mengelakkan apa-apa jua perkara yang dianggap boleh membuatmereka gagal laksanakan. Bagi pelajar yang mempunyai keyakinan rendah, tidak bermaksudmereka tidak gemar akan subjek matematik tetapi mereka hanya takut akan hakikat bahawamereka tidak mungkin dapat menyelesaikan apa-apa tugasan matematik yang telah diberikanoleh guru. Dalam erti kata lain, mereka berasa diri mereka tidak mempunyai keyakinan bagimembolehkan mereka walaupun hanya mencuba menyelesaikan soalan yang diberikan kepadamereka. Bagi pelajar yang suka merendah diri dan lambat untuk memahami isi pengajaran,kebanyakan mereka akan mengalami kekeliruan pada mulanya dan memerlukan masa untukberfikir dan merenung bagi mendapatkan jawapannya. Tetapi mereka berasa gembira keranabuat pertama kalinya, mereka ditanya mengenai emosi mereka dalam matematik. Bagi pelajaryang mudah berputus asa pula, mereka hanya bergantung kepada guru bagi menyelesaikanpengiraan yang panjang. Mereka tidak ada daya usaha untuk cuba menyelesaikan soalantersebut dan menganggap perkara itu tidak penting. Akhir sekali bagi pelajar yang sukamenyalahkan diri kerana tidak pandai dalam matematik, mereka berasa diri mereka kurangmembat latihan, malas, kurang daya usaha dan kurang minat dengan matematik. Disebabkanitu, mereka mengganggap diri mereka tidak pandai dalam subjek matematik. Secara tidaklangsung, dengan pembawaan sikap ini, ada pelajar yang akan berasa menyesal kerana terlaluikutkan perasaan dan hati muda mereka. Secara kesimpulannya, kesemua sebab-sebab diatas, akan menyumbang kepada pembentukkan kebimbangan matematik dalam diri dan akanmembuatkan pelajar berasa fobia jika mendengar sebutan matematik. Tetapi, kebimbangan iniboleh dikurangkan jika pelajar itu ada inisiatif untuk berubah.
 6. 6. Siapa atau apa yang mewujudkan kebimbangan matematik itu?Sebelum kebimbangan matematik wujud, perasaan tidak suka terhadap matematik terlebihdahulu timbul. Disebabkan seseorang itu tidak suka akan subjek matematik, kebimbanganmatematik akan terbentuk dalam dirinya secara automatik. Terdapat empat aspek yangmenbuatkan pelajar tidak suka matematik dan mula berasa bimbang jika adanya matematik.Antaranya adalah disebabkan pemindahan dari sekolah rendah ke sekolah menengah atau darimenengah bawah ke menengah atas, peperiksaan kebangsaan seperti Ujian Penilaian SekolahRendah (UPSR), Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM),cara pengajaran dan personaliti guru, dan kegagalan yang berterusan dalam menyelesaikanpermasalahan matematik. Pertama sekali, mereka mula tidak menyukai matematik apabilamemasuki alam menengah kerana mereka sukar untuk menyesuaikan diri dengan keadaanbaru terutama dalam cara berfikir dan menyelesaikan permasalahan matematik. Hal ini kerana,apabila memasuki alam menengah, subjek matematik lebih mengetengahkan konsep nomboryang lebih banyak dan jalan pengiraan yang lebih kompleks. Jadi mereka tidak dapat untukmenghala ke arah perubahan dan membuatkan ia terjejas dengan teruk. Tambahan pula,mereka sebenarnya tidak pernah untuk cuba keluar dari permasalahan itu dan hanya memilihuntuk menafikan dan mengabaikan subjek matematik itu. Selain itu, format peperiksaankebangsaan bagi subjek matematik juga boleh mempengaruhi minat pelajar terhadapmatematik. Dengan kata lain, sistem pendidikan di negara Malaysia hanya berorientasikanpeperiksaan. Dengan menjadikan subjek matematik sebagai penapis untuk menetukan peluangpendidikan pada masa depan, serta merta akan menyebabkan pelajar berasa gementar danterancam dengan subjek ini. Mereka akan berasa gusar kerana ini akan menentukan masadepan mereka. Bagi cara pengajaran dan personaliti guru, sedikit sebanyak juga dapatmenyumbang ke arah pembentukan kebimbangan matematik dalam diri pelajar. Secaraumumnya, guru memang memainkan peranan yang amat penting dalam membimbing danmelatih pelajar supaya mereka dapat mencapai apa yang sepatutnya mereka perlu capai.Contohnya, guru perlu membuat pelajar itu minat akan subjek matematik dengan cara yangboleh menarik minat pelajar itu. Tetapi jika guru itu sendiri tiada inisiatif untuk mengajar danmengambil pendekatan yang menarik dan betul, pelajar itu akan mudah berasa bsan dan tidakdapat memahami isi pengajran dengan baik. Secara tidak langsung, pelajar akan mudahketinggalan dan akhir sekali mengambil keputusan untuk mengendahkannnya. Jika iniditeruskan, pelajar itu sendiri akan membina kebimbangan matematik dalam dirinya. Bagipelajar yang sering gagal dalam menyelesaikan soalan matematik yang diberikan, mereka
 7. 7. kurang keuayaan untuk menjawab permasalahan matematik. Oleh itu, disebabkan sering gagal,ia akan meningkatkan lagi ketidakupayaan mereka dalam membuat pengiraan matematik danjuga akan timbul kebimbangan matematik dalam diri.Bagaimana untuk mengurangkan kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik ini boleh dikurangkan dengan pelabagai cara. Terpulang kepadaindividu tersebut yang mengalami kebimbangan matimatik ini untuk memilih cara yang terbaikbagi diri mereka. Anatara 10 cara-cara yang boleh menghilangkan sedekit demi sedekitperasaan bimbang terhadap subjek matematik adalah dengan membuat latihan, mengetahuiasas matematik, memahami konsep matematik, menyenaraikan formula, sentiasa bersedia,berfikiran positif, menanyakan soalan, senaman dan tidur yang cukup, mendapatkan bahanrujukan dan meminta pertolongan. Pertama, jika seseorang itu menhadapi masalah dalamsubjek matematik, inidividu tersebut perlu membuat sedikit latihan matematik setiap hari. Hal inikerana, dengan mempraktikkan melalui latihan, secara tidak langsung akan meningkatkankemahiran dan keyakinan mereka dalam menjawab soalan matematik. Selain itu, pengulangandalam matematik juga amat penting. Melalui pengulangan ini, inidividu tersebut akan dapatbelajar bagi menyelesaikan pelbagai masalah matematik dengan menggunakan kaedah yangbetul. Apabila ia menjadi amalan, pelajar itu sendiri mula mengetahui teknik untuk menjawabsolan matemtik yang diberikan. Kedua, pelajar itu perlu mengetahui dan menguasai asasmatematik terlebih dahulu. Ini penting kerana tanpa pengukuhan asas, pelajar tersebut tidakakan dapat mengikuti pembelajaran matematik ke peringkat yang lebih tinggi. Ini kerana, prosespengiraan matematik akan lebih kompleks tetapi masih berdasarkan konsep asas matematik.Ketiga, pelajar perlu memahami konsep matematik itu sendiri. Jika hanya bergantung kepadamemori tanpa pemahaman, pelajar akan sukar untuk mengaplikasi konsep ke dalam situasiyang berbeza. Keempat, pelajar boleh menyenaraikan kesemua formula matematik yangmereka pelajari. Ini akan memberi kesenangan kepada bagi merujuk formula ketika membuatlatihan. Tetapi sebelum itu, pelajar perlu memahami setiap formula yang dikeluarkan danmengetahui penggunaan formula tersebut untuk diaplikasikan ke dalam soalan. Kelima, pelajarperlu sentiasa bersedia sebelum memasuki kelas dengan cara mengulangkaji pelajaranmatematik terlebih dahulu. Dengan cara ini, ia akan dapat mengurangkan kebimbangan untukmengambil ujian atau apa-apa sahaja yang berkaitan matematik. Keenam, pelajar yangmengalami kebimbangan matematik perlu sentiasa berfikiran positf. Dengan berfikiran positif,segala perkara atau pemikiran negatif automatik akan hilang dan pelajar akan berasa lebikyakin untuk menghadapai hari-hari yang ada matematik. Ketujuh, pelajar perlu banyak
 8. 8. menanyakan soalan kepada yang lebih pakar. Contohnya, guru. Jika tidak memahami sesuatuperkara terutama dalam matematik, serta merta pelajar perlu terus mengajukan soalan. Ini akanmengukuhkan lagi kefahaman pelajar dalam matematik. Kelapan, sebagai seorang pelajarperlukan tidur yang cukup dan perlu membuat sedikit senaman bagi mengurangkan tekananserta dapat merehatakn otak sepenuhnya. Kesembilan, peljar boleh mendapat bahan rujukanyang lain untuk menmbahkan lagi pengetahuan dalam matematik. Tidak hanya bergantungkepada buku teks semata-mata. Ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk menerokalebih dalam tentang matematik. Akhir sekali, pelajar boleh meminta pertolongan daripadasesiapa sahaja yang dirasakan boleh membantu diri mereka untuk menjadi lebih baik dalammatematik. Secara tidak langsung akna menaikkan keyakinan dalam diri. Selain kesemuasepuluh cara yang telah diketengahkan, terdapat juga cara yang lain boleh diambil sebagai satuinisiatif untuk berubah bergantung kepada individu tersebut.Bagaimana untuk menghapuskan kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik dapat dihapuskan jika pelajar itu mengamalkan cara-cara bagimengurangkan kebimbangan matematik dalam diri mereka. Hal ini kerana, pengurangankebimbangan matematik sedikit demi sedikit akan membuatkan ia hilang terus dalam diri pelajaritu. Cuma pelajar itu perlu konstan dan tidak mudah berputus asa untuk berubah. Selain itu,guru juga memainkan peranan yang penting bagi menghapuskan sifat bimbang terhadapmatematik dalam kalangan pelajar. Guru perlu memberikan contoh yang baik serta tidakmengamalkan sikap pilih kasih antara pelajar. Jika ada sikap ini, pelajar yang tersisih akanmenggangap diri mereka tidak dipedulikan dan kurang perhatian dari gurunya. Disebabkan itu,kemungkinan mereka akan mula rasa tidak suka terhadap subjek yang diajar oleh gurutersebut. Contohnya, guru matematik. Guru juga perlu menyediakan bahan pengajaran yangmenarik dan dapat menarik minat pelajar terhadap subjek matematik. Apabila pelajar itu minatakan matematik, kebimbangan matematk ini tidak akan timbul sama sekali dalam diri mereka.Selain itu, ibu bapa juga perlu bekerjasama dalam membantu pelajar bagi menghapuskankebimbangan matematik dalam diri mereka. Dengan cara memberikan perhatian terhadapsetiap permasalahan yang mereka hadapi dan cuba untuk menyelesaikannya denganberhemah. Ibu bapa juga perlu sentiasa memberi nasihat dan motivasi kepada anak-anak agarmereka sentiasa beringat dan yakin dalam melakukan sesuatu perkara. Contohnya, jika pelajaritu mempunyai kerja sekolah matematik, ibu bapa perlu ada disisi mereka ketika merekamembuat kerja sekolah tersebut. Ini akan menyenangkan pelajar untuk bertanya kepada ibubapanya jika tidak tahu untuk menjawab soalan yang diberikan. Jadi, secara kesimpulannya,
 9. 9. semua pihak perlu bertanggungjawab dan bekerjasama dalam menghapuskan kebimbanganmatematik dalam diri pelajar. Jika bukan kita yang menolong, siapa lagi yang akan menolonganak keturunan kita.
 10. 10. NURLIYANA BINTI MOHD JAMIL D20091034778
 11. 11. 1.0 Apakah mathematics anxietyMathematics anxiety atau dalam bahasa melayu iaitu kebimbangan matematik merupakanperasaan tertekan dan bimbang yang mengganggu dalam manipulasi nombor dan penyelesaianmasalah matematik dalam kehidupan (Marzita Puteh, p: 2, 2002). Kebimbangan dikaitkan dengan psikologi dan tingkah laku seseorang. Apabila psikologimempunyai masalah, maka, perkara ini membari kesan pada tingkah laku individu tersebut.Dalam kajian Freud, terdapat dua bahagian status dalam konsep kebimbangan ini iaitu stateanxiety dan trait anxiety. State anxiety dapat dilihat apabila seseorang pelajar yang mengambilmatematik sebagai suatu pelajaran yang mempunyai kesan pada masa hadapan mereka.Manakala, trait anxiety pula menggambarkan perangai pelajar terbentuk akibat daripadapengalaman masa lampau dan mereka lebih cenderung untuk mencurahkan pengalaman dalammengatasi cabaran matematik (Marzita Puteh, p: 13, 2002). Kebimbangan yang tinggi dalam matematik menyebabkan perkara negatif danmengganggu dalam matematik. Jika seseorang pelajar mempunyai kebimbangan matematik yangrendah, mereka tidak dapat meningkatkan adaptasi, kreativiti, pengubahsuaian dan persembahanyang baik.2.0 Mengapa terjadi mathematics anxietyKebimbangan dalam matematik berlaku akibat daripada kegagagalan seseorang dalammatematik terutamanya kegagalan seseorang murid dalam pelajaran matematik. Antara sebabyang dinyatakan dalam buku ini adalah pelajar-pelajar yang mengalami kebimbangan matematikini berpunca daripada kurangnya kemahiran asas (Marzita Puteh, p: 8, 2002). Pelajaranmatematik mempunyai pelbagai kemahiran asas yang perlu dikuasai sebelum merekamempelajari pelajaran yang lain. Kemahiran-kemahiran asas ini saling barsangkut paut danpelajar tidak dapat memahami pelajaran seterusnya jika mereka tidak menguasai setiapkemahiran yang sebelumnya. Apabila mereka tidak dapat memahami sesuatu pelajaran, merekaakan putus asa dan meninggalkan pelajaran ini.
 12. 12. Mereka takut dalam menyelesaikan masalah matematik dan bagi mereka, soalanpenyelesaian matematik adalah mustahil untuk mereka dapat menjawabnya. Mereka sebenarnyamempunyai masalah dalam menentukan dan memilih strategi yang betul dalam menyelesaikanmasalah matematik (Effandi Zakaria, Norazah Mohd Nordin & Sabri Ahmad, p: 8, 2007).Keadaan ini berlaku kerana mereka kurang pemahaman dalam kemahiran asas dan konsepmatematik serta pengajaran guru tidak meliputi aplikasi matematik. Kebimbangan matematik terjadi kerana mereka mempunyai pengalaman yangmenakutkan dalam pembelajaran matematik. Kesannya, mereka sentiasa mengelak daripadamelakukan aktiviti yang melibatkan pengiraan dalam kehidupan mereka (Marzita Puteh, p: 19,2002). Selain itu, kebimbangan matematik juga berlaku kerana mereka mendapat skor yangrendah dalam ujian atau peperiksaan matematik. Apabila mendapat skor yang rendah, merekahilang keyakinan untuk menjawab soalan matematik kerana mereka tahu mereka tidak dapatmenjawabnya. Mereka juga takut untuk melakukan pengiraan. Sedangkan, kesalahan merekahanya disebabkan kecuaian dalam pengiraan ataupun, mereka diberi soalan yang lebih susahdaripada sukatan pelajaran yang sepatutnya (Marzita Puteh, p: 21, 2002). Perasaan tidak selesa terhadap matematik juga akan menyababkan berlakunyakebimbangan matematik. Perasaan tidak selesa ini mungkin timbul apabila mereka berada disekolah menengah iaitu peringkat mereka sudah lama mempelajari matematik. Mereka, mulamerasa matapelajaran ini tidak membawa kegembiraan dan keseronokan seperti matapelajaransains, pendidikan jasmani dan muzik. Hal ini kerana, gaya pengajaran guru dalam matapelajaranmatematik tidak menjerumus kepada aplikasikan dalam kehidupan mereka malainkan tambahdan tolak. Tetapi, matapalajaran lain mengandungi pengajaran tentang alam sekitar dankehidupan sebenar mereka. Sikap mereka juga merupakan punca berlakunya kebimbangan matematik ini. Sikapmereka dapat dilihat melalui persepsi mereka terhadap matematik, pandangan mereka pada dirimereka, perasaan mereka apabila mempelajari matematik ini, dan bagaimana kelakuan merekasemasa menjawab soalan matematik. Keempat-empat sikap ini menentukan samaada seseorangitu mempunyai kebimbangan matematik ataupun tidak. (Marzita Puteh, p: 32, 2002).
 13. 13. Contohnya, perasaan seperti bosan, dan takut untuk melakukan soalan matematik adalahsikap yang menunjukkan seseorang itu mengalami masalah ini (Marzita Puteh, p: 51, 2002).Selain itu, perasaan seperti tidak cukup dalam kemahiran yang dimiliki juga dikaitkan denganfaktor seseorang mempunyai masalah ini.3.0 Siapa yang menghadapi mathematics anxiety iniSemua yang mengalami perasaan yang dinyatakan sebelum ini adalah mereka yang menghidapimasalah ini. Dalam konteks yang akan dibincangkan selepas ini adalah kebimbangan matematikyang berlaku di dalam dunia pendidikan. Oleh itu, guru adalah kelompok yang mempunyaimasalah ini dan ini memberi kesan kepada murid-muridnya juga iaitu, murid-murid jugamengalami masalah ini (Marzita Puteh, p: 6, 2002). Kesan pada pelajar dapat dikaji dari segi tiga variasi yang dinyatakan oleh Begle (1979)iaitu afektif, kognitif dan non-intelaktif. Faktor afektif seperti konsep kendiri, motivasi pelajardan sikap mereka. Faktor kognitif pula adalah kemahiran matematik dan ingatan merekamanakala faktor non intelektif pula adalah jantina dan status sosioekonomi yang berbeza olehsetiap pelajar. Faktor-faktor ini dijadikan pembolehubah kepada ciri-ciri individu yangmenunjukkan kehadiran kebimbangan matematik dalam diri pelajar. Pelajar-pelajar yang mengalami masalah ini seolah-olah emosi dan tahap intelektualmereka telah disekat (Marzita Puteh, p: 14, 2002). Kebanyakan pelajar yang dikenalpastimengalami kebimbangan matematik adalah pelajar-pelajar sekolah menengah (Marzita Puteh, p:21, 2002). Manakala dalam kalangan guru pula, kebimbangan matematik dipamerkan oleh guru-guru perempuan kerana mereka mudah meluahkan perasaan, namun, terdapat kemungkinan gurulelaki juga menghadapi masalah ini tetapi mereka tidak menyatakannya. Guru-guru ini jugamempunyai sikap yang negatif pada pengajaran matematik dan mereka tidak begitumenunjukkan prestasi yang cemerlang dalam matematik semasa pembelajaran mereka (MarzitaPuteh, p: 20, 2002).
 14. 14. Selain itu, guru-guru ini lebih cenderung memilih untuk mengajar pelajar-pelajar sekolahrendah dan mereka juga biasanya menghabiskan sedikit sahaja kursus matematik. Oleh itu,kemahiran matematik mereka tidak begitu tinggi untuk dikembangkan semasa mengajar kepadapelajar-pelajar. Guru-guru yang terdapat kebimbangan matematik kebanyakan adalah guru-gurudaripada sekolah rendah.4.0 Bila mathematics anxiety berlakuKebimbangan matematik mula berlaku dalam diri seseorang apabila mereka tidak memahamidengan sepenuhnya sesetengah bahagian dalam pembelajaran matematik (Marzita Puteh, p: 15,2002). Apabila mereka tidak dapat memahami bahagian tersebut, mereka akan mengalamikesukaran dalam pelajaran seterusnya kerana pelajaran metematik saling berkaitan dalampenggunaan teknik terutamanya kemahiran asas matematik. Oleh itu, mereka tidak dapatmenjawab soalan dan seterusnya mereka akan mendapat keputusan peperiksaan yang rendah.Kesannya, mereka akan merasa tidak seronok mempelajari matematik dan mereka akanmenganggap matapelajaran ini suatu matapelajaran yang susah. Suatu fenomena yang dinamakan mathphobia juga mungkin berlaku kepada seseorangapabila mereka sampai kepada suatu tahap dalam latihan matematik dimana mereka mendapatipencapaian dalam matematik mereka sudah semakin susah. (Marzita Puteh, p: 16, 2002). Perasaan tidak menyukai matematik ini berlaku apabila perpindahan daripada sekolahrendah ke sekolah menengah, kewujudan peperiksaan kebangsaan, gaya pengajaran danpersonaliti guru, serta pelajar mengalami kegagalan yang berterusan dalam matematik. (MarzitaPuteh, p: 48, 2002). Peperiksaan kebangsaan iaitu UPSR, PMR dan SPM menentukan perasaanseseorang dalam pelajaran ini. Apabila mereka mendapat grad A, mereka akan menyukaimatematik dan menyatakan mereka boleh mempelajarinya, namun, apabila mereka mendapatgrad B, perasaan mereka bertukar daripada mereka menyukai matematik kepada mereka tidakmenyukai matapelajaran ini.
 15. 15. 5.0 Apa dan siapa yang menciptakan mathematics anxietyPertama, ibu bapa yang telah menyebabkan kebimbangan matematik ini berlaku walaupun secaratidak langsung. Si anak kurang kemahiran dalam matematik kerana ibubapa hanya mengambilberat dengan pelajaran anak-anak secara keseluruhan tetapi mereka tidak menitik beratkan dalampelajaran matematik (Marzita Puteh, p: 78, 2002). Contohnya, ibubapa hanya menanyakansamaada anak mereka telah siap kerja rumah atau tidak, tetapi mereka tidak memantaukefahaman anak mereka dalam matematik. Kelalaian ibubapa ini tidak boleh dinyatakan sebagai salah ibubapa kerana mereka jugatidak mempunyai kemahiran-kemahiran dalam metematik. Mereka tidak terdedah dengan gayapengajaran matematik untuk mereka terapkan kepada anak-anak mereka. Hal ini telahmenyebabkan didikan anak terhadap pelajaran ini sudah terabai sejak dari kecil. Ada jugasesetengah individu yang adik beradiknya pandai matematik. Oleh itu, ibu bapa meletakkantanggapan bahawa individu tersebut juga akan berjaya dalam matapelajaran ini. Namun,tanggapan ini salah kerana kejayaan seseorang ditentukan oleh diri sendiri. Kesannya, individuakan tertekan jika mereka gagal dalam matematik dan mereka akan menjadi bimbang untukmenjawab soalan matematik kerana takut mereka akan salah. Kawan juga menjadi penyumbang kepada kebimbangan matematik dalam diri seseorang.Semasa mempelajari matematik, mereka cenderung untuk belajar dan mahir dalam metematikkerana mahu menjadi sebahagian daripada rakan-rakan mereka bukan untuk meningkatkankefahaman dan kemahiran dalam matematik (Marzita Puteh, p: 27, 2002). Seterusnya adalah faktor guru. Gaya pengajaran dan personaliti guru merupakanpenyebab kepada kebimbangan matematik dalam kalangan pelajar. Selain itu, guru merupakanpenyebab kepada perasaan negatif pelajar pada pelajaran ini (Marzita Puteh, p: 53, 2002). Guruakan memarahi mereka jika mereka tidak dapat menjawab soalan atau mendapat keputusanpeperiksaan yang kurang baik. Sikap suka memanggil pelajar untuk membuat soalan matematik di papan hitam jugaakan memberi kesan negatif kepada pelajar dimana jika mereka tidak dapat menjawab ataujawapan mereka salah, mereka akan berasa malu dan menjadi tidak yakin dalam menjawabsoalan matematik selepas itu (Marzita Puteh, p: 54, 2002). Ketegasan guru dan sikap guru yang
 16. 16. menyalahkan pelajar jika pelajar tidak faham apa yang diajar telah menyebabkan pelajar takutuntuk menanyakan soalan dan seterusnya mereka menghidapi kebimbangan dalam matematik. Sikap-sikap pelajar yang dinyatakan sebelum ini yang mempunyai kebimbanganmatematik adalah berpunca daripada persepsi dan kepercayaan mereka juga. Merekamenganggap bahawa kejayaan dan kegagalan matematik berpunca daripada tahap IQ seseorangitu (Marzita Puteh, p: 41, 2002). Oleh itu, jika mereka gagal dalam peperiksaan matematik,mereka akan mengatakan IQ mereka rendah untuk mempelajari matapelajaran ini. Selain tu, imej diri meraka juga penyumbang kepada masalah ini. Contoh imej diri adalahmereka tidak suka akan cabaran, mereka menganggap diri mereka lembam, keyakinan yangrendah, mudah putus asa, dan mereka meyalahkan diri sendiri apabila gagal dalam matematikseperti mereka tidak membuat latihan yang cukup (Marzita Puteh, p: 42, 2002).6.0 Bagaimana mengurangkan mathematics anxietyKita haruslah memupuk semula keyakinan dalam diri pelajar yang mempunyai masalah ini(Marzita Puteh, p: 20, 2002). Kebimbangan matematik ini menyebabkan individu hilangkeyakinan dalam matematik dari segi mempelajarinya, menjawab soalan dan menanyakan soalanberkaitan matematik. Guru perlu mendidik pelajar-pelajar ini dengan kasih sayang dankeprihatinan supaya mereka tidak takut untuk mempelajari matematik. Banyak program telah dilakukan untuk meningkatkan kemahiran dan penguasaanmatematik. Contohnya Bijak Sifir dan Projek sekolah Angkat Institut/Maktab Peguruan sertabeberapa lagi program yang dilakukan untuk mambantu pelajar-pelajar yang lemah dalammatematik (Marzita Puteh, p: 9, 2002). Kebimbangan matematik juga perlu diatasi melalui cara memotivasikan pelajar-pelajar.Rentetan dari itu, program seperti maths clinics telah diadakan di beberapa buah universiti diUnited States. Program ini dapat mengatasi ketakutan dan sikap negatif murid dalam pelajaranini (Marzita Puteh, p: 17, 2002).
 17. 17. 7.0 Bagaimana cara untuk menghapuskan mathematics anxietyCara untuk menghapuskan kebimbangan matematik ini hendaklah bermula daripada seorangguru. Dalam menentukan perubahan pendidikan matematik, guru merupakan agen pengubahyang paling penting (Noraini Idris, p: 103, 2005). Kita hendaklah menghasilkan seorang guru yang berkualiti iaitu seorang guru yangprofessional dan seimbang dalam sosial (Marzita Puteh, p: 7, 2002). Oleh itu, mereka akanberjaya untuk mencapai matlamat dalam falsafah pendidikan di Malaysia iaitu satu usaha untukmengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan individu yangseimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada tuhan ( IPG Kampus Pendidikan Islam, 2008). Seseorang guru juga hendaklah mampu untuk mengenalpasti tingkah laku pelajar yangmenunjukkan mereka mengalami masalah ini dan tahu untuk menukarkan kebimbangan merekadalam matematik ini kepada motivasi untuk belajar dalam matematik supaya berjaya (MarzitaPuteh, p: 16, 2002). Seorang guru boleh mengenalpasti tingkah laku pelajar melalui pemerhatianpada tingkah laku pelajar dalam kelas, cara murid tersebut menjawab soalan dan tumpuan pelajartersebut dalam kelas. Seterusnya, guru-guru perlu berhati-hati dan mengambil berat denganwujudnya kebimbangan matematik ini (Marzita Puteh, p: 24, 2002). Apabila mereka menyedariakan hal ini, mereka akan mengetahui dan prihatin dengan masalah pelajar-pelajar dalampembelajaran matematik ini. Guru tidak akan terus memarahi pelajar jika pelajar tidak dapatmemahami pelajaran yang diajar kerana guru menyedari keadaan sebenar pelajar tersebut yangmungkin menghidapi kebimbangan matematik. Manakala, perubahan pada peperiksaan juga perlu dilakukan. Beberapa cadangan sepertimengurangkan atau menghapuskan ujian dan menggantikan dengan penilaian-penilaian lain.selain itu, sikap guru yang suka memanggil pelajar menjawab soalan matematik di papan hitamsebagai penilaian untuk mengetahui samaada pelajar faham atau tidak, haruslah dihentikan tetapimenggantikan dengan bekerja dalam kumpulan yang kecil. Seterusnya, guru perlumenghapuskan pertandingan yang membandingkan setiap pelajar kerana pertandingan ini akanmewujudkan persaingan lalu murid yang tidak mahir matematik akan terasing. (Marzita Puteh, p:74, 2002).
 18. 18. BibliografiEffandi Zakaria, Norazah Mohd Nordin & Sabri Ahmad (2007). Trend pengajaran dan pembelajaran matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn Bhd.IPG Kampus Pendidikan Islam (2008). Falsafah Pendidikan. Diperoleh pada November 15, 2011 daripada http://www.ipislam.edu.my/index.php/page/pengenalan/16/falsafah- pendidikan.Marzita Puteh (2002). Factors associated with mathematics anxiety. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sulan Irdis.Noraini Idris (2005). Pedagogi dalam pendidikan matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn Bhd.
 19. 19. CHOY MING DID20091034789
 20. 20. 1.0 Apa itu kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik merupakan sejenis perasaan dimana individu tersebut rasa tegang danrunsing apabila berhadapan dengan tugasan yang melibatkan pengiraan nombor. Keadaan iniboleh berlaku di mana-mana sahaja samada kehidupan biasa atau dari segi akademik. Tobias(1993) menjelaskan bahawa kebimbangan matematik boleh menyebabkan seseorang lupa danhilang keyakinan diri. Hal ini disebabkan oleh apabila individu tersebut takut dengan matematik,fikiran indiviu akan terganggu dan tidak dapat fokus dengan pengiraan dan seterusnya berlakusimptom lupa. Kebimbangan matematik merupakan sejenis masalah emosi dimana ia akanmempengaruhi keupayaan intelek manusia. Apabila emosi seseorang itu tidak tenang, merekatidak dapat melakukan sesuatu dengan logik dan seterusnya intelak juga akan terganggu danmenyebabkan individu tersebut sukar untuk membuat keputusan yang tepat. Kebimbangan matematik juga dikenali sebagai fobia matematik yang bolehmempengaruhi pencapaian matematik pelajar akibat gangguan emosi dan intelek. Kebimbanganmatematik akan menimbulkan tingkah laku yang tidak menggalakkan dan boleh menghalangpelajar untuk meneruskan pengiraan matematik. Tingkah laku yang tidak memberangsangkan inijuga akan menyebabkan tanggapan yang tidak elok terhadap matematik dan seterusnya akanmenghalang pelajar untuk melakukan cubaan membuat matematik. Individu yang mengalamikebimbangan matematik juga percaya bahawa mereka tidak boleh melakukan pengiraanmatematik dengan baik kerana tanggapan mereka terhadap matematik adalah sangat susah dansukar untuk memahaminya. Lama-kelamaannya sesiapa yang ada kebimbangan matematik akanlebih cenderung untuk mengelakkan diri daripada membuat matematik. Apabila individu tersebut berdepan dengan matematik dan terdapat simptom-simptomyang dapat mengesan samada individu mengalami kebimbangan matematik. Antaranya ialahtapak tangan berpeluh, panik, genggamkan tangan, stres, berpeluh sejuk, mulut kering, rasamalu, sukar untuk duduk tenang, sukar untuk mula membuat matematik, beremosi dan jantungberdengup dengan kuat, runsing, rasa ingin elak daripada matematik dan topik kuantitatif jikaboleh, takut untuk mengurus data atau nombor, sukar atau gagal dalam pembelajaran matematik,tidak dapat berfikir logik, rasa pening atau sakit kepala, geram apabila tidak dapat menyelesaikansoalan matematik, sakit perut, tangan menggeletar, wujud perasaan negatif, marah diri sendiri
 21. 21. kerana tidak dapat menyelesaikan masalah atau merangsang idea, terlampau bergantung kepadakawan untuk menyelesaikan matematik, rasa tidak berupaya apabila berhadapan denganmatematik, rasa ingin ponteng kelas matematik dan sebagainya. Simptom-simptom fizikal danmental yang berpunca daripada aspek psikologi boleh menghalang pelajar untuk belajarmatematik dan seterusnya mempengaruhi pencapaian dalam subjek matematik.2.0 Kenapa kebimbangan matematik berlaku?Terdapat banyak faktor berlakunya kebimbangan matematik yang dapat mempengaruhi aspekkognif (kemahiran, pengetahuan dan kefahaman) dan afektif (sikap, nilai dan perasaan) pelajar.Antara faktor yang paling ketara menyebabkan pelajar wujudnya kebimbangan terhadapmatematik adalah sistem pendidikan di Malaysia yang terlalu mementingkan keputusanpeperiksaan. Peperiksaan awam seperti UPSR, PMR dan SPM adalah wajib diambil oleh pelajarMalaysia. Gred ‘A’ dalam subjek terutamanya subjek matemaik seumpamanya satu tiket untukpelajar melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi seperti institusi pengajian tinggi ataumendapat pekerjaan yang biak. Gred subjek juga merupakan kayu pengukur keupayaan untukmenentukan masa depan. Jika pelajar ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang sains ataumatematik maka mereka perlu berusaha mencapai gred ‘A’ dalam subjek matematik. Oleh itu,persepsi pelajar terhadap matematik lebih kepada mendapat gred yang bagus berbanding denganilmu. Tekanan mula terjadi apabila mereka menghadap subjek ini dan wujudnya ketakutan dankebimbangan dari segi psikologinya dan mereka rasa sukar untuk melakukan pengiraan. Pengaruh ibu bapa juga berperanan penting dalam pembentukan sikap dan pencapaianpelajar terhadap matematik. Hal ini disebabkan oleh persepsi dan harapan ibu bapa pentingdalam membentuk keyakinan diri seorang pelajar (Kober, 1991). Jika ibu bapa sering memberigalakan dan didikan kepada anak-anak, ini akan dapat memberi kesan positif terhadap pelajarserta boleh membentuk sikap yang baik dalam bidang matematik. Jika ibu bapa dapat memupukminat pelajar dalam matematik, kebimbangan murid dalam matematik akan kurang dan merekaakan rasa gembira apabila berhadapan dengan matematik. Sebaliknya, jika ibu bapa sering marahdan memaksa anaknya untuk belajar matematik, ini akam membentuk kesan negatif. Pelajar jugatakut dihukum kerana silap dan tidak dapat keputusan yang cemerlang dalam matematik. Ibu
 22. 22. bapa yang sering memberi tekanan dan menaruh harapan yang tinggi kepada mereka jugamenyebabkan mereka takut dengan subjek matematik. Terdapat sebilangan ibu bapa yang terlalumementingkan subjek ini juga akan membandingkan pencapaian anak-anak dengan orang laintelah mewujudkan stres dalam kalangan pelajar. Lama-kelamaan, pelajar akan takut dan fobiadengan matematik dan berlakunya kebimbangan matematik. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan faktor pelajar mengalamikebimbangan matematik. Jika pelajar sering bergaul dengan rakan yang tidak berminat dalamsubjek matematik, maka mereka juga senang terpengaruh dengan sikap tersebut. Tanggapannegatif mereka terhadap matematik adalah susah dan mereka akan cuba mengelakkan diridaripada matematik. Hal ini juga disebabkan oleh mereka tidak mahu nampak berbeza denganrakan sebayanya. Oleh itu, mereka juga akan ikut sikap rakan sebaya dan elakkan diri dalamsegala latihan matematik. Kebimbangan matematik pelajar juga berpunca daripada sikap seorang guru terhadapmatematik. Jika guru yang mengajar matematik tidak berminat dan takut untuk mengajarbidangnya, secara langsung akan mempengaruhi anak muridnya dan menyebabkan merekarunsing apabila membuat matematik. Pengaruh sikap negatif ini akan menimbulkankebimbangan matematik dan mempengaruhi pencapaian murid. Malahan cara pengajaran guruyang terlalu tegas juga menyebabkan pelajar mengalami kebimbangan dan ketakutan sepertitakut untuk menanyakan soalan yang matematik yang mereka tidak faham. Suasana dalam kelasmenjadi tegang dan pelajar akan mula mengalami kebimbangan. Guru yang mengamalkan kaedah pengajaran yang membosankan dan tidak kreatif sertatidak mengaitkan matematik dengan kehidupan sebenar tidak dapat merangsang minat pelajardalam bidang ini. Pelajar takut dimarah oleh gurunya kerana tidak faham apa yang telah diajardalam kelas juga menimbulkan kebimbangan matematik. Kadang-kadang guru yang perli danmengetawakan pelajar yang menanyakan soalan juga menyebabkan mereka tidak suka subjektersebut. Malahan guru yang sering menggunakan hukuman dan dan paksaan untukmeningkatkan pencapaian murid juga membawa kesan yang negatif dan menimbulkankebimbangan dalam kalangan pelajar. Oleh itu, jika guru menyalahgunakan kuasa autoririnyadan mengamalkan kaedah pengajaran yang tidak sesuai tidak menunjukkan minat dalampengajarannya akan menjadi punca kepada pelajar bimbang dan kecewa dengan subjek ini.
 23. 23. Kebimbangan matematik juga berpunca daripada persepsi individu terhadap matematik.Persepsi-persepsi adalah seperti bakat matematik adalah sejak lahir, perlu pandai dalampengiraan, memerlukan logik dan bukan kreativiti, perlu mendapat jawapan yang betul dan lelakiadalah lebih pandai matematik daripada perempuan. Kesemua persepsi ini akan mempengaruhikeyakinan diri dan seterusnya menimbulkan kebimbangan matematik dalam kalangan pelajar.Selain itu, tanggapan palajar terhadap matematik adalah subjek ini hanya memerlukan pengiraanyang berkaitan dengan nombor, simbol dan sangat membosankan. Marematik juga merupakanpenyelesaian masalah dan sukar untuk dipelajari. Pelajar juga menganggap subjek ini terlaluabstrak, tidak berkaitan dengan kehidupan, mementingkan peraturan dan menghafal rumus danmempunyai jalan kerja yang tersendiri. Mereka juga rasa matematik adalah kayu ukurkeupayaan, kecerdasan dan kreativiti untuk menentukan masa depan serta melibatkan banyaklatihan dan fikiran yang membebankan pelajar. Kebimbangan matematik juga disebabkan oleh pelajar tidak suka dicabar dari segikeupayaan mental dan ia membawa kesan negatif kepada mereka. Mereka rasa matematikmembebankan dan sukar untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Mereka juga takut untukmembuat matematik kerana takut kesalahan. Kadang-kadang bukan pelajar takut terhadap subjekini, malah mereka takut tidak dapat melakukan tugasan matematik yang diberi dengan sempurna.Mereka juga takut membuat silap dalam matematik di depan rakan sebaya kerana mereka rasamalu dan membawa pengaruh negatif terhadap personaliti mereka. Ada yang dalam kalanganmereka yang lambat dalam pembelajaran matematik kerana guru terlalu laju dalam pengajarandan seterusnya menyebabkan mereka bimbang dengan subjek ini. Jika mereka tidak fahammatematik, maka mereka akan putus asa dan tidak akan meneruskan latihan yang diberi. Merekajuga rasa dirinya malas, tidak cukup latihan, kurang usaha dan kurang minat dalam matematikadalah punca kepada kebimbangan matematik. Pelajar juga sering mengalami kebimbanganmatematik akibat tidak dapat jawapan yang betul. Merka lebih cenderung untuk membuatmatematik yang senang dan tidak memerlukan pemikiran logik dan gaya pemikiran baru. Kebimbangan matematik juga berlaku akibat tanggapan bahawa kesilapan adalahkekurangan upaya dan mereka akan mengelakkan diri daripada membuat matematik. Jika merekatidak dapat menyelesaikan masalah matematik, mereka akan rasa kecewa, tegang dan tidak legadan kesemua faktor ini juga menyumbang kepada kebimbangan matematik. Kebimbangan
 24. 24. matematik akan mengakibatkan kekurangan dalam pemahaman yang akan meyebabkan pelajartidak suka subjek ini dan seteruskan akan mengelakkan diri daripada membuat matematik. Halini juga akan mengganggu pemikiran normal pelajar dan mempengaruhi kemahiran pembelajarandan pencapaian murid.3.0 Siapa yang mengalami kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik adalah satu keadaan dimana individu akan rasa panik, runsing,berpeluh dan tidak tenang apabila melakukan tugasan yang melibatkan pengiraan matematik.Oleh yang demikian, sesiapa yang mengalami simptom-simptom begini akan mengurangkankebolehan seseorang untuk membuat matematik. Kebimbangan matematik adalah perkara biasadalam kalangan lelaki dan perempuan. Lazarus (1974) menjelakan bahawa sesiapa yang dalambidang pelajaran juga boleh cenderung untuk mengalami kebimbangan matematik. Hal inimungkin berlaku disebabkan oleh mereka rasa mereka dah capai tahap yang tertentu dan sukaruntuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Keadaan ini akan menyebabkan mereka mengelakkandiri daripada belajar matematik. Jika mereka diwajibkan untuk belajar matematik, maka merekaakan mengalami kebimbangan matematik. Selain itu, pelajar yang kurang keyakinan diri akan lebih cenderung untuk mengalamikebimbangan matematik. Hal ini disebabkan oleh mereka percaya bahawa matematik adalahbakat semula jadi dan bukannya boleh diasah melalui latihan. Pelajar yang bersikap negatifterhadap matematik akan selalu takut untuk melakukan pengiraan, memerlukan pujian danyakinan orang lain, memaksa diri untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam subjek inidan selalu marah diri sendiri. Jika individu rasa mereka mempunyai ciri-ciri ini, mereka adalahcenderung untuk mengalami kebimbangan matematik. Individu yang mengalami kebimbangan boleh terdiri daripada lelaki atau perempuan,pelajar, guru dalam perkhidmatan, guru pelatih ataupun orang ramai tanpa mengira kaum, bangsadan umur. Kebimbangan matematik ini tidak ada kayu ukur kerana sesiapa yang mengalamisimptom-simptom yang telah dibincangkan di atas berkemungkinan mengalami kebimbanganmatematik. Individu yang takut dan mengelakkan diri daripada membuat matematik adalahsimptom yang paling ketara dalam kebimbangan ini. Pelajar adalah orang yang biasanyamengalami kebimbangan matematik kerana ujian dan peperiksaan yang memberi tekanan kepada
 25. 25. mereka. Kebanyakan individu yang mengalami kebimbangan matematik kerana tidak tahu fungsimatematik dalam kehidupannya dan menganggap matematik hanya merupakan satu subjek untuklulus dalam peperiksaan. Jika seorang pelajar pernah mengalami pengalaman yang tidakmenyeronokkan dalam kelas matematik seperti pernah maka dia akan rasa takut apabila disuruhuntuk melakukan pengiraan matematik maka individu tersebut akan mengalami kebimbanganmatematik.4.0 Bila kebimbangan matematik boleh berlaku?Kebimbangan matematik boleh berlaku di mana-mana peringkat pendidikan atau peringkatkehidupan. Jackson dan Leffingwell (1999) telah menjalankan kajian dan menjelaskan bahawaterdapat tiga kategori peringkat pendidikan yang menyebabkan kebimbangan matematik berlaku.Antaranya ialah tahun tiga dan tahun empat semasa sekolah rendah, tingkatan tiga dan empat disekolah menengah serta semasa tahun pertama di institut pengajian tinggi. Hal ini disebabkanoleh terdapat perubahan gaya pembelajaran matematik dari segi pemahaman konsep yang lebihmendalam, saingan dengan rakan sebaya bertambah dan perlu menghafal rumus dan gambarrajah. Hal ini meningkatkan tekanan pelajar untuk belajar matematik dan seterusnya berlakukebimbangan matematik. Kebimbangan ini juga berlaku apabila guru terlalu garang dan tegasdalam pengajarannya sehingga pelajar takut dalam kelas tersebut. Mereka takut untukmenanyakan soalan kerana takut dimarah dan takut untuk membuat matematik dalam kelas. Malahan, guru yang menaruh harapan tinggi terhadap pelajar sekolah menengahmenganggap mereka telah pandai dalam matematik dan menggunakan hukuman jika pelajartidak dapat melakukan matematik akan menyebabkan pelajar mengalami kebimbangan dalamkelas. Kebimbangan matematik juga berlaku apabila pelajar menuntut di institusi pengajiantinggi. Hal ini disebabkan oleh pensyarah dalam universiti hanya menerangkan sedikit sebanyakisi penting serta rumus matematik dan mengharapkan pelajar boleh belajar sendiri. Mereka yangbaru masuk universiti akan mula mengalami kebimbangan kerana terdapat perubahan dalamgaya pembelajaran. Mereka perlu belajar berdikari tanpa bergantung kepada pensyarahmenimbilkan kebimbangan kerana zaman persekolahan terlaku bergantung kepada gurunya.Oleh itu, mereka perlu mengambil masa untuk menyesuaikan diri dalam subjek ini yangdisebabkan oleh perubahan cara pembelajaran.
 26. 26. Tambahan pula, kebimbangan matematik berlaku apabila guru terlalu mementingkanjawapan berbanding dengan proses. Hal ini disebabkan oleh pelajar pelajar tidak dapatmemahami jalan kerjanya dan terlampau mementingkan jawapan yang betul. Apabila merekatidak dapat jawapan yang betul, mereka akan rasa tertekan dan rasa kecewa dan kebimbanganmula timbul jika setiap kali mengulang kesalahan yang sama. Keputusan yang kurang cemerlangdalam matematik juga menyebabkan pelajar tidak suka akan subjek ini dan menganggap subjekini sukar dan mengelakkan diri daripada subjek ini.5.0 Apa yang menimbulkan kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik biasanya berlaku akibat pengalaman dulu yang tidak menyenangkandan menyebabkan individu rasa runsing dan tidak tenang apabila berhadapan dengan matematik.Pengalaman dulu mempengaruhi psikologi pelajar dan menyebabkan mereka mengelakkan diridaripada membuat matematik. Keyakinan diri yang terganggu akibat pengalaman dulu akanmenimbulkan kesan yang mendalam dalam diri pelajar dan hal ini secara langsung akanmenyebabkan pelajar tarik diri untuk membuat matematik. Mereka tidak percaya diri merekaboleh membuat matematik dan mereka membentuk persepsi bahawa matematik sukar dilakukan. Hubungan antara guru dengan pelajar yang tidak elok boleh menimbulkan kebimbanganmatematik. Hal ini disebabkan oleh guru yang sering marah pelajar kerana tidak faham apa yangdiajar akan menyebabkan pelajar takut dengan subjek ini. Kekurangan interaksi antara pelajardengan guru mewujudkan halangan antara mereka dan pelajar akan rasa subjek ini tidak seronokdan tidak dapat menarik minat mereka untuk belajar. Kebimbangan matemtik mula timbulapabila guru terlalu tegas dan sering menggunakan hukuman untuk memaksa pelajar mendapatkeputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Guru yang sering menggunakan kuasa autoritinyauntuk menghukum pelajar dengan merotan akan menyebabkan pelajar tidak dapat menghayatikepentingan matematik dan mereka juga akam takut dengan subjek ini. Oleh yang demikian,gaya pengajaran guru adalah punca yang menimbulakan kebimbangan matematik dalamkalangan pelajar. Selain itu, persepsi orang ramai terhadap matematik adalah tentang pengiraan. Apabilamereka berhadapan dengan matematik, mereka akan rasa mereka sukar untuk mengira danmenggagap mereka tidak ada bakat matematik. Mereka akan ada pandangan negatif terhadap
 27. 27. matematik dan sering mengata dirinya tidak pandai dalam matematik. Apabila berhadapandenagn matematik, mereka akan bimbang dan sukar untuk melakukannya. Jika boleh merekaakan mengelakkan diri denagn segala aktiviti yang ada pengiraan matematik. Persepsi bahawabidang matematik memerlukan pelajar untuk padai dalam pengiraan juga menimbulkankebimbangan matematik. Mereka yang kurang yakin diri akan rasa diri tercabar dan jika merekatidak begitu laju dalam membuat matematik, mereka akan mengalami kebimbangan matematik.Malahan, persepsi seperti matematik memerlukan jawapan yang betul juga memberi tekanankepada pelajar dalam subjek ini. Mereka membuat persepsi bahawa matematik memerlukanjawapan betul dan hal ini akan menimbulkan stres dan kerunsingan pelajar terhadap matematik.Oleh itu, semua persepsi ini boleh menimbulkan kebimbangan matematik dalam kalangan pelajardan juga orang ramai tanpa mengira umur.6.0 Bagaimana caranya untuk mengurangkan kebimbangan matematik?Terdapat banyak cara yang boleh mengurangkan kebimbangan matematik dalam kalanganpelajar. Guru perlu mengenal pasti punca kebimbangan matematik dari asasnya dan perlu belajarcara untuk menangani masalah pelajar yang mengalami masalah ini. Pada dasarnya, guru dalaminstitut perguruan perlu tahu cara menangani masalah ini dan jika mereka sendiri yangmengalami kabimbangan ini juga perlu menyelesaikan masalah ini dulu supaya sikap negatif initidak mempengaruhi pelajarnya. Semasa guru dalam latihan perguruan, semua guru pelatih perlumenekankan nilai murni supaya dapat menghayati kegunaan ilmu matematik dalam kehidupanseharian. Model pengurangan kebimbangan matematik perlu diwujudkan supaya guru dalamlatihan boleh mamahami punca dan tahu cara untuk menghadapi kebimbangan ini. Walaubagaimanapun, model sebegini masih belum diwujudkan bagi membantu guru dalam latihanmenghadapi masalah ini. Selain itu, guru perlu menilai hasil pembelajaran harian dengan menggunakan latihan danlembaran kerja bagi memastikan kelajuan mereka ajar tidak terlalu cepat dan pelajar dapatmengikut kelajuan pengajaran. Guru perlu memastikan pelajar faham konsep setiap topiksebelum memasuki topik yang seterusnya. Pengajaran masteri adalah salah satu cara untukmengurangkan kebimbangan matematik secara berkesan. Apabila murid dapat menguasai semua
 28. 28. topik, mereka akan rasa yakin diri sdalam subjek ini. Mereka akan suka subjek ini jika merekadapat memahami dan menghayati kegunaannya dengan sepenuhnya. Gaya pengajaran guru perlumenarik dan tidak terlalu tegas dengan disiplin yang sesuai. Guru perlu memberi galakan kepadamurid yang lemah matematik dan hal ini akan mengurangkan kebimbangan matematik dalamkalangan pelajar. Jika pelajar melakukan kesilapan, guru boleh menasihati mereka danmembantu mereka membentuk konsep yang betul serta memahami setiap kesilapan danbukannya menggunakan hukuman dan dendaan. Selain itu, guru juga boleh memberi peluang untuk mereka membuat perbincangan dalamkumpulan bagi mengurangkan kebimbangan matematik. Apabila pelajar berbincang dalamkumpulan, mereka boleh berkongsi pendapat dan membincangkan jalan kerja. Kerjasama dalammencari jawapan boleh mengurangkan ketakutan mereka dalam kelas matematik. Kaedaheksperimental, pembelajaran berpusatkan pelajar, kaedah penemuan inkuiri, pendekatan inovatifdan pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaranmatematik. Tambahan pula, galakkan ibu bapa, adik-beradik dan rakan sebaya boleh memberi impakpositif kepada pelajar dalam pembelajaran matematik. Jika mereka dapat pengaruh yang baik,maka mereka akan lebih berusaha dan lebih berminat dalam subjek ini. Persekitaran memainkanperanan yang sangat penting dan ibu bapa berperanan menjadi role model dalam diri pelajar. Jikaibu bapa sering memberi motivasi kepada mereka, mereka akan lebih yakin dalam membuatmatematik dan lebih cenderung untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang berbandingpelajar lain. Salah satu cara untuk mengurangkan kebimbangan matematik adalah mengubah sistempendidikan yang terlalu mementingkan keputusan peperiksaan. Jika dapat mengurangkanbahagian markah dalam peperiksaan seperti menggunakan sistem 50:50 iaitu 50 peratuskeputusan daripada keputusan peperiksaan dan 50 peratus daripada keputusan tugasan harianseperti latihan, kuiz, pembentangan dan ujian penilaian kecil. Kesemua ini dapat mengurangkantekanan dan seterusnya juga akan mengurangkan kebimbangan terhadap subjek matematik.
 29. 29. 7.0 Bagaimana caranya untuk menghapuskan kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik dalam kalangan guru akan mempengaruhi anak muridnya dan keadaanini seumpamanya satu kitaran yang negatif jika tidak ditangani dengan baik. Oleh yangdemikian, intervensi perlu diwujudkan untuk menghapuskan keadaan kebimbangan matematiksupaya tidak memberi pengaruh negatif terhadap pelajar. Jika ingin menghapuskan kebimbangan matematik, guru dalam latihan adalah titikpermulaan untuk membantu pelajar menghadapi kebimbangan terhadap subjek ini. Guru dalamlatihan perlu sedar kepentingan untuk menyelesaikan masalah ini dan tahu cara menanganimasalah ini. Guru perlu mengenal pasti masalah sebenar dan mengubah sikap negatif terhadapmatematik sekiranya ada. Cara pengajaran perlu lebih interaktif dan menarik minat para pelajardan mengurangkan hukuman jika murid tidak dapat jawapan yang betul. Guru perlu membentuksuasana yang positif dalam bilik darjah supaya pelajar tidak rasa fobia dan memberi impak yangpositif semasa belajar matematik. Pengguanaan kaedah permainan dalam pengajaran danpembelajaran adalah cara yang efektif dalam pembelajaran kerana pelajar akan rasa gembira dantidak tegang dalam pembelajaran matematik. Kebimbangan dalam matematik juga dapatdihapuskan jika guru membenarkan pelajarnya berbincang, ketawa, bercakap dan membuatlawak dalam kelas. Interaksi banyak hala dapat meningkatkan pemahaman dan merangsang ideaberbanding dengan interaksi sehala. Cara ini dapat mengurangkan ketegangan dan stes dalamkelas matematik. Walau bagaimanapun, guru perlu pandai mengawal disiplin kelas supayapelajar tidak berkelakuan melampau dalam kelas dan pengajaran matematik dapat berjalandengan lebih berkesan. Guru juga perlu mengurangkan atau tidak menyuruh pelajar untuk keluarmembuat matematik di papan putih kerana cara ini boleh menimbulkan kebimbangan danketegangan dalam kalangan pelajar. Hal ini disebabkan oleh murid akan rasa malu dan tidak sukajiak dipanggil ke hadapan. Guru haruslah menggantikan cara ini dengan cara perbincangankumpulan supaya pelajar dapat menerima pengajaran dengan lebih lega dan tenang. Malahan, guru juga perlu memberi pengalaman yang baru kepada murid iaitumenggunakan kaedah pengajaran yang lebih konkrit untuk mengajar konten matematik kepadapelajar. Contohnya, guru boleh mengajar pecahan dengan melipat kertas supaya palajar dapatmemahami konsep dengan lebih mendalam berbanding dengan hafal rumus dan jalan kerja.Personaliti seorang guru juga memainkan peranan yang penting dalam menghapuskan
 30. 30. kebimbangan matematik dalam kalangan pelajar. Jika personaliti guru adalah sabar, penyayang,sensitif terhadap keperluan pelajar dan sering memberi motivasi dan bimbingan kepada pelajar,semestinya pelajar akan suka kelasnya dan lebih bersemangat untuk belajar matematik. Olehyang demikian, pelajar tidak akan rasa takut atau bimbang dalam kelas matematik dan daaptmembentuk persepsi baru terhadap matematik.8.0 KesimpulanKesimpulannya, terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada kebimbangan matematik.Persepsi terhadap matemtik, peranan dan personaliti guru, peranan ibu bapa dan sebagainyaboleh menimbulkan kebimbangan terhadap matematik. Semua orang tanpa mengira umurmungkin cenderung untuk mengalami kebimbangan matematik termasuk guru dalamperkhidmatan juga mungkin mengalami masalah tersebut. Kita tidak dapat mengelakkan diridaripada matematik kerana matematik adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupanseharian. Oleh yang demikian, kita perlu memahami punca akar umbinya dan tahu cara untukmenghadapi masalah kebimbangan ini supaya dapat kitaran kebimbangan dapat dihapuskandalam kehidupan kita.
 31. 31. BibiliografiJackson, C.D. & Leffingwell R.J. (1999). The role of instructors in creating math anxiety in students from kindergarten through college. Mathematics Teacher, 92 (7), 583-586.Kober (1991). Involve Parents As Partners. Internet, Pathways Home Page.Lazarus, M. (1974). “Mathphobia’’: Some Peronal Speculation. National Elementary Pricipal, 53, 2, pg.16-22.Puteh, M. (2002). Factors Associated with Matematics Anxiety. Kuala Lumpur: Ampang Press Sdn Bhd.Tobias, S. (1993). Overcoming math anxiety. New York: W. W. Norton & Company.
 32. 32. NUR HAFIZAH BT ZAHARI D20091035133
 33. 33. Mathematic Anxiety ( Kebimbangan Mengenai Matematik )Apa yang dimaksudkan oleh kebimbangan mengenai matematik ?Kebimbangan tentang matematik adalah satu perasaan yang tidak dijangka timbul apabilaseseorang itu berhadapan dengan masalah matematik walaupun masalah yang kecil. Pelbagaiperasaan di luar kawalan muncul apabila berhadapan dengan matematik ataupun penyelesaianmasalah melibatkan nombor atau pengiraan. Perasaan diluar kawalan itu adalah seperti perasaangugup, badan terketar-ketar, suara menggeletar, terdiam dengan tiba-tiba, kaku, berpeluh satubadan dan banyak lagi. Semua itu tidak di rancang oleh otak manusia untuk melakukannya,tetapi disebabkan kebimbangan dan ketakutan yang dirasai maka timbullah tindakan diluar kawaltersebut. Dengan kata lain, kebimbangan matematik ini bermaksud tekanan dan kekhuatiranyang timbul ketika menyelesaikan masalah berkaitan matematik dan memanipulasikanmatematik dalam kepelbagaian cara hidup seharian dan akademik. Selain daripada itu, seseorangitu merasa tidak berupaya dalam melaksanakan aktiviti berkaitan matematik maka ini bolehmenyebabkan seseorang itu kehilangan atau kekurangan tahap keyakinan seseorang.
 34. 34. Mengapakah Kebimbangan Terhadap Matematik ini berlaku?Kebimbangan terhadap matematik adalah kerana peperiksaan besar yang perlu dilalui olehsemua pelajar di Malaysia iaitu Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian MenengahRendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), jika pelajar tidak lulus dalam mata pelajaranmatematik maka mereka tidak mempunyai peluang dalam akademik dan pekerjaan. Selaindaripada itu, peperiksaan besar juga dapat memberi tekanan kepada pelajar dan guru keranamereka perlu menghabiskan sukatan pelajaran sebelum tarikh peperiksaan, walaubagaimana carasekali pun guru perlu mengajar semua sukatan matematik sebelum peperiksaan. Seperti yangsedia maklum, pelajar baru ini mengenal benda baru dalam matematik dan perlu mengambilmasa untuk memahami unsur-unsur baru untuk diaplikasikan dalam soalan peperiksaan, tetapimereka tidak berpeluang mengenal atau memahami dengan betul, mereka perlu menerima semuaperkara yang guru ajar samada faham atau tidak dan menjawab soalan peperiksaan. Tambahanpula, matematik ini amat ditekankan kepentingannya oleh ibubapa, guru, pihak kerajaan dan jugapihak swasta, tetapi mereka tidak mempedulikan perasaan pelajar yang baru ingin mengenaliunsur-unsur matematik dan setiap pelajar mempunyai tahap kecerdasan otak yang berbeza-beza.Kepelbagaian kecerdasan otak inilah menyebabkan guru perlu menggunakan pelbagai jenispendekatan ketika mengajar, tetapi malangnya guru tidak berkesempatan dalam menggunakanpendekatan yang bersesuaian keran mereka perlu menghabiskan sukatan pelajaran dan dalamtempoh setahun persekolahan banyak halangan lain yang mengganggu proses pembelajaran danpengajaran sebagai contoh hari cuti pertengahan penggal dan cuti penggal, hari terbuka koperasi,kantin, perpustakaan, hari sukan, ujian-ujian kecil dan cuti umum. Selain daripada itu,keperibadian guru juga penyebab timbulnya kebimbangan terhadap matematik ini berleluasa,guru yang mempunyai perasaan ini telah bersikap menakutkan pelajar dengan menyatakanbahawa matematik ini susah, daripada itu pelajar menjadi semakin takut untuk mempelajarimatematik dan fobia dengan soalan matematik. Tambahan pula, ibubapa tidak mengaplikasikankehidupan mereka atau tidak mendedahkan anak-anak mereka dengan penyelesaian matematikdan ibu bapa tidak membantu anak-anak mereka dalam menyiapkan kerja sekolah subjekmatematik mahupun subjek lain dengan beranggapan guru sudah cukup mengajar anak-anak
 35. 35. mereka. Dengan faktor-faktor sebeginilah, timbulnya perasaan kebimbangan atau kekhuatiranterhadap matematik.Siapakah yang mempunyai situasi Kebimbangan Terhadap Matematik ?Setiap manusia mempunyai perasaan bimbang terhadap matematik, namun situasi ini menjadiketara apabila seseorang itu memahami atau tidak menguasai dengan baik dalam bidangmatematik. Pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah sering mempunyai perasaanbegini, kerana mereka bimbang akan ditertawakan rakan sekelas jika tidak menjawab soalanyang disoal oleh guru dihadapan kelas. Bukan hanya pelajar yang mempunyai tahap kecerdasanyang rendah, malah pelajar pandai juga mengalami situasi sebegini ketika peperiksaan ataupundisoal sesiapa kerana golongan pelajar begini mempunyai tahap pencapaian yang tinggi daningin mengekalkan tahap mereka, maka mereka akan berasa bimbang dan takut jika soalanmatematik itu sukar dan tidak dapat dijawab dengan baik. Selain itu, mereka ingin menjaga airmuka dan takut malu jika mereka tidak menjawab dengan baik jika disoal kerana merekadipandang tinggi oleh pelajar lain. Selain itu, guru juga mengalami situasi sebegini, merekamempunyai perasaan takut dan tidak mencintai subjek matematik dan perlu mengajar matematik,maka mereka berasa khuatir jika penyampaian mereka tidak bertetapan dengan kehendak sukatanpelajar dan risau jika pelajar menanyakan soalan yang diluar jangkaan mereka, maka dengan itumereka menakutkan pelajar dengan sering mengatakan bahawa matematik adalah subjek yangsusah. Ibu bapa juga mempunyai masalah ini, disebabkan itulah mereka menyaran dan menekananak-anak mereka mempelajari matematik dengan bersungguh-sungguh supaya anak-anakmendapat pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik daripada mereka. Jika perkara ini dipupukdaripada kecil, maka generasi akan datang akan terus membangun dengan perasaan yang samadan negara tidak akan berkembang sampai bila-bila.
 36. 36. Bilakah situasi Kebimbangan Terhadap Matematik ini timbul?Situasi kebimbangan terhadap matematik ini akan timbul apabila guru matematik memberikansoalan aplikasi dihadapan kelas dan memanggil pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebutdihadapan kelas. Maka dengan keadaan sebegitu, pelajar akan berasa gugup dan risau jika namamereka disebut dan perlu menjawab soalan dikhalayak ramai dikhuatiri tidak dapat menjawabdengan betul dan ditertawakan rakan sekelas. Selain itu, situasi ini juga berlaku jika guru tersebutterlalu garang dalam mengajar dan tidak bertolak ansur terhadap pelajar dan hanya ini jawapanyang betul dikemukakan, jika salah pelajar tersebut akan dihina dan dimalukan dihadapan kelas.Tambahan pula, pelajar akan menhadapi situasi sebegini apabila ingin menjawab soalanpeperiksaan, mereka berasa risau dengan kesukaran soalan matematik, maka badan mereka akanterketar-ketar, otak mereka seolah-olah berhenti seketika, kaki tangan sejuk dingin dan mukapucat. Manakala guru akan berasa gugup jika mereka perlu mengajar matematik sedangkanmereka sendiri tidak sukakan matematik dan risau jika pelajar menanyakan soalan yang diluarjangkaan mereka. Secara keseluruhannya, situasi ini akan berlaku jika seseorang itu tidakmempunyai penyediaan yang secukupnya tentang matematik dan sentiasa beranggapan negatifterhadap matematik.
 37. 37. Apakah penyumbang yang berlakunya Kebimbangan Terhadap Matematik ?Ketidaksediaan seseorang terhadap menerima matematik dalam kehidupan dengan hati yangterbuka merupakan sebab mengapa mereka berasa bimbang dan khuatir terhadap matematik.Penyediaan yang tidak mencukupi menyebabkan seseorang risau dan takut apabila berhadapandengan matematik kerana matematik bukan seperti subjek yang dimana apabila baca akan faham,malah matematik perlu tahu jalan kerja dan faham konsep dan cara untuk menyelesaikan sesuatumasalah. Matematik adalah sesuatu yang unik dan perlu kreatif dalam menyelesaikannya.Matematik mempunyai satu jawapan tetapi mempunyai banyak cara penyelesaiannya, dengan itupelajar berasa takut jika jalan kerja mereka salah dan mereka keliu yang mana perlu merekatunjukkan sebagai jawapan. Situasi ini juga berlaku apabila guru terlalu terikat dengan skemajawapan, maka ia akan menyekat kebebasan pelajar untuk menjawab soalan tersebut dan seolah-olah perlu menghafal jalan kerja yang benar-benar mengikut kehendak soalan dan skemajawapan. Sikap manusia di Malaysia ini juga menjadi penyumbang berlakunya situasi sebegini,hal ini kerana mereka suka memalukan orang jika seseorang itu melakukan kesalahan bukaningin memberi semangat malah menjatuhkan air muka insan tersebut. Jadi perkara inimembuatkan pelajar jadi takut untuk mencuba kerana takut dimalukan orang lain.
 38. 38. Bagaimanakah cara untuk kita mengurangkan masalah Kebimbangan TerhadapMatematik ini?Bagi mengurangkan masalah ini kita secara individu perlu membuka hati kita seluas-luas untukmenerima dan mempelajari benda baru, dengan itu otak kita akan menerima dengan baik dantidak dihalang dengan tekanan perasaan yang tidak mahu mempelajari benda baru. Setiapindividu perlu membuka minda untuk berhadapan dengan pelbagi jenis masalah samadamatematik ataupun masalah lain. Selain itu, perlu bekerjasama dalam menjawab ataumenyelesaikan masalah matematik, buang sikap suka memalukan orang lain, dan pupuk nilaimurni dikalangan pelajar dan anak-anak iaitu sentiasa bekerjasama dan sentiasa memberisemangat kepada rakan. Guru perlu membantu pelajar dengan memberi pendekatan pegajaranyang bagus dan senang pelajar faham. Guru juga perlu membuat persediaan yang secukupnyabagi dapat menyampaikan maklumat kepada pelajar dengan yakin dan pelajar dapat menerimadengan baik. Persediaan pelajar sebelum masuk ke kelas ataupun peperiksaan perlulahsecukupnya agar perasaan gugup tidak lagi dihadapi. Pihak sekolah perlu mengurangkan ujianbulanan agar masa pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu. Selain itu, pihak sekolah perlumenyediak kelengkapan matematik yang secukupnya kepada guru agar guru dapat mengajardengan lebih baik. Ibu bapa perlu memberi pendekatan kepada anak-anak mereka tentangmatematik, walaupun ibu bapa tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi tetapi merekaboleh mengajar anak mereka dalam kehidupan seharian seperti bilangan duit baki dan melihatdan membaca jam. Semua pihak perlu bekerjasama dalam mendidik generasi muda ini agarmereka tidak berada dalam situasi ini akan datang.
 39. 39. Bagaimanakah cara untuk kita memusnahkan situasi Kebimbangan Terhadap Matematikdaripada berlaku ?Bagi menghapuskan situasi ini, secara individunya kita perlu sentiasa berfikiran positif terhadapsemua perkara dan yakin dengan tindak-tanduk kita, agar kita tidak berasa gugup, gementardalam menghadapi apa jua masalah. Selain itu, kita perlu membuka hati kita seluas-luasnyadalam mencari ilmu agar kita tidak duduk dibawah tempurung dimasa akan datang. Sentiasaberkongsi pendapat dengan orang yang berpengalaman agar kita dapat menimba ilmu baru danmencambahkan lagi neuron-neuron di otak kita. Tambahan pula, jika mestilah bersikap beranidalam mengutarakan jawapan dan tidak takut salah agar diri kita tidak terjebak dengan situasikebimbangan terhadap matematik. Berkawan dengan orang yang berfikiran terbuka dan positifagar kita mendapat sokongan yang padu dalam melakukan apa jua perkara, jauhkan diri daripadaorang yang suka memalukan orang agar kita tidak terjebak kearah yang negatif dan mundur.Akhir kata, setiap perubahan yang ingin dilakukan adalah datang dari hati, jika hati terbuka inginberubah maka perubahan akan menjadi lebih baik dan berkekalan, dan sokongan padu dari orangterdekat perlu bagi menyemarakkan lagi diri kita untuk muncul lebih berani dan merubah diridari negatif kepada positif.
 40. 40. SH. SAJARULADAWIYAH S. IBRAHIMD20091034797
 41. 41. 1.0 Apa itu kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik ialah satu perasaan kerisauan dan perasaan ketegangan apabilaseseorang individu itu berdepan dengan tugasan yang melibatkan pengiraan nombor dan perlumenyelesaikan beberapa soalan yang merangkumi pengiraan nombor dalam kehidupan biasamahupun dalam situasi akedemik. Kebanyakan individu yang mengakami kebimbanganmatematik ini mempunyai perasaan takut atau fobia dengan subjek matematik. Menurut Tobbis(1978) menyatakan kebimbangan matematik ini boleh menyebabkan seseorang indiviu itu lupadan hilang keyakinan diri. Mereka yang mengalami kebimbangan matematik ini beranggapanbahawa mereka tidak mampu untuk melakukan atau melaksanakan aktiviti atau belajar yangmelibatkan matematik. Selain itu juga, kebanyakan minda murid akan menjadi kosong (tidakdapat berfikir apa-apa) buat sementara waktu apabila diberikan atau dikaitkan dengan pengiraanyang mudah sahaja. Minda mereka boleh menjadi kosong (tidak dapat berfikir apa-apa) apabilamereka ini terlalu bimbang mengenai subjek matematik dan menyebabkan mereka ini tidak dapatmenyelesaikan masalah matematik dengan baik dan di anataranya tidak boleh untuk menjawabsoalan matematik yang diberikan walaupaun aras soalan hanyalah aras rendah sahaja. Apabila seseorang itu mempunyai perasaan yang bimbang akan subjek matematik secaralangsungnya mempuyai masalah emosi yang tidak stabil dan akan menggangu aktiviti harianmereka semasa berhadapan dengan masalah pengiraan ini. Perkara ini akan menyebabkanmereka mewujudkan satu tingkahlaku yang tidak diingini seperti tidak memberi tumpuan didalam kelas semasa sesi pemgajaran dan pembelajaran (P&P) berlangsung, malas membuataktiviti penyelesaian masalah, membuat masalah dan sebagainya lagi. Sekiranya masalah iniberterusan, maka membuatkan pelajar tersebut akan lebih mempunyai masalah dalam matematikdan semakin ketinggalan ke belakang. Masalah seperti perlulah ditangani agar mereka yangmempunyai masalah kebimbangan matematik boleh diberikan intervensi dan pengawasan yangbaik bagi mengurangkan perasaan tersebut. Terdapat beberapa tanda atau simptom apabilaseseorang itu mengalami kebimbangan matematik seperti tapak tangan akan berpeluh, perutmemulas, panic, takut, berpeluh-berpeluh, stres, mulut menjadi kering, malu, menggigil tangandan kaki, berasa berdebar-debar apabila menghadapi situasi melibatkan pengiraan, susah untukmenguruskan fikiran mereka mengenai kebimbangan tersebut, tidak boleh duduk diam dan
 42. 42. sentiasa bergerak bagi mengelak belajar subjek matematik tersebut, suka menyalahkan dirisendiri dan sebagainya. Tanda-tanda seperti ini akan menggangu seseorang itu dalammenumpukan perhatian mereka dalam memahami matematik itu sendiri. Oleh itu, tanda-tanda iniperlulah di atasi dengan segera oleh para guru, ibu bapa, sekolah dan pihak yang berkaitan dalammembantu mereka yang mengalami kebimbangan ini keluar dari kepompong tersebut agarmereka boleh menjadi orang biasa yang tenang dalam menghadapi aktiviti yang mempunyaikaitan dengan matematik.2.0 Kenapa kebimbangan matematik boleh berlaku?Seperti yang kita ketahui apabila sesuatu isu itu timbul semestinya ada penyebabnya mengapaisu tersebut timbul dan menjadi serius sama juga dengan isu kebimbangan dalam matematik ini.Terdapat beberapa faktor kenapa kebimbangan dalam matematik ini boleh berlaku atau timbul.Antaranya ialah perasaan, kebimbangan dan kesusahan dalam matematik, peperiksaan awam,personaliti guru dan cara pengajaran seorang guru, domain afektif, jangkaan atau harapandaripada ibu bapa, pengaruh rakan sekumpulan, hubungan matematik dengan kehidupan sehariandan domain afektif. Faktor yang pertama mempengaruhi kebimbangan dalam matematik ialahperasaan dalaman seseorang itu sendiri. Apabila dalam diri kita itu sendiri mempunyai pelbagaitanggapan terhadap sesuatu secara langsungnya ia akan membawa kepada pelbagai sikap yangakan mempengaruhi beberapa perkara dan individu yang mengalami kebimbangan dalammatematik ini juga mempunyai tanggapan tersendiri. Oleh itu, mereka akan berasa bimbanguntuk berhadapan dengan perkara-perkara melibatkan pengiraan. Antaranya ialah tanggapanindividu mengalami masalah ini ialah menggangap matematik ini hanyalah pengiraan sahajayang mempunyai kaitan dengan nombor, simbol dan menjemukan dan membosankan. Perkarayang pertama mereka fikirkan apabila mengenai matematik ialah pengiraan, nombor-nombor danmelibatkan empat operasi utama iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi dan menyebabkna merekabosan. Sesetengah daripada mereka ini juga sudah biasa melihat dan menyebakan mereka berasajemu. Selain itu juga, mereka menggangapkan bahawa bagi menyelesaikan masalah matematikini adalah sangat sukar. Mereka beranggap mereka tidak boleh untuk menyelesaikan masalah itukerana sukar sedangkan mereka belum mencuba lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut.Tambahan pula, mereka akan berasa kecewa apabila mereka tidak mendapatkan menyelesaikan
 43. 43. masalah tersebut dan berasa sangat terbeban. Oleh itu, mereka ini mengalami kebimbangandalam matematik apabila mereka mempunyai tanggapan tersebut. Tambahan pula, merekaberanggapan matematik ini ialah abstrak dan langsung tidak mempunyai kaitan dengankehidupan seharian. Apabila para guru mendedahkan para pelajar sesuatu isi kandunganmatematik ini kepada pelajar yang berkaitan dengan kehidupan seharian maka mereka bolehmenghargai kegunaan matematik dalam kehidupan seharian mereka. Sekiranya para guru tidakdapat untuk menyampaikan kepentingannya itu maka mereka beranggapan matematik ini adalahsatu beban kerana perlu ingat terlalu banyak formula dan matematik ini tidak ada langsung dalamkehidupan mereka. Di samping itu juga, tanggapan mereka untuk berjaya atau skor dengan baikdalam metamatik perlulah membuat latihan secukupnya, tumpuan yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam melakukan itu. Personaliti seorang guru dan cara pengajaran juga adalah faktor kebimbangan dalammatematik. Seperti kita lihat personaliti seorang guru perlulah baik, lemah lembut, kasihan,berketerampilan dan sebagainya seorang guru hendaklah menjadi model yang baik kepadapelajar. Sekiranya, guru ini membuat sikap atau personaliti yang kurang baik maka ia amatmempengaruhi para pelajar. Sebagai contohnya, hubungan guru-pelajar itu sendiri perlulah baiktetapi disebabkan wujudnya pelajar yang mengalami kebimbangan dalam matematik ini ialahapabila guru bersikap garang. Oleh itu murid takut untuk bertanta kepada guru apabila merekatidak memahami sesuatu konsep atau pengiraan dalam matematik. Selain itu juga, para jugamenyalahkan pelajar apabila mereka tidak faham akan sesuatu pengajaran akan menyebabkanpelajar tidak suka akan guru tersebut serta sekaligus akan menyebabkan mereka kurang sukaakan subjek matematik dan tidak memberi tumpuan kepada subjek tersebut. Tambahan pula, paraguru ini kurang menunjukan minta kepada pelajar mereka dan para guru menggunakan ugutandan paksaan supaya pelajar mendapatkan menyelesaikan maslah dengan betuk sekiranya salahmereka akan terima hukuman. Oleh itu, pelajar suka akan sikap guru sebegitu dan akan kurangminat akan subjek yang diajar oleh guru tersebut. Cara pengajaran juga mempengaruhi perasaankebimbangan dalam matematik ini apabila guru hanyalah menggunakan cara pengajarantradisional tanpa memikirkan untuk membuat pembaharuan teknik pengajaran agar lebihmenarik. Dengan pengajaran tradisional tersebut para pelajar akan mudah hilang tumpuan dan
 44. 44. menyebabkan mereka tidak memahami matematik itu dan apabila perkara itu berlaku dengankerap secara langsungnya mereka akan mempunyai perasaan tidak suka akan matematik danapabila berhadapan dengan aktiviti yang berkaitan dengan matematik mereka akan berasa panikdan bimbang kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi kebimbangan dalam matematik ialah peperiksaan awam.Peperiksaan awam adalah terdiri daripada UPSR, PMR dan SPM yang wajib setiap pelajarMalaysia mengambilnya supaya mereka boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebihtinggi. Kebiasaannya, mereka perlu mengambil subjek matematik dalam semua peperiksaanawam tersebut dan perluh mempunyai kelulusan yang sewajarnya agar mereka dapat meneruskanlagi pengajian mereka. Jadi, disebabkan faktor tersebut mereka menjadi terbeban, stres danbimbang sekiranya akan keputusan matematik sekiranya mereka boleh membuat soalanmatematik dengan baik atau tidak. Oleh hal demikian, setiap kali peperiksaan tiba tidak kiralahpeperiksaan besar atay kecil, mereka mula merasa panik bagi menghadapi peperiksaanmatematik. Domain afektif juga faktor dalam kebimbangan matematik. Domain afektif adalahseperti persepsi yang lain murid itu sendiri dalam menghadapi matematik dan peran ibubapa jugapenting dalam membimbing mereka ke peringkat individu. Oleh itu, para ibu bapa perlulahmembuat perhatian dan memberi sokongan kepada anak-anak mereka dalam subjek matematikagar mereka dapat menjawab soalan mereka dengan baik. Selain itu juga, pengaruh rakankumpulan juga membei pengaruhi kepada kebimbangan matematik. Sekiranya, para pelajarberada dalm kumpulan yang malas untuk belajar matematik, jadi mereka juga akan lemah damsubjek matematik.3.0 Siapa yang mengalami kebimbangan matematik?Kebimbangam matematik ini telah banyak mempengaruhi individu yang mengalami itu dalammelakukan sebarang aktiviti dalam matematik dan mereka tersekat dan kurang bebas untukmelakukan semua itu. Sesiapa sahja yang boleh mengalami kebimbangan matematik ini tidaklahdari segi umur, bangsa dan jantina. Pada kebiasaannya, mereka yang mempunyai masalahkebimbangan matematik iaalah terdiri daripada lelaki atau perempuan, pelajar, guru dalamperkhidmatan, guru pelatih ataupun orang ramai tanpa mengira kaum, bangsa dan umur. Jadi
 45. 45. setiap orang mempunyai tanggapan yang berbeza kepada matematik dan menyebabkantanggapan yang salah akan mengalami kebimbangan matematik ini. Menurut Lazarus (1974)menjelaskan bahawa sesiapa yang dalam bidang pelajaran juga boleh cenderung untukmengalami kebimbangan matematik. Pada kebiasaannya kita dapat melihat kebimbangan inimelalui tanda-tanda atau simptom yang telah kita sebutkan di bahagian atas tadi. Sekiranya,seseorang individu tersebut mengalami tanda-tanda sebegitu mereka adalah tergolongan dalamindividu yang mengalami kebimbangan matematik peringkat rendah mahupun tinggi.4.0 Bila kebimbangan matematik boleh berlaku?Menurut Jackson dan Leffingwell (1999) telah menjalankan kajian dan menjelaskan bahawaterdapat tiga kategori peringkat pendidikan yang menyebabkan kebimbangan matematik berlaku.Antaranya ialah tahun tiga dan tahun empat semasa sekolah rendah, tingkatan tiga dan empat disekolah menengah serta semasa tahun pertama di institut pengajian tinggi. Ini kerana setiap yangdinyatakan di atas mempunyai cara pembelajaran yang berbeza dan juga bergantung kepadaseseorang individu juga. Pada peringkat ini, terdapat operasi matematik yang mula berkembangke arah sukar dan menyebabkan kebimbangan dalam matematik dalm diri pelajar itu bolehwujud. Sekirannya seseorang pelajar itu tidak pandai untuk mengendali perasaan pada peringkatini akan menyebabkan mereka mengalami simptom-simpton kebimbangan matematik ini.Apabila pelajar ini mempunyai masalah seperti ini, akan menyebabkan mereka sukar untukmenghadapi peperiksaan yang umum seperti UPSR, PMR dan SPM bagi melanjutkan pelajaranke lebih tinggi. Jadi, pelajar perlu pandai mengawal perasaan ini agar boleh membuatpenyelesaian masalah dengan baik dan keputusan untuk matematik melepasi tahap kredit iaitu 6C bagi peperiksaan SPM bagi melanjutkan lagi pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada itu juga, sikap guru terhadap pelajar juga mempengaruhi kebimbanganpelajar tersebut apabila guru tersebut memberi harapan yang tinggi dan tanggapan yang di luarkemampuan pelajar itu sendiri. Kebiasaannya guru memberi harapan kepada pelajar sekolahmenengah tinggi dan pelajar universiti. Guru beranggapan pelajar sekolah menengah tinggi initelah menguasai banyak perkara sebelum memasuki ke dalam peringkat sekolah menengah tinggi
 46. 46. dan pandai menyelesaikan masalah matematik peringkat soalan aras tinggi dan apabila merekatidak memberi respon yang dijangkakan guru tersebut menghukum. Oleh itu, akan menyebabkanpelajar berasa bimbang untuk menghadari kelas matematik tersebut. Manakala pada universitipula, gaya pembelajaran sangat berbeza dan banyak kerja akan di lakukan sendiri oleh pelajar itusendiri tanpa bantuan pensyarah. Oleh itu, pensyarah hanya memberi pengajaran yang sangatringkas dan formula-formula bagi menyelesaikan masalah matematik. Bahan yang kita perlukansemasa menyelesaikan masalah adalah banyak dan perlulah mencari maklumat itu sendiri danpensyarah akan membuat penilaian sama ada baik atau kurang baik secara individu. Perkara inimembimbangkan para pelajar universiti kerana maklumat yang dicari itu adalah tetap atau lariterus dari landasan atau konsep soalan matematik tersebut. Di sini, wujud kebimbanganmatematik dalam kalangan pelajar universiti.5.0 Apa yang menimbulkan kebimbangan matematik?Kebimbangan matematik boleh berlaku apabila seseorang individu itu berasa sangat terbebandan tertekan apabila melakukan aktiviti yang melibatkan pengiraan ini. Apabila merekamempunyai perasaan sebegitu akan mempengaruhi psikologi mereka dan menyebabkan merekakurang berminat untuk menyelesaikan masalah pengiraan. Emosi mereka juga terganggudaripada perasaan terbeban itu dengan menggangap diri mereka ini tidak pandai seperti oranglain dan akan berasa sangat kecewa kerana tidak dapat menyelesaikan masalah matematikwalaupun soalan tersebut hanyalah soalan yang mudah sahaja. Apabila mereka berasa sebegitu,mereka akan mengasingkan diri daripada rakan-rakan lain yang pandai matematik dan akanmemasuki kumpulan yang mempunyai rakan yang sama taraf dengan mereka. Apabila perkaraini berlaku, ia akan menyebabkan pelajar ini akan lebih lemah lagi dalam subjek matematikkerana rakan kumpulan mereka tidak memberi sokongan dalam menbuat perkara yang berkaitandengan pengiraan dan seboleh-bolehnya mengelak daripada matematik semuanya. Kebimbangan matematik juga boleh wujud apabila pelajar ini tidak suka dicabar dari segikognitif mereka. Mereka beranggapan matematik ialah subjek yang sangat mencabar. Jadi,mereka merasakan matematik ini mencabar kepada kebolehan mereka dalam menyelesaikan
 47. 47. masalah yang berbentuk pengiraan. Soalan matematik ini mencabar kemahiran pemikiranmereka dan mewujudkan kesan positif dan negatif. Bagi pelajar yang menyukai matematik akanberanggapan matematik adalah subjek yang sangat menarik. Tetapi bagi mereka tidak menyukaiia merupakan satu beban untuk belajar matematik dan menyebabkan fikiran mereka bercelaruapbila ingin menyelesaikan masalah matematik tersebut. Mereka tidak suka perkara yangmencabar kognitif mereka bagi memikirkan jawapan yang betul bagi menyelesaikan masalahmatematik itu akan cuba mengelak membuat soalan matematik dan kurang mengalami bahagianatau menghadiri kelas matematik atau kelas yang berkait rapat dengan matematik. Selain itujuga, kebimbangan matematik juga boleh timbul apabila pelajar atau seseorang individu itukurang keyakinan diri. Bagi mereka yang bagus dalam matematik mempunyai keyakinan diriyang yakin apabila menyelesaikan masalah walaupun mereka juga kurang pasti jawapan itu betulatau salah tetapi mereka tetap beryakinan tinggi. Jadi apabila mereka kurang keyakinan diri,mereka akan ragu-ragu dengan pilihan mereka adakah mereka boleh jawab soalan ini?adakah arapenyelesaian yang dibuat adalah betul?semua persoalan itu bermain di fikiran mereka danmenyebabkan mereka berasa menggeletar atau mewujudkan secara tidak sedar tanda-tandaindividu mengalami kebimbangan matematik. Oleh itu, sekirannya kita ingin melakukan sesuatuperkara, perlu mempunyai keyakinan yang tinggi agar pelaksanaan kita itu berjalan denganlancar dan jangan memikirkan sangat soal betul atau salh yang paling penting kita yakin denganjawapan yang kita berikan.6.0 Bagaimana caranya untuk mengurangkan kebimbangan matematik?Setiap masalah yang wujud semestinya mempunyai jalan penyelesaiannya. Jadi, bagimengurangkan kebimbangan matematik ini mempunyai beberapa cara yang boleh digunakan.Anataranya ialah diri pelajar itu sendiri perlulah mengubah dahulu persepsi atau tanggapanmereka terhadap matematik. Sekiranya perkara lain kita cuba ubah tetapi diri pelajar atau guruitu masih tetap seperti itu maka sia-sia sahajalah perubahan yang dibuat. Perkara paling penting,persepsi diri sendiri itu perlu diperbetulkan kepada persepsi positif dari negatif terhadapmatematik. Barulah perkara lain boleh di ubah kerana setiap perlakuan yang ingin kita lakukanadalah merujuk kepada firasat kita, persepsi kita dan pemikiran kita. Sekirannya pemikiran kitamasih menggangap matematik adalah subjek yang sangat sukar dan susah untuk kita
 48. 48. menyelesaikan masalah ini. Oleh itu, secara langsung kita tidak mempedulikan langsung soalanmatematik tersebut kerana beranggangapan kita sukar untuk menyelesaikan masalah tersebut.Jesteru, perkara paling penting ialah mengubah persepsi diri pelajar itu, guru dan kita sekali bagimelancarkan aktiviti yang ingin lakukan itu. Tambahan pula, para guru juga penting dalam mengurangkan kebimbangan matematikdalam kalangan pelajar ini kerana guru adalah orang paling dekat dengan pelajar bagimenerangkan subjek matematik itu dengan jelas. Guru perlulah mengetahui tahap kefahamanpelajar mereka. Bagi mengetahui pengajaran yang berkesan, guru perlulah membuat penilaian keatas murid mereka bagi mengetahui sejauh mana pelajar tersebut memahami sesuatu topik. Kitajuga boleh menggunakan kaedah masteri learning. Sekiranya kita tidak mempunyai penilaianbagi akhir pengajaran itu, guru perlulah memberikan lembaran kerja, penyoalan dibuat danmemerhati pelajar mereka. Melalui lembaran kerja, penyoalan dan pemerhatian itu, juga dapatmengetahui berapa ramai pelajar sudah fahami topik berkenaan dan berapa ramai pelajar kurangmenguasai topik berkenaan. Sekiranya terlalu ramai pelajar tidak faham, perbincangan akanditeruskan di dalam kelas seterusnya tetapi jikalau bilangan pelajar yang kurang memahami topikitu lagi, boleh membuat perjumpaan di luar kelas agar kelas seterusnya boleh meneruskan topikyang lin untuk tidak menggangu pelajar lain. Di samping itu juga, semasa membuat aktiviti matematik di dalam kita, guru bolehmenggunakan cara dengan membahagikan kumpulan kepada 5-6 orang pelajar setiap kumpulandan kemudian membuat tugasa tersebut. Apabila mereka membuat kerja dalam kumpulan,mereka tidak bersa terbeban dengan tugasan itu kerana sokongan daripada rakan-rakan dalamkumpulan. Selain memberi sokongan kepada pelajar tersebut, ia juga boleh meransang sifat-sifatyang murni bagi meningkatkan lagi minat mereka di dalam mereka apabila mereka memahamisesuatu topik dan mudah untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Apabila aktivitidilakukan di dalam kumpulan, para pelajar dapat berbincang dan bertukar pendapat serta melatihseseorang itu lebih yakin dan bersemangat dan menyebabkan minat dalam matematik semakinmeningkat. Kerja dalam kumpulan ini juga menerapkan nilai-nilai murni seperti sikap
 49. 49. berkerjasama, bertolak-ansur, sabar dan sebagainya lagi. Tetapi para guru juga tidak bolehmembuat aktiviti berkumpulan selalu kerana ia akan menyebabkan perasaan bosan akan wujuddan perlulah variasikan kaedah menjalankan aktiviti kepada pelajar agar mereka berasa seronokdengan subjek matematik. Cara bagi mengurangkan kebimbangan matematik juga boleh dilakukan dengan bantuanahli keluarga pelajar itu sendiri. Ahli kumpulan juga merupakan orang paling rapat dan lebihbanyak masa luangkan masa bersama dengan pelajar tersebut. Jadi, apabila bimbingan daripadakeluarga dibuat, pelajar ini akan berasa sangat dihargai dan akan mudah menerima apa-apacadangan kerana ahli keluarga mestilah memberi sokongan yang menarik minat mereka. Apabilamereka membuat kerja rumah di rumah, ahli keluarga yang berpendidikan itu perlulah membantupelajar ini sekiranya mereka tidak tahu untuk membuatnya. Malah ibubapa perlulah selalumengambil berat diri peljaar dengan menanyakan bagaimana kelas hari ini?, bagaimana kerjarumah jari ini?, ada tidak faham-faham mengenai kerja rumah? dan sebagainya bagimenunjukkan sikap ambil berat itu. Apabila di luar mempunyai suasana yang baik maka pelajarakan mempunyai pemikiran yang baik juga dan tenang senang untuk melaksanakan apa-apaaktiviti.7.0 Bagaimana caranya untuk menghapuskan kebimbangan matematik?Seterusnya ialah bagaimana caranya untuk menghapuskan kebimbangan matematik. Bagimenghapuskan masalah ini, kita sebagai seorang bakal pendidik dan pendidik perlulag mengamillangkah yang serius bagi menangani maslah ini agar masalah ini menjadi lebih parah. Kita sudahtahu kebimbangan matematik wujud pada zaman dahulu lagi dan sekarang kebimbanganmatematik semakin serius apabila pada 2003 pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P)matematik dalam Bahasa Inggeris. Jadi kebimbangan itu sebagai menular kerana pelajar perlumemahami konsep dengan baik dan memahami terma-terma matematik yang agak berlainanapabila bahasa ditukar kepada Bahasa Inggeris.
 50. 50. Bagi menghapuskan kebimbangan matematik itu, kita perlulah menjalankan intervensiawal bagi mengawal masalah ini. Oleh itu, para guru terlebih dahulu membuat kajian mengenaimaslah pelajar mereka. Di manakah kelemahan dan kekuatan pelajar mereka agar strategipengajaran dapat dirangka dengan baik. Oleh itu, para guru perlulah peka dengan pelajar merekaini bagi mengenalpasti masalah pelajar ini dengan baik. Apabila guru dapat mengetahuikelemahan dan kelebihan pelajar mereka maka guru bolehlah membuat teknik pengajarandengan sesuai masalah pelajar mereka itu agar objektif pengajaran mereka itu dapat di capai danpelajar juga dapat memahami isi kandungan yang ingin disampaikan itu. Selain itu juga,pengajaran guru perlulah dipelbagaikan agar pelajar mereka tidak bersa jemu belajar matematiksecara tradisonal sahaja. Kita boleh mengubah tempat pengajaran kita di luar kelas agar merekatidak terasa terkongkong kerana selalu belajar di dalam kelas sahaja. Tambahan pula, teknikpenyampaian kita juga perlulah menarik minta pelajar seperti menggunakan peralatan IT bagimempersembahkan pengajaran kita. Pengajaran kita perlulah melibatkan semua kelima-limapancaindera pelajar agar pengajaran dan pembelajaran (P&P) kita lebih berkesan. Selain itu juga, para guru perlulah menjalinkan hubungan baik dengan pelajar mahupunibubapa pelajar. Apabila guru menjalinkan hubungan baik dengan pelajar, mereka akan berasalebih bebas untuk berkomunikasi dengan gurunya seperti menanyakan soalan dan memberitahutopik yang tidak difahami. Guru juga perlulah bersikap baik, optimum dan tidak terlalu garangakan menyebabkan pelajar berasa kurang selesa dengan keadaan begitu. Apabila hubungan gurudan pelajar baik jadi proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik danlancar serta boleh mengurangkan kebimbangan matematik. Guru juga perlulah mempunyaihubungan baik dengan ibubapa pelajar agar guru juga boleh memantau aktiviti pelajarnya dirumah dan mengetahui sikap pelajarnya di rumah iaitu di luar kawasan sekolah. Sekiranya gurudan ibubapa mempunyai hubungan yang baik maka mereka berdua boleh bertukar pendapat bagimembantu pelajar tersebut lebih maju lagi dalam subjek matematik. Selain itu, apabila gurumengetahui sikap pelajarnya di luar sekolah maka senanglah bagi guru itu untuk menguruskanpelajar tersebut agar lebih memahami subjek matematik ini. Perkara yang paling akhir sekali,semasa proses pengajaran & pembelajaran (P&P) perlulah mewujudkan komunikasi dua halabagi menggalakkan pelajar bertanya dan bercakap serta memupuk keyakinan diri.
 51. 51. RujukanPuteh, M. (2002). Factors Associated with Matematics Anxiety. Kuala Lumpur: Ampang Press Sdn Bhd.

×