Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uvod u srednji vek

33,988 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Uvod u srednji vek

  1. 1. Главна обележја средњег века1) Развој европских монархија2) Стварање феудалног друштвеног поретка3) Јачање улоге религије и цркве у животу друштва
  2. 2. 476. 1492. СРЕДЊИ ВЕКРани средњи век Позни средњи век XII V – XI века - XV века
  3. 3. Феудално друштво(феуд – земљишни посед) подела друштва 1. Властела – феудалциВазални односи 2. Свештенство(вазал-сениор) 1. 3. Кметови - зависно становништво 2.
  4. 4. МАТЕРИЈАЛНИ ИЗВОРИ ПИСАНИ ИЗВОРИ Предмети из  Повељесвакодневног живота  Житија(оруђа, алатке, посуде, приб  Хронике (летописи или анали)ор зајело, одећа, накит, оружје, р УСМЕНИ ИЗВОРИатна опрема...) Новац  Народне епске песме Грбови и заставе  Легенде Фреске и минијатуре Грађевине(тврђаве, дворци, куће, цркве и манастири)

×