Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ислам

29,222 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ислам

  1. 1. ИСЛАМСКИСВЕТ у ранпм средоем веку
  2. 2. АРАБИЈСКП ППЛУПСТРВП• АРАБИЈСКО ПОЛУОСТРВО – ПОСТОЈБИНА ИСЛАМА АРАБИЈСКП ППЛУПСТРВП• АРАБЉАНИ – ЖИВЕ У РОДОВСКО ПЛЕМЕНСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – БАВЕ СЕ СТОЧАРСТВОМ И ТРГОВИНОМ
  3. 3. НАСТАНАК ИСЛАМА• ОСНИВАЧ – МУХАМЕД (570-632)• ПОЧЕТАК МУСЛИМАНСКЕ ЕРЕ – 622. ПРЕЛАЗАК МУХАМЕДА ИЗ МЕКЕ МЕДИНУ• СВЕТО МЕСТО – МЕКА ГДЕ СЕ НАЛАЗИ КАБА НАЈВЕЋЕ СВЕТИЛИШТЕ• СВЕТА КЊИГА – КУРАН
  4. 4. АНЂЕО ГАВРИЛО ОБЈАВЉУЈЕ КУРАН МУХАМЕДУАЛАХ ЗНАЧИ БОГ НА АРПСКОММУХАМЕД СА СВОЈИМПРИСТАЛИЦАМА КРЕЋЕ НА МЕДИНУ
  5. 5. ПСВАЈАОА
  6. 6. КУЛТУРА• АРАБЉАНИ СУ САЧУВАЛИ АНТИЧКУ КУЛТУРУ ОД ЗАБОРАВА• АРАПСКИ БРОЈЕВИ• ХИЉАДУ И ЈЕДНА НОЋ• ЏАМИЈЕ – МУСЛИМАНСКЕ БОГОМОЉЕ• БАРУТ, ПАПИР, ПИРИНАЧ, ШЕЋЕРНА ТРСКА...• ИСЛАМСКА УМЕТНОСТ - АРАБЕСКА
  7. 7. ИСЛАМСКИ СВЕТ ДАНАС

×