Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

источно римско царство византија

  • Login to see the comments

источно римско царство византија

  1. 1. ИСТОЧНО РИМСКО ЦАРСТВО - ВИЗАНТИЈА
  2. 2. ИСТОЧНО РИМСКО ЦАРСТВО – ВИЗАНТИЈА (330-1453)ВИЗАНТИЈА ПОЧИВА НА ТРИ ТЕМЕЉА:1) Римско државно уређење2) Грчка култура3) ХришћанствоПРЕСТОНИЦА:Константинопољ – ЦариградСТАНОВНИШТВО:Грци, Словени, Јермени, Јевреји...ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ:На челу Византије налази се Цар (василевс) – Божији изасланик на земљи.Врховни заповедник војске, највиши судија, законодавац, бранилац црквеи хришћанске вере.
  3. 3. ЈУСТИНИЈАНОВА ОБНОВАЦАР ЈУСТИНИЈАН ВЕЛИКИ (527-565)1) Обнова римског царства2) Зборник грађанског права3) Света Софија (Аја Софија)

×