Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

стари словени

33,621 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

стари словени

  1. 1. СТАРИ СЛОВЕНИ Насељавање Јужних Словена на Балканско полуострво
  2. 2. ПРАПОСТОЈБИНА С тари Словени су живели на великој територији између:  Балтичког мора на северу  Карпата на западу и југу  реке Дњепар на истоку. Узроци сеобе:  пренасељеност  недостатак обрадиве земље
  3. 3. ПОДЕЛА СЛОВЕНА Источни Словени 1. Руси У периоду од XVI до XX века као народи формирали су се Белоруси и Украјинци. Западни Словени 1. 2. 3. 4. Чеси Словаци Пољаци Лужички Срби Јужни Словени 1. 2. 3. 4. Срби Хрвати Бугари Словенци Током XX века као народи формирали су се Македонци, Муслимани, Црногорци и Бошњаци.
  4. 4. НАСЕЉАВАЊЕ СЛОВЕНА НА БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО  Од средине VI века словенска племана се насељавају на Балкан.  Заједно са Словенима Византију нападају и ратоборни Авари. Словени и Авари су више пу та опседали Солун, а 626. године опсели су и Цариград.  До почетка VII века словенска племена запосела су пространу територију између Црног мора и источних А лпа и од реке Дунав до Јадранског, Јонског и Егејског мора. На овом простору основали су своје прве државе.
  5. 5. Словени су населили Балканско полуострво: од Дунава на северу до Пелопонеза на југу; од Црног мора на истоку до источних Алпа на северозападу.
  6. 6. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ  Прокопије о Словенима Станују у бедним колибама, јако раштркани једни од других, и сваки од њих и по више пута промени место живљења ... Сви су високи и необично јаки, а у погледу боје тела и косе нису ни одвише бели, односно плави, нити сасвим прелазе у црно, него су сви риђи. Живе у беди и крајњој запуштености ... , па и прљавштине су увек пуни ... , а сасвим ретко се дешава да су рђави или злотвори ...

×