Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evropska unija

3,288 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Evropska unija

 1. 1. • Evropska unija (skraćeno EU) je međuvladina i nadnacionalna unija (zajednica) dvadeset sedam evropskih država• Evropska unija je nastala od Evropske ekonomske zajednice (EEZ),koju je šest evropskih država osnovalo u Rimu 1957.godine• Za vreme Hladnog rata,EEZ se proširila i prerasla u najveću trgovinsku silu sveta
 2. 2. • Mastrihtskim ugovorom 1992.godine,naziv “Evropske ekonomske zajednice”, pretvoren je u naziv “Evropska unija”• Pored zajedničke monete eura(€) i otvorenih granica,Evropska unija danas ima i zajedničku poljoprivrednu pollitiku, Evropski parlament u Strazburu,Savet Evropske unije u Briselu,Evropski sud pravde u Luksemburgu i Evropsku centralnu banku u Frankfurtu
 3. 3. • Unija je potpisivanjem i stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora,2009.godine, dobila zajednički Ustav• Pored ovog pravnog dokumenta i zajedničkog organa upravljanja,Evropska unija teži ka tome da jednog dana ima svoju zajedničku vojsku• Time bi se pretvorila u ujedinjenu Evropu, državu u kojoj bi se našle sve evropske zemlje
 4. 4. Institucije• Evropski parlament• Savet Evropske unije ili Savet ministara• Evropski savet• Evropska komisija• Evropski sud• Evropski finansijski sud
 5. 5. Evropski savet• Političko vođstvo Evropske unije je Evropski savet, koji se obično sastaje četiri puta godišnje• Njega čini jedan predstavnik države ili šef države ili šef vlade - uz predsednika Evropskog saveta kao i predsednika Evropske komisije• Predstavnicima država članica pomažu njeni ministri inostranih poslova
 6. 6. • Evropski savet koristi svoju vodeću ulogu da reši sporove između država članica i istitucija Evropske unije i da se reše političke krize i neslaganja zbog kontroverznih pitanja i politika• Evropski savet se ne treba poistovećivati sa Savetom Evrope, međunarodnom organizacijom nezavisnom od Evropske unije.
 7. 7. Savet Evropske unije• Savet Evropske unije (ponekad se naziva Savet ministara) čini drugu polovinu zakonodavstva Evropske unije• Čine je ministri iz svake države članice i sastaje se u drugačijem sastavu u zavisnosti od problema kojim se bavi• Pored zakonodavne uloge, Savet Evropske unije ima i izvršne funkcije po pitanju zajaedničke spoljne i bezbednosne politike
 8. 8. Evropska komisija• Evropska komisija je izvršno telo i odgovorna je za zakonske inicijative i svakodnevno upravljanje Evropsko unijom• Trenutno je čine 27 evropskih komesara za različita polja delovanja, po jedan iz svake države• Predsenika i članove evropske komisije predlaže Evropski savet.• Imenovanje predsednika i članova komisije mora da odobri Evropski parlament
 9. 9. Evropski parlament• Evropski parlament predstavlja jednu polovinu zakonodavsta Evropske unije• Evropske poslanike direktno biraju državljani EU svakih pet godina• Evropski parlament i Savet Evropske unije zajedno usvajaju zakone u skoro svim oblastima pod redovnoj zakonodavnoj proceduri• Predsednika i potpredsednika Parlamenta biraju poslanici svake dve i po godine
 10. 10. Države članice i proširenja• Od 1. januara 2007.godine EU ima 27 zemalja članica.• Ukupna površina tih 27 zemalja je 4,325,675 km²• Da je jedinstvena zemlja,bi bila sedma država u svetu po površini• U EU ima oko 496 miliona građana• Šest osnivačkih zemalja EU bile su: Belgija, Zapadna Nemačka, Italija, Luksemburg, Francuska i Holandija
 11. 11. Države članice Evropske unije
 12. 12. Himna Evropske unije• Himna evropske unije od 1986.godine je “Oda radosti”• “Oda radosti” je oda koju je nemački pesnik Fridrih Šiler napisao 1785. godine, slaveći ideal bratstva i ujedinjenosti čovečanstva• Kompozitor Ludvig van Betoven ju je uvrstio u četvrti stav svoje “Simfonije br.9” iz 1823. godine, nakon čega je postala naročito poznata.
 13. 13. Prezentaciju je pravila:

×