Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

ми и они други 2

ми и они други 2

  • Be the first to like this

ми и они други 2

  1. 1. Ми и они други: Друштвена историја (историја свакодневног живота локалних заједница) Александар Тодосијевић, професор историје ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница
  2. 2. Историјакао наукаи наставнипредмет • Историја јесте друштвена (хуманистичка) наука. Историја не пружа само знање о прошлости, већ утиче на опште образовање и развој ученика, (човека), у смислу што рационалнијег сазнања о себи и другима. 1. Наука, односно наставни предмет, која ученицима објашњава појмове из друштвене теорије и праксе (држава, владар, демократија …) 2. Наука која уз српски језик и географију, пружа основе за изградњу идентитета (националног, културног итд) 3. Наука која пружа елементарну политичку писменост и политичку културу. 4. Наука која треба да васпитава за демократију, мир и толеранцију, објашњавањем појмова као што су: рат, мир, избори, странке, опозиција, историјски процес, … 5. Наука која пружа основе за усвајање националних, регионалних, европских и светских културних вредности
  3. 3. Историја свакодневног живота • Настава усмерена ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, станишта, одевање итд. • Упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Југоисточне Европе, Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. • Подстицање радозналости, креативности и истраживачког духа код ученика. Ученици треба да се оспособе да формирају јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос према њој.
  4. 4. Циљ изучавања друштвене историје (историје свакодневног живота) је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог", да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст садашњости.
  5. 5. „Мали човек“ у прошлости • Наставни планови и програми, уџбеници, ... • Школска пракса темељи се на усвајању непотребних информација. • Информација, бројке, статистика... • Садржаји наставних јединица лишени су лица, личне приче, емоције... • Из незнања произилазе стереотипи, мржња, расизам, ксенофобија и хомофобија ... • Овакава концепција историје занемарује улогу «малог човека» – како је његов живот изгледао у одрђеном историјском тренутку • За изучавање мултикултуралног друштва, најбољ перспектива промишљања прошлости – кроз историју свакодневног живота.
  6. 6. Мултикултуралносткаоистраживачкиизазов • Промишљање историје из угла појединца чини историју релевантнијом и показује историјски тренутак у „животу малог човека“, а не само владара, државника, војсковођа, ... • Историју не чине само ратови, склапања мировних уговора, устави, ... • Улазећи у живот „малог човека“ можемо показати карактер одређене државе и система, али и како су одређене верске и етничке заједнице живеле на одређеној територији. • „Апстрактна“ историја добија конкретне садржаје увођењем тема као што су: детињство, забаве, обичаји, положај жена, ...

ми и они други 2

Views

Total views

198

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×