Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

2,489 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

 1. 1. Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin görevi ve bu göreve göre eğitimi nasıl olmalıdır? Prof. Dr. Ercan Tuncel U.Ü.T.F. Radyoloji AD Emekli Öğretim Üyesi (www.ercantuncel.net) (SATED-TRD Görüntüleme Sempozyumu, 17 Kasım 2013) 1/39
 2. 2.  Kuruluşundan (1985) beri ders verdiği S.H.M.Y.Okulunun ilk mezunları ile 1987 2/39
 3. 3. Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin görevi ve bu göreve göre eğitimi nasıl olmalıdır? 1. 2. 3. Mesleğin adı? Görevi? Eğitimi? 3/39
 4. 4. Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin görevi ve bu göreve göre eğitimi nasıl olmalıdır? 1. 2. 3. Mesleğin adı? Görevi? Eğitimi? 4/39
 5. 5.  AB ülkelerinde: – Austria: Radiologietechnologin – Belgium: Technoloog in de Medische Beeldvorming  – – – – – – Technologue en imagerie medicale Croatia: Medical Radiology Engineer Czech Republic: Radiologicky asistent Denmark: Radiograf France: Manipulateur d’electroradiologie medicale Germany: Medizinisch-technische Radiologieassistent(in) Greece: Technologos Aktinologos  Operator of Medical Imaging Devices (post secondary education) 5/39
 6. 6. – – – – – – – – – Hungary:Röntgen asszisztens Italy: Tecnico sanitario di radiologia medica Ireland: Radiographer Malta: Radiographer Netherlands: Radiodiagnostisch laborant Norway: Radiograf Poland: Elektroradiologów Portugal: Tecnico de radiologia United Kingdom: Radiographer   Diagnostic radiographer Therapeutic radiographer 6/39
 7. 7.  ……EFRS genel kurulu tüm dökümanlarda mesleğin adının tek isim RADYOGRAFIR olarak geçmesine karar vermiştir….. …..the EFRS General Assembly has decided to refer to the profession in the EFRS documents with the single name of RADIOGRAPHER…… 7/39
 8. 8.  ABD’de – – – – – – – – Radiologic Technologist Medical Assistant - Limited X-Ray X-Ray Technician Ultrasound Technician Cardiovascular Technologist MRI Technician Nuclear Medicine Technologist Radiologist Assistant (RA) 8/39
 9. 9.   “Röntgen Teknisyeni” adı 1960’ lardan kalan eski bir terimdir, fakat günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. Ancak daha doğru isimlendirme olan “Radyografır”, “Radyolojik Teknolojist” veya “Röntgen Teknolojisti” terimleri resmi organizasyonlar tarafından kullanıma sokulmuştur The title "X-ray technician" is a legacy term that predates the 1960s, but the term has persisted in common use. More accurate titles such as "radiographer," "radiologic technologist" or "X-ray technologist" have been introduced by credentialing and government agencies, (….) 9/39
 10. 10.  Ülkemizde – Tıbbî Görüntüleme Teknisyeni (*) – Tıbbî Görüntüleme Teknikeri (*) _____________________________ (*) TDK’nın Güncel Türkçe sözlüğüne göre:   Teknisyen: (Fr. Technicien) Teknikci Tekniker: (Alm. Techniker) Teknikci 10/39
 11. 11. Mesleğin adı ne olmalıdır?  Sağlık lisesi mezunu –  S.H.M.Y.O. Mezunu –  RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RADYOLOJĠ TEKNĠSYENĠ / RADYOTEKNOLOG Master yapılırsa – RADYOLOG YARDIMCISI 11/39
 12. 12. Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin görevi ve bu göreve göre eğitimi nasıl olmalıdır? 1. 2. 3. Mesleğin adı? Görevi? Eğitimi? 12/39
 13. 13.   Radyolojik işlem yapılan hastaların fiziksel ve psikososyal bakımdan iyi olmalarını sağlamak Ġşlemin kararlaştırılmasında ve optimizasyonunda aktif görev almak – Görüntüleme ve post-prosesing işlemlerini sofistike X-ışını ekipmanları kullanarak doğru ve emniyetli bir şekilde yapar. (Bir çok avrupa ülkesinde bu işlemlere NM, MR ve US dahildir.)  Hastanın ve 3. şahısların radyasyon emniyetini sağlamak (ALARA prensibine göre) 13/39
 14. 14. Radyografırın görev alanı genişliyor ve içeriği dramatik olarak değişiyor  Niçin? – Radyolojik teknolojide ilerleme ve çeşitlenme ile birlikte talepte artma – Sağlık sisteminde radyolog sayında yetersizlik – Hastaya verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak istemek 14/39
 15. 15.   2030 da OECD ülkelerindeki nüfusun %22’si >65Y ABD’de yetişkin nüfusun yarısı diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklardan muzdarip The Future of Medicine: Squeezing out The Doctor, The Economist Jun 2nd 2012 15/39
 16. 16. Radyografırın görev alanı genişliyor ve içeriği dramatik olarak değişiyor  Nasıl? – “skill-mixing”: Radyografırın bilgi ve deneyimini radyoloğunkine eklemesi – “role extension”: Radyografırın radyoloğun bazı görevlerini yüklenmesi 16/39
 17. 17.  “Skill-mixing”: – “red-dot” (kırmızı nokta)/RADS sistemi – Kas-iskelet sistemi travmasında düz film okuma (SE: %92.6, SP: %97.7) – Raporlama: US, MM’de 2. okuyucu, sınırlı sayıda BT ve MR  “Role extension”: – – – – Ġğne yerleştirme ve ĠV enjeksiyon Baryumlu incelemeler Amniyosentez, Anjiografi, Meme ve Prostat biyopsisi Sistografi, HSG, Sialografi, Venografi 17/39
 18. 18.  ABD’ de Radyolog Yardımcısının (“radiologist assistant”) görevleri – Hastayı değerlendirmek, hastayı yönetmek – Floroskopi ve diğer bazı radyolojik işlemleri yapmak – Tanısal görüntülerin ilk değerlendirmesini yapmak 18/39
 19. 19. Ülkemizde   Radyolojik işlem yapılan hastaların fiziksel ve psikososyal bakımdan iyi olmalarını sağlamak Ġşlemin kararlaştırılmasında ve optimizasyonunda aktif görev almak – Görüntüleme ve post-prosesing işlemlerini sofistike X-ışını ekipmanları kullanarak doğru ve emniyetli bir şekilde yapar. (Bir çok avrupa ülkesinde bu işlemlere NM, MR ve US dahildir.)  Hastanın ve 3. şahısların radyasyon emniyetini sağlamak (ALARA prensibine göre) 19/39
 20. 20. Görev ne olmalıdır?   Radyolojik işlem yapılan hastaların fiziksel ve psikososyal bakımdan iyi olmalarını sağlamak Ġşlemin kararlaştırılmasında ve optimizasyonunda aktif görev almak – Görüntüleme ve post-prosesing işlemlerini sofistike X-ışını ekipmanları kullanarak doğru ve emniyetli bir şekilde yapar. (Bir çok avrupa ülkesinde bu işlemlere NM, MR ve US dahildir.)  Hastanın ve 3. şahısların radyasyon emniyetini sağlamak (ALARA prensibine göre) 20/39
 21. 21.  Radyolog denetiminde olmak koşuluyla – Rutin baryumlu tetkikleri ve ĠVP de olduğu gibi VSÜ, HSG ve benzeri rutin kontrastlı incelemeleri yapmalıdır – Özellik arz etmeyen rutin BT ve MR isteklerinde, incelemeyi ve kontrast uygulamasını planlayıp yapmalıdır – Ölçüme dayanan ve standart bir şekilde raporlanan Doppler US ve obstetrik US gibi US incelemelerini (örneğin ekokardiografi) yapmalıdır. 21/39
 22. 22. Gerekçe  Yeni sağlık düzeninde hasta sayısında ve dolayısıyla radyolojik tetkik talebinde aşırı artış – US klinisyenler tarafından yapılıyor – Özellikle üniversitelerde iş yükünün artışı yüzünden eğitim ve araştırma ile ilgilenilemiyor   Tanımlanan işlerin iyi eğitilmiş bir tekniker tarafından sorunsuz yapılabilecek olması Tıptaki gelişmeler sonucu, radyologların ilgili klinikler içerisinde, daha fazla zaman geçirme zorunluluğu 22/39
 23. 23.   ÖĞRENME HEDEFLERĠ: Öğrenci: – USG cihazının parametrelerini belirleyebilecektir – USG cihazı ile görüntü elde edebilecektir ÖĞRENME HEDEFLERĠ:Öğrenci: – Karaciğer USG elde edebilecektir – Dalak USG elde edebilecektir – Böbrek ve Üriner Sistem USG elde edebilecektir – Pankreas USG elde edebilecektir – Safra kesesi ve kanalları USG elde edebilecektir – Akut Batın USG elde edebilecektir 23/39 ?
 24. 24. Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin görevi ve bu göreve göre eğitimi nasıl olmalıdır?    Mesleğin adı? Görevi? Eğitimi? 24/39
 25. 25.  Avrupanın çeşitli eğitim kurumlarında radyografır eğitiminin süreleri ve ECTS karşılıkları: – 15 merkezde 3 yıl (180 ECTS) – 4 merkezde 3.5 yıl (210 ECTS) – 9 merkezde 4 yıl (240 ECTS)  Çoğu ülkede Master hakkı 25/39
 26. 26.  ABD’de radyografır eğitimĠ – Hastane temelli programlar: Sertifika – Kolej temelli programlar: 2 yıllık: Assosiated Degree  4 yıllık: Bachelor Degree  – Master programları 26/39
 27. 27. By Kathy McQuillen Martense MA,RT(R), Director of Radiologic Technology Education, Department of Radiology, The University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa Dennis Marchiori DC MS DACBR Palmer College of Chiropractic, Davenport, IA, USA By Christi Carter, MSRS, RT(R), Faculty Director, Radiologic Science, Brookhaven College, TX and Beth Veale, BSRS, MEd, RT(R)(QM), Associate Professor, Radiologic Sciences, Midwestern State University, TX 27/39
 28. 28.  Ülkemizde – Sağlık lisesi : Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni – S.H.M.Y.O. (2 yıl, 120 ECTS): Tıbbi Görüntüleme Teknikeri – Master olanağı: YOK 28/39
 29. 29. 25 yıldır uygulanan eski ders programı 29/39
 30. 30. TIBBĠ VE RADYOLOJĠK TERMĠNOLOJĠ T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU ……….. ÜNĠVERSĠTESĠ RADYOLOJĠK ANATOMĠ TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME I TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME II TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME III TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME IV TEMEL SAĞLIK SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĠ HĠZMETLER VE TEKNĠKLER BÖLÜMÜ TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME TEKNĠKLERĠ PROGRAMI NÜKLEER TIP RADYOTERAPĠ SAĞLIK YÖNETĠMĠ MESLEKĠ YABANCI DĠL I MESLEKĠ YABANCI DĠL II RADYASYON GÜVENLĠĞĠ VE RADYASYONDAN KORUNMA ĠLK YARDIM BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ ĠLETĠġĠM MESLEK ETĠĞĠ ………….., 2010 ĠġLETME YÖNETĠMĠ I ĠġLETME YÖNETĠMĠ II ARAġTIRMA YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ ÇEVRE KORUMA KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ 30/39
 31. 31. 1.Yarıyıl 2.Yarıyıl 3.Yarıyıl 4. Yarıyıl TOPLAM KREDĠ Eski Program 2/6: 5k 4/4: 6k 4/8: 8k 2/6: 5k 24k Yeni Program 2/4: 4k 4/4: 6k 3/2: 4k 4/4: 6k 4/4: 6k 26k 31/39
 32. 32. Eğitimimizin kalitesi?   Eğitimimiz, adaylara yapacakları işin kalitesini yükseltecek yeterli bilgi ve beceriyi aktaramıyor Yapılan iş açısından teknisyen, tekniker ve hatta hiç eğitim almamış “alaylı” personel arasında fark yok 32/39
 33. 33. Neden?  Eğitimin 2 temel şartı vardır: 1. Öğrenmek isteyen öğrenci  Öğrencilerin eğitim seviyesi çok düşük ve öğrenme isteği sıfır! 2. Öğretmek isteyen öğretmen   Bu iş öğreticilerin esas görevi değil Öğreticilerin teknoloji bilgisi teorik planda 33/39
 34. 34. 34/39
 35. 35. Eğitim nasıl olmalıdır?  Müfredat ilgili patoloji, fizyoloji ve klinik bilgileri içermeli – – – – – – Radyolojik patoloji Dolaşım fizyolojisi, kontrast maddeler ve uygulamaları Asepsi-antisepsi Allerji, anaflaksi şok ve tedavisi ilk yardım …………. 35/39
 36. 36. 36/39
 37. 37.  Süre ve şekli – S.H.M.Y.O. en az 3 yıla, tercihan 4 yıla çıkarılmalı – 4 yıl olursa son yıl BT, MR, US ve GR gibi belirli bir dala konsantre olarak geçmeli  Master hakkı verilmeli ve mesleğin içerisinden öğretim üyeleri yetiştirilmeli 37/39
 38. 38. 38/39
 39. 39. Sonuç   “I have a dream!” Martin Luther King Bilgili ve deneyimli, yetkin radyolog yardımcıları tarafından yönetilen radyoloji departmanları Kliniklerin içlerine gömülü (“embedded”) olarak çalışan klinisyen-radyologlar 39/39

×