56

688 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
187
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

56

 1. 1. Nasıl iyi birhekimolabilirim? Prof. Dr. Ercan Tuncel U. Ü.Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi (http://www.ercantuncel.net) 21 Eylül 2012, U.Ü.Tıp Fak. AçılıĢ dersi
 2. 2. Dersin Amacı“Gençler bilebilse,yaĢlılar yapabilse!”
 3. 3. Dersin içeriği Hekimlik nasıl bir meslektir ve iyi hekim olmak neden önemli? Eğitim-Öğretimin tanımı ve eğitimimizle ilgili birkaç gözlem Ġyi bir hekim olmak için ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?
 4. 4. Dersin içeriği Hekimlik nasıl bir meslektir ve iyi hekim olmak neden önemli? Eğitim-Öğretimin tanımı ve eğitimimizle ilgili birkaç gözlem Ġyi bir hekim olmak için ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?
 5. 5.  Hekim (Bak: Hakîm), Ar. kök: hkm : 1. Ġlm-i hikmette mütehassıs olan, ĠĢ ve emirleri hikmetli ve yanlıĢsız olan. 2.Tabib, doktor. Tabip (Tabib) Ar. Kök: tbb : Doktor, Hekim Doctor (latince: öğretmen): 1. PhD (Philosophiae Doctor), 2. Physician, (MD: Medicinae Doctor/Doctor of Medicine) Medicus (latince) : Hekim Otacı (otaçı) esk. Türkçe: ġifalı otları bilen kimse, Hekim
 6. 6. HümanizmaTIP Bilim-Teknoloji
 7. 7. “Primum non nocere” Thomas Sydenham (1624-1689)Önce zarar vermeyeceksin!
 8. 8.  ‘İrem’i yanlış teşhis öldürdü’  Yorum: 0   18.05.2012 - 21:16  Beyin kanaması geçirdiği halde mantar teşhisi konulan ve ölen İremin raporu davaya damga vurdu  Üç yıl önce beyin kanaması geçirdiği halde, mantar zehirlenmesi tanısı konulduktan sonra yaĢamını yitiren Ġrem Yağcı’nın ölümüyle ilgili süren davaya Yüksek Sağlık ġurası’nın hazırladığı rapor damga vurdu. ġura, “Doğru teĢhis konulsaydı Ġrem kurtarılabilirdi” diyerek, doktorları suçlu buldu. YaklaĢık 792.000 sonuç bulundu (0,22 saniye)http://haber.gazetevatan.com/iremi-yanlis-teshis-oldurdu/451586/7/Haber#.UFWp8rIaNI0 Doktor hatasından ölüm: YaklaĢık 792.000 sonuç bulundu (0.22 sn)
 9. 9. “Hekimin hatasını toprak örter!” Anonim
 10. 10. Toplumdaki saygınlığın temel Ģartı iĢiniiyi yapmak ve dürüst olmaktır.“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu,birinciliği beyaza verdiler.” Özdemir Asaf (1923-1981)
 11. 11. Dersin içeriği Hekimlik nasıl bir meslektir ve iyi hekim olmak neden önemli? Eğitim-Öğretimin tanımı ve eğitimimizle ilgili birkaç gözlem Ġyi bir hekim olmak için ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?
 12. 12. Eğitim-Öğretim nedir? Bireyde davranıĢ (bilgi, beceri, ve tutum) değiĢikliği oluĢturmak amacıyla yapılan eylemin adı EĞĠTĠM dir; bunun planlı-programlı olan Ģekline ÖĞRETĠM denir. Bir bilginin iĢlevsel olmayacak Ģekilde bellekte tutulması: EZBER
 13. 13. Öğretimin temel kuralları Öğrenme bireysel bir etkinliktir ve öğretmeden değil öğrenmeden bahsedilebilir. Motivasyon öğretenin yetkisinden (sınav tehdidi vb) değil öğrencinin öğrenme arzusundan gelmelidir ve öğrenci pasif alıcı değil aktif katılımcı olmalıdır
 14. 14. Üniversitede durum ne? Çoğunluğu soru sormamaktadır Sınav korkusu dıĢında özerk öğrenme ilgisi taĢımamaktadırlar Verilen bilgileri eleĢtiri süzgecinden geçirmemekte tersine öğreticilerin çoğu tarafından aktarılan bilgileri ezberlemektedirler Öğretim üyelerinin sorgulamadan öğretmek, öğrencilerin soru sormadan, tartıĢmadan öğrenmek yani ezberlemek eğilimleri, diĢli çarklar gibi birbirine uymaktadır Prof. Dr. Orhan Öztürk. Sorma-Bilme Dürtüsü ve GiriĢim Duygusu Nasıl Yok Ediliyor?, Ankara:Tübitak Matbaası, Eylül 2002
 15. 15. Benim ödülü almamdaki en büyük etkenannemdir. Çünkü ben ilkokuldayken her günokuldan eve geldiğimde,“iyi not aldın mı?, öğretmenin sana aferin dedimi?, baĢarılı oldun mu?”gibi beklenen sorular yerine, daima aynı soruyusorardı: Bugün derste iyi bir soru sordun mu? I.I.Rabi (1898-1988) Nükleer manyetik rezonas olayını keĢfetti 1944 Fizik Nobel Ödülü sahibi
 16. 16. Dersin içeriği Hekimlik nasıl bir meslektir ve iyi hekim olmak neden önemli? Eğitim-Öğretimin tanımı ve eğitimimizle ilgili birkaç gözlem Ġyi bir hekim olmak için ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?
 17. 17. Temel kural Sınavı baĢarmak amacı dıĢında, özerk öğrenme alıĢkanlığı geliĢtirilmeli! “ÇalıĢmayı asla bir görev değil, öğrenmek için bulunmaz bir fırsat olarak kabul edin” “Never regard study as a duty, but as the enviable opportunitiy to learn…” Albert Einstein (1879-1955) 1921 Fizik Nobel ödülü sahibi
 18. 18. Uygulamada 4 önerim var!1. Derslere hazırlanarak gelmeli, anlamadığınız yerleri belirlemeli ve derste sormalısınız
 19. 19.  Teorik ders yükünün fazlalığı ve izlenmesinin güçlüğü“Anlatılan şeyler, ister değerler istergerçekliğin deneysel boyutları olsun,anlatılma sürecinde cansızlaşma vetaşlaşma eğilimindedir; eğitim,anlatım hastalığından muzdariptir.” Paulo Freire (eğitimci)
 20. 20. 2. Klinik uygulamaları olabildiğince çok yapmaya ve çok olgu görmeye çalıĢmalısınız “Gördüğün ve yapabildiğin kadar hekimsin!”
 21. 21. 3. Öğrenmek için derslerinizle sınırlı kalmamalı, tıpla ilgili karĢılaĢtığınız her konuyu anlamaya çalıĢmalısınız
 22. 22. 27/31
 23. 23. 4. Mesleğin iyi bilinmesi ön Ģarttır; ancak hekim aynı zamanda kültürlü ve entelektüel de olmalıdır “Tıbbiyeden her Ģey çıkar, arada bir de hekim çıkar!”
 24. 24. Ġki Ģeye dikkat!1. Öğretmen-Öğrenci iliĢkisi alıĢtığınızdan farklıdır!
 25. 25. Üniversite profesörü, kendini,baĢkalarından kaynaklananbilgiyi öğrenci kuĢaklarınaaktarmakla sınırlaması beklenenbir öğretmen değildir. Çoğuzaman yanında çıraklık edenlisansüstü öğrencilerinin deyardımıyla, yeni bilgiler ürettiğivarsayılan ve bütün düzeydekiöğrencilere en son bilgileriaktaran biridir. Henry Rosovsky Harvard Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Eski dekanlarından
 26. 26. 2. TUS, tıp eğitimini zehirleyen ciddi bir sorundur!
 27. 27. Unutmayalım!“Burası tıbbiye çocuklar; buradan herĢeyi öğrenerek de çıkabilirsiniz, hiç birĢey öğrenmeden de!” Dr. Orhan Seyfi ġardaĢ II. Dahiliye Kliniği BaĢasistanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1964
 28. 28. Son söz yerine“… ancak öğrenmede temel belirleyenin,öğreticinin ustalığı değil, öğreneninkararlılığı ve çabası olduğunuhatırlatmak isterim.” E.Tuncel “ Radyolojiye GiriĢ, 2009” kitabının ön sözünden

×