Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in België

653 views

Published on

Presentatie mbt de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoedfinanciering voor freelancers (zelfstandigen) in 2016. Voor meer informatie over onze events: www.itmatch.be

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

IT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in België

 1. 1. Vastgoedfinanciering Pensioenopbouw via tak 23 Vanbreda Fryns Verzekeringen Genkersteenweg 429 3500 Hasselt Spreker: Kelly Bos Organisatie: IT MATCH
 2. 2. VASTGOED VERWERVEN VIA UW AANVULLEND PENSIOEN !  Fiscale mogelijkheden  Hoe ?  Voordelen  Mensualiteitenlening tov reconstitutielening
 3. 3. Hoe? Fiscale mogelijkheden bij opbouw van extra-legaal pensioen : • Pensioensparen : € 940 per persoon en per jaar • Lange termijnsparen : € 2260 per persoon en per jaar • VAPZ : € 3060,07 per persoon en per jaar • IPT contract in de vennootschap, maximum volgens de 80% regel
 4. 4. Financiële optimalisatie voor de zaakvoerder • De vraag is: hoe breng je geld van de vennootschap terug naar het privévermogen van de zaakvoerder? Loon Dividend IPT 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR - 22% RSZ - 33% Venn. B. - 4,40% taks - 50% PB - 27% RV 3900 EUR 4.891 EUR 9.560 EUR en eindtaxatie (+/-16%)
 5. 5. Mogelijkheden tot verwerving onroerend goed
 6. 6. Mogelijkheden tot verwerving onroerend goed Het verwerven van onroerend goed in privé-naam door middel van uw contracten voor uw extralegaal pensioen: • aankoop van vastgoed in privé-naam • “aankoop” = ook bouwen, renoveren en verbeteringen aan onroerende goederen op privé-naam zijn mogelijk • onroerend goed dient gelegen te zijn in de EER
 7. 7. Hoe? 3 mogelijkheden om contracten te benutten vóór de leeftijd van 65 jaar : • Inpandgeving van het verzekerd bedrag bij overlijden als schuldsaldoverzekering • Opnemen van een voorschot • Belening van het eindkapitaal
 8. 8. Voorschot: voordelen • Geen hypotheekakte, geen leningskosten, geen wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling • Polis loopt verder • Eenvoudige voorschotakte • IPT: voorschot kan ‘spectaculair’ verhoogd worden met ‘backservice’
 9. 9. Voorschot: intresten te betalen • Afhankelijk voor verzekeraar! Grote verschillen! • Voorschot met intrestkapitalisatie (op het einde verrekend) • Voorschot met jaarlijkse intrestbetaling • Een combinatie van de twee
 10. 10. Voorschot: hoeveel kan worden opgenomen • Afhankelijk van de verzekeraar • Meestal voor VAPZ 90% van het opgespaarde bedrag en voor IPT 60-70% van het opgespaarde bedrag • Voorschot kan op ieder moment worden terug betaald, geheel of gedeeltelijk
 11. 11. Wat is een reconstitutielening ? • Vergelijkbaar met bulletkrediet • U betaalt geen kapitaal af => Het kapitaal wordt samengesteld binnen uw levensverzekeringen via stortingen door uzelf maar vooral door de vennootschap (IPT) • U betaalt enkel maandelijks de verschuldigde intresten => In het kader van de eigen en enige woning kan de korf opgevuld worden met enkel intresten => 2de woning: intresten zijn aftrekbaar van onroerende inkomsten U gebruikt uw pensioenkapitaal reeds vóór uw pensionering voor verwerving van vastgoed !
 12. 12. Inpandgeving/belening van mijn VAPZ en IPT • U sluit een aflossingsvrije hypotheeklening met einddatum 65 jaar • Tijdens de looptijd betaalt u enkel intresten op het totaal ontleend bedrag • Bij overlijden of op einddatum wordt het ontleend bedrag terugbetaald via de contracten VAPZ en/of IPT
 13. 13. In de praktijk: wedersamenstelling voor 2de woning • Belastbaar onroerend inkomen: 140% van geïndexeerd KI • Vb. KI van 2500 EUR = onroerend inkomen van 6003 EUR (AJ 2017) • Intresten zijn aftrekbaar van onroerende inkomsten • Aflossingsvrije lening: blijft interessant voor volledige duur om de belastbare onroerende inkomsten te verminderen of te annuleren
 14. 14. Belening van uw contracten  Welk percentage kan beleend worden is afhankelijk van het fiscaal stelsel (ingevolge fiscale inhoudingen op einddatum): fiscaliteit te belenen percentage PSP 90% LTS 100% VAPZ 90% IPT 80%
 15. 15. Voordelen • Fiscale optimalisatie is mogelijk : - vennootschapsresultaten worden optimaal benut - lasten kunnen beter afgesteld worden op fiscale recuperatie • Verhoogde koopkracht : - u dient uw persoonlijke reserves niet aan te boren om uw project waar te maken - u betaalt enkel intresten waardoor de maandelijkse kosten gering zijn • Inflatie : - via reconstitutie kan men beschikken over kapitaal aan de huidige waarden en investeren in vastgoed aan de prijs van vandaag. => Op deze manier zal het rendement van de levensverzekeringscontracten nog geoptimaliseerd worden. U gebruikt het kapitaal vandaag en niet op einddatum !
 16. 16. Mensualiteitenlening tov reconstitutielening Kapitaal 100.000 € Intrestvoet 2,70 % Duurtijd 15 of 20 jaar Mensualiteitenlening met kapitaalsaflossingen Reconstitutielening zonder kapitaalsaflossingen 15 jaar 20 jaar 15 jaar 20 jaar 2,70% € 674,69 per maand € 538,08 per maand € 222,00 per maand € 222,00 per maand
 17. 17. Mensualiteitenlening tov reconstitutielening Verschil ligt in het al of niet afbetalen van kapitaal • Bij mensualiteiten : klassieke geprogrammeerde maandelijkse aflossing • Bij reconstitutie : niet geprogrammeerd maar wel mogelijk! => bij speciale gelegenheden (erfenis/onteigening) => door middel van dividenden/superdividenden • Telkens : => verlaging van schulden, dus van intresten => meer overschot voor opbouw van extra legaal pensioen
 18. 18. TAK 23 VIA UW AANVULLEND PENSIOEN !
 19. 19. Tak 21 onder druk • Kapitaalsgarantie • Intrestgarantie plus winstdeelname • Huidige gewaarborgde intrestvoet tussen 0 en 1,5%
 20. 20. Alternatief tak 23 • Geen kapitaalsgarantie • Vrije keuze uit fondsen • Vrije combinatie met tak 21 • Fiscaal aftrekbaar • Switchmogelijkheid: één keer per jaar gratis • Via maandelijkse premies spreiding van het risico • Bij sommige verzekeraars risicobescherming via stoploss.
 21. 21. Vragen

×