Penulisan ilmiah

5,679 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,679
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
201
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penulisan ilmiah

 1. 1. Penulisan Ilmiah oleh Dr Norizan Esa Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim KDP Penyelidikan 12 Minggu Untuk Pensyarah Institut Perguruan Bahasa Antarabangsa 7 Julai 2004
 2. 2. Objektif <ul><ul><li>Di akhir kursus ini, peserta dapat </li></ul></ul><ul><ul><li>menghasilkan satu laporan penyelidikan mengikut format yang betul dan lengkap. </li></ul></ul>
 3. 3. Menu hari ini <ul><ul><li>Konsep penulisan ilmiah </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategi dalam penulisan ilmiah </li></ul></ul>
 4. 4. Konsep Penulisan Ilmiah
 5. 5. <ul><li>Berkomunikasi tentang penyelidikan adalah sebahagian drp proses penyelidikan </li></ul><ul><li>Bertujuan memaklumkan tentang (hasil) kajian </li></ul><ul><li>Komunikasi rasmi pada 2 tahap: </li></ul><ul><ul><li>permulaan (usul) </li></ul></ul><ul><ul><li>penutup (laporan) </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Menambah kepada gagasan ilmu berkaitan, </li></ul><ul><ul><li>secara bertulis/lisan : </li></ul></ul><ul><ul><li>Jurnal elektronik </li></ul></ul><ul><ul><li>Jurnal bercetak </li></ul></ul><ul><ul><li>Laporan teknikal </li></ul></ul><ul><ul><li>Disertasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kertas kerja persidangan </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Menonjolkan satu dapatan kajian yang utama atau satu kumpulan dapatan yang berkaitan </li></ul><ul><li>Penulisan ini berkisar pada satu perkara pokok, yang dapat diringkaskan dalam satu ayat/perenggan. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Melaporkan dapatan kajian sahaja, dengan maklumat lengkap dan terperinci. </li></ul><ul><li>Pembaca buat kesimpulan sendiri tentang kualiti penyelidikan dan kebenaran dapatan kajian, berdasarkan maklumat yang diberi </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Usul penyelidikan vs laporan penyelidikan </li></ul><ul><ul><li>elemen-elemen yang sama </li></ul></ul><ul><ul><li>tujuan berbeza </li></ul></ul><ul><ul><li>– cadangan apa nak buat atau </li></ul></ul><ul><ul><li>– laporan apa yang telah disempurnakan </li></ul></ul>
 10. 10. Penulisan Usul Penyelidikan <ul><li>Membincangkan 3 perkara: </li></ul><ul><ul><li>apakah penyelidikan yang dicadangkan </li></ul></ul><ul><ul><li>mengapa nak laksanakan penyelidikan tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li>bagaimana penyelidikan akan dilaksanakan </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>apakah penyelidikan yang dicadangkan </li></ul></ul><ul><ul><li>- pengenalan </li></ul></ul><ul><ul><li>- pernyataan masalah </li></ul></ul><ul><ul><li>- definisi istilah </li></ul></ul><ul><ul><li>- tinjauan literatur </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>bagaimana kajian akan dilaksanakan </li></ul></ul><ul><ul><li>- metodologi </li></ul></ul><ul><ul><li>- rekabentuk penyelidikan </li></ul></ul><ul><ul><li>- prosedur mengumpul data </li></ul></ul><ul><ul><li>- analisis data </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>mengapa nak laksanakan penyelidikan tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li> - kesignifikanan penyelidikan </li></ul></ul><ul><ul><li> - jangkaan dapatan </li></ul></ul><ul><ul><li> - implikasi/kepentingan dalam pendidikan </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Kandungan dikembangkan dengan urutan yang logik </li></ul><ul><li>Ada kesinambungan dan consistency – dalam setiap bahagian & antara bahagian </li></ul><ul><li>Cadangan mengandungi maklumat yang lengkap ( comprehensive ) </li></ul><ul><li>Gunakan bahasa yang mudah </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Hasil: </li></ul><ul><ul><li>Keseluruhan penulisan membentangkan cadangan penyelidikan secara sistematik dan logik </li></ul></ul>
 16. 16. Penulisan Laporan Penyelidikan
 17. 17. FOKUS Dapatan dan implikasinya Bagaimana penyelidikan dilaksanakan Laporan Penyelidikan Usul Penyelidikan
 18. 18. Penulisan Laporan Penyelidikan Bahagian-bahagian dalam laporan penyelidikan adalah sama dengan usul penyelidikan Tambahan: Bahagian dapatan dan kesimpulan
 19. 19. Dapatan Kajian: Dapatan ditulis dengan jelas dan tersusun secara sistematik Cth: Etnografi – berdasarkan masalah - penceritaan: disusun mengikut turutan peristiwa Eksperimen – berdasarkan hipotesis - berdasarkan jenis eksperimen
 20. 20. Dapatan Kajian: Hasil data yang dianalisis Dilaporkan dalam pelbagai bentuk Cth: Kajian sejarah – pernyataan yang merumus pelbagai dokumen yang dikaji Etnografi - pernyataan yang merumus catatan lapangan
 21. 21. <ul><li>Cth: </li></ul><ul><li>Eksperimen - Laporan dua jenis data: </li></ul><ul><ul><li>Data deskriptif </li></ul></ul><ul><ul><li>Data inferens </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berdasarkan hipotesis dan keputusan ujian-ujian statistik </li></ul></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Paparan data </li></ul><ul><ul><li>Teks – nyatakan perkara penting </li></ul></ul><ul><ul><li>Jadual/Carta/Graf dll </li></ul></ul><ul><ul><li>– tidak mengulang apa yang ada dalam teks, dan sebaliknya </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>Jadual 5 Min Skor Ujian Pos dan Ralat Piawai bagi Modul A dan Modul B </li></ul></ul>Modul Min (%) Ralat Piawai Sela Keyakinan 95% Had Bawah Had Atas A B
 24. 24. Perbincangan dan Kesimpulan Dimulakan dengan menyatakan semula masalah kajian Bincangkan bagaimana dapatan kajian menyumbang kepada pengetahuan tentang bidang kajian Nyatakan sekiranya hipotesis disokong atau sebaliknya
 25. 25. Kelemahan reka bentuk kajian dinyatakan, beri cadangan alternatif/penambahbaikan Implikasi dapatan – praktikal/teori Cadangan kajian lanjutan Kesimpulan utama kajian, berdasarkan dapatan, dinyatakan dengan ringkas
 26. 26. <ul><li>Panduan: </li></ul><ul><li>Kenal pasti dapatan-dapatan utama </li></ul><ul><li>Tafsirkan dapatan dengan merujuk kepada pernyataan masalah, dan berdasarkan kajian berkaitan serta/atau teori </li></ul><ul><li>Bincangkan tafsiran-tafsiran lain yang mungkin </li></ul><ul><li>Rumuskan dapatan dengan dapatan dari kajian-kajian terdahulu </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Beri penjelasan akan perbezaan dapatan dengan dapatan kajian lain </li></ul><ul><li>Bincangkan batasan kajian atau masalah dalam melaksanakan kajian </li></ul><ul><li>Kenal pasti soalan-soalan kajian yang boleh dikemukakan berdasarkan dapatan kajian – asas kepada kajian lanjutan </li></ul><ul><li>Beri penjelasan tentang kesahan luaran kajian & isu generalisasi </li></ul><ul><li>Rumusan penyelidikan </li></ul>
 28. 28. Rujukan Bahan yang dirujuk dalam laporan Bibliografi – termasuk bahan yang dirujuk tetapi tidak dinyatakan dalam laporan Format – contoh: kaedah Harvard
 29. 29. Trochim, W. (2000). The Research Methods Knowledge Base, 2 nd Edition . Diperolehi pada 20 Ogos 2000 daripada http://trochim.human.cornell.edu/kb/index.htm Van der Meij, H. (2000). The role and design of screen images in software documentation. Journal of Computer Assisted Learning . 16 , 294-306. EBSCO HOST: Academic Search Elite. AN: 5518721, ISSN:.0266-4909 Winn, W. (1990). Some implications of cognitive theory for instructional design. Instructional Science , 19 , 53-69.
 30. 30. <ul><li>Lampiran </li></ul><ul><li>- Salinan instrumen kajian </li></ul><ul><ul><ul><li>Soalselidik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soalan temubual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Senarai semak dll </li></ul></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>Abstrak </li></ul><ul><li>Ringkasan penyelidikan </li></ul><ul><ul><li>Tujuan - Pernyataan Masalah </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciri-ciri sampel - Prosedur </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapatan - Kesimpulan </li></ul></ul><ul><li>Panjang, ciri-ciri lain mungkin berbeza </li></ul>
 32. 32. Strategi Dalam Penulisan Ilmiah
 33. 35. Merancang penulisan
 34. 36. Merancang penulisan
 35. 38. <ul><li>Masa penulisan dimasukkan dalam perancangan kajian </li></ul><ul><ul><li>jadual penulisan </li></ul></ul><ul><ul><li>tarikh siap setiap bahagian </li></ul></ul><ul><li>Sediakan rangka penulisan </li></ul><ul><ul><li>Bahagian-bahagian utama </li></ul></ul><ul><ul><li>Tajuk-tajuk kecil </li></ul></ul>
 36. 39. <ul><li>Sediakan ruang untuk membuat semakan </li></ul><ul><ul><li>Fizikal – tulis pada 1 halaman kertas </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital – setiap pemurnian disimpan dalam fail berlainan, dilabel secara sistematik </li></ul></ul><ul><ul><li>Ada back up </li></ul></ul><ul><li>Maklumkan rancangan anda kepada orang lain </li></ul><ul><ul><li>Kerjasama orang lain untuk tidak mengganggu jadual penulisan </li></ul></ul>
 37. 40. Melaksana penulisan
 38. 41. <ul><li>Tulis secara tetap & teratur ( regular) </li></ul><ul><ul><li>Masa, tempat, pakaian </li></ul></ul><ul><li>Wujudkan tempo bekerja </li></ul><ul><ul><li>kekalkan momentum </li></ul></ul><ul><ul><li>elak berhenti untuk semak rujukan (buat catatan) </li></ul></ul><ul><ul><li>elak berhenti kerana siap beberapa ratus perkataan </li></ul></ul>
 39. 42. <ul><li>Tulis satu bahagian sebaik sahaja siap/sedia </li></ul><ul><ul><li>Berhenti pada bahagian yang mudah, untuk menyambung penulisan </li></ul></ul><ul><li>Sediakan ruang untuk membuat semakan </li></ul><ul><ul><li>Pastikan tahu/rekod sebarang perubahan yang dibuat dan dilabel dengan jelas </li></ul></ul><ul><ul><li>Elak keliru: yang mana terkini! </li></ul></ul><ul><ul><li>Sentiasa save: set komputer utk tujuan ini </li></ul></ul>
 40. 43. Isu-isu Penulisan <ul><li>Proses menulis </li></ul><ul><ul><li>laporan disediakan dalam beberapa draf, secara berperingkat </li></ul></ul><ul><ul><li>biarkan beberapa hari berlalu sebelum memurnikan setiap draf </li></ul></ul><ul><ul><li>tunjukkan kepada orang lain untuk pandangan kedua </li></ul></ul>
 41. 44. Isu-isu Penulisan <ul><li>Kesinambungan </li></ul><ul><ul><li>terdapat kaitan yang logik antara bahagian-bahagian </li></ul></ul><ul><ul><li>kesinambungan isu yang diperkatakan di sepanjang laporan </li></ul></ul>
 42. 45. Isu-isu Penulisan <ul><li>Elak plagiat </li></ul><ul><ul><li>menggunakan hasil kerja orang lain sebagai bahan sendiri, tanpa mengiktiraf sumber tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li>( ciri-ciri berubah mengikut masa, perlu semak selalu ) </li></ul></ul>
 43. 46. <ul><li>Kaji contoh artikel </li></ul>
 44. 47. TERIMA KASIH

×