Penjelasan Bacaan Dalam Solat 1. Doa Iftitah

2,429 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penjelasan Bacaan Dalam Solat 1. Doa Iftitah

  1. 1. Penjelasan Bacaan dalam solat Disusun oleh Abu Haniff 1. Doa IftitahHadis 1.1Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Adalah Rasulullah apabila dia membesarkan Allahdengan mengucapkan takbir di dalam solat, dia diam untuk seketika sebelum bahawadia membaca (Al-Fatihah). Maka aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, demi ayahku,engkau dan ibuku, aku telah melihat diamnya engkau di antara takbir dan pembacaan(Al-Fatihah), apakah yang engkau ucapkan’. Rasulullah bersabda, ‘Akumengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﺑَﺎﻋﺪ ﺑَـْﻴﲏ وﺑـَﲔ ﺧﻄَﺎﻳَﺎي ﻛﻤﺎ ﺑَﺎﻋﺪت ﺑَـﲔ ﭐﻟْﻤﺸﺮق وﭐﻟْﻤﻐﺮب، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﻧـَ ﱢﲏ ﻣﻦ ﺧﻄَﺎﻳَﺎي‬ َ َ ْ ِ‫ُ ﱠ ﻘ‬ ِ ِ ِْ ِ َ َ ِ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ْ ‫ُ ﱠ‬ ِ ِ ‫ﻛﻤﺎ ﻳـُﻨَـﻘﻰ ﭐﻟﺜﱠﻮب ﭐ ْﻷَﺑْـﻴَﺾ ﻣﻦ ﭐﻟﺪﻧَﺲ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﻏﺴ ْﻠﲏ ﻣﻦ ﺧﻄَﺎﻳَﺎي ﺑِﺎﻟﺜﱠـ ْﻠﺞ وﭐﻟْﻤﺎء وﭐﻟْﺒَـﺮد‬ ِ ِ ِْ ‫ﱠ‬ ِ ََ َ َ َ ِ َ َ ُ ِ ‫ُ َ ﱠ‬ ُ ْ‫َ َ ﱠ ـ‬yang bermaksud: Ya Allah, jadikanlah satu jarak berselang di antaraku dan kesalahan-kesalahankusebagaimana Engkau jadikan satu jarak berselang di antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah akudari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kekotoran. Ya Allah, cucikanlah akudari kesalahan-kesalahanku dengan air, dan salji, dan hujan air batu’ ”. (Jamaah kecuali At-Tirmizi. LafazMuslim).Hadis 1.2Dari Ali bin Abu Talib, dia berkata, “Adalah Rasulullah apabila dia berdiri untuk solat,dia membesarkan Allah dengan mengucapkan takbir, kemudian dia mengucapkan, ‫وﺟﻬﺖ وﺟﻬﻲ ﻟِﻠﱠﺬي ﻓَﻄَﺮ ﭐﻟﺴﻤﻮات وﭐْﻷَرض ﺣﻨِﻴﻔﺎً ﻣﺴﻠِﻤﺎً وﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻣﻦ ﭐﻟْﻤﺸﻛِﲔ، إِن ﺻﻼِﰐ‬ َ َ ‫َ ﱠ ٰ َ ِ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ِ َ ُ ْﺮ َ ﱠ‬ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ‫َ ﱠ‬ ،‫وﻧُﺴﻜﻲ وﳏﻴَﺎي وََﺎﰐ ﻟِٰﻠّﻪ رب ﭐﻟْﻌﺎﻟَﻤﲔ، ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟَﻪُ وﺑِﺬﻟِﻚ أُﻣ ْﺮت وأَﻧَﺎ أَول ﭐﻟْﻤﺴﻠِﻤﲔ‬ ِ ِ َ ْ ُ ُ‫َ ﱢ َ َ َ َِ َ َ ٰ َ ُ َ ﱠ‬ ِ ِ ِ ‫ِ َْ ﳑ‬ ََ َ ُ َ ،‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ أَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﻠِﻚ، َ ۤ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ، أَﻧﺖ رﰊ وأَﻧَﺎ ﻋْﺒﺪك، ﻇَﻠَﻤﺖ ﻧَـﻔﺴﻲ، وﭐﻋﺘَـﺮﻓْﺖ ﺑِﺬﻧِْﱯ‬ َ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ‫ُ ﱠ َ َ ُ ﻻ ﱠ َ َ َﱢ‬ ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ‫ﻓَﺎﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ذُﻧُﻮﰊ ﲨﻴﻌﺎً، إِﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳَـﻐﻔﺮ ﭐﻟﺬﻧُﻮب إِﻻ أَﻧﺖ، وﭐﻫﺪِﱐ ﻷَﺣﺴﻦ ﭐ ْﻷَﺧﻼق ﻻ ﻳَـﻬﺪي‬ ِْ ْ ْ َِ ْ ْ َ َ ‫َ ُْ ﱡ َ ﱠ‬ ،‫ﻷَﺣﺴﻨِﻬﺎ إﻻﱠ أَﻧﺖ، وﭐﺻﺮف ﻋﲏ ﺳﻴﱢﺌَـﻬﺎ، ﻻ ﻳَﺼﺮف ﻋﲏ ﺳﻴﱢﺌَـﻬﺎ إِﻻ أَﻧﺖ، ﻟَﺒﱠـْﻴﻚ وﺳﻌﺪﻳْﻚ‬ َ ََْ َ َ َ ‫َ َ ْ ِ ْ َﱢ َ َ َ ْ ِ ُ َﱢ َ َ ﱠ‬ ََْ ِ ِ ‫وﭐﳋَْﻴـﺮ ﻛﻠﱡﻪُ ِﰲ ﻳَﺪﻳْﻚ، وﭐﻟﺸﺮ ﻟَْﻴﺲ إِﻟَْﻴﻚ، أَﻧَﺎ ﺑِﻚ وإِﻟَْﻴﻚ، ﺗَـﺒَ ﻛﺖ وﺗَـﻌﺎﻟَْﻴﺖ، أَﺳﺘَـﻐﻔﺮك وأَﺗُﻮب‬ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ‫َ َ َ ﺎر‬ َ َ َ ‫َ َ َ ﱠﱡ‬ ُُْ َ ‫إِﻟَْﻴﻚ‬ َyang bermaksud, ‘Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan semua langit dan bumi ini sebagaiorang yang cenderung kepada agama yang hak, lagi menyerah diri kepada Allah. Dan tidaklah aku dari 25
  2. 2. kalangan orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, penumpuanku, kehidupanku, matiku adalahkepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya. Dan dengan demikianlah aku telahdiperintahkan, dan aku adalah orang yang paling segera menyerah diri kepada Allah. Ya Allah,Engkaulah Yang Menguasai, tiadalah tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalahhambaMu. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku mengakui akan dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku kesemuanya. Sesungguhnya tiadalah yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.Dan berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik. Tiadalah yang dapat memberi petunjukkepada yang paling baiknya melainkan Engkau. Dan hindarkanlah dariku yang buruknya. Tiadalah yangdapat menghindarkan diriku yang buruknya melainkan Engkau. Di sini aku untuk berkhidmat kepadaMudan untuk menyenangkan hatiMu. Dan kebaikan itu kesemuanya adalah di dalam tanganMu, dankeburukan itu tiada padaMu. Aku adalah menerusiMu dan kepadaMu. Maha Berkat Engkau dan MahaTinggi Engkau. Aku memohon keampunan dariMu dan aku bertaubat kepadaMu’. Dan apabilaRasulullah rukuk, dia mengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ ﻛﻌﺖ، وﺑِﻚ آﻣﻨﺖ، وﻟَﻚ أَﺳﻠَﻤﺖ، ﺧﺸﻊ ﻟَﻚ ﲰْﻌِﻲ وﺑَﺼﺮي وﳐﱢﻲ وﻋﻈَﺎﻣﻲ‬ ِ ِ ُ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ‫ُ ﱠ َ ر‬ َ ‫وﻋﺼِﱯ‬ َ ََyang bermaksud, ‘Ya Allah, kepadaMu aku rukuk, dan denganMu aku beriman, dan kepadaMu akumenyerah diriku. Pendengaranku, dan penglihatanku, dan otakku, dan tulang-tulangku, dan urat-uratkumerendah diri kepadaMu’. Dan apabila Rasulullah bangkit, dia mengucapkan, ‫ﲰﻊ ﭐﷲُ ﻟِﻤﻦ ﲪﺪﻩُ، رﺑـﱠﻨَﺎ وﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ ﻣﻞءَ ﭐﻟﺴﻤٰـﻮات وﭐْﻷَرض وﻣﻞءَ ﻣﺎ ﺑَـْﻴـﻨَـﻬﻤﺎ وﻣﻞءَ ﻣﺎ‬ ِ ِ ِ َ ْ َ َُ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ‫َ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ ﱠ‬ ِ ِ ِ ََ ٍ ُْ ْ َ ِ َ ِ ‫ﺷْﺌﺖ ﻣﻦ ﺷﻰء ﺑـَﻌﺪ‬yang bermaksud, ‘Allah mendengar kepada orang yang memujiNya. Wahai Tuhan kami, dankepunyaanMulah puji-pujian itu, memenuhi segala langit dan bumi, dan memenuhi apa yang di antarakeduanya, dan memenuhi apa yang Engkau kehendaki selepas itu’. Dan apabila Rasulullahsujud, dia mengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ ﺳﺠﺪت، وﺑِﻚ آﻣﻨﺖ، وﻟَﻚ أَﺳﻠَﻤﺖ، ﺳﺠﺪ وﺟﻬﻲ ﻟِﻠﱠﺬي ﺧﻠَﻘﻪُ وﺻﻮرﻩُ ﻓَﺄَﺣﺴﻦ‬ َ َ ْ َ‫َ َ َ َ ﱠ‬ ِ ِ َ ْ َ ََ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ‫ُﱠ‬ ‫ﺻﻮرﻩُ، وﺷﻖ ﲰْﻌُﻪُ وﺑَﺼﺮﻩُ، وﺗَـﺒَﺎرك ﭐﷲُ أَﺣﺴﻦ ﭐﳋَﺎﻟِﻘﲔ‬ ِ َ ْ َُ ْ َ َ َ ََ َ َ ‫ُ ََ َ َ ﱠ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, kepadaMu aku sujud, dan denganMu aku beriman, dan kepadaMu akumenyerah diriku. Wajahku bersujud kepada yang menjadikannya dan membentuknya, maka amat baiksekali bentuknya. Dan Dia membuka pendengaranku dan penglihatanku. Dan Maha Berkat Allah, yangterbaik dari segala pencipta-pencipta’. Dan apabila Rasulullah mengucapkan salam solat,dia berdoa ِْ ‫ﱠ‬ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﺎ ﻗَﺪﻣﺖ وﻣﺎ أَﺧ ْﺮت، وﻣﺎ أَﺳَﺮْرت، وﻣﺎ أَﻋﻠَﻨﺖ، وﻣﺎ أَﺳﺮﻓْﺖ وﻣﺎ أَﻧﺖ‬ َ ََ ُ َْ ََ ُ ْ ََ ُ ْ ََ ُ ‫َ ﱠ ْ ُ ََ ﱠ‬ ُ َ ُ‫ْ ُ ِ ِ ﱢ َ َُ ﱢ ُ َ َ َُ ﱢ‬ ‫أَﻋﻠَﻢ ﺑِﻪ ﻣﲏ، أَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﻘﺪم وأَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﺆﺧﺮ، ﻻ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ‬ َ ‫ﱠ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah Dengan itu, ampunilah aku akan apa yangtelah aku lakukan sebelum ini, dan apa yang aku lakukan selepas ini, dan apa yang aku rahsiakan, danapa yang aku memperlihatkan dengan nyata, dan apa yang aku melampaui batasan, dan apa yangEngkau lebih mengetahuinya dariku. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkan.Tiadalah Tuhan melainkan Engkau’ ”. (Abu Daud, Muslim, At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi) 26
  3. 3. Hadis 1.3Dari Muhammad bin Maslamah, bahawasanya Rasulullah, adalah apabila dia berdirisolat sunat, dia mengucapkan, ‫اَﷲُ أَﻛَـﺮ وﺟﻬﺖ وﺟﻬﻲ ﻟِﻠﱠﺬي ﻓَﻄَﺮ ﭐﻟﺴﻤﻮات وﭐ ْﻷَرض ﺣﻨِﻴﻔﺎً ﻣﺴﻠِﻤﺎً وﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻣﻦ ﭐﻟْﻤﺸﻛِﲔ، إِن ﺻﻼِﰐ‬ ََ ‫َ ﱠ ٰ َ ِ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ِ َ ُ ْﺮ َ ﱠ‬ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ ‫ْﺒُ َ ﱠ‬ ِ َ ‫َ ﱢ َ ﻟ َ َ َِ َ َ ٰ َ ُ َ ﱠُ ُ ْ َ ُ ﱠ‬ ِ ‫وﻧُﺴﻜﻲ وﳏﻴَﺎي وََﺎﰐ ﻟِٰﻠّﻪ رب ﭐﻟْﻌﺎَﻤﲔ، ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟَﻪُ وﺑِﺬﻟِﻚ أُﻣ ْﺮت وأَﻧَﺎ أَول ﭐﻟْﻤﺴﻠِﻤﲔ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ أَﻧﺖ‬ ِ ِ ِ ‫ِ َْ ﳑ‬ ََ َ ُ َ َ ِ ْ َِ َ َ ُ َ ‫ﭐﻟْﻤﻠِﻚ، َﻻۤ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ أَﻧﺖ، ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻚ وﲝَﻤﺪك‬ ُ َyang bermaksud, “Allah Maha Besar. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan semua langitdan bumi ini sebagai orang yang cenderung kepada agama yang hak, dan tidaklah aku dari kalanganorang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, penumpuanku, kehidupanku, matiku adalah kepunyaanAllah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya. Dan dengan demikianlah aku telah diperintahkan, danaku adalah orang yang paling segera menyerah diri kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Yang Menguasai,tiadalah tuhan melainkan Engkau. Maha Mulia Engkau dan Maha Terpuji Engkau”. KemudianRasulullah membaca Al-Fatihah. (An-Nasa’i) Hadis 1.4Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, “Adalah Rasulullah apabila dia memulakansolat, dia membesarkan Allah dengan mengucapkan takbir. Kemudian diamengucapkan, ‫إِن ﺻﻼِﰐ وﻧُﺴﻜﻲ وﳏﻴَﺎي وََﺎِﰐ ﻟِٰﻠّﻪ رب ﭐﻟْﻌﺎﻟَﻤﲔ، ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟَﻪُ وﺑِﺬﻟِﻚ أُﻣ ْﺮت وأَﻧَﺎ ﻣﻦ‬ ِ ِ ٰ َ َ ُ َ َ َ َِ َ َ َ ‫َ ﱢ‬ ِ ِ ‫ِ َْ ﳑ‬ َ َ َ ُ َ ََ ‫ﱠ‬ َ ‫ََْ ﱠ‬ ِ ِ َ َِ ْ ِ ،‫ﭐﻟْﻤﺴﻠِﻤﲔ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﻫﺪِﱐ ﻷَﺣﺴﻦ ﭐﻷَﻋﻤﺎل وأَﺣﺴﻦ ﭐ ْﻷَﺧﻼق ﻻ ﻳَـﻬﺪي ﻷَﺣﺴﻨِﻬﺎ إِﻻ أَﻧﺖ‬ ْ ِ َ ْ َ َْ ْ ِ َ ْ ِ ِ ‫ﱠ‬ ْ ُ َ ُْ ِ َ ‫َ َ ﱠ‬ ِ َ َِ .‫وﻗِﲏ ﺳﻴﱢﺊ ﭐْﻷَﻋﻤﺎل وﺳﻴﱢﺊ ﭐْﻷَﺧﻼق ﻻ ﻳَﻘﻰ ﺳﻴﱢﺌَـﻬﺎ إِﻻ أَﻧﺖ‬ ْ َ َ َ ِ َْ َ َ ِ َyang bermaksud, ‘Sesungguhnya solatku, penumpuanku, kehidupanku, matiku adalah kepunyaan Allah,Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya. Dan dengan demikianlah aku telah diperintahkan, dan akuadalah orang yang paling segera menyerah diri kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kepadaamalan-amalan yang paling baik dan akhlak yang paling baik. Tiadalah yang dapat memberi petunjukkepada yang paling baiknya melainkan Engkau. Dan peliharakanlah aku dari keburukan amalan dankeburukan akhlak. Tiadalah yang dapat memelihara keburukan keduanya melainkan Engkau’ ”. (An-Nasa’i, Ad-Daraqutni) 27
  4. 4. Hadis 1.5Dari Abu Said, bahawasanya Nabi, adalah apabila dia memulakan solat, diamengucapkan, ِ ِ ‫ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻚ ﭐﻟ ٰﻠّﻬﻢ وﲝَﻤﺪك وﺗَـﺒَﺎرك ﭐﲰُﻚ، وﺗَـﻌﺎﱃ ﺟ ﱡك، وﻻَ إِٰﻟـﻪَ ﻏْﻴـﺮك‬ ٰ َُ َ َ َ ‫ُ َ َ ُ ﱠ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َﺪ‬yang bermaksud, “Maha Mulia Engkau Ya Allah, dan Maha Terpuji Engkau, dan Maha Berkat namaMu,dan Maha Tinggi KemuliaanMu, dan tiadalah Tuhan selainMu”. (An-Nasa’i, Abu Daud dan Al-Hakim)Hadis 1.6Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata, “Adalah Rasulullah apabila dia berdiri untuksolat malam, dia membesarkan Allah dengan mengucapkan takbir. Kemudian diamengucapkan, ِ ِ ‫ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻚ ﭐﻟ ٰﻠّﻬﻢ وﲝَﻤﺪك وﺗَـﺒَﺎرك ﭐﲰُﻚ، وﺗَـﻌﺎﱃ ﺟ ﱡك، وﻻَ إِٰﻟـﻪَ ﻏْﻴـﺮك‬ َُ َ َ َ ‫ُ َ َ ُ ﱠ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ٰ َﺪ‬yang bermaksud, ‘Maha Mulia Engkau Ya Allah, dan Maha Terpuji Engkau, dan Maha Berkat namaMu,dan Maha Tinggi KemuliaanMu, dan tiadalah Tuhan selainMu’. Kemudian Rasulullahmengucapkan, /(3 kali) ً‫ 3(/ اَﷲُ أَﻛﺒَـُﺮ ﻛﺒِﲑا‬kali) H‫َﻻ إِٰﻟﻪَ إِﱠﻻ ﭐﷲ‬ َ ْ ‫أَﻋُﻮذُ ﺑِﺎﷲ ﭐﻟﺴﻤﻴﻊ ﭐﻟْﻌﻠِﻴﻢ ﻣﻦ ﭐﻟﺸﻴﻄَﺎن ﭐﻟﺮﺟﻴﻢ ﻣﻦ ﳘْﺰﻩ وﻧَـﻔﺨﻪ وﻧَـﻔﺜِﻪ‬ ِ ْ ِ ِ ْ ِِ َ ِ ِ ِ ‫ِ ﱠ ِ ِ ِ ِ ﱠ ِ ﱠ‬ َ َ ْ َ َyang bermaksud, ‘Tiada Tuhan melainkan Allah - 3 kali. Allah Maha Besar dengan hebatnya - 3 kali.Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam, dari bisikan-bisikan jahatnya, danhembusannya yang kencang, dan ludahannya’. Kemudian Rasulullah membaca Al-Fatihah”.(Abu Daud, At-Tirmizi, Ad-Darami, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, Ahmad)Hadis 1.7Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Semasa kami sedang solat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang lelaki dari kalangan jamaah mengucapkan, ً‫اَﷲُ أَﻛﺒَـﺮ ﻛﺒِﲑاً، وﭐﳊَﻤﺪ ﻟِٰﻠّﻪ ﻛﺜِﲑاً، وﺳْﺒﺤﺎن ﭐﷲ ﺑُﻜﺮة وأَﺻﻴﻼ‬ ِ ًْ ِ َ َ َ ِ َ َُ َ ُْْ َ َ ُ ْyang bermaksud, ‘Allah Maha Besar dengan hebatnya. Dan puji-pujian itu adalah bagi Allah denganbilangan yang banyak. Dan Maha Mulia Allah di pagi hari dan di waktu petang’. Lalu Rasulullahbersabda, ‘Siapakah orang yang mengucapkan kalimat sekian sekian’. Lelaki darikalangan jamaah itu berkata, ‘Saya wahai Rasulullah’. Rasulullah bersabda, ‘Akumerasa takjub terhadapnya, kerana dibukakan baginya pintu-pintu langit’ ”. Ibnu Umarberkata, “Maka tidaklah aku meninggalkan kalimat tersebut semenjak aku mendengarRasulullah bersabda yang sedemikian”. (Muslim) 28
  5. 5. Hadis 1.8Dari Anas, bahawa seorang lelaki datang, lalu ia masuk saf, sedangkan ia tercungap-cungap, dan ia mengucapkan, ‫اَﳊَﻤﺪ ﻟِٰﻠّﻪ ﲪْﺪا ﻛﺜِﲑا ﻃَـ ـﻴﱢـﺒًﺎ ﻣﺒَ ﻛﺎ ﻓِﻴﻪ‬ ِ ً‫ﺎر‬ َ ُ ِ ً َ ً َ ُْْyang bermaksud, “Puji-pujian itu adalah bagi Allah sebagai pujian dengan bilangan yang banyak, yangbaik, yang diberkati padanya”. Maka setelah Rasulullah meyelesaikan solatnya, diabersabda, “Siapakah di antara kamu orang yang mengucapkan kalimah-kalimah itu”.Maka semua orang diam. Lalu Rasulullah bersabda lagi, “Siapakah di antara kamuorang yang mengucapkannya. Maka sesungguhnya tidaklah yang ia katakan itumenjadi satu kesalahan”. Lalu seorang lelaki berkata, “Saya datang dengan tercungap-tercungap, lalu saya mengucapkannya”. Maka Rasulullah bersabda, “Sesungguhnyaaku melihat 12 malaikat bergegas-gegas kepadanya, siapakah di antara mereka yangakan mengangkatnya”. (Muslim, Abu Daud)Hadis 1.9Dari Tawus, dia mendengar Ibnu Abbas berkata, “Adalah Nabi apabila dia bangundi malam hari, dia solat tahajud. Rasulullah mengucapkan, ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ، أَﻧﺖ ﻗَـﻴـﱢﻢ ﭐﻟﺴﻤـٰﻮات وﭐْﻷَرض وﻣﻦ ﻓِﻴﻬﻦ، وﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ، ﻟَﻚ ﻣ ْﻠﻚ‬ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ َ ‫ُ ﱠ َ ْ ْ ُ َ ُ ﱠ َ َ ِ َ ْ ِ ََ ِ ﱠ‬ ‫ﭐﻟﺴﻤـٰﻮات وﭐْﻷَرض وﻣﻦ ﻓِﻴﻬﻦ، وﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ، أَﻧﺖ ﻣﻠِﻚ ﭐﻟﺴﻤـٰﻮات وﭐْﻷَرض، وﻟَﻚ‬ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ‫ﱠ َ َ ِ َ ْ ِ ََ ِ ﱠ َ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ﱠ‬ ‫ﭐﳊَﻤﺪ، أَﻧْﺖ اﳊَﻖ، ووﻋﺪك ﭐﳊَﻖ، وﻟِﻘﺎؤك ﭐﳊَﻖ، وﻗَـﻮﻟُﻚ اﳊَﻖ، وﭐﳉَﻨﱠﻪُ ﺣﻖ، وﭐﻟﻨﱠﺎر‬ ُ َ ‫ْ ْ ُ َ ْ ﱡ ََ ْ ُ َ ْ ﱡ َ َ ُ َ ْ ﱡ َ ْ َ ْ ﱡ َ ْ َ ﱡ‬ ‫ﺣﻖ، وﭐﻟﻨﱠﺒِﻴﱡـﻮن ﺣﻖ، وﳏَﻤﺪ ﺻﻠﱠﻰ ﭐﷲُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﺣﻖ، وﭐﻟﺴﺎﻋﺔُ ﺣﻖ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ‬ َ ‫َ ِ ََ َ َﱞ َ ﱠ َ َﱡ ُﱠ‬ َ ٌ‫َ ﱡ َ ْ َ َ ﱡ َُ ﱠ‬ ‫أَﺳﻠَﻤﺖ، وﺑِﻚ آﻣْﻨﺖ، وﻋﻠَْﻴﻚ ﺗَـ َﻛ ْﻠﺖ، وإِﻟَْﻴﻚ أَﻧَـْﺒﺖ، وﺑِﻚ ﺧﺎﺻﻤﺖ، وإِﻟَْﻴﻚ‬ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ‫ْ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ﻮﱠ‬ ِ ‫ﺣﺎﻛﻤﺖ. ﻓَﺎﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﺎ ﻗَ ﱠﻣﺖ وﻣﺎ أَﺧ ْﺮت، وﻣﺎ أَﺳﺮرت وﻣﺎ أَﻋﻠَْﻨﺖ، أَﻧْﺖ ﭐﻟْﻤﻘ ﱢم‬ ُ ‫َ َ ْ ُ ْ ْ َ ﺪ ْ ُ َ َ ﱠ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َﺪ‬ ‫وأَﻧْﺖ ﭐﻟْﻤﺆﺧﺮ، ﻻَ إِﻟَـﻪَ إِﻻﱠ أَﻧْﺖ، أو: ﻻَ إِٰﻟـﻪَ ﻏْﻴـﺮك‬ َُ َ َ ُ‫َ َ َُ ﱢ‬yang bermaksud, ‘Ya Allah, kepunyaanMulah puji-pujian itu. Engkau adalah Pengawas segala langit danbumi dan apa yang ada padanya. Dan kepunyaanMulah puji-pujian itu. Engkau adalah cahaya segalalangit dan bumi dan apa yang ada padanya. Dan kepunyaanMulah puji-pujian itu. Engkau adalah YangMenguasai segala langit dan bumi. Dan kepunyaanMulah puji-pujian itu. Engkau adalah Al-Hak, danjanjiMu adalah benar, dan pertemuan denganMu adalah benar, dan perkataanMu adalah benar, dansyurga itu adalah benar, dan neraka itu adalah benar, dan para nabi itu adalah benar, dan Muhammadadalah benar, dan hari kiamat itu adalah adalah benar. Ya Allah, kepadaMulah aku menyerah diri, dandenganMulah aku beriman, dan kepadaMulah aku bertawakal, dan kepadaMulah aku bertaubat serta 29
  6. 6. beralih. Dan keranaMulah aku berbantah, dan kepadaMulah aku berhakim. Dengan itu, ampunilah akuakan apa yang telah aku lakukan sebelum ini, dan apa yang aku lakukan selepas ini, dan apa yang akurahsiakan, dan apa yang aku memperlihatkan dengan nyata. Engkaulah yang mendahulukan danEngkaulah yang mengakhirkan. Tiadalah Tuhan melainkan Engkau - atau tiadalah Tuhan selainMu’ ”.(Bukhari, Muslim, Abu Daud, Darimi). Lafaz hadis dari Sahih Al-Bukhari.Hadis 1.10Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf berkata, “Aku menyoal Umul Mukminin,Aisyahx, ‘Dengan yang mana satukah Nabi memulakan solatnya apabila dia bangundi malam hari’. Aisyahx menjawab, ‘Adalah apabila dia bangun di malam hari, diamemulakan solatnya dengan membaca, ِ ِ ِ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ رب ﺟْﺒـﺮاﺋِْﻴﻞ، وﻣْﻴﻜﺎﺋِْﻴﻞ، وإِﺳﺮاﻓِْﻴﻞ ﻓَﺎﻃﺮ ﭐﻟﺴﻤـٰﻮات وﭐ ْﻷَرض، ﻋﺎﱂَ ﭐﻟْﻐَْﻴﺐ‬ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ ‫ُ ﱠ َ ﱠ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ﱠ‬ ‫وﭐﻟ ﱠﻬﺎدة، أَﻧْﺖ ﲢﻜﻢ ﺑَـﲔ ﻋﺒَﺎدك ﻓِْﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧـُﻮا ﻓِْﻴﻪ ﳜْﺘَﻠِﻔﻮن. اِﻫﺪِﱐ ﻟِﻤﺎ ﭐﺧﺘُﻠِﻒ ﻓِْﻴﻪ‬ ِ ِ َ ْ َ ْ ْ َ ُْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ ُ َْ َ ِ ‫ﺸ‬ ََ َ ٍ ِ ْ ُ ٍ ِ َ َ َْ ْ ِْ َ َ ْ ‫ِ ْﱢ‬ ‫ﻣﻦ ﭐﳊَﻖ ﺑِِﺈذﻧِﻚ، إِﻧﱠﻚ ﺗَـﻬﺪي ﻣﻦ ﺗَﺸﺎءُ إِﱃ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘَﻘْﻴﻢ‬ َ َyang bermaksud: Ya Allah, Tuhan Jibril, dan Mikail, dan Israfil. Dia menciptakan segala langit dan bumi.Dia mengetahui yang ghaib dan yang dinampakkan. Engkau mengadili hamba-hambaMu tentang apayang padanya mereka berselisih pendapat. Berikanlah petunjuk kepadaku dengan izinMu mengapa iaberselisih pendapat daripada yang hak. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada barang siapayang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus’ ”. (Muslim)Hadis 1.11Dari Asim bin Humaid, dia berkata, “Aku pernah bertanya Aisyah x, ‘Dengan apakahRasulullah memulai qiamullail’. Lalu dia berkata, ‘Sesungguhnya engkau menyoal akudengan sesuatu yang tiada seseorang pun menyoal aku sebelum engkau. Adalahapabila dia berdiri dia bertakbir sebanyak 10 kali, dan dia memuji Allah sebanyak 10kali, dan dia memuliakan Allah sebanyak 10 kali, dan dia bertahlil sebanyak 10 kali, dandan memohon ampun sebanyak 10 kali, dan dia mengucapkan, ،‫اَﻟﻠّٰﻬﻢ ﭐﻏﻔﺮ ﱄ، وﭐﻫﺪِﱐ، وﭐرزﻗْﲏ‬ ِ ُْ َ ِ ْ َ ِ ِْ ْ ‫ُ ﱠ‬‫,وﻋﺎﻓِﲏ‬ ِ ََ yang bermaksud: Ya Allah, ampunilah aku, dan berikanlan petunjuk kepadaku, dan berikanlahrezeki kepadaku, dan jadikanlah aku sihat, sebanyak 10 kali, dan dia memohon perlindungandari kesusahan pada hari kiamat sebanyak 10 kali’ ”. (Abu Daud, Ahmad, At-Tabrani)Hadis 1.12Dari Ibnu Jubair bin Mut’im, dari ayahnya, bahawasanya dia pernah melihatRasulullah menunaikan suatu solat. (Perawi hadis ini, Amr, berkata, “Tidaklah akumengetahui solat yang manakah ia”). Dan Rasulullah mengucapkan, 30
  7. 7. ‫اَﷲُ أَﻛﺒَـﺮ ﻛﺒِﲑاً، اَﷲُ أَﻛﺒَـﺮ ﻛﺒِﲑاً، اَﷲُ أَﻛﺒَـﺮ ﻛﺒِﲑاً، واﳊَﻤﺪ ﻟِٰﻠّﻪ ﻛﺜِﲑاً، واﳊَﻤﺪ ﻟِٰﻠّﻪ ﻛﺜِﲑاً، واﳊَﻤﺪ ﻟِٰﻠّﻪ‬ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ ُْْ َ َ ُْْ َ َ ُ ْ ِ َُْ َُْ ً ِ َ ًَ ْ ِ َ َ ْ ُ َ ‫َ ﺜ‬ (‫ﻛِﲑاً، وﺳﺒﺤﺎن ﭐﷲ ﺑُﻜﺮة وأَﺻﻴﻼ )3ﻛﺎﱄ‬ ‫أَﻋُﻮذُ ﺑِﺎﻟ ٰﻠّﻪ ﻣﻦ ﭐﻟﺸْﻴﻄَﺎن ﻣﻦ وﻧـَﻔﺨﻪ وﻧَـﻔﺜِﻪ ﳘْﺰﻩ‬ ِِ َ ِ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ ‫ِ ِ ﱠ‬ َ َ َyang bermaksud, “Allah Maha Besar dengan hebatnya (3 kali). Dan puji-pujian itu adalah bagi Allahdengan bilangan yang banyak (3 kali). Dan Maha Mulia Allah di pagi hari dan di waktu petang (3 kali).Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam, dari hembusannya yang kencang, danludahannya, dan bisikan-bisikan jahatnya”. Amr, perawi hadis, berkata, “‫ َﻔِﻪ‬itu ialah syair, ِ ‫ﻧـ ْ ﺜ‬ ِِ ْ ‫ﻧـَﻔﺨﻪ‬itu ialah kesombongan dan ِ‫ ﳘْﺰ‬itu ialah kegilaan”. (Abu Daud) ‫َ ِﻩ‬Hadis 1.13Dari Huzaifah, bahawasanya dia pernah melihat Rasulullah solat malam, maka adalah ِ ِ ِِ ِ ِRasulullah mengucapkan, ‫ اَﷲُ أَﻛَـﺮ‬tiga kali, ‫ , ُوﭐﻟْﻤَﻜﻮت وﭐﳉََـﺮوت وﭐﻟْﻜﱪﻳَﺎء وﭐﻟْﻌﻈَﻤﺔ‬yang bermaksud, ُ‫ْﺒ‬ َ َ َ ْ َ ُ ‫ذ َﻠ ُ َ ْ ﺒ‬“Pemilik segala Kuasa memerintah, dan segala keperkasaan, dan segala kebesaran, dan segalakeagungan”. Kemudian dia memulakan solat dan dia membaca surah Al-Baqarah.Kemudian dia rukuk, dan adalah rukuknya sama lama dengan berdirinya, dan adalah ِ ِ َ ‫ُْ َ َ َ ﱢ َ ِ ِ ُْ َ َ َ ﱢ‬dia membaca di dalam rukuknya, ‫ ,ﺳﺒﺤﺎن رﰊ ﭐﻟْﻌﻈﻴﻢ، ﺳﺒﺤﺎن رﰊ ﭐﻟْﻌﻈﻴﻢ‬yang bermaksud, “Maha Mulia َ َTuhanku Yang Maha Agung, Maha Mulia Tuhanku Yang Maha Agung”. Kemudian dia mengangkatkepalanya dari rukuk, dan adalah berdirinya sama lama dengan rukuknya. Diamengucapkan, ‫ ,ﻟِﺮﰊ ﭐﳊَﻤﺪ‬yang bermaksud, “Kepunyaan Tuhanku segala pujian itu”. Kemudian dia ُ ْ ْ َ‫َ ﱢ‬sujud, dan adalah sujudnya sama lama dengan berdirinya, dan dia mengucapkan didalam sujudnya, ‫ ,ﺳﺒﺤﺎن رﰊ ﭐﻷﻋَﻰ‬yang bermaksud, “Maha Mulia Tuhanku Yang Maha Tinggi”. ‫ُ ْ َ َ َ ﱢ ْ ْﻠ‬ َKemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud, dan adalah duduk di antara dua sujud ِ ِْ ْ ‫َ ﱢ ْ ِْ ِ ْ َ ﱢ‬sama lama dengan sujudnya, dan dia mengucapkan, ‫ ,رب اﻏﻔﺮ ﱄ، رب اﻏﻔﺮ ﱄ‬yang bermaksud,“Tuhanku ampunilah aku, Tuhanku ampunilah aku”. Dan dia solat empat rakaat, dan dia didalamnya surah Al-Baqarah, dan surah Ali Imran, dan surah An-Nisa, dan surah Al-Maidah, atau surah Al-Anam. Perawi Syu’bah ragu-ragu. (Abu Daud, Al-Baihaqi, An-Nasa’i, Ahmad) 31

×