Bacaan Dalam Solat 6. Sujud

1,432 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bacaan Dalam Solat 6. Sujud

  1. 1. Bacaan dalam Solat Disusun oleh Abu Haniff 6. Sujud6.1 Doa Pertama (3 kali) ‫ﺳْﺒﺤﺎن رﰊ ﭐْﻷَﻋﻠَﻰ‬ ْ َ‫ُ َ َ َ ﱢ‬ (Maha Mulia Tuhanku Yang Maha Agung)6.2 Doa Kedua ‫ﺳﺒﱡـﻮح ﻗُ ﱡوس رب ﭐﻟْﻤﻼَﺋِﻜﺔ واﻟﺮوح‬ ِ ْ‫ُ ْ ٌ ﺪْ ٌ َ ﱡ َ َ ِ َ ﱡ‬ (Maha Mulia lagi Maha Qudus Tuhan para malaikat dan roh)6.3 Doa Ketiga ِ ِ ِ ‫ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻚ اﻟﻠﱠﻬﻢ رﺑـﱠﻨَﺎ وﲝَﻤﺪك اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻏﻔْﺮ ِﱄ‬ ْ ْ ‫ُ َ َ ُﱠ َ َ ْ َ ُﱠ‬ (Maha Mulia Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, dan dengan pujianMu. Ya Allah, ampunilah aku)6.4 Doa Keempat ِِ ِ ٰ ُ‫اَﻟﻠّﻬﻢ ﻟَﻚ ﺳﺠﺪت، وﺑِﻚ آﻣﻨﺖ، وﻟَﻚ أَﺳﻠَﻤﺖ، ﺳﺠﺪ وﺟﻬﻲ ﻟﻠﱠﺬي ﺧﻠَﻘﻪُ وﺻﻮرﻩ‬ َ‫َ َ َ َ ﱠ‬ َ َْ ََ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ‫ُﱠ‬ ‫ﻓَﺄَﺣﺴﻦ ﺻﻮرﻩُ، وﺷﻖ ﲰْﻌُﻪُ وﺑَﺼﺮﻩُ، وﺗَـﺒَﺎرك ﭐﷲُ أَﺣﺴﻦ ﭐﳋَﺎﻟِﻘﲔ‬ ِ َ ْ َُ ْ َ َ َ ََ َ َ ‫ْ َ َ ُ ََ َ َ ﱠ‬(Ya Allah, kepadaMu aku sujud, dan denganMu aku beriman, dan kepadaMu aku menyerah diriku. Wajahku bersujud kepadayang menjadikannya dan membentuknya, maka amat baik sekali bentuknya. Dan Dia membuka pendengaranku danpenglihatanku. Dan Maha Berkat Allah, yang terbaik dari segala pencipta-pencipta)6.5 Doa Kelima ‫ﺳـ ْﺒﺤﺎن ِذي اﻟْﺠ َُﱪ ْوت َو ْاﳌَﻠَﻜ ْﻮت َواﻟﻜ ِْﱪ َاي ِء َواﻟْ َﻌﻈ َﻤﺔ‬ ِ َ ِْ ِ ُ ِ َ َ َ ُ (Maha Mulia Yang memiliki Keperkasaan, dan Kuasa Memerintah, dan Keagungan, dan Kehebatan) 11
  2. 2. 6.6 Doa Keenam َ َ ِ ْ َِ َ َ ُ ‫ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻚ وﲝَﻤﺪك، ﻻ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ‬ َ ‫ﱠ‬ (Maha Mulia Engkau dan dengan pujianMu, tiada Tuhan melainkan Engkau)6.7 Doa Ketujuh ِْ ‫ﱠ‬ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﺎ أَﺳﺮرت وﻣﺎ أَﻋﻠَﻨﺖ‬ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ُ (Ya Allah, ampunilah aku apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku perlihatkan)6.8 Doa Kelapan ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ اﺟﻌﻞ ِﰲ ﻗَـ ْﻠِﱯ ﻧـُﻮرا، وِﰲ ﲰْﻌِﻲ ﻧـُﻮرا، وِﰲ ﺑَﺼﺮي ﻧـُﻮرا، وﻋﻦ ﳝِْﻴﲏ ﻧـُﻮرا، وﻋﻦ ﴰَﺎﱄ‬ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ًْ ِْ َ ْ َ َ ًْ ْ َ ْ َ ًْ ْ َ ْ َ ًْ ْ ْ ْ َ ْ ‫ُ ﱠ‬ ‫ﻧـُﻮرا، وأَﻣﺎﻣﻲ ﻧـُﻮرا، وﺧ ْﻠﻔﻲ ﻧـُﻮرا، وﻓَـﻮﻗِﻲ ﻧـُﻮرا، وﲢﱵ ﻧـُﻮرا، واﺟﻌﻞ ِﱄ ﻧـُﻮرا، أو ﻗﺎل واﺟﻌ ْﻠﲏ‬ ِ ْ َْ َ ِ ً ْ ْ ْ َ ْ َ ً ْ ْ ِ َْ َ ً ْ ْ ْ َ ً ْ ْ َ َ ً ْ ْ َ َ ً ْ ِ ‫ﻧـُﻮرا‬ ًْ(Ya Allah, jadikanlah di dalam kalbuku cahaya, dan di dalam pendengaranku cahaya, dan di dalam penglihatanku cahaya. Dan di sebelahkananku cahaya, dan di sebelah kiriku cahaya, dan di hadapanku cahaya, dan di belakangku cahaya, dan di atasku cahaya, dan di bawahkucahaya. Dan jadikanlah bagiku cahaya, atau Rasulullah mengucapkan dan jadikanlah aku cahaya)6.9 Doa Kesembilan ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﺟﻌﻞ ِﰲ ﻗَـ ْﻠِﱯ ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ِﰲ ﲰْﻌِﻲ ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ِﰲ ﺑَﺼﺮي ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﲢﱵ‬ ْ ِ َْ ِ ْ َ ْ َ ً ْ ْ ِ َ ْ ْ َ ْ َ ً ْ َ ْ ْ َ ْ َ ً ْ ْ ْ ْ ْ َْ ‫ُﱠ‬ ،‫ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻓَـﻮﻗِﻲ ﻧـُﻮرا، وﻋﻦ ﳝِْﻴﲏ ﻧـُﻮرا، وﻋﻦ ﻳَﺴﺎري ﻧـُﻮرا، وﭐﺟﻌﻞ أَﻣﺎﻣﻲ ﻧـُﻮرا‬ ِ ًْ ْ َ ْ َ ْ َ ًْ ِ َْ ْ ِ َ َْ ْ ْ ِ َْ َ َ ً ْ َ ً ْ ْ َ ًْ ِ ِ ‫وﭐﺟﻌﻞ ﺧ ْﻠﻔﻲ ﻧـُﻮرا، وأَﻋﻈﻢ ِﱄ ﻧـُﻮرا‬ ً ْ ْ ْ َ ًْ ْ َ ْ َ ْ َ(Ya Allah, jadikanlah di dalam kalbuku cahaya, dan jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya, dan jadikanlah di dalam penglihatankucahaya. Dan jadikanlah dari bawahku cahaya, dan jadikanlah dari atasku cahaya, dan di sebelah kananku cahaya, dan di sebelah kirikucahaya. Dan jadikanlah hadapanku cahaya, dan jadikanlah belakangku cahaya. Dan tambahkanlah bagiku cahaya) 12
  3. 3. 6.10 Doa Kesepuluh‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮﺿﺎك ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ، وِﲟـُﻌﺎﻓَﺎﺗِﻚ ﻣﻦ ﻋُﻘﻮﺑَﺘِﻚ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣْﻨﻚ، ﻻَ أُﺣﺼﻲ‬ ِْ ْ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ْ‫ُ ﱠ ﱢ‬ َ ِْ َ َ .‫ﺛـَﻨَﺎءً ﻋﻠَْﻴﻚ، أَﻧْﺖ ﻛﻤﺎ أَﺛْـﻨَـْﻴﺖ ﻋﻠَﻰ ﻧَـﻔﺴﻚ‬ ََ َ َ َ(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanMu dari kebencianMu, dan dengan kemaafanMu dari hukumanMu. Tidaklahdapat aku mengira pujian ke atas diriMu. Engkau adalah sebagaimana pujianMu kepada diriMu) 13

×