Bacaan Dalam Solat 10. Doa Sebelum Salam

3,117 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,117
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bacaan Dalam Solat 10. Doa Sebelum Salam

  1. 1. Bacaan Dalam Solat Disusun oleh Abu Haniff 10. Doa Sebelum Salam10.1 Doa Pertama - (Bacaan pembukaan) ،‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﱠﻢ، وﻣﻦ ﻋﺬاب ﭐﻟْﻘﱪ، وﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺤﻴَﺎ وﭐﻟْﻤﻤﺎت‬ ِ ََ َ ْ َ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ ََ ِ ََ ِ َ ‫ُﱠ ﱢ‬ .‫وﻣﻦ ﺷﺮ ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺴْﻴﺢ ﭐﻟﺪﺟﺎل‬ ِ ‫ِ َﱢ ِ ِ ِ ﱠ ﱠ‬ َ َ(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari azab Neraka Jahanam, dan dari azab kubur, dan dari fitnahkehidupan serta kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal)10.2 Doa Kedua ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﱠﻢ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﭐﻟْﻘﱪ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ‬ ِ ِ َ ِ ِ ََ ِ َ َ َْ َ َ ََ ََ ِ ِ َ ‫ُﱠ ﱢ‬ ‫ﭐﻟﺪﺟﺎل، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺤﻴَﺎ وﭐﻟْﻤﻤﺎت‬ ِ ََ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ‫ﱠﱠ‬(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari azab Neraka Jahanam, dan aku berlindung denganMu dari azabkubur, dan aku berlindung denganMu dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung denganMu dari fitnah kehidupan serta kematian)10.3 Doa Ketiga ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﭐﻟْﻘﱪ، وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺴْﻴﺢ ﭐﻟﺪﺟﺎل، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ‬ ِ َ ِ َ ‫َ ِ ﱠﱠ‬ ِ ِ ِ َ ُ َ ِْ َ ِ َ َ ِ َ ‫ُﱠ ﱢ‬ ِ ‫ﻓِْﺘـﻨَﺔ ﭐﻟْﻤﺤﻴَﺎ وﭐﻟْﻤﻤﺎت، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﭐﻟْﻤﺄْﰒ وﭐﻟْﻤﻐﺮم‬ ِ ِ ‫ِ َ ْ َ ََ ِ ُﱠ ﱢ‬ َْ َ َ َ َ َ َ(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari azab kubur. Dan aku berlindung denganMu dari fitnah Al-Masih Dajjal.Dan aku berlindung denganMu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dariperbuatan dosa dan hutang yang tertunggak”. Seseorang bertanya kepada Nabi, “Mengapakah sering engkau memohonperlindungan dari hutang wahai Rasulullah”. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya seorang lelaki apabila dia berhutang, diabercerita lalu dia berdusta, dan dia berjanji lalu dia memungkirinya)10.4 Doa Keempat ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻋﻤ ْﻠﺖ وﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻟَـﻢ أَﻋﻤﻞ‬ ِ ِ ْ َْ ْ َ ‫ﱠ َ َ ُ َ ﱠ‬ ِ ِ ِ َ ‫ُﱠ ﱢ‬(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari keburukan apa yang telah aku lakukan, dan dari keburukan apa yangbelum aku lakukan) 19
  2. 2. 10.5 Doa Kelima ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﺣﺎﺳْﺒﲏ ﺣﺴﺎﺑًﺎ ﻳَﺴﲑا‬ ً ِ ِ ِ َ ِ َ ‫ُﱠ‬ (Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah)10.6 Doa Keenam ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﺑِﻌِْﻠﻤﻚ ﭐﻟْﻐَْﻴﺐ وﻗُﺪرﺗِﻚ ﻋﻠَﻰ ﭐﳋَْﻠﻖ أَﺣﻴِﲏ ﻣﺎ ﻋﻠِﻤﺖ ﭐﳊَﻴَﺎة ﺧْﻴـﺮا ِﱄ، وﺗَـﻮﻓﱠﲏ إِذا‬ َ ِ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َْ َ َ َ ِ ‫ُﱠ‬ َ‫ﻋﻠِﻤﺖ ﭐﻟْﻮﻓَﺎة ﺧْﻴـﺮا ِﱄ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﺧﺸﻴَﺘَﻚ ِﰲ ﭐﻟْﻐَْﻴﺐ وﭐﻟ ﱠﻬﺎدة، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻛﻠِﻤﺔ‬ َ َ َ ْ َ َ َ‫َ ﺸ‬ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ ًَ َ َ َ َْ ،‫ﭐﳊَﻖ ِﰲ اﻟﺮﺿﺎ وﭐﻟْﻐَﻀﺐ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﭐﻟْﻘﺼﺪ ِﰲ ﭐﻟْﻔﻘﺮ وﭐﻟْﻐِﲎ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻧَﻌِْﻴﻤﺎ ﻻَ ﻳـَﻨﻔﺪ‬ َُ ً َ ْ َ َ َ َِْ َْ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ‫ْ ﱢ ﱢ‬ ِ َْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ‫َ ِ ُ َ ْ َ ﱢ‬ ٍَْ ‫ْ َ ﱠ‬ ‫وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻗُـﺮةَ ﻋﲔ ﻻَ ﻳَـﻨﻘﻄﻊ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﭐﻟﺮﺿﺎ ﺑَـﻌﺪ ﭐﻟْﻘﻀﺎء، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﺑَـ ْﺮد ﭐﻟْﻌْﻴﺶ ﺑَـﻌﺪ‬ َ ‫ﭐﻟْﻤﻮت، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻟَﺬة ﭐﻟﻨﱠﻈَﺮ إِﱃ وﺟﻬﻚ وﭐﻟ ﱠﻮق إِﱃ ﻟِﻘﺎﺋِﻚ ِﰲ ﻏﲑ ﺿﺮاءَ ﻣﻀﺮة وﻻَ ﻓِْﺘـﻨَﺔ‬ ٍ ٍِ ِ َ ‫َ ْ َ ْ َ ﱠ َ ِ َ َ ْ َ َ ﺸ ْ َ َ َ َ َْ َﱠ ُ ﱠ‬ ِ ِ ِ   .‫ﻣﻀﻠﱠﺔ، اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ زﻳﱢ ـﻨﱠﺎ ﺑِﺰﻳـﻨَﺔ ﭐﻹﳝَﺎن وﭐﺟﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻫﺪاةً ﻣﻬﺘَﺪﻳﻦ‬ ِ ِ ٍِ َ ُْ َُ َْ َ ِ ِ ‫ُ ﱠ َـ‬ ُ(Ya Allah, dengan ilmuMu terhadap perkara-perkara yang ghaib dan kekuasaanMu ke atas seluruh makhluk, hidupkanlah akuselagi Engkau mengetahui kehidupan itu adalah lebih baik bagiku, dan ambillah nyawaku apabila Engkau mengetahuikematian itu adalah lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu rasa takut terhadapMu semasatersembunyi dan juga semasa terang-terangan. Dan aku memohon kepadaMu kalimat yang hak semasa dalam keadaan redadan juga semasa dalam keadaan marah. Dan aku memohon kepadaMu kesederhanaan semasa fakir dan juga semasa kaya.Dan aku memohon kepadaMu kebahagiaan yang tidak lenyap. Dan aku memohon kepadaMu keseronokan yang tidak putus.Dan aku memohon kepadaMu reda selepas qada. Dan aku memohon kepadaMu kehidupan yang nyaman setelah mati. Danaku memohon kepadaMu lazat memandang kepada wajahMu, serta kerinduan kepada perjumpaan denganMu dalam keadaantanpa kemudaratan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan, dan jadikanlah kamisebagai orang-orang yang menyampaikan petunjuk yang mendapat petunjuk)10.7 Doa Ketujuh ِ ً ِْ ِْ ِ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ ﻇَﻠَﻤﺖ ﻧَـﻔﺴﻲ ﻇُْﻠﻤﺎ ﻛﺜِْﻴـﺮا، وﻻَ ﻳَـﻐﻔﺮ ﭐﻟﺬﻧُﻮب إِﻻﱠ أَﻧﺖ، ﻓَﺎﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ‬ ِْ َ َ َ َ ‫ً َ ً َ ُْ ﱡ‬ ُ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ ِ   ‫ﻋﻨﺪك وارﲪْﲏ إِﻧﱠﻚ أَﻧﺖ ﭐﻟْﻐَﻔﻮر ﭐﻟﺮﺣْﻴﻢ‬ِِ ُ ‫َ ََِْ َ َ ُ ُ ﱠ‬(Ya Allah, sesungguhnya aku, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidaklah dapat mengampunidosa-dosa itu melainkan Engkau. Oleh kerana itu, ampunilah aku dengan pengampunan dariMu, dan kasihanilah aku.Sesungguhnya Engkau, Engkau Yang Maha Mengampuni, Yang Maha Mengasihani) 20
  3. 3. 10.8 Doa Kelapan ِ َ َ َ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِِْ ِ َ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﻣﻦ ﭐﳋَﲑ ﻛﻠﱢﻪ، ﻋﺎﺟﻠِﻪ وآﺟﻠِﻪ، ﻣﺎﻋﻠِﻤﺖ ﻣﻨﻪُ وﻣﺎ ﱂْ أَﻋﻠَﻢ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ‬ َ َ ْ َ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ ‫اﻟﺸﺮ ﻛﻠﱢﻪ، ﻋﺎﺟﻠِﻪ وآﺟﻠِﻪ، ﻣﺎﻋﻠِﻤﺖ ﻣﻨﻪُ وﻣﺎ ﱂْ أَﻋﻠَﻢ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﭐﳉَﻨﱠﺔَ وﻣﺎ ﻗَـﺮب إِﻟَْﻴـﻬﺎ ﻣﻦ‬ ِ َ َ ‫َ َ ْ ُ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ﱠ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ‫ﱠﱢ‬ َ َ ٍ ِ ِ ٍ ‫ﻗَـﻮل أَو ﻋﻤﻞ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﭐﻟﻨﱠﺎر وﻣﺎ ﻗَـﺮب إِﻟَْﻴـﻬﺎ ﻣﻦ ﻗَـﻮل أَو ﻋﻤﻞ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﺧْﻴـﺮ ﻣﺎ‬ َ َ َ َ ْ َ ٍََ ْ ْ َ َ ‫َ َ ِ ََ ﱠ‬ َ ٍََ ْ ْ ٌ ‫َ ِ َﱢ َ ْ َ َ ِ َ ُ َ ََ ُ َ ُ ﱠ‬ ‫ﺳﺄَﻟَﻚ ﻋْﺒﺪك ورﺳﻮﻟُﻚ ﳏَﻤﺪ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﭐﺳﺘَـﻌﺎذَك ﻣﻨﻪُ ﻋْﺒﺪك ورﺳﻮﻟُﻚ ﳏـَﻤﺪ‬ َ ٌ ْ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ، وأَﺳﺄَﻟُﻚ ﻣﺎ ﻗَﻀْﻴﺖ ِﱄ ﻣﻦ أَﻣﺮ أَن ﲡﻌﻞ ﻋﺎﻗِـﺒَ ـﺘَﻪُ رﺷﺪا‬ ًََ َ َ َ َْ ٍ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ِ َ(Ya Allah, sesungguhnya aku, aku memohon kepadaMu kebaikan kesemuanya, yang sementaranya dan juga yang akandatangnya, yang aku mengetahuinya dan yang tidaklah aku mengetahui. Dan aku berlindung denganMu dari keburukankesemuanya, yang sementaranya dan juga yang akan datangnya, yang aku mengetahuinya dan yang tidaklah akumengetahui. Dan aku memohon kepadaMu syurga dan apa yang menyebabkan mendekatkan kepadanya, dari perkataan atauperbuatan. Dan aku berlindung denganMu dari neraka dan apa yang menyebabkan mendekatkan kepadanya, dari perkataanatau perbuatan. Dan aku memohon kepadaMu kebaikan yang hambaMu dan rasulMu Muhammad pohonkan kepadaMu. Danaku berlindung denganMu dari keburukan yang hambaMu dan rasulMu Muhammad mengambil perlindungan denganMu. Danaku memohon kepadaMu apa yang Engkau tetapkan bagiku dari segala perkara bahawa engkau menjadikan kesudahannyasebagai haluan yang benar)10.9 Doa Kesembilan ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﭐﳉَﻨﱠﺔَ وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﭐﻟﻨﱠﺎر‬ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ (Ya Allah, sesungguhnya aku, aku memohon kepadaMu syurga, dan aku berlindung denganMu dari neraka)10.10 Doa Kesepuluh‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﻳَﺎ اَﷲُ ﺑِﺄَﻧﱠﻚ ﭐﻟْﻮاﺣﺪ ﭐ ْﻷَﺣﺪ ﭐﻟﺼﻤﺪ ﭐﻟﱠﺬي ﱂْ ﻳَﻠِﺪ وﱂْ ﻳُﻮﻟَﺪ وﱂْ ﻳَﻜــﻦ ﻟَــﻪُ ﻛﻔــﻮا‬ ًُُ ُ ََ ْ ََ ْ َ ِ ُ َ ‫َ َ ِ ُ َ ُ ﱠ‬ َ ْ ‫ُﱠ ﱢ‬ ِ ِ ‫أَﺣﺪ، أَن ﺗَـﻐﻔﺮ ِﱄ ذُﻧـُﻮِﰊ إِﻧﱠﻚ أَﻧﺖ ﭐﻟْﻐَﻔﻮر ﭐﻟﺮﺣْﻴﻢ‬ ُ ‫َ َ ُُ ﱠ‬ ْ َ ْ ْ ٌَ(Ya Allah, sesungguhnya aku, aku memohon kepadaMu, ya Allah, dengan bahawasanya Engkau, Yang Maha Esa, Yang MahaTunggal, yang segala sesuatu berhajat kepadaNya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada bagiNyapersamaan sesiapa pun, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau, Engkau Yang Maha Pengampun,Yang Maha Mengasihani)10.11 Doa Kesebelas َ ِ ْ َ ِ َ َ‫َ َ ُ ِ َ ﱠ‬ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﺑِﺄَن ﻟَﻚ ﭐﳊَﻤﺪ، ﻻَ إِﻟَـﻪَ إِﻻﱠ أَﻧْﺖ، اَﻟْﻤﻨﱠﺎن، ﺑَﺪﻳْﻊ ﭐﻟﺴﻤﺎوات وﭐْﻷَرض ﻳَﺎ ذا‬ َْْ َ ‫ُﱠ ﱢ ْ َ ﱠ‬ ِ ِْ ِ ْ ‫ﭐﳉَﻼَل وﭐْﻹﻛﺮام، ﻳَﺎ ﺣﻲ ﻳَﺎ ﻗَـﻴﱡﻮم‬ ‫َﱡ‬ ُ َ َ(Ya Allah, sesungguhnya aku, aku memohon kepadaMu, dengan bahawasanya bagiMu segala puji-pujian, tiada Tuhanmelainkan Engkau, Yang Maha Dermawan, Pencipta segala langit dan bumi, wahai Yang Maha Agung dan Yang MahaPemurah, wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Maha Berdiri Dengan Sendirinya) 21
  4. 4. 10.12 Doa Kedua belas ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ اﳉُﱭ، وأَﻋﻮذُ ﺑِﻚ أَن أُرد إِﱃ أَرذل اﻟْﻌُﻤﺮ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻓِْﺘـﻨَﺔ‬ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ‫َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َﱠ‬ ِ ِ ‫ُﱠ ﱢ‬ ِْ َ ِ َ َ ِ َ ‫اﻟﺪﻧْـﻴَﺎ، وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟْﻘﱪ‬ َ ‫ﱡ‬(Ya Allah, sesungguhnya aku, berlindung denganMu dari sifat penakut, dan aku berlindung denganMu bahawa akudikembalikan ke umur yang paling teruk, dan aku berlindung denganMu dari fitnah dunia, dan aku berlindung denganMu dariazab kubur)10.13 Doa Ketiga belas ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ أَﻋﲏ ﻋﻠَﻰ ذﻛﺮك، وﺷﻜﺮك، وﺣﺴﻦ ﻋﺒَﺎدﺗِﻚ‬ ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َِ ْ ُ َ َِ ْ َ ‫ُ ﱠ ﱢ‬ (Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatiMu, dan untuk mensyukuriMu, dan untuk beribadat yang baik untukMu)10.14 Doa Keempat belas   (Subuh) - ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ إِﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﻋ ْﻠﻤﺎ ﻧَﺎﻓَـﻌﺎ، ورزﻗًﺎ ﻃَـﻴـﱢﺒ ـًﺎ، وﻋﻤﻼ ﻣﺘَـﻘﺒـَـﻼ‬ ً ‫َ ًََ ُ ﱠ‬ ِْ َ ً ً ِ َ ْ ‫ُ ﱠ ﱢ‬ (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang baik, dan amalan yang diterima)10.15 Doa Kelima belas (Doa Penutup) ِْ ‫ﱠ‬ ‫اَﻟ ٰﻠّﻬﻢ ﭐﻏﻔ ْﺮ ِﱄ ﻣﺎ ﻗَﺪﻣﺖ وﻣﺎ أَﺧ ْﺮت، وﻣﺎ أَﺳَﺮْرت، وﻣﺎ أَﻋﻠَﻨﺖ، وﻣﺎ أَﺳﺮﻓْﺖ، وﻣﺎ‬ ََ ُ َْ ََ ُ ْ ََ ُ ْ ََ ُ ‫َ ﱠ ْ ُ ََ ﱠ‬ ُ َ ُ‫َ ْ ُ ِ ِ ﱢ َ َُ ﱢ ُ َ َ َُ ﱢ‬ ‫أَﻧﺖ أَﻋﻠَﻢ ﺑِﻪ ﻣﲏ، أَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﻘﺪم وأَﻧﺖ ﭐﻟْﻤﺆﺧﺮ، ﻻ إِٰﻟﻪَ إِﻻ أَﻧﺖ‬ َ ‫ﱠ‬(Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah Dengan itu, ampunilah aku akan apa yang telah aku lakukan sebelum ini, dan apayang aku lakukan selepas ini, dan apa yang aku rahsiakan, dan apa yang aku memperlihatkan dengan nyata, dan apa yangaku melampaui batasan, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulahyang mengakhirkan. Tiadalah Tuhan melainkan Engkau) 22

×