Гудамж төсөл

17,195 views

Published on

Эдийн Засгийн Хөгжлийн Яам

10 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,672
Actions
Shares
0
Downloads
2,729
Comments
10
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Гудамж төсөл

 1. 1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Гудамж Нийгмийн болон инжeнeрийн дэд бүтэц Ажлын шинэ байр, шинэ үйлчилгээ
 2. 2. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Тѳ слийн зорилго Хотын тѳ вийн барилгажсан хэсэгт  Түгжрэлийг арилгах,  Агаарын бохирдлыг бууруулах  Газар ашиглалтыг сайжруулах,  Үйлчилгээний хүртээмжийг ихэсгэх  Ажлын байр нэмэгдүүлэх  Авто болон явган замын нэвтрэх чадварыг сайжруулна Гэр хороололд  Инжeнeрийн дэд бүтэцтэй болох  Агаарын бохирдлыг бууруулах  Ажлын байр нэмэгдүүлэх,  Хотын үйлчилгээг нэмэгдүүлэх,  Бизнeсийн шинэ орчинг бий болгох  Газрын үнэлэмжийг дээшлүүлэх
 3. 3. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ I. Хотын төв хэсэг
 4. 4. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ “Гудамжгүй хот” гадаадын хотуудтай харьцуулсан судалгаа хотуудын шалгуур үзүүлэлт: Хун ам цѳѳтэй Хүйтэн сэрүүн уур амьсгалтай
 5. 5. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 6. 6. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 7. 7. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 8. 8. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 9. 9. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 10. 10. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 11. 11. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Судалгаанд хамрагдсан тайбайдБарилгын талбайн нийт хэмжээ 40 жилийн хүгацаанд ойролцоогоор9 дахин нэмэгдсэн Зам талбайн нийт хэмжээ энэ хугацаанд ойролцоогоор 0.4 дахин нэмэгдсэн
 12. 12. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Өнөөгийн нөхцөл байдал: • Даац хэтэрсэн автозамын сүлжээ, цѳѳхѳн гудамж • Гудамж, зам талбай, ногоон байгууламжгүй барилгажилт
 13. 13. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌХотжилт хѳгжсѳн орнуудтай харьцуулалт хийсэн судалгааХотын тѳвийн хэсэг 800мХ800м 800м 800м
 14. 14. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ 800м 800м800м Финланд улс. Хeлсинк хот Монгол улс. Улаанбаатар хот
 15. 15. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ 800 800800 Япон улс. Саппоро хот Монгол улс. Улаанбаатар хот
 16. 16. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ 800 800800 Швед улс. Стокгольм хот Монгол улс. Улаанбаатар хот
 17. 17. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ 800 800800 АНУ. Вашингтон хот Монгол улс. Улаанбаатар хот
 18. 18. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Судалгаанд хамрагдсан хотуудын 800мх800м нэгж талбайд эзлэх замын талбайн хэмжээ: Хeлсинк 30% Саппоро 35% Стокгольм 31% Вашингтон 29% УЛААНБААТАР 9% Гудамжны тоо Хeлсинк 22 Саппоро 19 Стокгольм 16 Вашингтон 14 УЛААНБААТАР 6 Иймд бидэнд гудамж хэрэгтэй
 19. 19. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌБидэнд Meга-хотуудын ѳндѳр, ѳргѳн зам бус олон зам хэрэгтэйХэт их нягтралтай шинэ залуу Азийн хот Хүн амын нягтрал бага, уламжлалт хот
 20. 20. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Гудамж гэж юу вэ: 1. Автозам 2. Явган зам 3. Гэрэлтүүлэг 4. Гэрлэн дохио 5. Газар дээрхи болон доорхи дэд бүтэц /цэвэр усны шугам, цахилгаан, холбоо, үeрийн усны шугам, бохир болон дулааны тѳв магистраль шугам/ 6. Ногоон байгууламж 7. Гудамжны дизайн шийдэл 8. Гудамжны нэр Хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим:  Гудамжны торон сүлжээг зохих шатанд баталгаажуулах  Цахилгаан, цэвэр усны шугам тѳвлѳрсѳн шийдэлтэй байх  Дулаан болон бохирын шугам биe даасан буюу хэсэгчилсэн байх  Дэд бүтэц болон тeхникийн шийдлээ гаргасан блокуудын хѳрѳнгѳ оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх  Гудамжны бүтээн байгуулалтад оролцсон этгээдэд гудамжны нэр ѳгѳх эрхийг эдлүүлэх
 21. 21. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Хотын тѳвийн гуданж Гудамжны гэрэлтүүлэг Ногоон байгууламж Автомашины зогсоол Борооны ус цуглуулах хоолой Явган зам Явган зам Инженерийн шугам сүлжээ Борооны ус зайлуулах суваг
 22. 22. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Хотын тѳвийн гуданж Гудамжны гэрэлтүүлэг Ногоон байгууламж Автомашины зогсоол Борооны ус цуглуулах хоолой Явган зам Явган зам Инженерийн шугам сүлжээ Борооны ус зайлуулах суваг
 23. 23. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ “Т”- хэлбэрийн уулзварууд Төрийн ордон Б УИД Баруун 4зам А Цирк
 24. 24. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌУлаанбаатар хотын төвийнавтозамын сүлжээний одоогийнбайдал
 25. 25. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌТөвийн хэсгийн автозамынсүлжээг шинэчлэн ѳѳрчлѳхболомжИнгэснээр нийт 119 шинэгудамжтай болно.
 26. 26. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌЗуун айлын уулзварТүгжрэлтэй, зам тээврийн осол их гардагБосоо тэнхлэгийн дагуу хѳдѳлгѳѳн удаашралтай
 27. 27. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 28. 28. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 29. 29. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Нөхөн төлбөр хийгдэх газар Нөхөн төлбөр хийгдэх газар
 30. 30. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио
 31. 31. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌѲргѳѳгийн уулзварТүгжрэлтэй, зам тээврийн осол их гардагБосоо тэнхлэгийн дагуу хѳдѳлгѳѳн удаашралтай
 32. 32. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 33. 33. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио
 34. 34. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌГранд плазагийн уулзварТүгжрэлтэйАваар их гардагБосоо тэнхлэгийн дагуу хѳдѳлгѳѳн удаашралтай
 35. 35. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 36. 36. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 37. 37. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Нөхөн төлбөр хийгдэх газар
 38. 38. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио
 39. 39. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌКёкүшютаүэрийн уулзварТүгжрэлтэй, зам тээврийн осол их гардагБосоо тэнхлэгийн дагуу хѳдѳлгѳѳн удаашралтай
 40. 40. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 41. 41. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 42. 42. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Нөхөн төлбөр хийгдэх газар
 43. 43. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио Гэрлэн дохио
 44. 44. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Aвто замын сүлжээний одоогийн байдал Шилжих хѳдѳлгѳѳнд хүндрэлтэй “Т” хэлбэрийн уулзвар хэт их Шууд буюу нэвт гүдамжууд, дѳрвѳн замын уулзварууд бага Гудамжны нэвтрүүлэх чадвар муугаас тойруу болон илүүдэл хѳдѳлгѳѳн их Дѳрвѳн замын уулзвар болгон ѳѳрчлѳх шаардлагатай нийт 33 уулзвар
 45. 45. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ II Гэр хороолол шинээр байгуулах бичил тѳвүүд  Нийт25 шинэ бичил тѳвүүд байгуулах  Тѳв болгонд инжeнeрийн шийдэл бүхий дэд станцууд байгуулах  Байршил болон суурьшлын нягтралаас хамааруулан 6 жижиг оворын цахилгаан станц байгуулах
 46. 46. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Шинээр байгуулах бичил тѳвүүдийн байршил
 47. 47. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Одоо байгаа гол гудамж автозамын сүлжээ
 48. 48. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл Хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө
 49. 49. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Одоо байгаа гэр хорооллын эзэлж байгаа талбай
 50. 50. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Гэр хороололд шинээр байгуулах шаардлагатай гудамж автозамын сүлжээ нийт 700 орчим км
 51. 51. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Хэрэгжүүлэх арга:  Гэр хорооллын мастер тѳлѳвлѳгѳѳг шинээр боловсруулах  Гэр хорооллын газрын шинэ менежмэнт бий болгох  Газар үл хѳдлѳх хѳрѳнгийн үнэлгээний компаниуд байгуулах  Мастeр Судалгааны ажил хийх  Хороо болгон зураг тѳслийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах
 52. 52. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Гэр хорооллын орхигдсон мастeр тѳлѳвлѳгѳѳг шинээр боловсруулах, хийгдэх ажил Гудамжны стандартыг шинээр боловсруулах Автомашины ѳргѳн зам гэхээс илүү явган хүний ѳрг ѳн зам
 53. 53. Шинээр тавигдах автозамын доогуур ЭДИЙН ЗАСГИЙНшугам сүлжээг инженерийн ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ тавьж үгнө.Өрхийн цахилгааныхэрэглээний 30% Гудамж, замын гэрэлтүүлэг/Сэргээгдэх эрчим хүч/ /Сэргээгдэх эрчим хүч/ Өрх тус бүр өөрийн эдэлбэр Өрхийн цахилгааны газар дээрх ногоон хэрэглээний 30% байгууламжийг хариуцна /Сэргээгдэх эрчим хүч/Инженерийн шугам сүлжээ Инженерийн шугам сүлжээ/бохир ус/ /цэвэр ус, цахилгаан, интернет/
 54. 54. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Жишээ 1 : Одообайгаа гэр хороолол 190 айл
 55. 55. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Тухайн хэсэгт зориулсан төлөвлөлт хийнэ. Төлөвлөлтийн дагуу автозам болон дэд бүтцийн тэнхлэгт орсон айлуудад нөхөн төлбөр олгоно. Инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системээр шийднэ.
 56. 56. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ• Дахин төлөвлөлт хийгээд дэд бүтэцжүүлэхэд :• Өрхийн тоо-295,• Ногоон байгууламж,• Захиргаа үйлчилгээ,• Хүүхдийн цэцэрлэг сургууль нэг дор
 57. 57. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 58. 58. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌЗАХИРГАА, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ,СПОРТ ЗАЛ
 59. 59. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ
 60. 60. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌНОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
 61. 61. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌЖишээ 2 : Одоо байгаа гол гудамжийг дахин хѳгжүүлэхДахин төлөвлөлт хийх жишээ болгонсонгосон гэр хороолол
 62. 62. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌОдоо байгаа гэр хорооллын төлөвлөлтгүй замбараагүй гудамжууд
 63. 63. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌДахин төлөвлөлтийн дагуу шинээр тавигдах гол автозамын тэнхлэг
 64. 64. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌАвтозамын тэнхлэгтэй огтолцож газарт орсон өрхүүдэд нөхөн олговор олгоно. нөхөн олговор Олгох газарууд нөхөн олговор олгох газарууд
 65. 65. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌШинээр тавигдах автозамын доогууринженерийн шугам сүлжээг тавьж өгнө. Явган зам доогуур тавигдах шугам сүлжээ
 66. 66. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌШинээр автозам, инженерийн шугам сүлжээ тавигдсанаар гэр хорооллын амьдрахнөхцөл сайжрсан хот төлөвлөлтийн блокууд үүснэ. Эдгээр блокууд дотор дахингазар зохион байгуулалт хийж гэр хорооллын иргэдийн амьдрах орчныгсайжруулна. Дахин төлөвлөлт хийснээр суллаж авсан газар. (Өрхүүдэд нөхөн олговор хэлбэрээр өгч болно) Айл өрхүүдэд шугам сүлжээг тараах шугам сүлжээний гол зангилгаа (Траншейн)
 67. 67. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ III Хурдны зам шинээр тавигдах босоо болон хэвтээ тэнхлэгийн замууд (2013-2016)Нийт 122 км хурдны зам тавина: 2013 онд Хэвтээ тэнхлэгийн1. Туулын хурдны зам (Баянзүрхийн товчоо – Азийн автозамын сүлжээний АН-3 тэнхлэг) Босоо тэнхлэгийн2. Сэлбэ голын хурдны зам (Хандгайт – Яармаг) 2013-2016 онд Босоо тэнхлэгийн3. Баянголын хурдны зам (Баянголын ам – Туул гол)4. Баянхошууны хурдны зам (Баянхошуу – Яармаг)5. Бэлхийн хурдны зам (Бэлхийн ам – Сэлбэ гол)6. Улиастайн хурдны зам (Улиасайн ам – Туул гол)
 68. 68. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 69. 69. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 70. 70. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 71. 71. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 72. 72. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 73. 73. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 74. 74. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 75. 75. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 76. 76. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 77. 77. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 78. 78. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 79. 79. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 80. 80. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Шинээр тавигдах хурдны замууд 1. Туулын хурдны зам 30км 2. Баянголын хурдны зам 15км 3. Баянхошууны хурдны зам 23км 4. Сэлбэ голын хурдны зам 32км 5. Бэлхийн хурдны зам 9км 6. Улиастайн хурдны зам 13км Нийт 122 км
 81. 81. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ Ѳндѳр зам Энгийн хурдны зам
 82. 82. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ
 83. 83. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ßÀÌ

×