Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2014 оны бүтээн байгуулалт 05,07

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 32 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to 2014 оны бүтээн байгуулалт 05,07 (20)

Advertisement

2014 оны бүтээн байгуулалт 05,07

 1. 1. 2014 ОНД НИЙСЛЭЛД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД УЛААНБААТАР ХОТ 2014 ОН Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл
 2. 2. НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООТОЙ ТӨСӨВ-2014 АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЗУРАГЛАЛ ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ИНДЕКС
 3. 3. НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ /2012-2014/ Үзүүлэлт 2012 оны гүйцэтгэл 2013 оны гүйцэтгэл 2014 оны төлөвлөгөө Нийслэлийн төсвийн орлого 347 288,3 472 354,3 559 674,9 Нийслэлээс Улсад төвлөрүүлэх орлого 70 000,0 15 382,1 44 044,1 Нийслэлийн төсвийн нийт зардал 267 738,7 461 073,6 535 820,0 Үүнээс: Урсгал зардал 101 364,0 213 982,9 305 785,7 Хөрөнгө оруулалтын зардал 166 374,7 247 090,7 230 034,3 Үүнээс: Хотын хөрөнгө оруулалт 210 915,4 Дүүргийн хөрөнгө оруулалт 19 118,9 Орон нутгийн хөгжлийн сан 27 766,2 48 760,3 /сая. төг/
 4. 4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ /НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ/ 95 837,8 45% 48 393,9 23% 39 680,0 19% 10 577,0 5% 9 924,1 5% 6 502,6 3% ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАР НИЙГМИЙН САЛБАР АВТО ЗАМЫН САЛБАР НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН САЛБАР ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ /сая. төг/
 5. 5. Үзүүлэлт Төлөвлөгөө /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Давалт Хувь Нийт зарлага 266 943,2 115 776,2 - 43,3% Нийт орлого 177 764,2 184 835,5 7 071,3 103,9% Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн дүн 5 000,0 5 000,0 - 100,0% / сая.төг/ НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /2014 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар/
 6. 6. ДАГУУЛ, ХАЯА ХОТ, ТОСГОДЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Нийслэлийн төсөв БХБЯ /Улсын төсөв/ БШУЯ /Улсын төсөв/ 2013 оноос эхлэн хийгдэж буй ажлууд 2014 онд хийгдэх ажлууд Нийслэлийн төсөв
 7. 7. Яармаг Шинэ төв Сонсголон Гурвалжин Баянхошуу Сэлбэ Хотын хуучин төв Амгалан Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төслийг АХБ-ны санхүүжилттэй 1,5 сая ам.долларын техникийн туслалцааны хүрээнд бэлэн болгоод байна. Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгоход оршино. “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР” 1/4
 8. 8. Баянхошуу дэд төв Хийх ажлын нэр Тоо хэмжээ Нийт талбай 162 га Авто зам /км/ 6.15 Явган зам /м2/ 24,600 Гэрэлтүүлэг/ш/ 308 Тохижилт /га/ 4.5 Үерийн хамгаалалтын суваг/км/ 0.87 Усан хангамжийн шугам хоолой/км/ 6.71 Цэвэрлэх байгууламжийн шугам /км/ 11.2 Дулааны эх үүсвэр / байгаль орчинд ээлтэй, сүүлийн үеийн технологи бүхий халаалтын байгууламж 2 Дулааны шугам /км/ 5.01 Хүүхдийн цэцэрлэг 1 Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1 Сэлбэ дэд төв Хийх ажлын нэр Тоо хэмжээ Нийт талбай 156 га Авто зам /км/ 8.77 Явган зам /м2/ 35,080 Гэрэлтүүлэг /ш/ 459 Тохижилт /га/ 3.43 Үерийн хамгаалалтын суваг/км/ 2.0 Үерийн хамгаалалтын гүүр / 1км-н/ 2 Усан хангамжийн шугам хоолой/км/ 11.9 Цэвэрлэх байгууламжийн шугам /км/ 14.86 Дулааны эх үүсвэр /байгаль орчинд ээлтэй, сүүлийн үеийн технологи бүхий халаалтын байгууламж 3 Дулааны шугам /км/ 7.08 Хүүхдийн цэцэрлэг 1 Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1 “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР” 2/4 • 1-Р ҮЕ ШАТНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ АЖЛУУД:
 9. 9. Эх үүсвэр Дүн Америк (Доллараар) Нийт дүнд эзлэх(%) Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр Азийн хөгжлийн банк АХС-ийн зээл 150.00 46.90 АХБ-ны буцалтгүй тусламж 13.70 4.30 Дэд дүн /АХС/ 163.70 51.20 Улаанбаатар хотын Захиргаа 96.00 30.00 Хамртан санхүүжүүлэгч 60.30 18.80 Нийт 320.00 100.00 Эх үүсвэр Дүн Америк (Сая.Доллар) Нийт дүнд эзлэх(%) Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр Азийн хөгжлийн банк АХС-ийн зээл 22.50 21.50 Ердийн эх үүсвэрийн зээл 27.50 26.30 Буцалтгүй тусламж 3.70 3.50 Дэд дүн 53.70 57.30 Улаанбаатар хотын Захиргаа 22.44 21.50 Хамртан санхүүжүүлэгч 28.38 27.20 Нийт 104.52 100.00 Нийт санхүүжилт 1-р үе шатны санхүүжилт • САНХҮҮЖИЛТ: “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР” 3/4
 10. 10. ХӨГЖЛИЙН КОРИДОР 4/4
 11. 11. ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС/BRT/ 1/3 • НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨЛТ
 12. 12. Санхүүжилтын эх үүсвэр 1 үе шат 2 үе шат 3 үе шат НИЙТ Азийн хөгжлийн банк 59.9 78.0 78.0 217.4 Монгол улсын Засгийн газар 17.0 20.0 20.0 57.0 НИЙТ 76.9 98.0 98.0 274.4 Хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн Гарц Авто зам өргөтгөн сайжруулна 66.3 км Энхтайваны гүүрийг өргөтгөх 1 Троллейбусны дэд бүтэц (км) 42.3 ТЗА-ны систем - шугам (км) 64.5 Нийтийн тээврийн хэрэгсэл (ширхэг) 151 Уулзвар 10 Авто аж ахуй 4 Метро, ТЗА, төмөр замаар зорчих буудал 6 • БОГИНО ХУГАЦААНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС/BRT/ 2/3 Сая ам.доллар
 13. 13. ОДОО ДАРАА • ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУСЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨЛТ ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС/BRT/ 3/3
 14. 14. - RAILBUS - 2014.06.06-нээлтээ хийнэ.Нийслэлээс 300 сая төгрөгийг шийдвэрлэсэн.
 15. 15. АВТО ЦОГЦОЛБОР СХД-ийн 32-р хороо 22-ын товчооноос 2 км зайд байрлах 130 га газар
 16. 16. ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ 1/3 Үзүүлэлт Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт Нийт дүн Эхний ээлж 2-р ээлж Хамрагдаж буй дүүргүүд 5 6 7 Байршил 12 9 21 Нийт талбай /га/ 970,2 367.3 1 337.5 Нэгж талбар 13 518 Хамрагдаж буй хүн амын тоо 69 702 Эхний ээлжийн барилгажилт 2-р ээлжийн барилгажилт
 17. 17. Багануур дүүрэг (1,5 хороо) 17 хороо Сүхбаатар дүүрэг 15 хороо 9,10,11,12 хороо 13,14 хороо 8,16 хороо 12 хороо 2 хороо 2,4 хороо Баянзүрхдүүрэг Хан-Уул дүүрэг (4 хороо) 7 ДҮҮРЭГ 34ХОРОО 69072 10,11 хороо 11 хороо Баянгол дүүрэг 7,8 хороо 7 хороо 9,10,11 хороо 13, 15 хороо Чингэлтэй дүүрэг 5,6,7 хороо 10 хороо Сонгинохайрхандүүрэг 1,2,20 хороо 30 хороо 28 хороо ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ 2/3
 18. 18. • 14 Компани төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан. • 3770 ширхэг 2 талт гэрээ хийгдсэн. • 401,2 га-д төлөвлөлт хийгдсэн. • 441 айлын 30.8 га газар чөлөөлөгдсөн. • 260 өрх түрээсийн байранд амьдарч байна. ТӨСЛИЙН ЯВЦ: 2014 ОНД ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН: • 4793 айл өрхийн 14379 хүн 1,000,440 мкв тохилог орон сууцанд орно. • Нийт 720 хүүхдийн хүчин чадалтай 4 ширхэг хүүхдийн цэцэрлэг баригдана. • Дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжих байршлуудад нийт 148 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий дэд бүтцийн ажлууд хийгдэнэ • Энэ онд нэмж 2966 айл өрхийн газрыг чөлөөлнө. ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ 3/3
 19. 19. 2013 онд: 300 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон. 2014 онд: Нийслэлийн төсөвт 7,6 тэрбум төгрөг – 396 айлын орон сууц “АХМАДЫН ОРОН СУУЦ” ХӨТӨЛБӨР
 20. 20. “НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ”  Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Улаанбаатар цэвэр агаар” төслийн хүрээнд “Улаанбаатар хотын иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны стратеги”-ийн баримт бичиг боловсруулагдаж байна.  НЗД-ын 2014.03.17-ны өдрийн А/174 дугаар захирамжаар Нийслэлийн орон сууцны корпораци байгуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг: - нийслэлийн орон сууцны дунд хугацааны хөтөлбөр - орон сууцны дэд хөтөлбөрүүд - орон сууцны сангийн журам - НОСК-ийн бүтэц, зохион байгуулалт, дүрмийн төслийг боловсруулж байна.
 21. 21. КОНЦЕССИЙН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ 1/2 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 6 удаагийн хуралдаанаар Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт“-ыг нэмэлт өөрчлөлт оруулан нийт 44 төслийг баталсан. Өнөөдрийн байдлаар Концесс олгох 5 гэрээний төслийг НИТХ өргөн барьж шийдвэрлүүлэн, гэрээг байгуулаад байна. Төслүүдийг салбараар нь ангилвал: Барилга байгууламж, орон сууцны салбар 6 Авто зам, тээврийн салбар 14 Боловсрол, соѐл урлаг, биеийн тамир спортын салбар 6 Эрүүл мэндийн салбар 8 Усан хангамж болон бусад салбар 4 Үйлдвэрлэл, экологийн салбар 6 НИЙТ 44
 22. 22. КОНЦЕССИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛУУД 1/2 Д/Д Концессын зүйлийн нэр Байршил Концессын зүйлийн төрөл Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч 1 Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын хуучин барилгыг буулгаж оффис-үйлчилгээний зориулалттай барилга барих төсөл СБД, 6-р хороо "Зураг төсөл боловсруулах-барих- шилжүүлэх", "Зураг төсөл боловсруулах-барих- өмчлөх-ашиглах" - “Асар-Өргөө” ХХК 2 Өлзийт хороолол-Шувуун фабрик чиглэлийн авто зам ХУД,13-р хороо "Барих-шилжүүлэх" 20.5 тэрбум “Ди Ар Жи” ХХК 3 Шүд, эрүү нүүрний эмгэг судлалын төвийн барилга барих ЧД, 2-р хороо Зураг төсөл боловсруулах-барих- шилжүүлэх, Зураг төсөл боловсруулах-барих- өмчлөх-ашиглах - “Кодем” ХХК 4 Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт байгуулах төсөл /ХУД/ ХУД, 4-р хороо "Зураг төсөл боловсруулах-барих- шилжүүлэх" 2.6 тэрбум “Хүрэл- Ордон” ХХК 5 Налайх дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт бага оврын цэвэрлэх байгууламж барих НД, 5-р хороо Зураг төсөл боловсруулах-барих- шилжүүлэх 2.2 тэрбум “НАБсан” ХХК
 23. 23. Нийт 15309га 52 байршил ГАЗАР ӨМЧЛӨЛ Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх 52 байршлын байр зүйн зураг, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, өмчлүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.
 24. 24. ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ Инженерийн шугам сүлжээ 2013 оны байдлаар 2014 онд төлөвлөж буй ажлууд Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 2 107,2 км 14,8 км* Цахилгаан дамжуулах кабель шугам 917,2 км 16 км* Хорооллын доторх дулаан, ус хангамжийн шугам сүлжээ 374,1 км 12,9 км Хорооллын доторх ариутгах татуургын шугам сүлжээ 183,1 км 1,1 км Хонгилын систем 436 м 0 м Дулааны магистраль шугам 374,3 км 6,63 км Ус хангамжийн шугам 544,6 км 4,2 км ** Ариутгах татуургын коллектор 152,8 км 2,17 км Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ 60,5 км 13,2 км *Улсын төсөв **Буцалтгүй тусламж Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих ажлын зураг төслийг 2014 онд боловсруулахаар төлөвлөсөн. ОСНААУГ-ын харьяа конторуудын үйлчилгээ үзүүлж байгаа орон сууцны нийт 81 247 өрхийн 37 246 өрх нь усны тоолуургүй байгаагаас 2014 онд БНСУ-ын буцалтгүй тусламжаар 30 000 ш халуун, хүйтэн усны тоолуур суурилуулах ажлыг эхлүүлнэ.
 25. 25. ХОТЫН ШИНЭ ТӨВ Хотын захиргааны цогцолборын зураг төслийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлнэ.
 26. 26. БИЧИЛ БИЗНЕС, ЖДҮ-ИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ САН: БИЧИЛ ЗЭЭЛИЙН САН • Бага орлоготой иргэдэд бичил зээлийг олгох ажлыг зохион байгуулна. 152 хороо 15,2 тэрбум төгрөг 5 тэрбум төгрөг
 27. 27. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар: Төрөл Тоо Хүчин чадал Төсөв /сая төг/ Цэцэрлэг-Бага сургуулийн цогцолбор - Цэцэрлэг 120 ор - Сургууль 180 суудал 16 Цэцэрлэг: 16*120=1920 ор Сургууль: 16*180=2880 суудал 28,520.4 Сургуулийн өргөтгөл 3 3,500.0 Цэцэрлэг 3 3*240=720 ор 2,884.0 Төрөл Тоо Хүчин чадал Цэцэрлэг 17 17*100=1700 ор Төрөл Тоо Хүчин чадал Сургууль 12 7680 суудал Цэцэрлэг 19 2360 ор Боловсролын салбарт нийт цэцэрлэгийг 6 700 ороор, сургуулийг 10 560 суудлаар нэмэгдүүлнэ. СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ
 28. 28. Үйл ажиллагаа 2013 он 2014 он Өргөтгөн шинэчлэх авто зам 19.8 км 54.9 км Шинээр барих авто зам 38.8 км 40.4 км Байгалийн чулуун зам 1.66 км 1.84 км Гүүрийн засвар, шинэчлэлт 368.7 у/м 243.2 у/м Автомашины нүхэн гарц 1 ш 1 ш Явган хүний гүүрэн гарц 1 ш 2 ш • Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг сайжруулах чиглэлээр 2014 онд Нийслэлийн төсвөөр 13,0 тэрбум төгрөгөөр, Авто замын сангийн хөрөнгөөр 26,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 36 төсөл, арга хэмжээг төлөвлөж байна. АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ Энэ онд нийт 74 тэрбум 130 сая төгрөгийг төсөвлөөд байна.
 29. 29. 6.6 км: Газар доогуур 6.2 км: Өргөгдсөн 4.9 км: Өргөгдсөн Нийт урт 17.7 км • Улаанбаатар хотод метро барих ажилтай холбогдуулан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. • 2014 онд Улаанбаатар хотод метро барих бэлтгэл ажлын хүрээнд ажлын зураг төсөл боловсруулах, инженер-геологийн нарийвчилсан судалгаа хийх, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх, төслийн зардлыг нарийвчлан тогтоох зэрэг ажлуудыг хийнэ. УЛААНБААТАР - МЕТРО ТӨСӨЛ
 30. 30. “УХААЛАГ УЛААНБААТАР” ХӨТӨЛБӨР 1/2 “Ухаалаг Улаанбаатар”хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Нийт 6 бүлэг, 153 үйл ажиллагаа 2014 онд Нийслэлийн төсвөөр 14,3 тэрбум төгрөг
 31. 31. “УХААЛАГ УЛААНБААТАР” ХӨТӨЛБӨР 2/2 Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр: Нийтийн тээврийн ухаалаг систем – 13,3 тэрбум төгрөг • Нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй дүүрэг, хороодыг шилэн кабелиар бүрэн холбож дуусгах • Улаанбаатар хотын дүрмийг боловсруулах • Шилэн тендер, шилэн данс •Төрийн үйлчилгээний төв байгуулах • Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээт үйлчилгээнд шилжүүлэх • Газрын бирж байгуулах • Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв 2014 онд нийслэлийн төсвөөр хийгдэх гол ажлууд:
 32. 32. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×