HALAL HIGHLIGHT ตอนที่ 06 (24 ธ . ค . 51 ) “ แวดวงฮาลาลในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ( ตอนจบ )” ... โดย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุ...
หัวข้อนำเสนอ <ul><li>ความคืบหน้าของฮิมายะฮฺ </li></ul><ul><li>จับประเด็นด้านต่างๆในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>ป...
1. ความคืบหน้าฮิมายะฮฺ <ul><li>คณะทำงานชุดใหม่ </li></ul><ul><ul><li>ระบบมาตรฐาน </li></ul></ul><ul><ul><li>วิทยาศาสตร์อาห...
1. ความคืบหน้าฮิมายะฮฺ <ul><li>งานมหกรรมหนังสือมุสลิม 3 </li></ul><ul><ul><li>พบปะทีมงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>เสนอแ...
2. จับประเด็นด้านต่างๆ ในรอบ 2 ปี <ul><li>การพบการละเมิดเรื่องฮาลาล </li></ul><ul><li>การประกาศยกเลิกรับรอง </li></ul><u...
2.1 การพบการละเมิดเรื่องฮาลาล <ul><li>พบเนื้อหมูปนเปื้อน = สั่นคลอนความเชื่อมั่น </li></ul><ul><li>สัญญาณบอกสภาวะที่ต้อง...
2.2 การประกาศยกเลิกการรับรอง <ul><li>6 ฉบับ สกอท . + 2 ฉบับ กอ . กทม . </li></ul><ul><li>ความถี่สูงเป็นปรากฏการณ์ </li...
อะไรคือระบบการรับรองที่ดี ? <ul><li>มาตรฐานมีที่มาจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ </li></ul><ul><ul><li>ยอมรับในข้อแตกต่างรายละเอี...
อะไรคือระบบการรับรองที่ดี ? <ul><li>โครงสร้างการรับรองมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ </li></ul><ul><ul><li>หน่วยงานระบบรับรองแ...
2.3 การพัฒนามาตรฐาน <ul><li>ร่าง พรบ . ฮาลาล </li></ul><ul><li>มาตรฐานฮาลาลเป็นมาตรฐานแห่งชาติ </li></ul><ul><li>มาตรฐาน...
2.4 ปรับโครงสร้าง <ul><li>ลดความซ้ำซ้อนคณะกรรมการบริหาร </li></ul><ul><li>มีเพียง 1 ชุด </li></ul><ul><li>ความพยายามในก...
3. ประเด็นอื่นๆ <ul><li>อิสติหาละฮฺ </li></ul><ul><ul><li>ฮาลาล / ขึ้นอยู่กับที่มา </li></ul></ul><ul><li>ข้อแตกต่างทางฟ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Halal Highlight06

1,221 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
202
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Halal Highlight06

 1. 1. HALAL HIGHLIGHT ตอนที่ 06 (24 ธ . ค . 51 ) “ แวดวงฮาลาลในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ( ตอนจบ )” ... โดย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม ( ฮิมายะฮฺ ) http://www.himayah.net http://www.himayah.net
 2. 2. หัวข้อนำเสนอ <ul><li>ความคืบหน้าของฮิมายะฮฺ </li></ul><ul><li>จับประเด็นด้านต่างๆในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>ประเด็นอื่นๆ ในอนาคต เช่น อิสติหาละฮฺ การบอยคอต ความแตกต่างทางฟิกฮฺ ฯลฯ </li></ul>http://www.himayah.net
 3. 3. 1. ความคืบหน้าฮิมายะฮฺ <ul><li>คณะทำงานชุดใหม่ </li></ul><ul><ul><li>ระบบมาตรฐาน </li></ul></ul><ul><ul><li>วิทยาศาสตร์อาหาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ศาสนา </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนสนับสนุนอื่นๆ </li></ul></ul><ul><li>เว็บไซต์ – สังคมออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์ข้อมูลด้านฮาลาล </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้เข้าชมมีส่วนร่วม </li></ul></ul>http://www.himayah.net
 4. 4. 1. ความคืบหน้าฮิมายะฮฺ <ul><li>งานมหกรรมหนังสือมุสลิม 3 </li></ul><ul><ul><li>พบปะทีมงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>เสนอแนะ / ติชม </li></ul></ul><ul><ul><li>คำแนะนำการเลือกอาหารฮาลาล </li></ul></ul><ul><ul><li>ฝากคำถามที่น่าสงสัย </li></ul></ul><ul><ul><li>รวมไฟล์รายการวิทยุ </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนการทำงาน </li></ul></ul>http://www.himayah.net
 5. 5. 2. จับประเด็นด้านต่างๆ ในรอบ 2 ปี <ul><li>การพบการละเมิดเรื่องฮาลาล </li></ul><ul><li>การประกาศยกเลิกรับรอง </li></ul><ul><li>การพัฒนามาตรฐาน </li></ul><ul><li>การปรับโครงสร้างองค์กร </li></ul>http://www.himayah.net
 6. 6. 2.1 การพบการละเมิดเรื่องฮาลาล <ul><li>พบเนื้อหมูปนเปื้อน = สั่นคลอนความเชื่อมั่น </li></ul><ul><li>สัญญาณบอกสภาวะที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน </li></ul><ul><li>ปัญหาแบบภูเขาน้ำแข็ง </li></ul><ul><li>ต้องแก้ไขร่วมกันจากทุกส่วน </li></ul><ul><li>อย่าให้เรื่องเช่นนี้ถูกลืมเลือนไป ( ปัญหาระยะยาว ) </li></ul>http://www.himayah.net
 7. 7. 2.2 การประกาศยกเลิกการรับรอง <ul><li>6 ฉบับ สกอท . + 2 ฉบับ กอ . กทม . </li></ul><ul><li>ความถี่สูงเป็นปรากฏการณ์ </li></ul><ul><li>องค์กรด้านฮาลาลเริ่มตื่นตัว </li></ul><ul><li>After shock ของปัญหาสุกร </li></ul><ul><li>บางส่วนถูกแก้หลังพบปัญหา </li></ul><ul><li>ระบบที่ตรงตามหลักการและรัดกุมคือการแก้ที่ต้นเหตุ </li></ul>http://www.himayah.net
 8. 8. อะไรคือระบบการรับรองที่ดี ? <ul><li>มาตรฐานมีที่มาจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ </li></ul><ul><ul><li>ยอมรับในข้อแตกต่างรายละเอียดปลีกย่อย </li></ul></ul><ul><li>ผู้นำและบุคลากรมีความเคร่งครัดในศาสนาและมีความสามารถ </li></ul><ul><ul><li>ผู้รู้ศาสนา ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และส่วนงานอื่นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>คณะผู้ตรวจมีความรู้ความสามารถ </li></ul></ul>http://www.himayah.net
 9. 9. อะไรคือระบบการรับรองที่ดี ? <ul><li>โครงสร้างการรับรองมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ </li></ul><ul><ul><li>หน่วยงานระบบรับรองแยกออกจากหน่วยงานให้การรับรอง </li></ul></ul><ul><li>ระบบการทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ </li></ul><ul><li>ใช้ทรัพยากรภายนอกตามความเหมาะสม เช่น จากหน่วยงานราชการ </li></ul>http://www.himayah.net
 10. 10. 2.3 การพัฒนามาตรฐาน <ul><li>ร่าง พรบ . ฮาลาล </li></ul><ul><li>มาตรฐานฮาลาลเป็นมาตรฐานแห่งชาติ </li></ul><ul><li>มาตรฐานยังอยู่ในลักษณะคล้ายๆ เดิม ( AB / CB ) </li></ul><ul><li>มาตรฐานรับรองที่ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รับรองที่ระบบเหมือน ISO </li></ul>http://www.himayah.net
 11. 11. 2.4 ปรับโครงสร้าง <ul><li>ลดความซ้ำซ้อนคณะกรรมการบริหาร </li></ul><ul><li>มีเพียง 1 ชุด </li></ul><ul><li>ความพยายามในการแก้ไขโครงสร้างการรับรองในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา </li></ul>http://www.himayah.net
 12. 12. 3. ประเด็นอื่นๆ <ul><li>อิสติหาละฮฺ </li></ul><ul><ul><li>ฮาลาล / ขึ้นอยู่กับที่มา </li></ul></ul><ul><li>ข้อแตกต่างทางฟิกฮฺ </li></ul><ul><ul><li>ฮาลาล ( จำกัดอัตราส่วน ) / ไม่อนุมัติให้ใช้ </li></ul></ul><ul><li>บอยคอต </li></ul><ul><ul><li>ต้องห้าม - ด้วยเหตุผลอื่นจากส่วนประกอบ </li></ul></ul>http://www.himayah.net

×