Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oferta et 11.08 16-06

262 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oferta et 11.08 16-06

 1. 1. Oferta badawcza<br />Czy wiesz co przyciąga uwagę Twoich klientów ?<br />1<br />www.sakkada.eu<br />
 2. 2. EyeLab<br />Oferta badań eyetrackingowych<br />Eyetracking to śledzenie aktywności wzrokowej użytkowników na materiałach wizualno-użytkowych- billboardach, reklamach, banerach czy serwisach internetowych.<br />W naszym laboratorium testujemy reklamy, koncepcje produktów, półki sklepowe (shelf test), spoty reklamowe, filmy, banery, strony www, layouty, portale internetowe jak również interakcje z użytkownikami.<br />Najważniejsze cechy badania eyetracking-owego:<br />możliwość obserwacji niejawnych deklaracji konsumentów/użytkowników<br />kontrolowanie niewerbalnych reakcji na materiały wizualno-użytkowe<br />wybór najlepszej koncepcji wizualnej i użytkowej oraz strategii komunikacji<br />możliwość oceny, czy projekt graficzny spełnia cele biznesowe i czy konsumenci postrzegają odpowiednio layout. <br />wybór optymalnej strategii komunikacyjnej<br />Obiektywność<br />Nieinwazyjność<br />Optymalizacja wyboru<br />2<br />www.sakkada.eu<br />
 3. 3. Oferta badań eyetrackingowych<br />3<br />www.sakkada.eu<br />EyeLab Produkt<br />Korzyści:<br />wybór opakowania, które najbardziej przyciąga uwagę<br />wybór najatrakcyjniejszej marki<br />ranking produktów stworzony na podstawie wskaźników AOI<br />Dodatkowy atut: większa moc prognostyczna dzięki warunkom zbliżonym do naturalnych<br />Reklama<br />Użyteczność<br />Produkt<br />Kontakt<br />
 4. 4. Wskazniki AOI<br />ilość fiksacji, średni czas fiksacji, czas spędzony, czas do pierwszej fiksacji, ilość wejść do obszaru liczone są statystyki<br />Wskaźniki:<br />Aoi1<br />Aoi2<br />Aoi3<br />Aoi4<br />AOI (Area of Interests)<br />Pozwala wybrać obszary zainteresowania np. logo na materiałach reklamowych oraz porównać je pod względem takich wskaźników jak: ilość fiksacji, średni czas fiksacji, czas spędzony, czas do pierwszej fiksacji, ilość wejść do obszaru zainteresowania<br />4<br />www.sakkada.eu<br />EyeLab Produkt<br />Oferta badań eyetrackingowych<br />Reklama<br />Użyteczność<br />Produkt<br />Kontakt<br />
 5. 5. Eyetracking pozwala ocenić potencjał marketingowy poprzez testowanie:<br />Attention<br />uwagi<br />A<br />Interest<br />zainteresowanie<br />I<br />Desire<br />pożądania<br />D<br />Action<br />działania<br />A<br />5<br />www.sakkada.eu<br />EyeLab Reklama<br />Oferta badań eyetrackingowych<br />Korzyści<br />przyciągnięcie uwagi klienta do produktu.<br />zainteresowanie klienta właściwościami produktu.<br />przekonanie klienta, że produkt jest mu potrzebny i może zaspokoić jego potrzeby.<br />Reklama<br />Użyteczność<br />Produkt<br />Kontakt<br />
 6. 6. 6<br />www.sakkada.eu<br />EyeLab Reklama<br />Oferta badań eyetrackingowych<br />Wskaźniki:<br />Ścieżki wzroku<br />Prezentują sekwencje kolejnych punktów (miejsca) na danym materiale statycznym bądź dynamicznym, na których osoba badana się zatrzymuje. W ten sposób tworzona jest ścieżka wzroku badanego.<br />Reklama<br />Użyteczność<br />Produkt<br />Kontakt<br />
 7. 7. 7<br />www.sakkada.eu<br />EyeLab Reklama<br />Oferta badań eyetrackingowych<br />Wskaźniki:<br />Ścieżki wzroku<br />Prezentują sekwencje kolejnych punktów (miejsca) na danym materiale statycznym bądź dynamicznym, na których osoba badana się zatrzymuje. W ten sposób tworzona jest ścieżka wzroku badanego.<br />Reklama<br />Użyteczność<br />Produkt<br />Kontakt<br />
 8. 8. Wskaźniki:<br />Mapy cieplne<br />Prezentują miejsca, na które osoby badane najbardziej skupiają swoją uwagę. Temperatura mapy wskazuje najatrakcyjniejsze obszary testowanego materiału. Interesującą odmianą mapy cieplnej, jest inwersyjna mapa cieplna, która pokazuje tylko te obszary na które osoby badane zwróciły uwagę, zaciemniając obszary niezauważone. <br />8<br />www.sakkada.eu<br />EyeLab Reklama<br />Oferta badań eyetrackingowych<br />Reklama<br />Użyteczność<br />Produkt<br />Kontakt<br />
 9. 9. EyeLabUżyteczność<br />Oferta badań eyetrackingowych<br />Dlaczego warto poprzedzić wdrożenie systemu badaniem ET?<br />ocena intuicyjności nawigacji<br />Projektowanie interakcji można <br />ulepszyć dzięki danym behawioralnym i wskaźnikom aktywności uwagi .<br />możliwość eliminowania dystraktorów uwagi<br />ocena atrakcyjności layoutów<br />ocena architektury informacji<br />wzrost skuteczności konwersji<br />9<br />www.sakkada.eu<br />Reklama<br />Użyteczność<br />Produkt<br />Kontakt<br />
 10. 10. 10<br />www.sakkada.eu<br />
 11. 11. 11<br />www.sakkada.eu<br />opracowanie metodologii badawczej<br />zaprojektowanie narzędzi badawczych<br />rekrutacja badanych<br />realizacja badania<br />analiza wyników badania<br />opracowanieraportu<br />Etapy współpracy:<br />Kontakt:<br />Agencja Badawcza Sakkada s.c.Pomorski Park Naukowo-Technologicznyal. Zwycięstwa 96/98, lokal D181-451 GdyniaTel stacj. 058 6982165 kom.507751104biuro@sakkada.eu<br />www.sakkada.eu<br />Reklama<br />Użyteczność<br />Produkt<br />Kontakt<br />

×