Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ziie Coachingskaarten Situaties www.ziie.nl © IntuBiz Coaching

1,033 views

Published on

Nieuwsgierig naar de betekenissen van de 40 Situatiekaarten van Ziie Coachingskaarten en de gebruikte symboliek? Dan bij deze meer achtergrondinformatie. Voor meer informatie over de Ziie Coachingskaarten, zie www.ziie.nl.
© IntuBiz Coaching

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ziie Coachingskaarten Situaties www.ziie.nl © IntuBiz Coaching

 1. 1. Medewerker, niet creatiefDe directeur wacht met blosjes op zijn wangen afhoe er binnen zijn bedrijf wordt omgegaan met debelangen van de klanten,maar ook met die vancollega‟s en met de belangen van een ieders omgeving.Mrs N. Ails‟ prioriteit ligt duidelijk bij het vijlen vanhaar nagels. Zij vergeet alles, ze vergat de parkiet terugte zetten in de kooi vanochtend thuis. Er is LEEGTE…ze werkt op de automatische piloot.Drie maal raden wat de klant ervaart.Ben jij er voor mij? Ze duikt nog net niet weg…© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 2. 2. Medewerker, creatiefDe directeur heeft en geeft vertrouwen, glimlacht,is ontspannen. Zo ziet hij het graag.Wat een WARM WELKOM!!! De klant wordt–symbolisch- in de watten gelegd met bonbons eneen comfortabele stoel en warme kruik. De klantervaart het verschil, bij virtuele en persoonlijke contacten.De vlinder staat voor ONTWIKKELING &VERNIEUWING. Het potentieel uit je zelf halen.Je vleugels uitslaan om nieuwe ervaringen op te doen.Explore & Enjoy!© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 3. 3. Team, niet creatiefMrs N. Ails is medewerker van de maand…qua halsstarrigheid.Zelfs de kantoorvis duikt weg.Weggedoken medewerker, die het niet meer ziet zitten .Het is hier ieder voor zich, er is GEEN BEZIELINGen het laat dit team koud dat de klanten niet (goed)worden geholpen: het nummerapparaat staatnog steeds op 0…Door te KLAGEN, verandert de situatie niet,je blijft hangen. Alles blijft bij het oude, totdat iemandeen initiatief neemt en er beweging in brengt.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 4. 4. Team, creatiefMedewerker van de maand: “PASSIE”!Het werk is goed georganiseerd en verdeeld.De kantoorvis lijkt op “Lampje”,het goede-ideeën-vriendje van Willie Wortel.Het vliegende varkentje op het beeldscherm symboliseertdat men hier alles mogelijk probeert te makenEr is FLOW in dit team, de klant wordt efficiënten met PLEZIER geholpenMet een goede SAMENWERKING binnen het teamMaak je beloftes waar.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 5. 5. Leidinggevende, niet creatief“It is what it is”, wordt door deze leidinggevendegeïnterpreteerd als: “de boel de boel laten”.Er liggen stapels werk, de medewerkers zijn onder hunbureau gedoken, gaan hun problemen uit de weg.“ERROR” op het beeldscherm. Mrs. Blue lijkt niet opzoek naar oplossingen voor problemen.De bedrijfspoedel Tippie: niet dom, maar trouw volgend .Mrs. Blue interpreteert de situatie anders dan diein werkelijkheid is. De signalen worden uitgelegd vanuithaar eigen referentiekader. Als ze het zou vragen aanhet team, dan ervaart ze dat ze niet altijd kan afgaanop haar eigen interpretatie.SAMEN ZIE JE MEER DAN ALLEEN.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 6. 6. Leidinggevende, creatief“Out, out, out of the box”, een motto om niet te vergeten.Op het netwerk liet Mrs. Blue “Rest Break” installeren;tijd om afstand te nemen.Zij neemt de tijd voor het team, voor REFLECTIEZe zetten Ziie Coachingskaarten in om nieuwe inzichten,EYE-OPENERS te verkrijgen en „OUT OF THE BOX‟te denken en te handelen.Mrs. Blue heeft de SLEUTEL voor verandering in eigenhanden, zoals iedereen op elk moment.De resultaten zijn nooit uit beeld.Jack Russell Terrier: slim, alert, actief eneen goede waker.Pas als je ruimte en tijd creëert en UIT DEACTIE-MODUS stapt, ervaar je nieuwe inzichten.Met Ziie Coachingskaarten doe je dit heel makkelijk,ook in teamverband. Laat je verrassen.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 7. 7. Organisatie, niet creatiefAls je niet in staat bent om patronen te doorbreken envernieuwingen niet omarmt, dan creëer je onbewustwaar je onbewust voor gekozen hebt.Deze „CRISIS‟-kaart geeft aan dat het tijd isvoor vernieuwing.JE BENT EIGENLIJK AL TE LAAT…© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 8. 8. Organisatie, creatief„Groen‟ en zonnepanelen, denk niet alleen ineigen belang, maar hou rekening met andere stakeholdersvan nu en die van TOEKOMSTIGE GENERATIES.Bewust consumeren en recyclen, CRADLE TO CRADLEAandacht voor mensen; VERBINDING.BALANS in creativiteit, ratio, intuïtie en resultaten.BALANS in focus op „binnenkant‟ en „buitenkant‟.BALANS in „structuur‟ en „flexibiliteit‟.BALANS in zakelijke en menselijke aspecten.Durf te DROMEN en los te laten, een bron voorvernieuwing. Ga buiten de „grenzen‟ van je organisatie,ga er op uit om nieuwe kansen te ontdekken.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 9. 9. Omgeving, niet creatiefRoulette, een kansspel, er wordt niet serieus om gegaanmet de omgeving.Er worden (on)bewust risico‟s genomen voor meerMATERIËLE opbrengsten.De betekenis of effecten voor de omgeving of dewereld worden niet meegenomen.Kortzichtig, BLIND zijn voor de context.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 10. 10. Omgeving, creatiefDe andere bril (met duurzaam zicht) zorgt voorINSPIRATIE. De oude bril wordt bewust afgezet.Zet Ziie Coachingskaarten in om bewust te worden van je„oude bril‟, je onbewuste aannames en denkpatronen .Ervaar EYE-OPENERS.Betrokkenheid voor de omgeving. Vanuit duurzaamheidinspiratie halen. Tot een verrassend inzicht komen.ALLES STAAT MET ALLES IN VERBINDINGin deze wereld. De vijf niveaus en de vier invalshoeken,het raster van de Ziie Coachingskaarten,maakt dit zichtbaar.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 11. 11. Medewerker,communicatief zwakDe directeur zit met een koptelefoon op, als protest tegenMrs C. Otton, die totaal niet luistert naar haar klant.Zij heeft watten in haar oren.Ze werkt „VANUIT HAAR HOOFD‟ envanuit een PROCES en niet vanuit debehoeften van de klant.De medewerkster wil alleen resultaten “TURVEN”.Ze is niet in contact met de klant.De klant begrijpt niet wat hem overkomt, haakt af.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 12. 12. Medewerker,communicatief sterkGeen afscherming van de oren. Hier wil men álles horen.De medewerkster LUISTERT goed naar haar klant,is geïnteresseerd in haar klant.Ze stelt hem centraal en niet zichzelf.De wensen van de klant staan centraal,zijn het vertrekpunt.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 13. 13. Team, communicatief zwakMedewerker van de maand: doofstom.De kantoorvis doet zijn best om alle RODDELSte kunnen volgen.Men praat eerder óver elkaar dan mét elkaar.Er heerst NEGATIVITEIT die in stand gehoudenwordt door een ieder.REACTIES DOOR EMOTIES hebben de overhand.Waarnemingen en ervaringen worden hierdoor gekleurd.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 14. 14. Team, communicatief sterkMedewerker van de maand: „OPEN‟.Spiralen in beweging, met een OPEN COMMUNICATIEworden patronen doorbroken.Het is de „WONDEROLIE‟ of hefboom vooreen goede samenwerking. 1 + 1 = 3.Ook de kantoorvis doet zijn best om te communiceren(met rooksignalen).© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 15. 15. Leidinggevende,communicatief zwakLamellen zijn gesloten.Mr. Eagle is ONBEREIKBAAR of laat bewust ofonbewust niemand toe.Laat het achterste niet van zijn tong zien.Als je alleen focus op stuurcriteria en resultaten hebt,heb je geen oog meer voor je omgeving of signalen uit jeomgeving.Bulldog waakt mede over oud en CONSERVATIEFgedrag. Deze hond is “lomp”-sterk, hecht erg aanzijn baas en wordt wat traag en passief.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 16. 16. Leidinggevende,communicatief sterkDe lamellen zijn open, er is contact met het team.Alle ZINTUIGEN staan open, er is contact met deomgeving.Skype: rechtstreeks contact met de klanten.Belang van klanten staat voorop.Klanttevredenheid wordt gemeten en op gestuurd.Wie anders dan Socrates leerde onsDE GOEDE VRAGEN te stellen.Labrador: sociaal, leergierig en een gepassioneerd jager.De leidinggevende staat open voor nieuwe ideeën© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 17. 17. Organisatie,communicatief zwakIVOREN TORENS, niet in verbinding met de omgeving.Last hebben van een „TUNNELVISIE‟In de organisatie zijn er „EILANDJES‟,verschillende culturen, geen onderlinge verbinding.Zaken lopen langs elkaar, er wordt onvoldoendemet elkaar afgestemd.Flessenpost, S.O.S., wie of wat kan ons helpen?© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 18. 18. Organisatie,communicatief sterkOp het dak een communicatieschotel en helikopterplatform om snel te kunnen communiceren.Het dak is versierd met een KOMPAS. Geen enkelesituatie is hetzelfde, reflecteer, visualiseer, maak plannen,faciliteer, communiceer, handel en check de voortgang.Ziie Coachingskaarten kun je ook als „kompas‟ inzetten.Het gebouw en de bomen vormen samen een ronde tafel.Een ieder is GELIJKWAARDIG en wordt uitgenodigdom het gesprek met elkaar aan te gaan.Samen zie je meer dan alleen.Kaart en passer, communicatie is nodig om samende JUISTE KOERS uit te zetten en te volgen.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 19. 19. Omgeving,communicatief zwakOm contact te leggen en te houden met de wereldof je omgeving zul je de „TAAL‟ van de ander moetenleren spreken.Op die manier wordt de gehele wereld ZICHTBAARvoor je, verkrijg je nieuwe inzichten enBEGRIP EN RESPECT voor andere invalshoeken.Kijk uit voor stigmatisering en verkeerdeBEELDVORMING. Ga op onderzoek uit.Je ziet vaak wat je wilt zien of horen.Elk mens, maar ook organisaties en landen hebbenspecifieke karaktertrekken, sterktes, valkuilenen ontwikkelpunten.Ga in DIALOOG met elkaar.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 20. 20. Omgeving,communicatief sterkDoor goede contacten met anderen in de wereld of jeomgeving wordt je „WERELDBEELD‟ compleet.Samen zie je meer dan alleen en maak je andere keuzesomdat je andere inzichten hebt gekregen .Je hebt oog gekregen voor HET GROTE GEHEEL ende ontwikkelingen hierin.Wat goed is voor het grote geheel, is ook goedvoor je klanten, je organisatie en voor jou.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 21. 21. Medewerkerzonder verbindingDe directeur beschermt zichzelf tegende KILTE in deze ruimte.IJspegels aan de neus van Mr C. OldEen ijsbeertje op de stropdas.Folders over koude streken, er waait een koude wind .© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 22. 22. Medewerkermet verbindingDe paraplu, als symbool voor bescherming.De rode lotus; symbool van liefde en mededogen.Chinees karakter voor COMPASSIETeddybeer, de warmte is voelbaar.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 23. 23. Team zonder verbindingMedewerker van de maand: harteloos.De kantoorvis zwemt tussen de ijsblokjesmet oorwarmers op.Bureau vol met onbehandelde post.Bontwanten.IJzige adem.De bureaus zijn niet verbonden met elkaar.Iedereen is op zichzelf, GEEN VERBINDINGmet elkaar, geen „warmte‟.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 24. 24. Team met verbindingMedewerker van de maand: betrokken.De kantoorvis speelt verpleegstertje,wil ook graag zorgen.Op het scherm het Chinese karakter voor COMPASSIE.Alles om de zieke collega een warm onthaal te geven .De bureaus staan tegen elkaar.Je hoeft geen moeite te doen om CONTACT te krijgen.Dat is er gewoon.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 25. 25. Leidinggevendezonder verbindingIJsbloemen op het raam.Rood licht boven de deur en een grendel erop.Husky: goed bestand tegen de kou.Een HART VAN STEEN.Gouden telefoon en een zwaar gouden horloge.Er wordt goed voor zichzelf gezorgd.Zonder aandacht, gaat alles dood.Het leven gaat eruit.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 26. 26. Leidinggevende met verbindingLamellen en deur wagenwijd open.Een warm kloppend hart. ZET HET HART OPEN.Golden retriever pup:warm, zacht, intelligent, geduldig en betrouwbaar.Een open hart is een bron van warmte, energie.INTUÏTIE ALS INNERLIJK KOMPAS.Zichtbaar en voelbaar in je denken, communicatie enhandelen.Alles loopt beter en makkelijker met warmte om je heen.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 27. 27. Organisatie zonder verbindingEen dikke laag ijs om het gebouw.IJsklimmersPoollucht. KOUDE uitstraling.Geen empathisch vermogen.VAST ZITTEN in de cultuur en structuurvan de organisatie.Pinguïns© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 28. 28. Organisatie met verbindingAntennes en voelsprieten om alle mogelijkesignalen op te kunnen vangen.Open staan voor de omgeving, empathie.De organisatie vertoont dezelfde eigenschappen als eenempathisch mens met intuïtie als innerlijk kompas.De zon, middelpunt, WARMTE staat centraal.Welkom!Rozen, bloem die geassocieerd wordt met intuïtie,gevoel oftewel sensitiviteit.ALLES BLOEIT en doet het goed door de warmte.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 29. 29. Geen verbinding met deomgevingDe KOU komt je tegemoet.Er is geen oog voor de omgeving.Er wordt voorbij gegaan aan de omgeving.Er druppelt bloed uit de wereld.De PIJN is voelbaar.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 30. 30. In verbinding met deomgevingWarmte, liefde voor de omgeving en de wereld.BETROKKEN zijn.De omgeving ervaart warmte en wordt gekoesterd.Er van bewust zijn dat je ONDERDEEL bentvan het grote geheel.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 31. 31. Medewerker realiseertgeen toegevoegde waardeSherlock-uitrusting om goed te kunnenspeuren in alle kleine lettertjes.Gecrashte skibril.De kleine lettertjes. Je dienstverlening isNIET TRANSPARANT voor de klant.Mr. Rig It spant alles stevig aan, trekt aan de touwtjes.De klant ervaart „GEBAKKEN LUCHT‟.Er zijn loze beloften gedaan.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 32. 32. Medewerker realiseerttoegevoegde waardeSherlock-uitrusting (en een smile!) om de kleinelettertjes goed te kunnen uitpluizen voor de klant.De gecrashte skibril.De tekst die aangeeft dat de schade gedekt is.BELOFTES worden WAAR gemaakt enzelfs overtroffen.De klant wordt prettig VERRAST.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 33. 33. Team realiseertgeen toegevoegde waardeMedewerker van de maand: MATERIALISTISCHDe kantoorvis heeft zichzelf met zoveel blingblingomhangen, dat hij naar de bodem begint te zakken.Werken doe je voor het geld, voordie droom van een auto…De resultaten zijn dramatisch.De medewerkers kijken elkaar niet aan, zijn van elkaarverwijderd, worden niet ervaren als een team.Ze weten niet dat het ook op een andere manier kan.Ze zijn „ONBEWUST ONBEKWAAM ‟in hun samenwerking.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 34. 34. Team realiseerttoegevoegde waardeMedewerker van de maand: efficiënt.De leden van dit team maken sameneen puzzel kloppend. Alles klopt precies.De kantoorvis staat ook op het hoogste podium,met beker en krans.Het team heeft samen de “TOPTEAM -beker” verdiend.De teamresultaten zijn fantastisch.De medewerkers zitten tegen over elkaar, zijn op elkaargericht, functioneren en worden ervaren als een team.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 35. 35. Leidinggevende realiseertgeen toegevoegde waardeApparaten die volledig uit de tijd zijn. Leidinggevendeis blijven hangen in het VERLEDEN.Niet gericht op signalen in het „hier en nu‟.Slakken op de rok, er zit GEEN VOORUITGANG in.“Complaint Department: please take a number.”De granaat straalt dreiging uit, klachten wordenniet gewaardeerd.Een prullenbak vol klachten,waar de Chihuahua nog eens overheen piest.Het is een eenkennig hondje, somsook angstig of nerveus.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 36. 36. Leidinggevende realiseerttoegevoegde waardeKaarten en fanmail van tevreden klanten.Bullseye, het is raak!Spiralen op de rok, NIEUWE BEWEGINGEN wordendaadwerkelijk in gang gezet, REALISATIEFASE.Gestelde targets worden met gemak behaald.Er wordt gezamenlijk overlegd over de te realiserenverbeteringen.Bordercollie, „EAGER‟ om samen te werken enOpdrachten consciëntieus uit te voeren.Klachten zijn van harte welkom.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 37. 37. Organisatie met blinde focusop korte termijn resultatenOm korte termijn doelstellingen te behalen wordenandere keuzes gemaakt, dan als je denkt en handeltvanuit LANGE TERMIJN doelstellingen.NATUUR wordt gezien als een oneindige bron vangrondstoffen en niet als een bijzondere context diebeschermd moet worden. De organisatie en mensenzijn VERWIJDERD geraakt van de natuur. Ze zien nietdat ze ONDERDEEL zijn van die natuur en de aarde.Als je de BRON VERVUILT, dan beïnvloed jede kringloop van het leven en dat heeft impact opde „gezondheid‟ van de aarde en het leven daarop.Deze SAMENHANG wordt niet altijd gezien omdatmensen niet op onderzoek uit gaan om het grote geheelte zien. TUNNELVISIE: mensen zien bewust ofonbewust wat ze willen of kunnen zien of kijkenalleen naar materieel persoonlijk voordeel.Ze willen de neveneffecten van hun handelenniet onder ogen zien.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 38. 38. Organisatie met visie oplangetermijnresultatenDuurzaamheid staat hoog in het vaandel.Uitnodiging tot dialoog.Er is sprake van een INTEGRALE VISIE,gericht zijn op klantenbelangen en belangen vanandere stakeholders en de omgeving.Ook rekening houden met de behoeften vantoekomstige generaties.Waar een wil is, is een weg.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 39. 39. Omgeving ervaart geentoegevoegde waardeAlleen de resultaten komen in gedachten. Er wordtgeen rekening gehouden met de omgeving.De omgeving of de aarde wordt uitgeknepen,is een LIJDEND VOORWERP.Gaat er zichtbaar op achteruit.IJsbeer, tijger, zeeschildpad en allerlei andere floraen fauna worden geofferd.© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl
 40. 40. Omgeving ervaarttoegevoegde waardeDe leidinggevende/LEIDERSCHAPDe communicatieHet team ALLES IN BALANS MET DE AARDE/ DE OMGEVING ..tevreden lachend. Het kind staat voor onze VERANTWOORDELIJKHEID voor onze toekomst.De medewerkerDe resultatenHet hart/de intuïtie/verbindingDe organisatieDe creativiteit/de passie© IntuBiz Coaching, www.ziie.nl

×