Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valores reli

265 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valores reli

 1. 1. Os valores son esas cousas que todo o mundo sabe que existen, pero que se esquecen. Para evitar iso os nenos de relixión de 5º e 6º fixemos estapresentación para amosarvos algo máis dos valores.
 2. 2.  Dende pequenosdebemos tratarvalores Os de na vidainculcarlle aos nososnenos o significado ea importancia dosvalores.Sabemosque están aí,perotemos que saber queson e para queserven.
 3. 3. Os valores axudan a distinguir o que está ben do que está mal.
 4. 4. RESPECTORESPECTO •Todos deberiamos ser iguais,sen importar a nosa raza, a nosa relixión,o noso idioma,….
 5. 5. SOLIDARIDADE•Canto valoramos unha man amigadiante das necesidades! ¡Qué ben nossentimos cando alguén nos axuda ouaxudamos a alguén nos momentos dedificultade! En ambos momentospercibimos o valor da SOLIDARIDADE.
 6. 6. 1. A AMIZADE.•UN VALOR IMPESCINDIBLE.
 7. 7. DEFINICION:A amiZAdE É unHa relaciónafectiva entre dÚAs oU máIspersoas.
 8. 8. 2. O PERDÓN•UN VALOR NECESARIO PARA TODOS.
 9. 9. •DEFINICIÓN:O

×