Successfully reported this slideshow.
Firefox 4  JavaScript / Narcissus Асен Божилов  http://asenbozhilov.com
 
Object API
Object API Object. defineProperty Object. getOwnPropertyDescriptor Object. defineProperties Object. getPrototypeOf Object....
var foo = { bar : true }; for ( var i in foo) { console. log (i); //bar } foo.bar = false ; //Присвояване на но...
Object. defineProperty (obj, prop, desc)
var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writable : true , configu...
// [[Value]] var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writable : ...
// [[ E numerable ]] var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writab...
// [[Writable]] var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writable ...
// [[Configurable]] var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writab...
// Setter and Getter var foo = {}; ( function () { var _private; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { set : functi...
// Стойности по подразбиране var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' });
/ / Стойности по подразбиране
// Стойности по подразбиране var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' }); for ( var i in ...
Object. getOwnPropertyDescriptor (obj, prop)
//Object.getOwnPropertyDescriptor var foo = {bar : true }, desc = Object. getOwnPropertyDescriptor (foo, 'bar' ); cons...
Object. defineProperties (obj, properties)
//Object.defineProperties var foo = {}; Object. defineProperties (foo, { bar : { value : true , enumerable : true , ...
/ /Object.defineProperties var foo = {}, properties = { bar : { value : true , enumerable : true , writable : fal...
//Наследяване и използване на [[Prototype]] var foo = {}; console. log ( typeof foo.hasOwnProperty); //function console...
//Наследяване и използване на [[Prototype]] var foo = { [[Prototype]] : Object. prototype };
Object. getPrototypeOf (obj)
//Object.getPrototypeOf var foo = {}; Object. getPrototypeOf (foo) === Object. prototype ; //true
/ /Итериране през прототипната верига на обект function  getValueOf (obj, prop) { var hasOwnProp = Object. prototype .ha...
Object. create (proto [, properties ])
//Object.create var foo = {a : 10 , b : 20 }; var bar = Object. create (foo); console. log (bar.a); //10 console. log...
//Object.create /* * Създава се обект, който е на върха на прототипната си верига. * За стойност на [[Prototype]] има null...
Object. keys (obj)
//Object.keys var obj = { foo : 1 , bar : 2 }; /* * Дефиниране на свойство с [[Enumerable]] атрибут false */ Object. ...
Object. getOwnPropertyNames (obj)
//Object.getOwnPropertyNames var obj = { foo : 1 , bar : 2 }; /* * Дефиниране на свойство което има [[Enumerable]] ат...
Object. preventExtensions (obj) / Object. isExtensible (obj)
//Object.preventExtensions / Object.isExtensible var foo = { bar : 1 , baz : 2 }; /*  * Object.preventExtensions * ...
//Object.preventExtensions / Object.isExtensible var foo = {}, bar = {}; Object. preventExtensions (foo); console. log (...
Object. seal (obj) / Object. isSealed (obj)
// Object.seal / Object.isSealed var foo = { bar : 1 , baz : 2 }; /* * - спира премахването на текущите свойства о...
// Object.seal / Object.isSealed var foo = {}, bar = {}; Object. seal (foo); console. log (Object. isSealed (foo)); //t...
Object. freeze (obj) / Object. isFrozen (obj)
// Object.freeze / Object.isFrozen var foo = { bar : 1 , baz : 2 }; /* * - предотвратява премахването на текущите с...
// Object.freeze / Object.isFrozen var foo = {}, bar = {}; Object. freeze (foo); console. log (Object. isFrozen (foo)); ...
Narcissus
Narcissus <ul><li>Open source JavaScript интерпретатор
Написан на JavaScript
Поддръжка на бъдещи разширения на JavaScript
Интеграция в Firefox 4 чрез разширението Zaphod </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OpenCamp Sofia

876 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

OpenCamp Sofia

 1. 1. Firefox 4 JavaScript / Narcissus Асен Божилов http://asenbozhilov.com
 2. 3. Object API
 3. 4. Object API Object. defineProperty Object. getOwnPropertyDescriptor Object. defineProperties Object. getPrototypeOf Object. create Object. keys Object. getOwnPropertyNames Object. freeze Object. isFrozen Object. preventExtensions Object. isExtensible Object. seal Object. isSealed
 4. 5. var foo = { bar : true }; for ( var i in foo) { console. log (i); //bar } foo.bar = false ; //Присвояване на нова стойност console. log (foo.bar); //false console. log ( delete foo.bar); //true
 5. 6. Object. defineProperty (obj, prop, desc)
 6. 7. var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writable : true , configurable : false });
 7. 8. // [[Value]] var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writable : true , configurable : false }); console. log (foo.bar); //baz
 8. 9. // [[ E numerable ]] var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writable : true , configurable : false }); for ( var i in foo) { console. log (i); //bar }
 9. 10. // [[Writable]] var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writable : true , configurable : false }); foo.bar = 'new value' ; console. log (foo.bar); //new value
 10. 11. // [[Configurable]] var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' , enumerable : true , writable : true , configurable : false }); console. log ( delete foo.bar); //false console. log (foo.bar); //new value
 11. 12. // Setter and Getter var foo = {}; ( function () { var _private; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { set : function (val) { _private = val; }, get : function () { return _private; } }); })(); foo.bar = 10 ; //Извикване на setter-а foo.bar; //Извикване на getter-а
 12. 13. // Стойности по подразбиране var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' });
 13. 14. / / Стойности по подразбиране
 14. 15. // Стойности по подразбиране var foo = {}; Object. defineProperty (foo, 'bar' , { value : 'baz' }); for ( var i in foo) { console. log (i); //bar няма да бъде изброено от for-in } foo.bar = 'new value' ; console. log (foo.bar); //baz console. log ( delete foo.bar); //false
 15. 16. Object. getOwnPropertyDescriptor (obj, prop)
 16. 17. //Object.getOwnPropertyDescriptor var foo = {bar : true }, desc = Object. getOwnPropertyDescriptor (foo, 'bar' ); console. dir (desc); /* value : true enumerable : true configurable : true writable : true */
 17. 18. Object. defineProperties (obj, properties)
 18. 19. //Object.defineProperties var foo = {}; Object. defineProperties (foo, { bar : { value : true , enumerable : true , writable : false , configurable : false }, baz : { value : false } });
 19. 20. / /Object.defineProperties var foo = {}, properties = { bar : { value : true , enumerable : true , writable : false , configurable : false }, baz : { value : false } }; //Емулация на Object.defineProperties var hasOwnProp = Object. prototype .hasOwnProperty; for ( var i in properties) { if (hasOwnProp. call (properties, i)) { Object. defineProperty (foo, i, properties[i]); } }
 20. 21. //Наследяване и използване на [[Prototype]] var foo = {}; console. log ( typeof foo.hasOwnProperty); //function console. log (foo. hasOwnProperty ( 'hasOwnProperty' )); //false console. log (Object. prototype . hasOwnProperty ( 'hasOwnProperty' )); //true
 21. 22. //Наследяване и използване на [[Prototype]] var foo = { [[Prototype]] : Object. prototype };
 22. 23. Object. getPrototypeOf (obj)
 23. 24. //Object.getPrototypeOf var foo = {}; Object. getPrototypeOf (foo) === Object. prototype ; //true
 24. 25. / /Итериране през прототипната верига на обект function getValueOf (obj, prop) { var hasOwnProp = Object. prototype .hasOwnProperty; do { if (hasOwnProp. call (obj, prop)) { return obj[prop]; } } while ( obj = Object. getPrototypeOf (obj) ); //Ако свойство с подаденото име не съществува в прототипната верига се връща стойност undefined return undefined; } var foo = {bar : 10 }; console. log (foo.bar); //10 console. log ( getValueOf (foo, 'bar' )); //10 console. log (foo.foo); //undefined console. log ( getValueOf (foo, 'foo' )); //undefined
 25. 26. Object. create (proto [, properties ])
 26. 27. //Object.create var foo = {a : 10 , b : 20 }; var bar = Object. create (foo); console. log (bar.a); //10 console. log (bar.b); //20 Object. getPrototypeOf (bar) === foo; //true
 27. 28. //Object.create /* * Създава се обект, който е на върха на прототипната си верига. * За стойност на [[Prototype]] има null и не наследява свойства. */ var map = Object. create ( null );
 28. 29. Object. keys (obj)
 29. 30. //Object.keys var obj = { foo : 1 , bar : 2 }; /* * Дефиниране на свойство с [[Enumerable]] атрибут false */ Object. defineProperty (obj, 'baz' , {value : 3 }); /* * Взимане на масив с имената на всички изброими собствени свойства * Object.keys не попълва масива с наследени свойства */ Object. keys (obj); //[&quot;foo&quot;, &quot;bar&quot;]
 30. 31. Object. getOwnPropertyNames (obj)
 31. 32. //Object.getOwnPropertyNames var obj = { foo : 1 , bar : 2 }; /* * Дефиниране на свойство което има [[Enumerable]] атрибут false */ Object. defineProperty (obj, 'baz' , {value : 3 }); /* * Взимане на масив с имената на всички собствени свойства, независимо дали са изброими или не * Object.getOwnPropertyNames не попълва масива с наследени свойства */ Object. getOwnPropertyNames (obj); //[&quot;foo&quot;, &quot;bar&quot;, &quot;baz&quot;]
 32. 33. Object. preventExtensions (obj) / Object. isExtensible (obj)
 33. 34. //Object.preventExtensions / Object.isExtensible var foo = { bar : 1 , baz : 2 }; /* * Object.preventExtensions * - спира добавянето на нови свойства в обекта */ Object. preventExtensions (foo); foo.newProperty = 3 ; console. log (foo.newProperty); //undefined
 34. 35. //Object.preventExtensions / Object.isExtensible var foo = {}, bar = {}; Object. preventExtensions (foo); console. log (Object. isExtensible (foo)); //false console. log (Object. isExtensible (bar)); //true
 35. 36. Object. seal (obj) / Object. isSealed (obj)
 36. 37. // Object.seal / Object.isSealed var foo = { bar : 1 , baz : 2 }; /* * - спира премахването на текущите свойства от обекта * - не могат да бъдат добавяни нови свойства на обекта */ Object. seal (foo); console. log ( delete foo.bar); //false foo.newProperty = 3 ; console. log (foo.newProperty); //undefined /* * Текущите стойности на свойствата могат да бъдат променени */ foo.bar = 6 ; console. log (foo.bar); //6
 37. 38. // Object.seal / Object.isSealed var foo = {}, bar = {}; Object. seal (foo); console. log (Object. isSealed (foo)); //true console. log (Object. isSealed (bar)); //false
 38. 39. Object. freeze (obj) / Object. isFrozen (obj)
 39. 40. // Object.freeze / Object.isFrozen var foo = { bar : 1 , baz : 2 }; /* * - предотвратява премахването на текущите свойства * - не могат да бъдат добавяни нови свойства * - текущите стойности на свойствата НЕ могат да бъдат променяни */ Object. freeze (foo); console. log ( delete foo.bar); //false foo.newProperty = 3 ; console. log (foo.newProperty); //undefined foo.bar = 6 ; console. log (foo.bar); //1
 40. 41. // Object.freeze / Object.isFrozen var foo = {}, bar = {}; Object. freeze (foo); console. log (Object. isFrozen (foo)); //true console. log (Object. isFrozen (bar)); //false
 41. 42. Narcissus
 42. 43. Narcissus <ul><li>Open source JavaScript интерпретатор
 43. 44. Написан на JavaScript
 44. 45. Поддръжка на бъдещи разширения на JavaScript
 45. 46. Интеграция в Firefox 4 чрез разширението Zaphod </li></ul>
 46. 47. Изпълнение на единичен скрипт през Narcissus <script type = &quot;application/narcissus&quot; > //... </script> <script type = &quot;text/narcissus&quot; > //... </script> Изполване на Narcissus?
 47. 48. Изпълнение на всички скриптове в страницата през Narcissus. (независимо от type атрибута им) <meta http-equiv = &quot;Content-Script-Type&quot; content = &quot;application/narcissus&quot; > <meta http-equiv = &quot;Content-Script-Type&quot; content = &quot;text/narcissus&quot; > Изполване на Narcissus?
 48. 49. Конец Автор: Асен Божилов Благодарности на: Dmitry Soshnikov

×