Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TechNet Live spor 1 sesjon 1 - sc-forefront 1

559 views

Published on

Vi dykker dypere inn i Configuration Manager 2007 R3 med Forefront Endpoint Protection 2010 integrert.

Best practise OS Deployment, driver håndtering og hva som er lurt å tenke på rundt Windows 7 deployment.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TechNet Live spor 1 sesjon 1 - sc-forefront 1

 1. 1. Nicolai Henriksen Chief Infrastructure Architect VELKOMMEN TIL TECHNET LIVE SYSTEM CENTER OG FOREFRONTNicolai.Henriksen@EdbErgoGroup.no DEL1
 2. 2. Agenda• Del 1 – Configuration Manager 2007 SP2 R3 – Forefront Endpoint Protection 2010 – OS Deployment Best Practise• Del 2 – Windows Update Integrated in SCCM – Custom Update Publisher – Desired Configuration Management
 3. 3. System Center
 4. 4. 2009 2010 2011 20122007 vNext R22008 vNext R2 2007 2012 R3 2010 vNext 2010 2010 R2Acquired vNext 2010 vNext2009 & 2010 & 2011 & R2 R2 R2 2010 vNext v1
 5. 5. Mitt demomiljø• HP 8540w, 8GB RAM, 256 SSD – Windows 2008 R2 • Hyper-V • Windows Update Services • Windows Deployment Services – SQL 2008 R2 • SQL Reporting Services – Configuration Manager 2007 SP2 R3 • SCCM Dashboard • Client Reporting • SCCM Console Extensions – MDT 2010 Update 1 – Custom Update Publisher – ACT 5.6, MDOP 2011, – Sharepoint 2007
 6. 6. Configuration Manager 2007 R3• Hva er nytt i R3? – Bli grønnnnnn – Bedre Konfigurasjonsstyring – Raskere Collection oppdatering – Raskere AD Discovery – Prestage – 300.000
 7. 7. System Center Power Management Monitor current power state and consumptions Plan and create a power management policy, check for exceptions Apply power management policy Check compliance and remediate non-compliance. Report saving in power consumption and costs and environmental impact.
 8. 8. Machine and User Activity Report
 9. 9. Announcements• SCCM 2007 SP1 - slutt på support.• Windows Storage Server 2008 R2 is now supported on Configuration Manger 2007 SP1 and SP2• Microsoft SQL Server 2008 SP2 is now supported on Configuration Manager 2007 SP1, SP2 and R2• Configuration Manager 2007 R3 supports Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 SP2 and Microsoft SQL Server 2005 SP4• Adobe Acrobat and Reader X SCUP Catalogs are Here!
 10. 10. Gjør vi det riktig nå eller..• Har du en effektiv deployment løsning i dag? Og kan du håndtere alle klienter?• Scenario: Hva om halvparten av maskinene dine ble infiserte og ikke ville starte opp.• Hvordan bygge Image? – Lag Image på en Virtuell maskin, Hyper-V, VMWare...
 11. 11. • Windows 7 32bit eller 64bit?? – Mange går for 64bit i utgangspunktet, men faller som regel ned på 32bit som standard pga en eller to sentrale eldre typer applikasjoner/drivere ikke fungerer. Og kjører begge versjoner.• Anbefaling: Gå for 64bit i utgangspunktet dersom hardware/software tillater det. Med tiden vil det uansett gå den veien.• Office 2010 32bit eller 64bit?? – Kjør 32bit, fordi det er for mange komplikasjoner med office tillegg og integrasjoner som ikke vil fungere på 64bit. – Men kjører man en helt ren Office, uten noe 3 parts produkter eller eldre versjoner, så Yes! 64bit.
 12. 12. • Har du SCCM client på alle maskiner? Fungerer de som de skal?• Tykkt eller tynnt..? – Tykkt Image med alle standard applikasjoner, kan være fornuftig i en masse utrullings fase ved f.eks overgang til ny plattform for raskest deployment. – Tynnt Image er det mest dynamiske, lett å endre på, legge til/fjerne/oppdatere applikasjoner, men det går noe mer tid under selve deploymenten. • Anbefales i normal driftsfase.• Driver struktur – Bruk Hybrid driver model.• Bruker data? – Bruk USMT, integrert i SCCM.• Profil håndtering !? – Roaming eller Redirecting
 13. 13. • 300.000• SCCM - Treg?• Spekk server tilstrekkelig.• OS : Disk1 min 50GB• SCCM: Disk2 min 100GB• Source Pakker: Disk3 ...GB (Kan være nettverkshare, NAS, etc..)• Distribution share: Disk4 ...GB (OBS, må være Windows Server, NTFS)• Minne: min 8GB• Dersom virtuell: Reserver CPU, Minne.• Disk IO mest kritisk!• SQL på samme som SCCM dersom kraftig nok. Eller dedikert med nok båndbredde - Gbit, kraft.• Sikkerhet!!! – Enterprise Admins – Domain Admins – Men, må være admin på klienter. – Bruk preferences.
 14. 14. Problems Client Push• There are network connectivity problems.• There are name resolution issues with, for example, Windows Internet Name Service (WINS) or Domain Name System (DNS).• The Remote Registry service is disabled on the client computer.• The Microsoft Windows XP or Microsoft Windows Server 2003 firewall is blocking communications between the SMS Advanced Client and the SMS site server.• The Server service on the client is not started.• File and Printer Sharing for Microsoft Networks is not installed on the client computer.• Corrupt WMI
 15. 15. Windows 7 deployment prosjekt• Typisk planleggingsfase på en Mid size – Enterprise størrelse kunde 5-6mnd.• Kartlegging maskinvare, data • - MAP/SCCM, ACT• Aktivering – KMS, MAK i noen tilfeller.• AD, GP, OU, maskinnavn, sikkerhet, profiler, brukerdata, updates LAN/internett, applikasjoner, 32/64bit, kryptering, Printere, antivirus..
 16. 16. ForeFront EndPoint Protection 2010
 17. 17. Hvorfor Forefront Endpoint Protection?• Spare penger på lisenser• Administrer antivirus i SCCM konsoll• Scorer høyt på å beskytte mot malware.• Mer effektiv delegering og kontroll av roller.• Sentralisert rapportering• Ny teknologi innen Netverks Inspeksjon System (NIS), som vil hindre angrep på hver klient bassert på avansert deteksjon av malware.• Benytter Cload for å levere real-time signatur oppdateringer til clienten dersom noe mistenkelig oppdages.• Lett å rulle ut.• Erstatter og fjerner Mcafee, Trend, Symantec..• FEP løsninger dimensjoneres til 100.000 + klienter.• Liten, 11MB disk, trekker lite resurser.
 18. 18. Secure Endpoint Solution Protect endpoints from emerging threats and information loss, while enabling more secure access from virtually anywhere PROTECT everywhere INTEGRATE and SIMPLIFY security, ACCESS anywhere EXTEND security MANAGE compliance• Enables multi-layered • Uses existing System • Provides unified anti-malware protection Center Configuration administration for Manager infrastructure desktop management• Protects critical data and protection wherever it resides • Builds on and extends Windows security • Increases visibility of• Provides more secure potentially vulnerable always-on access desktops
 19. 19. Antimalware Architecture  Real-time on-access protection  System scanning and cleaning  Behavior Monitoring  Reputation Services  Dynamic Signature Service  Rootkit Detection and Removal
 20. 20. Endpoint Protection Methods SpyNet / MRS New in FEP Improved Behavior and Kernel Lo-Fi Generics 3 2 Monitoring Dynamic Signature Service Real-time Behavior Before Malware Runs After Malware Runs Protection Monitoring Events Generics / 1 4 Advanced Heuristics Remediation Scheduled / On Response Portal Demand Scans
 21. 21. Finner den noe ..??

×