Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Međuinduktivitet i zračni transformatori

256 views

Published on

Prezentacija iz elektrotehnike 2

Published in: Education
 • I ti i ja smo stavljali slike...nek se nađe! :D
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Međuinduktivitet i zračni transformatori

 1. 1. MEĐUINDUKTIVITET I ZRAČNI TRANSFORMATORI NAPRAVIO: ANTONIO BOGOSAVLJEV
 2. 2. OZNAČAVANJE MEĐUINDUKTIVNE VEZE U IZMJENIČNIM STRUJNIM KRUGOVIMA • Serijski spoj dviju međuinduktivno vezanih zavojnica Ukupan napon dviju zavojnica možemo dobiti preko formule:
 3. 3. • Drugi način dobivanja ukupnog napona je: • Induktivni otpor međuindukcije (XM) je jednak: • Drugi način na koji se može zapisati formula za induktivni otpor međuindukcije glasi:
 4. 4. OZNAČAVANJE MEĐUINDUKTIVNE VEZE PREMA ČVOROVIMA Suglasna veza Kliknite da biste dodali tekst Nesuglasna veza
 5. 5. SPOJ ZAVOJNICA PREKO ČVOROVA • Suglasna veza
 6. 6. • Nesuglasna veza
 7. 7. ZRAČNI TRANSFORMATORI • Jednadžbe za inducirane napona u zavojnicama su: •
 8. 8. • Omjer induciranih napona je: • Ako umjesto induciranih napona uvrstimo njihove efektivene vrijednosti dobijemo:
 9. 9. IDEALNI ZRAČNI TRANSFORMATOR • Uvjet za idealni zračni transformator je: • Pošto su efektivne vrijednosti jednake naponima uvrštavanjem u formulu dobijemo: •
 10. 10. • Omjerom broja zavoja primarne i sekundarne zavojnice transformatora naziva se omjer prenošenja transformatora ili koeficijent transformacije ,a formula glasi: • Snaga je omjer umnoška napona i struje slijedi formula: • • Ako imamo idealni transformator dobijemo da je:
 11. 11. NADOMJESNA SHEMA ZRAČNOG TRANSFORMATORA • Preko Kirchhoffovog zakona za naponske jednadžbe za primarni i za sekundarni strujni krug transformatora dobijemo: • Ako u gornji izraz uvrstimo da je ,dobivamo:
 12. 12. • Ako naponskoj jednadžbi primarnog sustava dodamo i oduzmemo ,a naponskoj jednadžbi sekundarnog strujnog kruga izraze sa prethodnog slajda možemo zapisati na slijedeći način: Dobivene izraze možemo zapisati u slijedećem obliku:

×