Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co to jest faktoring?

262 views

Published on

Tak. Jeszcze 10 lat temu mało kto słyszał o faktoringu i mało kto wiedział, co to jest i ja...

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Co to jest faktoring?

  1. 1. Co to jest faktoring? Tak. Jeszcze 10 lat temu mało kto słyszał o faktoringu i mało kto wiedział, co to jest i jak z niego skorzystać. Dzisiaj ta forma finansowania przedsiębiorstw jest już rozpowszechniona i korzysta z niej coraz więcej firm. Ale zaczynamy od podstaw. Co to jest faktoring? Jest to alternatywna dla bankowego kredytu obrotowego forma krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw, polegająca na wykupie od przedsiębiorstwa wierzytelności, wynikających z tytułu wystawionych faktur, dzięki czemu przedsiębiorstwo otrzymuje natychmiastowy dostęp do pieniędzy, nie czekając na termin płatności należności. Schemat faktoringu można przedstawić następująco: Klient sprzedaje towar lub usługę i wystawia fakturę. Faktor otrzymuje od Klienta kopię wystawionej faktury. Faktor przekazuje Klientowi do 90% wartości faktury. Faktor monitoruje Odbiorcę. Odbiorca dokonuje zapłaty za fakturę na dobro Faktora. Faktor przekazuje resztę należności Klientowi, pomniejszoną o koszt faktoringu. Jak widać z powyższego, w procesie biorą udział 3 podmioty:
  2. 2. Faktorant, czyli sprzedawca towaru lub usługi, Odbiorca / nabywca towaru lub usługi, Faktor, czyli podmiot finansujący. I widać też podstawową korzyść: sprzedawca uzyskuje gotówkę bezpośrednio po sprzedaży. Ale to nie jest jedyna zaleta faktoringu. Zalety faktoringu Poprawa płynności finansowej firmy dzięki natychmiastowej zapłacie za faktury; Umożliwia wydłużenia klientom terminów płatności, co może umocnić pozycję konkurencyjną firmy na rynku; Umożliwia efektywniejsze planowanie finansów; Bieżący dostęp do pieniędzy umożliwia terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań, co poprawia wizerunek firmy na rynku i uzyskanie lepszych warunków u dostawców; Pozwala na redukcję kosztów i czasu administrowania należnościami; Ogranicza / eliminuje koszty ewentualnej windykacji; Pozwala na poznanie sytuacji finansowej kontrahentów, dzięki badaniu kontrahentów przez Faktora; W przypadku faktoringu bez regresu znacząco ogranicza / eliminuje ryzyko działalności pod kątem odzyskiwania należności; Pakiet usług dodatkowych, ograniczający / niwelujący często koszt faktoringu; Ma wpływ na poprawę wskaźników finansowych, gdyż nie widać go w bilansie; Jest znacznie prostszy do uzyskania niż kredyt. Sprawdź, jaką ofertę faktoringu może dostać Twoja firma – KLIKNIJ TUTAJ Ale nie ma produktu idealnego. Zawsze jest coś za coś. W tym przypadku też. Są też wady.
  3. 3. Wady faktoringu Jest droższy od kredytu; Wymaga zmian w sposobie rozliczania się z kontrahentami i być może zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie; Nie wszyscy kontrahenci zaakceptują rozliczenia za pośrednictwem faktora; Nie z każdą firmą faktor zawrze umowę. Mogą być wymagania dotyczące poziomu sprzedaży czy ilości kontrahentów; Działa w sektorze B2B, firmy operujące na rynku detalicznym nie skorzystają z faktoringu; Firmy faktoringowe preferują przedsiębiorstwa oferujące długie terminy płatności; Brak konkretnych uregulowań prawnych dotyczących faktoringu; To faktor najczęściej decyduje, czy przejmie na siebie pełną odpowiedzialność za należności. Tak. Zalety i wady mamy za sobą. Czas na… Rodzaje faktoringu Standardowo można wyróżnić: Faktoring pełny – inaczej właściwy, bez http://www.websitelooker.net/www/finanse.se.pl regresu, w którym w momencie zaakceptowania wierzytelności przez faktora na niego przechodzi całe ryzyko niewypłacalności dłużnika. To najtrudniejsza do uzyskania forma faktoringu, ale jednocześnie najlepsza dla dostawcy (faktoranta). Działa na zasadzie stingera, czyli wystrzel i zapomnij. Sprzedawaj i dostarczaj jak najwięcej, nie martwiąc się o możliwość niewypłacalności. Tym się martwi faktor. Faktoring niepełny – inaczej niewłaściwy, z regresem, w którym ryzyko niewypłacalności dłużnika jest po stronie dostawcy (faktoranta). Nieważne, że faktor wypłacił pieniądze za fakturę. Jeżeli faktor nie otrzyma w terminie pieniędzy i jego działania zmierzające księgowość online do odzyskania długu (jeżeli takie podejmie) nie przyniosą skutku, dostawca będzie musiał zwrócić faktorowi otrzymane pieniądze i sam borykać się dalej ze zobowiązaniem. Faktoring mieszany – jest to połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. Dostawca i faktor dzielą się ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Faktor przejmuje odpowiedzialność najczęściej do określonej w umowie kwoty, za resztę odpowiada dostawca.
  4. 4. Te trzy powyższe rodzaje faktoringu są podstawowymi jego rodzajami, związanymi z jego istotą. Oprócz tego wyróżnia się faktoring krajowy, przeznaczony na finansowanie należności krajowych i faktoring eksportowy, przeznaczony na finansowanie należności zagranicznych. Ostatnio wśród rodzajów faktoringu wymienia się jeszcze faktoring odwrotny. Nie ma on za dużo wspólnego z istotą faktoringu, gdyż nie dotyczy wierzytelności od klientów, ale zobowiązań wobec dostawców. Faktor na podstawie umowy z Klientem reguluje jego zobowiązania. Wypłata pieniędzy przez Faktora Stosowane są dwie metody. W pierwszej Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 50-90% wartości należności, a pełne rozliczenie następuje po uregulowaniu zobowiązania przez kontrahenta. W drugiej Faktor zakupuje wierzytelność Klienta w oparciu o dyskonto, dodatkowo potrącając opłatę za usługę. Podsumowanie Faktoring niewątpliwie ma wiele zalet. Oczywiście największą z nich jest gotówka bezpośrednio po sprzedaży. To daje duże pole do popisu dla firmy. Umiejętne wykorzystanie korzyści płynących z faktoringu może poprawić kondycję firmy i umocnić jej pozycję na rynku. O ofertę faktoringu możesz się zapytać np. w banku lub u dysponującego szerokim zakresem ofert brokera. To nic nie kosztuje… Chcesz być powiadamiany/-a o nowościach? Zapisz się do newslettera!  Loading ... A może warto coś zmienić, poprawić? Napisz w komentarzu poniżej, co o nim sądzisz. I nie bądź egoistą. Podziel się wpisem i nie zapomnij o przyciskach Lubię to i Google +1.. Mogą Cię również zainteresować: http://feedproxy.google.com/~r/4business4you/~3/hxfg1t4sQ0Q/

×