Uw aandeel in de toekomst van Het Concertgebouw

1,426 views

Published on

Uitleg over de uitgifte van Jubileumaandelen door Het Concertgebouw

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uw aandeel in de toekomst van Het Concertgebouw

 1. 1. 1Uw aandeelin de toekomstvan HetConcertgebouwEens in de 125 jaar,een klinkende emissie
 2. 2. Belangrijke informatieDeze brochure bevat onder meer een korte beschrijving van enkele van de Dit document wordt namens Het Concertgebouw verspreid en Het Con­onderwerpen beschreven in het prospectus (het “Prospectus”) met betrek­ certgebouw is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die inking tot het aanbod door Stichting Het Concertgebouw Fonds van certifi­ deze brochure zijn opgenomen. Deze brochure is naar zijn aard niet volle­caten van gewone aandelen B in het kapitaal van Het Concertgebouw N.V. dig. Deze brochure is géén samenvatting van het Prospectus in de zin van(“Het Concertgebouw”) (ook genoemd “Jubileumaandelen”). artikel 5:14 van de Wet op het financieel toezicht en is niet beoordeeld of goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten.Voor een volledige beschrijving van relevante elementen van het aanbodvan Jubileumaandelen en het doen van een gift (zoals hierna beschreven) Dit document mag niet worden verspreid buiten de Economische Europesewordt verwezen naar het Prospectus (inclusief de daarin aangehaalde do­ Ruimte en in Zwitserland. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om effectencu­ enten). Alleen de teksten in het Prospectus en in de in het Prospectus m te kopen.aangehaalde documenten zijn bindend. Bij verschil tussen de bewoordingenin enerzijds het Prospectus en die documenten en anderzijds deze brochure, Waarschuwing: Kopers van Jubileumaandelen moeten hun aankoop in finan­geven de eerste dan ook de doorslag. ciële zin niet als een investering beschouwen. Er is geen enkele verwachting dat op de certificaten ooit dividend of een liquidatie-uitkering zal wordenHet Prospectus wordt algemeen verkrijgbaar gesteld op 6 september 2011 betaald. Bovendien zullen de certificaten uitsluitend kunnen worden ver­ten kantore van Het Concertgebouw en is vanaf die datum tevens te raad­ kocht aan Het Concertgebouw Fonds tegen een prijs van € 250 of aan (klein-)plegen via www.concertgebouw.nl. kinderen worden geschonken of nagelaten. (Zie voor meer informatie Hoofd­ stuk 2 Risicofactoren, paragraaf 12.2.3 Aan de Aandelen verbonden rechtenBij het nemen van een beslissing om een gift aan Stichting Het Concert­ en paragraaf 14.4 Overdracht van de Certificaten van het Prospectus.)gebouw Fonds te doen en in te schrijven op de Jubileumaandelen, dient eenpotentiële schenker/koper zich (dan ook) uitsluitend te baseren op de infor­matie die is opgenomen in het Prospectus en niet slechts op de informatiein deze brochure.
 3. 3. 3voorwoordIn 2013 bestaat Het Concertgebouw 125 jaar. Er zijn meer­ opgave van instandhouding alleen maar kostbaarder endere redenen om die verjaardag in dankbaarheid te vieren. veeleisender is geworden, is er alle reden hun initiatief een passend vervolg te geven en het gebouw zo te helpen aanDankbaarheid in de eerste plaats voor wat die 125 jaren een veilige basis voor de toekomst.hebben gebracht: een onafzienbare reeks onvergete­­ lijkemuzikale momenten. Geen dirigent, geen orkest, geen In deze brochure nodigen wij u uit in te schrijven op deka­ er­ uziekgezelschap, geen solist van naam heeft ont­ m m Jubileumemissie van Het Concertgebouw en daarmee inbroken in die reeks. Allen vonden zij hun weg naar de Van navolging van de eerste aandeelhouders op persoonlijkeBaerlestraat in Amsterdam, en dat niet eens maar vele wijze een deel van de verantwoordelijkheid in handen temalen. nemen voor de muzikale toekomst van ons land. Door deel te nemen wordt u opgenomen in de indrukwekkende par­Dankbaarheid in de tweede plaats voor wat zich 125 jaar ticuliere traditie die zo kenmerkend is voor Het Concert­geleden afspeelde: de totstandkoming van dit unieke ge­ gebouw.bouw, waarin het Koninklijk Concertgebouworkest kon uit­groeien tot het beste orkest ter wereld. De ongeëvenaarde Het Concertgebouw: voor U en van U!akoestische perfectie van Het Concertgebouw zal altijd weleen raadsel blijven, een hoofdprijs die tot ons grote gelukin Nederland is beland en die vooral een opdracht inhoudtnaar de toekomst. Simon ReininkDankbaarheid dan ook in de derde plaats voor wat vooraf­ Algemeen directeurging aan die totstandkoming: het vaste voornemen van eenkleine groep burgers om in Amsterdam te kunnen beschik­ken over een kleine en grote concertzaal van uitmuntendekwaliteit. Als onbaatzuchtige oprichters slaagden zij erboven alle verwachting in om door middel van een aande­ Alexander Rinnooy Kanlenemissie die ambitie te realiseren. Nu 125 jaar later de Voorzitter Raad van Commissarissen
 4. 4. 4 de magie van het gebouw Op 11 april 1888 zindert het rondom het splinternieuwe naar zo’n 750 concerten. Vrijwel iedere nationale en inter­ Concertgebouw. Stelt u zich eens voor. Een file van 421 nationale ster heeft in Het Concertgebouw gestaan, van koetsen staat tussen de Van Baerlestraat en de Van Gustav Mahler tot Miles Davis. Bernard Haitink roemt Woustraat. Eindelijk gaat het gebeuren, wordt het nieuwe de akoestiek van de Grote Zaal van Het Concertgebouw gebouw ingewijd. Voor de gelegenheid is een orkest van zelfs als “het beste instrument” van het Koninklijk Con­ 120 musici samengesteld en een koor van 500 zangers. certgebouworkest en de internationale orkesten die naar Amsterdam komen. Het Concertgebouw in Amsterdam Die avond verzamelen de hoofdstedelijke muziekliefheb­ behoort tot de drie beste zalen ter wereld. bers zich in de nieuwe muziektempel waarin de ambitie van de grondleggers de belofte van de groeiende welvaart Om dit onvervangbare gebouw door te kunnen geven aan weerspiegelt. Rijke ornamenten, rood velours, vergulde de volgende generaties, moet het monument zo goed detaillering, klassieke zuilen en een schitterend timpaan mogelijk worden geconserveerd. Daarvoor is een stevig aan de voorgevel. Wat is het geheim van dit gebouw dat financieel fundament noodzakelijk. aan de rand van de stad is opgetrokken? In deze brochure leest u hoe u door een fiscaal aftrekbare De zaal stroomt vol. Geroezemoes, de gaskronen suizen, gift van € 12.250 te doen aan Stichting Het Concertgebouw en dan is het zo ver. Het publiek hoort voor het eerst hoe Fonds, hierna te noemen Het Concertgebouw Fonds, niet muziek in de Grote Zaal van Het Concertgebouw klinkt. alleen jarenlang kunt genieten van een exclusief Muzikaal Wat een klank! De akoestiek die architect Dolf Van Gendt Dividend, maar ook een van de 1.000* ter gelegenheid van als bij toeval tot stand heeft gebracht zal wereldberoemd het 125-jarig jubileum van Het Concertgebouw uit te geven worden en ‘s werelds meest geliefde solisten en meest certificaten van aandeel kunt verwerven. De certificaten vermaarde orkesten naar Nederland brengen. worden hierna ook “Jubileumaandelen” genoemd. Zo kunt u de toekomst van Het Concertgebouw veilig stellen en de Al snel is duidelijk dat Amsterdam twee concertzalen rijker magische klank doorgeven aan de volgende generatie. is met een akoestiek waarvan de roem de wereld over zal gaan. Het gebouw zet Amsterdam op de muzikale kaart. Nationaal en internationaal. Nu, na 125 jaar, komen elk jaar * Het Concertgebouw N.V. en Het Concertgebouw Fonds behouden zich het recht voor om, ruim 700.000 bezoekers naar het gebouw om te luisteren bij grote belangstelling, het aantal uit te geven certificaten te verhogen tot maximaal 2.000.
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7Het Concertgebouw:de oprichtingParticulier initiatief Private ondernemingA.F.K. Hartogh, J.A. Sillem, P.A.L. van Ogtrop, D.H. Joosten, De oprichting van Het Concertgebouw was een particulierH.J. de Marez Oyens en W. Cnoop Koopmans; zes man­ initiatief. Nog steeds is Het Concertgebouw in staat zijnnen praten in 1880 over Felix Meritis, dat te klein is, inkomsten bijna volledig zelf te genereren. Sinds de oprich­over de Parkzaal - in de Plantage - die gesloopt wordt en ting is Het Concertgebouw een private aangelegenheid.over het Paleis voor Volksvlijt, dat berucht is vanwege de Het Concertgebouw is een naamloze vennootschap; eenslechte akoestiek. Nee, het muziekleven in de hoofdstad zeer uitzonderlijke rechtsvorm voor een culturele instel­heeft een nieuwe impuls nodig. De basis van het nieuw ling. Deze structuur maakt het mogelijk om aandelen uitte bouwen Concertgebouw wordt door hen gelegd door te geven, geheel in lijn met de particuliere traditie. Totmiddel van een aandelenemissie. Op 11 april 1888 kan op de dag van vandaag wordt Het Concertgebouw ge­Het Concertgebouw dankzij het geslaagde burgerinitiatief dragen door aandeelhouders. Op dit moment heeft dezijn deuren openen. Vennootschap 135 gewone aandeelhouders en 23 prefe­ rente aandeelhouders. Aandelen worden veelal binnen een familie van generatie op generatie doorgegeven. Ook nu ‘Het Concertgebouw is nemen wij zelf het initiatief om de magie van Het Concert­ gebouw door te geven en vragen wij u in die traditie een het beste instrument van Jubileumaandeel te nemen. Het recht van aanschaf kunt u verwerven door een gift te doen aan Het Concertgebouw het orkest waaraan het Fonds. In Het Concertgebouw Fonds worden sinds 2000 alle giften verzameld die ten goede komen aan Het Concert­ onderdak biedt.’ gebouw en zijn activiteiten. Bernard Haitink, dirigent
 8. 8. 8 Investeren in de toekomst Instandhouding van Het Concertgebouw Het Endowment Fonds Om de missie van Het Concertgebouw te realiseren, is het Om minder afhankelijk te zijn van economische schom­ in stand houden (en onderhouden) van het gebouw essen­ melingen heeft Het Concertgebouw Fonds een Endow­ tieel. Het Concertgebouw is één van de meest bespeelde ment Fonds ingesteld. Het doel van het Endowment concertzalen ter wereld. Om Het Concertgebouw te be­ Fonds is om een structureel eigen vermogen op te bou­ houden en in goede conditie te kunnen doorgeven aan wen, waarvan het rendement voldoende is om de door­ volgende generaties, vinden voortdurend grotere en klei­ lopende financieringsbehoefte van Het Concert­­ge­ ouw b nere renovaties en reparaties aan het monument plaats. op het gebied van zowel renovatie en onderhoud als Ook in de toekomst zal Het Concertgebouw dergelijke educatie en toegankelijkheid te kunnen realiseren. Het renovaties en reparaties blijven uitvoeren om het monu­ Concertgebouw Fonds beoogt het benodigde vermogen ment in goede conditie te houden, zodat bezoekers kunnen bijeen te brengen binnen één generatie. Alle giften die blijven genieten van muziek die optimaal profiteert van de worden verworven in het kader van de Jubileumemissie unieke akoestische kwaliteiten van Het Concertgebouw. komen geheel ten goede aan het op de toekomst ge­ richte Endowment Fonds dat door Het Concertgebouw Educatie Fonds wordt beheerd. De ABN AMRO Bank is als ver­ Muziek doet iets met je. Dat willen we kinderen en jon­ mogensbeheerder bij het Endowment Fonds betrokken. geren met verschillende sociale, culturele en economische achtergronden laten beleven. Elk jaar trekt ons educatie­ programma zo’n veertigduizend scholieren naar de Grote en Kleine Zaal om ze kennis te laten maken met de wereld van klassieke muziek, wereldmuziek en jazz. Educatie is in ‘Dit is dé plek.’ onze ogen een van de beste investeringen in de toekomst. Janine Jansen, violiste
 9. 9. 9
 10. 10. 10 De Jubileumemissie Treed in de voetsporen van de stichters van Het Concertgebouw Om volgende generaties in staat te stellen de wereldver­ Het doen van een fiscaal aftrekbare gift van € 12.250 aan maarde klank van Het Concertgebouw te kunnen horen. Het Concertgebouw Fonds geeft u twee bijzondere voor­ Om samen met uw kinderen of kleinkinderen jarenlang te rechten. In de eerste plaats verkrijgt u het recht op kunnen genieten van het Muzikaal Dividend. Of gewoon in­ chrijving op de Jubileumaandelen. In de tweede plaats s om iets te geven aan de maatschappij. Met de Jubileum­ verkrijgt u het recht op het Muzikaal Dividend dat aan de emissie, de combinatie van giften en Jubileumaandelen, gift is verbonden. stellen wij u in staat persoonlijk betrokken te zijn bij Het Concertgebouw. Muzikaal dividend Uw gift geeft recht op een bijzondere opbrengst: De Jubileumemissie heeft tot doel Het Concertgebouw het Muzikaal Dividend. een veilige toekomst te geven en het door te geven aan - Gedurende 12,5 jaar ontvangt u jaarlijks een uitnodiging volgende generaties zodat ook zij kunnen genieten van die voor een besloten Dividend Concert voor 2 personen en kwetsbare en uitzonderlijke akoestiek. een besloten feestelijk Kinderconcert voor 4 personen. Vanzelfsprekend zijn hieraan voor u geen kosten verbonden. - Tevens geniet u gedurende deze gehele periode het voorintekeningrecht op de series die Het Concert- gebouw zelf organiseert binnen de zogenoemde Eigen Programmering. Deze programmering omvat jaarlijks circa 150 gevarieerde concerten waarbij beroemde solisten, dirigenten en bekende internationale orkesten het podium betreden. - Het Muzikaal Dividend gaat in op 1 januari 2012 en loopt tot 1 juli 2024. - In 2012 verzorgt Het Concertgebouw het eerste Dividend Concert: het ‘Opmaat Concert’.
 11. 11. 11Het JubileumaandeelHet Jubileumaandeel is een certificaat van een aandeel in activiteiten van Het Concertgebouw en/of voor de beschik­het aandelenkapitaal van Het Concertgebouw N.V. dat ter baarheid van het Muzikaal Dividend.gelegenheid van het 125-jarig jubileum van Het Concert­gebouw uitgegeven wordt. Er zijn 1.000* Jubileumaandelen Waarschuwing: Kopers van Jubileumaandelen moeten hunbeschikbaar voor een prijs van € 250. aankoop in financiële zin niet als een investering beschou­ wen. Er is geen enkele verwachting dat op de certificatenRechten verbonden aan het Jubileumaandeel ooit dividend of een liquidatie-uitkering zal worden betaald.Houders van een Jubileumaandeel hebben het recht om Bovendien zullen de certificaten uitsluitend kunnen wor­agendapunten in te dienen, aanwezig te zijn bij de ver­ a­ g den verkocht aan Het Concertgebouw Fonds tegen een prijsderingen van aandeelhouders en daar het woord te voeren. van € 250 of aan (klein-)kinderen worden geschonken ofZij hebben geen stemrecht en geen recht op financieel nagelaten.dividend. Zie voor een volledige beschrijving van relevante elementenOverdraagbaarheid van het aanbod van Jubileumaandelen en het doen van eenHet Jubileumaandeel is beperkt overdraagbaar. De houder van gift (zoals hierna beschreven) het Prospectus (inclusiefhet Jubileumaandeel kan het Jubileumaandeel schenken of de daarin aangehaalde documenten). Alleen de tekstenna­aten aan zijn of haar kinderen of kleinkinderen. Daarnaast l in het Prospectus en de in het Prospectus aangehaaldekan het Jubileumaandeel weer worden verkocht aan Het documenten zijn bindend. Bij verschil tussen de bewoor­Concertgebouw Fonds voor € 250. Het is niet mogelijk het dingen in enerzijds het Prospectus en die documentenJubileumaandeel aan anderen over te dragen of na te laten. en anderzijds deze brochure, geven de eerste dan ook de door­lag. Het Prospectus wordt algemeen verkrijgbaar sRisico’s gesteld op 6 september 2011 ten kantore van Het Concert­Het Concertgebouw en Het Concertgebouw Fonds gaan gebouw en is vanaf die datum tevens te raadplegen viaervan uit dat kopers van Jubileumaandelen vooral belang en www.concertgebouw.nl.waarde hechten aan de continuering door Het Concertge­bouw van zijn activiteiten en aan het Muzikaal Dividend. * Het Concertgebouw N.V. en Het Concertgebouw Fonds behouden zich het recht voor om, bij grote belangstelling, het aantal uit te geven certificaten te verhogen tot maximaal 2.000.Het Concertgebouw en Het Concertgebouw Fonds menenderhalve dat de enige relevante risico’s terzake van hetaanbod van de Jubileumaandelen en de gift die risico’s zijndie een bedreiging vormen voor (de continuering van) de
 12. 12. 12
 13. 13. 13FiscaleaspectenDeze fiscale paragraaf bevat algemene informatie over de Periodieke giftfiscale gevolgen van de gift aan Het Concertgebouw Fonds. De gift van € 12.250 kan ook over een periode van 5 jaarHet Concertgebouw Fonds is door de Belastingdienst aan­ worden voldaan in termijnen van € 2.450. De jaarlijksegemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gift kan dan volledig in mindering worden gebracht opzoals omschreven in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit het inkomen. Op die manier kost de gift de schenkerstelt u in staat om uw gift, onder voorwaarden, af te trekken. netto veelal ongeveer de helft. In het geval dat er sprake is van 52% inkomstenbelasting ‘kost’ de gift netto € 5.880Fiscale consequenties particulieren (vijfmaal € 1.176). Deze periodieke gift moet in een nota­De gift van € 12.250 aan Het Concertgebouw Fonds wordt riële akte worden vastgelegd. Het Bureau Jubileumemissiedoor de Belastingdienst aangemerkt als een gift die (onder verzorgt dit traject en daaraan zijn voor u als schenker geenvoorwaarden) geheel fiscaal kan worden afgetrokken. De kosten verbonden.gift kan de vorm krijgen van een eenmalige gift of van eenperiodieke gift die wordt gespreid over 5 kalenderjaren. BedrijvenDe fiscale consequenties zijn vanzelfsprekend afhankelijk Ook bedrijven kunnen een gift doen en daarmee het rechtvan de specifieke situatie van de schenker. verwerven een Jubileumaandeel te kopen. Doordat er geen financieel dividend wordt uitgekeerd en de verkoopwaardeEenmalige gift van het Jubileumaandeel vastligt op € 250, zijn er geenDe eenmalige gift van € 12.250 is aftrekbaar als de gift gevolgen voor de Vennootschapsbelasting. Giften zijn voormeer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen tot maxi­ bedrijven (NV/BV) als bedrijfskosten geheel aftrekbaar alsmaal 10% van het verzamelinkomen. Bij een verzamelin­ hiermee zakelijke belangen zijn gemoeid. De ‘niet-zakelijke’komen van € 120.000 en een belastingtarief van 52% ‘kos­ ’ t giften zijn onder voorwaarden (deels) aftrekbaar.de gift netto € 6.504.
 14. 14. 14 toen
 15. 15. 15nu
 16. 16. 16 Hoe gaat de inschrijving in zijn werk? Het doen van een fiscaal aftrekbare gift van € 12.250 aan Het Concertgebouw Fonds geeft u twee bijzondere voor­echten. In de eerste plaats verkrijgt u het recht op r in­ chrijving op de Jubileumaandelen. In de tweede plaats s verkrijgt u het recht op het Muzikaal Dividend dat aan de gift is verbonden. Hoe doet u een gift, verwerft u een Jubileumaandeel en verkrijgt u Muzikaal Dividend? U kunt zich inschrijven met bijgaand inschrijfformulier. Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijffor­ u­ m lier biedt u aan een gift te doen aan Het Concertgebouw Fonds van € 12.250 (via een eenmalige of periodieke gift). U schrijft daarmee tevens in voor toekenning van een Jubileumaan­deel voor een prijs van € 250. Stuur het ingevulde inschrijfformulier in een gesloten enveloppe naar: Het Concertgebouw Fonds t.a.v. Bureau Jubileumemissie Antwoordnummer 47157 1070 WB Amsterdam U kunt voor nadere informatie ook contact opnemen met: Bureau Jubileumemissie: Daphne van Berkel (020) 305 99 66 of emissie@concertgebouw.nl
 17. 17. 17Tijdspad Voorkeurstoewijzing- Inschrijving is mogelijk van 6 september tot en met Bestaande aandeelhouders en de Kringleden van Het Con­ ­ 10 november 2011. certgebouw Fonds genieten een voorkeurstoewijzing voor- Acceptatie van de giften en toewijzing van de wat betreft hun eerste aanbieding tot het doen van een Jubileumaandelen vindt plaats in de periode tussen gift en de eerste inschrijving op een Jubileumaandeel. 11 en 17 november 2011. Het Concertgebouw Fonds Hierdoor zijn zij verzekerd van een Jubileumaandeel als zal in beginsel accepteren en toewijzen volgens het zij besluiten tot het doen van de daaraan verbonden gift. ‘first come, first serve’-beginsel (’wie het eerst komt, Overige inschrijvingen worden toegewezen op volgorde het eerst maalt’). van binnenkomst (’first come, first serve’-beginsel).- Aansluitend ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor het doen van een gift en de aankoop van het Jubileumaandeel. Als dat het geval is, ontvangt u hier voor de benodigde documentatie.- Als eigenaar van een Jubileumaandeel ontvangt u een bijzonder certificaatbewijs. ‘Wat je je herinnert van een concert is wat je voelde toen je daar optrad. En of het nu in de Kleine of de Grote Zaal is, je voelt je omgeven door een gouden lijst.’ Menahem Pressler, pianist
 18. 18. 18 Het Prospectus Deze brochure bevat slechts een korte beschrijving van enkele van de onderwerpen beschreven in het Prospectus met betrekking tot het aanbod door Het Concertgebouw Fonds van Jubileumaandelen. Voor een volledige beschrijving van relevante elementen van het aanbod van Jubileumaandelen en het doen van een gift wordt verwezen naar het Prospectus (inclusief de daarin aangehaalde documenten). Alleen de teksten in het Prospectus en in de in het Prospectus aangehaalde ‘Het Concertgebouw is niet neer­ documenten zijn bindend. Bij verschil tussen de bewoor­ dingen in enerzijds het Prospectus en die documenten gezet door een grote mecenas, en anderzijds deze brochure, geven de eerste dan ook de doorslag. door een koning of door een Het Prospectus wordt algemeen verkrijgbaar gesteld staatsbesluit. Nee, het is een op 6 september 2011 ten kantore van Het Concert­­ ge­ bouw en is vanaf die datum tevens te raadplegen via burgerinitiatief geweest van www.concertgebouw.nl. mensen die de stadsbeschaving Bij het nemen van een beslissing om een gift aan Het Concertgebouw Fonds te doen en in te schrijven op de verder wilden stimuleren.’ Jubileumaandelen, dient een potentiële schenker/koper zich (dan ook) uitsluitend te baseren op de informatie Geert Mak, historicus die is opgenomen in het Prospectus en niet slechts op de informatie in deze brochure.
 19. 19. 19
 20. 20. 20Daniel Barenboim repeteert in de Grote Zaal van Het Concertgebouw (2010).
 21. 21. 21‘Zoveel beroemdheden, legendarischemensen hebben hier gespeeld. Je voeltaan het podium: daar zijn wonderengebeurd.’Jaap van Zweden, dirigent
 22. 22. 22Alfred Brendel Andreas Scholl Art Blakey Arthur Rubinstein BPhilharmoniker Bernard Haitink Bill Evans Billy Holiday Blood, SWalter 125 jaar sterren Cab Calloway Cannonball Adderley Carlo Maria Giulini CeCorea Claude Debussy Claudio Abbado Count Basie Dave Brubeck in Het ConcertgebouwEdith Piaf Eduard van Beinum Elisabeth Schwarzkopf Ella FitzgeraBumbry Gustav Leonhardt Gustav Mahler Gustavo Dudamel Her 125 jaar Het Concertgebouw is een bijzonder verhaal met 125 Sterren die optraden in Het Concertgebouw. Sterren dieJacqueshoogtepunten. Met talloze concerten die in vele ge­ vele Brel Janet Baker Janine het verhaal vertellen Janis Joplin het gebouw ‘Toot Jansen van de veelzijdigheid van JeanJosephinezijn gegrift. Een verhaal van ontroerende stiltes en heugens Baker Kathleen Ferrier en van de constante kwaliteit van de programmering. Keith Jarrett Kiri Te Kanawa La langdurige ovaties. Op deze pagina treft u een selectie vanBerio Mahalia Jackson Maria Callas Mariss Jansons Maurice RavJackson met Jackson 5 Gustav Mahler Michel Petrucciani Mika Igor Stravinsky en Miles Davis Benjamin Mitsuko Willem Mengelberg BrittenCole New York Philharmonic Nigel Kennedy Nikolaus HarnoncourtHindemith Paul McCartney Philip Glass Pierre Boulez Pink FloydRichard Strauss Sammy Davis Jr. Sarah Vaughan S 102. Serge RachmanDoors The Who Thelonious Monk Thomas Hampson Thomas Quastho Het Concertgebouw, 1888 Partituur Matthäus-Passion Kurt WeillWiener Philharmoniker Wilhelm Furtwängler Willem Mengelbe
 23. 23. 23 B.B. King Beach Boys Benjamin Britten Benny Goodman Berliner Sweat & Tears Bobby McFerrin Brian Ferry Bruno Maderna Bruno ecilia Bartoli Charles Aznavour Charles Mingus Chet Baker Chick Diana Krall Dietrich Fischer-Dieskau Dizzy Gillespie Duke Ellingtonald Fats Domino Frank Sinatra Frank Zappa Glenn Miller Gracerbert von Karajan Herbie Hancock Igor Stravinsky Jaap van Zwedents’ Thielemans Jefferson Airplane John Coltrane José CarrerasLang Lang Leonard Bernstein Lou Reed Louis Armstrong Lucianovel Maurizio Pollini Maxim Vengerov Menahem Pressler Michaelo Uchida Mstislav Rostropovich Roger Daltrey Murray Perahia Plaatsing 81. Nat ‘King’ Educatieproject (The Who) gerenoveerde lier Kleutersinfonietta Nina Simone Ornette Coleman Oscar Peterson Otto Klemperer Paul Plácido Domingo Randy Newman Renée Fleming Riccardo Chaillyninoff Simon Rattle Sonny Rollins Sting Teresa Berganza Theoff Tom Waits Valery Gergiev Vladimir Ashkenazy Vladimir Horowitz Miles Davis Maria Callas Jessye Norman erG Wynton Marsalis Yehudi Menuhin Yo-Yo Ma Zubin MehTa
 24. 24. 24 Het Bestuur Het Concertgebouw N.V. Raad van Commissarissen Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Volkert Doeksen Lilian Gonçalves-Ho Kang You Cateautje Hijmans van den Berg Jeroen van der Veer Hans Wijers Directie Simon Reinink, algemeen directeur Gea Zantinge, directeur bedrijfsvoering Stichting Het Concertgebouw Fonds Bestuur Karel Vuursteen, voorzitter Willem Stevens, vice-voorzitter Mirjam de Blécourt-Wouterse Volkert Doeksen Caroline Huyskes-van Doorne Lex Kloosterman Gert-Jan Kramer Veronique Pauwels Directie Jolien Schuerveld Schrijver
 25. 25. 25
 26. 26. 26 Uw aandeel in de toekomst van Het Concertgebouw Eens in de 125 jaar, een klinkende emissie
 27. 27. 27Samenvatting PartnersIn 2013 viert Het Concertgebouw zijn 125-jarig jubileum. De Jubileumemissie is een samenwerking van Het Con­ ert­ cTer gelegenheid daarvan worden Jubileumaandelen aange­ gebouw N.V., Stichting Het Concertgebouw Fonds, De Brauwboden. Deze kunnen als volgt worden verkregen: Blackstone Westbroek N.V., PWC, ABN AMRO Bank N.V.- Het aanbieden van een gift van € 12.250 aan Het Con- (als hoofd emissiebegeleider), Deutsche Bank (als hulp certgebouw Fonds geeft, bij acceptatie van deze gift, emissiebegeleider), ING, Rabobank en Van Lanschot (als recht op verwerving van één Jubileumaandeel tegen partners). De betrokken banken ontvangen geen plaatsings­ betaling van € 250. vergoeding voor het bemiddelen in deze emissie.- Bij acceptatie van de gift ontvangt u daarnaast gedurende 12,5 jaar het in deze brochure omschreven Muzikaal Dividend.- Het Muzikaal Dividend gaat in op 1 januari 2012 en loopt tot 1 juli 2024.- De inschrijving staat open van 6 september tot en met 10 november 2011.- De gift is fiscaal aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.- Er zijn geen verdere (transactie-)kosten mee gemoeid.Voor nadere informatie: Bureau Jubileumemissie, Daphnevan Berkel op (020) 305 99 66, emissie@concertgebouw.nlof www.concertgebouw.nl/emissieFotografie: Alexander David, Eric Veenhuyzen, Leander Lammertink, Eddy Posthuma de Boer, Ben van Meerendonk, Henriëtte de Wever, Ronald Knapp, Hans Hogervorst, Gijsbert Hanekroot, Jacob Olie, Courtesy of the Kurt Weill Foundation for Music, New York.Ontwikkeling: Selmore.com
 28. 28. 28 concertgebouw.nl

×