Sector Monitor Retail 20-11-2012

1,058 views

Published on

De Sectormonitor sluit aan op de Visie op Sectoren. In een sectormonitor woren drie keer per jaar de meest recente cijfers, ontwikkelingen en verwachtingen voor een sector besproken. Dit is de editie van november 2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,058
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sector Monitor Retail 20-11-2012

  1. 1. sectormonitor november, 2012 retail▶▶ Steeds sneller dalende volumes raken non-food branche hard▶▶ Faillissementen in retailsector stijgen naar recordhoogte▶▶ Groei online retail mindert vaart
  2. 2. 1 | Sectormonitor Retail | November 2012 ABN AMRO Economisch BureauINHOUDSOPGAVE Voorwoord van uw Sector BankerMacro-economisch beeld 2 ‘Winkelverkopen even in herstel door hogere btw’, kopte het Financieel DagbladRetail 3 deze maand. Wanneer gecorrigeerd naar het aantal koopdagen, dan groeide deNon-food branches 4 omzet in september met bijna 3% en het volume met ongeveer 1%. Het effect van de naderende BTW verhoging per 1 oktober hing hier duidelijk mee samen. DezeFood branches 5 reactie was te verwachten, zo bleek ook uit het vorige maand gepubliceerde ‘BTW rapport’. Het rapport voorzag geen structurele veranderingen in het koopgedrag, wel een ‘schrik reactie’. Dat is nu tot uiting gekomen in het feit dat de consument zijnSector & Commodity Research aankopen, van voornamelijk electronikaproducten naar voren heeft gehaald.Mathijs Deguelletel: +31 20 344 2179 De opleving in de maand september kan dus zeker niet gezien worden als het beginmathijs.deguelle@nl.abnamro.com van een periode van groei voor de detailhandel. Ook de verschillende economische indicatoren wijzen er niet op dat de koopkracht op korte termijn zal herstellen. DeCommercieel contact detailhandel in Nederland heeft hieronder te lijden zo blijkt uit deze sector monitor.Michel Koster Vanaf 2009 is de afzet in met name de elektronica-, doe-het-zelf en de kleding-tel: +31 20 388 4157 sector alleen maar gedaald en deze dalende trend lijkt alleen maar te versnellen. Ditmichel.koster@nl.abnamro.com heeft ervoor gezorgd dat het huidig detaillistenvertrouwen opnieuw naar het dieptepunt van 2009 is gezakt. Na een lange periode van krimpende volumes lijkt er bij veel detaillisten geen vet meer op de botten te zitten. Nederland zag als geheel een daling van de faillissementsgraad in 2011, maar voor de detailhandel steeg deze juist. Naar verwachting zal het jaar 2012 afgesloten worden met een historische faillissementsgraad van 0,83%, waarvan de non-food sector met 77% hiervan verreweg het grootste deel uitmaakt. Voor 2013 verwacht het economisch bureau van ABN AMRO dat dit percentage verder zal oplopen tot een welgetelde 0,95%. Door de aanhoudende conjuncturele tegenwind zal de detaillist dus in steeds grotere mate geconfronteerd worden met een terughoudende consument. Tegelijkertijd is het aanbod groter dan ooit tevoren en blijft deze groeien, onder andere door de uitbreiding van internationale spelers als Primark en de komst van nieuwe spelers zoals Urban Outfitters. Deze trend zal zich het komende jaar onverminderd doorzetten blijkt uit recent onderzoek dat Nederland op nummer 3 plaatst op de lijst van ‘aantrekkelijkste’ vestigingslanden voor internationale retailers in Europa. De strijd om de consument is daarom misschien wel heviger dan ooit. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de relatie tussen de klant en de retailer daarom belangrijker is dan ooit tevoren, waarbij goede klantenkennis een belangrijke troefkaart is in de concurrentiestrijd. Nederlandse detaillisten lijken hierin het voordeel van de thuismarkt te hebben. Maar doordat de consument steeds meer kanaalloos oriënteert en koopt, (een combinatie van online en offline) is het ook voor de kleine webshops en internationale spelers mogelijk geworden het aanbod specifiek af te stemmen op de wensen van het individu. De Nederlandse detailhandel staat dus, ook zeker het komende jaar, voor een uitdaging. Het is dan ook niet de verwachting dat deze sector monitor het laatste bericht zal zijn in mineur. Met vriendelijke groet, Michel Koster Sector Banker ABN AMRO Economisch Bureau | Sector & Commodity Research tekst afgesloten 16 november 2012
  3. 3. 2 | Sectormonitor Retail | November 2012 ABN AMRO Economisch Bureau Macro-economisch beeld Consumentenvertrouwen blijft zeer laag Het consumentenvertrouwen in Nederland bevond zich in de eerste helft van 2012 op een historisch dieptepunt. Zelfs tijdens de eerste Consumentenvertrouwen dip van de huidige crisis was het vertrouwen niet zo laag. 0 Aanhoudende onzekerheid over de aanpak van de woningmarkt en -10 onduidelijkheid over de crisisaanpak van het (toen nog gedoogde) -20 kabinet zorgden ervoor dat het consumentenvertrouwen een aantal -30 maanden achter elkaar onder de -30 punten bleef. Alleen de laatste -40 paar maanden van dit jaar is het consumentenvertrouwen iets -50 gestegen, hoewel het nog steeds zeer laag blijft met scores rond de -60 -30. De koopbereidheid heeft echter niet geprofiteerd van deze lichte vertrouwensstijging en is gedurende de huidige economische -70 crisis alleen nog maar gedaald, met een dieptepunt in oktober dit -80 2008 2009 2010 2011 2012 jaar van -24. De verwachtingen van consumenten over hun persoonlijke financiële situatie de komende 12 maanden zijn Consumentenvertr. Economisch klimaat Koopbereidheid negatief en zij geven daarnaast aan dit geen goede tijd te vindenBron: CBS voor grote aankopen. Binnenlandse consumptie daalt, spaarsaldi stijgen Het lage vertrouwen en de lage koopbereidheid drukken de Binnenlandse consumptie bestedingen in Nederland. Nadat de consumptieve bestedingen in 3 400 2009 een volumedaling van 2,8% toonden, leek in 2010 weer een 380 voorzichtig herstel op te treden, met een volumetoename van 1%. 2 360 In deze periode groeide ook het consumentenvertrouwen en vooral mutatie j-o-j (%) 340 het economisch klimaat verbeterde flink: van een dieptepunt van - 1 EUR mld 320 68 in maart 2009 naar een score van 0 begin 2011 (zie eerste 0 300 grafiek). De “double dip” waar de economie vervolgens in belandde 280 zorgde echter weer voor een forse daling naar een score van -65 -1 halverwege 2012. Het herstel in de bestedingen zichtbaar in 2010 260 240 werd hierdoor weer teniet gedaan: in 2011 daalde het volume van -2 220 de consumentenbestedingen met 0,6% en in de eerste helft van -3 200 2012 was een verdere daling van 1,4% zichtbaar. Sinds de 2008 2009 2010 2011 2012 bestedingen in 2011 begonnen af te nemen, zijn de Nederlandse spaarsaldi met €19 mld gegroeid tot een niveau van €377 mld. In de Binnenlandse consumptie (l-as) Spaarsaldi (r-as) eerste helft van 2012 spaarde Nederland als geheel €93 mln per dag. De toenemende onzekerheid over hun eigen financiële Bron: CBS omstandigheden draagt er aan bij dat mensen momenteel hun aankopen liever uitstellen om meer geld achter de hand te houden. Economische kerngetallen (% j-o-j) Koopkracht verder onder druk 8 De huidige economische indicatoren wijzen niet op een snel herstel. 7 Hoewel ABN AMRO verwacht dat het dieptepunt van de crisis nabij 6 is en dat er in de loop van 2013 herstel zal optreden, zal dit 5 langzaam en mondjesmaat gebeuren. De export zal ook in 2013 de 4 3 voornaamste aanjager van de economie zijn. De consumptieve 2 bestedingen zullen in 2012 dalen en ook in 2013 niet toenemen. 1 Aanhoudende onzekerheid bij de consument en een verdere daling 0 van de koopkracht zijn hier debet aan. Een groot deel van de -1 koopkrachtdaling houdt verband met de in de Miljoenennota -2 -3 aangekondigde bezuinigingsmaatregelen, de dalende huizenmarkt Koopkracht Particuliere Werkloosheid en de toenemende werkloosheid. ABN AMRO verwacht dat de Consumptie werkloosheid dit jaar zal toenemen en ook in 2013 verder zal stijgen. Per saldo zal het BBP in 2012 dalen. Door het aantrekken 2010 2011 2012 2013 van de wereldhandel zal de BBP-groei in 2013 uitkomen op eenBron: CPB kleine plus, maar de binnenlandse consumptie en de koopbereidheid van de Nederlandse consument blijven hier voorlopig bij achter.
  4. 4. 3 | Sectormonitor Retail | November 2012 ABN AMRO Economisch Bureau Retail Steeds sneller dalende volumes raken non-food hard Sinds het begin van de kredietcrisis is de volumeontwikkeling van de detailhandel negatief. In 2010 leek de dalende trend heel even Volumeontwikkeling sector Retail ten einde, maar deze opleving bleek van korte duur toen de 4 economie een tweede dip toonde. Voor de detailhandel als geheel is het volume de afgelopen vier jaar teruggezakt tot het niveau van 2 2004. Het opvoeren van het prijsniveau heeft de omzet nogMutatie j-o-j (%) 0 enigszins op peil kunnen houden, maar een consument die steeds meer prijsbewust wordt en een toenemend aandeel van online retail -2 zorgen ervoor dat er voor nieuwe prijscorrecties geen plaats meer -4 is. Verdere groei zal uit een herstel van volumes moeten komen. Vooral de non-food branche heeft fors te lijden onder de huidige -6 economische crisis. Waar de volumes in de foodbranche sinds 2009 -8 redelijk stabiel rond het nulpunt bewegen, is de afzet in de non-food -10 sector alleen maar gedaald. Zorgelijk is het feit dat deze daling lijkt te versnellen. Waar de eerste twee kwartalen van 2011 nog een 2009 2010 2011 2012 daling lieten zien van respectievelijk -0,2% en -1,4%, toonden de Foodretail Non-food Gecombineerd eerste twee kwartalen van 2012 een volumedaling van -2,3% en - Bron: CBS 6%. Het dalende consumentenvertrouwen in deze periode en de daarmee gepaarde gaande daling in koopbereidheid missen hun uitwerking niet. De positieve afzetcijfers over september 2012 zijn dan ook een uitzondering en worden vertekend door de Detaillistenvertrouwen aangekondigde BTW-verhoging per één oktober. Deze zorgde er 50 voor dat vooral in de consumentenelectronica branche aankopen 40 “naar voren werden gehaald”, waardoor hier een eenmalige piek in het volume ontstond (+12%). Ook de kledingbranche leek een 30 opleving te kennen (+7,9%), maar hier werd het resultaat vertekend 20 door bijzonder slechte resultaten een jaar eerder. De dalende trend 10 die zichtbaar is in de volumes van non-food retailers is dan ook 0 zeker niet ten einde. -10 -20 Bron: CBS Vertrouwen daalt terwijl faillissementen stijgen -30 Onder invloed van deze ontwikkelingen daalt het -40 detaillistenvertrouwen opnieuw naar het dieptepunt dat in 2009 werd 2007 2008 2009 2010 2011 2012 bereikt. Het verschil in de volumeontwikkeling tussen de food en Bron: HBD non-food sectoren uit zich in het vertrouwen: in de non-foodsector bedraagt het vertrouwen -35 in het vierde kwartaal van dit jaar. De foodsector is optimistischer: -22, een kleine verbetering zelfs ten opzichte van het derde kwartaal. Het minder volatiele karakter van de foodsector zorgt ervoor dat in tijden van laagconjunctuur de Ontwikkeling faillissementsgraad volumes en het detaillistenvertrouwen een positievere ontwikkeling 1,2% laten zien dan die van de non-food sector. De lange periode van krimpende volumes begint ook zijn weerslag 1,0% te hebben op de faillissementscijfers in de sector. De eerste dip in de crisis leidde tot een kleine stijging van de faillissementsgraad, 0,8% maar dit was in lijn met de faillissementsontwikkelingen van het 0,6% Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Met uitblijven van economisch herstel krijgt de detailhandel het echter steeds 0,4% zwaarder. Waar Nederland als geheel een daling van de faillissementsgraad zag in 2011, steeg die in de detailhandel licht. 0,2% Dit jaar zal deze stijging sterker doorzetten en zal de 0,0% faillissementsgraad naar verwachting uitkomen op 0,83%. 77% van 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* de faillissementen in 2012 vond plaats in de non-food sector. Omdat de detailhandel ook in 2013 nog niet op veel herstel zal kunnen Detailhandel Totaal bedrijfsleven rekenen, zal de faillissementsgraad naar verwachting alleen nog Bron: CBS, ABN AMRO Sector Research maar stijgen, naar 0,93%. Ook dan zal de non-food sector de * Verwachting grootste klap krijgen: 80% van alle faillissementen in de retailsector in 2013 zullen non-food bedrijven zijn.
  5. 5. 4 | Sectormonitor Retail | November 2012 ABN AMRO Economisch BureauNon-food branches Vastzittende woningmarkt gijzelt woonbranche De non-food branches die het meest zijn geraakt door de crisis zijn waarschijnlijk de woonbranches. In de huidige economische crisisHuizentransacties en omzet woonbranche worden zij dubbel geraakt. Niet alleen zien zij hun volumes4kw voortschrijdend gemiddelde teruglopen door afnemende consumentenbestedingen, ook het 60 120 stilvallen van de woningmarkt heeft direct invloed op de omzetten 115 50 die in deze branche worden behaald. De doe-het-zelf (DHZ) 110 Transacties (x1000) branche en woonwinkels hebben hun volumes sinds het tweede Index (2001 = 100) 40 105 100 kwartaal van 2008, net voor het begin van de crisis, tot het derde 30 95 kwartaal 2012 zien dalen met respectievelijk 21% en 25%. In 90 dezelfde periode daalde het aantal woningtransacties met 28%. 20 85 Ondernemers proberen zich aan te passen aan de veranderende 10 80 omstandigheden in een poging de resultaten op peil te houden. 75 Bouwmarkten nemen in toenemende mate branchevreemde 0 70 producten als tuinartikelen en meubels op in hun assortiment. 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Woonwinkels hebben in mindere mate ingezet op een uitbreiding Woningtransacties (l-as) Omzet DHZ (r-as) van het assortiment, maar brachten veranderingen aan door meer Omzet woonwinkels (r-as) te focussen op goedkopere producten. Vooral private labelBron: CBS, ABN AMRO Sector Research producten worden ingezet om enerzijds tegemoet te komen aan de prijsbewuste consument en anderzijds om de marges enigszins op peil te houden. Voor heel 2012 verwachten wij een verdere dalingVolumeontwikkeling kleding- en schoenzaken van 3,5% en 5% in de volumes van DHZ zaken en woonwinkels (in3mnd voortschrijdend gemiddelde 2011 respectievelijk -2,8% en -2,3%). Voor 2013 verwachten wij een 15 verdere volumedaling van respectievelijk 2% en 3%. 10 Kledingzaken blijven in de min Mutatie j-o-j (%) Net als in de woonbranche staat ook het volume van kledingwinkels 5 onder druk. Een korte opleving eind 2010 was onvoldoende om de 0 dalende trend in het aantal verkochte stuks te keren. Sinds het begin van de crisis in 2008 is het volume van kledingzaken tot het -5 derde kwartaal 2012 met bijna 10% gedaald. In de eerste acht -10 maanden van 2012 daalde het volume met 4,5%. Voor heel 2012 verwacht ABN AMRO een volumedaling van 6% (2011: -2,3%). -15 Voor 2013 verwachten wij een verdere daling van 3%. 2008 2009 2010 2011 2012 Schoenwinkels tonen een iets volatieler beeld. Het lichte herstel dat Winkels in kleding Winkels in schoenen kledingwinkels in 2010 toonden, zette bij schoenwinkels later in en was heviger. Sinds het begin van de crisis is het volume vanBron: CBS schoenzaken met 9% gedaald. Voor 2012 als geheel verwachten wij een daling van het volume van 3% (2011: +0,9%) en een verdereOmzetontwikkeling online retail daling van 2% in 2013. 6 45% Groei online retail mindert vaart 40% 5 Naast de tegenvallende economische omstandigheden hebben 35% Mutatie j-o-j (%) retailers ook te maken met toenemende concurrentie van online 4 30%EUR mld aanbieders. Grote buitenlandse internetwinkels, maar ook 25% merkfabrikanten bieden in toenemende mate hun producten aan via 3 20% internet. Online bestedingen worden voornamelijk gedaan aan 2 15% reizen, telecom en kleding, met omzetaandelen van respectievelijk 10% 41%, 12% en 6,3%. Sterk groeiende segmenten zijn daarnaast 1 5% speelgoed en consumentenelectronica die tussen 2010 en 2011 0 0% met respectievelijk 38% en 25% groeiden. Ter vergelijking: de 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* omzet aan reizen groeide met 5% in deze periode. Hoewel de spectaculaire groeicijfers van 2008 (25% j-o-j) verleden tijd lijken, Seizoensgecorr. omzet (l-as) Omzetgroei (r-as) laat online retail nog steeds cijfers zien waar traditionele retailersBron: Blauw Research, GfK, Thuiswinkel.org, niet aan kunnen tippen. Over heel 2012 verwachten wij eenABN AMRO Sector Research omzetgroei van 8,1% (2011: 9,4%), waarmee de totale omzetgrens van 10 mld net niet zal worden doorbroken. Voor 2013 verwacht ABN AMRO eveneens een groei van 8%.
  6. 6. 5 | Sectormonitor Retail | November 2012 ABN AMRO Economisch Bureau Volumegroei supermarkten onder druk door crisis Food branches Sinds het begin van de crisis, tot het derde kwartaal van 2012, is de omzet van supermarkten met gemiddeld 2,5% per kwartaal Omzetontwikkeling supermarkten gegroeid. Vergeleken met de detailhandel als totaal, waar in diezelfde periode een gemiddelde daling van 0,75% per kwartaal 10 zichtbaar was, een zeer respectabele score. Vergeleken met het 8 langetermijngemiddelde van 3,4% per kwartaal is echter duidelijk dat ook supermarkten het effect van de economische crisis voelen. Mutatie j-o-j (%) 6 Het volume vertoonde in deze periode een groei van 0,6% 4 gemiddeld per kwartaal. Hoewel dit een betere score is dan die van 2 de detailhandel als geheel (-1,9%), blijft de volumeontwikkeling in 0 supermarkten fors onder het langetermijngemiddelde van 1,6% per -2 kwartaal. De gevolgen van een voorzichtige en prijsbewuste consument zijn ook in de supermarkt merkbaar. Hoewel het aantal -4 kassabonnen toeneemt, neemt het gemiddeld bestede bedrag per 2008 2009 2010 2011 2012 bon af. Ook het aandeel private label in de verkopen en de Omzet Prijs Volume promotiedruk stijgen de afgelopen jaren. De consument kiest sneller Bron: CBS voor aanbiedingen en goedkopere alternatieven van de bekende A- merken. Prijs zal voorlopig het belangrijkste concurrentiemiddel blijven voor supermarkten. Niet in de laatste plaats ook omdat consumenten aangeven dat de supermarkten onderling steeds Grondstof- en supermarktprijzen meer op elkaar lijken. Gezien de verwachtingen voor 2013 zal het Index; 2001 = 100 vertrouwen, en daarmee de bestedingen, van de consument niet 210 120 snel gaan toenemen. ABN AMRO verwacht dan ook dat de omzet 190 van supermarkten in 2013 met 1,5% zal stijgen. 115 170 Grondstofprijzen doen supermarktprijzen stijgen 150 110 Het prijsniveau in supermarkten groeide de afgelopen vier jaar met 130 gemiddeld 2,1% per kwartaal. De inflatie in Nederland, exclusief het 110 105 effect van voedingsmiddelenprijzen, bedroeg in dezelfde periode 90 gemiddeld 1,4% per kwartaal. Grondstofprijzen stegen in diezelfde 100 70 periode echter ook met gemiddeld 0,7% per kwartaal. Het lijkt er 50 95 dan ook sterk op dat stijgende grondstofprijzen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 hebben gedwongen hun prijzen mee te verhogen. In 2008 leidde een stijging van de grondstofprijzen tot een aanmerkelijk hogere Wereldmarkt (l-as) Supermarkten (r-as) prijs aan de kassa van de supermarkt. Ook begin 2011 stegen de Bron: CBS; IMF grondstofprijzen, maar supermarkten kozen er toen voor deze verhoging niet door te berekenen en dit ten koste te laten gaan van hun marges. Nu er in het tweede en derde kwartaal van 2012, als gevolg van weersomstandigheden, weer een stijging van de Volumes speciaalzaken grondstofprijzen zichtbaar is, zullen supermarkten dit niet nog een keer voor hun rekening kunnen nemen. Hoewel zij hun marges 0 redelijk op peil hebben weten te houden door middel van -2 kostenreducties en inkoopvoordelen is, dankzij de aanhoudende prijsconcurrentie, de rek er wel uit.mutatie j-o-j (%) -4 Speciaalzaken blijven in de min -6 Slachtoffer van deze ontwikkelingen zijn de speciaalzaken. Ook zij -8 zien grondstofprijzen, en daarmee inkoopprijzen, stijgen. Zij hebben echter niet de grootte om goedkopere inkoop te bedingen en -10 moeten daarnaast ook opboksen tegen de veel grotere supermarkten die dankzij schaalvoordeel scherpere prijzen kunnen -12 aanhouden. Hierdoor laat de prijsbewuste consument de veelal 2008 2009 2010 2011 2012 duurdere speciaalzaken in het huidige economische klimaat links Bron: CBS liggen. Volumes dalen dan ook al jaren op rij; in 2012. met bijna 4% (2011: -3,5%). Ook voor 2013 verwacht ABN AMRO niet dat hier verandering in komt. Volumes zullen een verdere daling vertonen van naar verwachting 4,5%.
  7. 7. 6 | Sectormonitor Retail | November 2012 ABN AMRO Economisch Bureau Contactgegevens ABN AMRO | Economisch Bureau | Sector & Commodity Research: Aandachtsgebied Telefoonnummer: E-mailadres: - Jacques van de Wal (hoofd) Alle sectoren 020 628 0499 jacques.van.de.wal@nl.abnamro.com - Eric Huliselan Industrie 020 628 2138 eric.huliselan@nl.abnamro.com - Casper Burgering Delfstoffen & dienstverlening 020 383 2693 casper.burgering@nl.abnamro.com - Nadia Menkveld Transport & logistiek 020 628 6441 nadia.menkveld@nl.abnamro.com - Thijs Pons Food, agribusiness &, agri- 020 628 6437 thijs.pons@nl.abnamro.com grondstoffen - Mathijs Deguelle Detailhandel, horeca, recreatie, 020 344 2179 mathijs.deguelle@nl.abnamro.com sport & cultuur - Hans van Cleef Energie 020 343 4679 hans.van.cleef@nl.abnamro.com - Madeline Buijs Bouw & onroerend goed 020-383 8201 madeline.buijs@nl.abnamro.com - Theo de Kort Informatieanalist, autohandel 020 628 0489 theo.de.kort@nl.abnamro.com - Ingrid Kroeze Research ondersteuning 020 383 5161 ingrid.kroeze@nl.abnamro.comVolg ons ook via:DisclaimerDe in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldigewijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voorin deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie enkunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.Teksten zijn afgesloten op 16 november 2012© ABN AMRO, november 2012Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen vanABN AMRO.
  8. 8. 0900 - 0024 (E 0,10 per minuut)abnamro.nl/sectoren

×