Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tweegesprek  Christa van de Aa                                       Hilde Garssen...
Tweegesprek  ‘Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid                                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gewoon doen 6 9 interview

332 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gewoon doen 6 9 interview

 1. 1. Tweegesprek Christa van de Aa Hilde Garssen ‘HNW is straks gewoon Vanuit welke behoefte is Het Nieuwe Werken ontstaan? extra reistijd versterkte de behoefte aan flexibel werken. Ook ons streven te laten verspreiden. De voorlopers kwamen juist vanuit de business.’ Werken Anno Nu’ Christa: ‘Het initiatief voor HNW kwam om een goede werkgever te zijn, waar zo’n drie jaar geleden vanuit de mede- veel talenten willen werken, was een Drie jaar geleden is het programma in werkers zelf. Een diverse groep mensen belangrijke drijfveer. De werk-privé gang gezet, in december wordt het af- vanuit HR, IT, FM en duurzaamheid, b ­ alans is voor veel werknemers één gerond. Wat is er de afgelopen drie jaar maar ook vanuit de business, gaf aan van de belangrijkste beslispunten bij gebeurd en waar staan we nu? dat ze naar meer flexibiliteit in de ma- hun keuze voor een werkgever.’ Christa: ‘Toen de behoefte vanuit de nier van werken verlangde. De organi- Hilde: ‘De tijdgeest hielp ons dit pro- business duidelijk werd, heeft de Raad satie was op dat moment aan het ject in de organisatie te laten landen. Ik van Bestuur de kaders gesteld. Natuurlijk Eind 2012 komt het Programma Het Nieuwe Werken (HNW) ten einde. Na drie jaar ­ egeleiding b veranderen. Twee banken schoven in denk dat het ook de kracht is dat we is HNW bedoeld om de medewerkers door het ­ rogrammateam, wordt HNW een geïntegreerd onderdeel van HR. Programmamanager P elkaar, dat betekende voor veel men- vanuit een kleine groep medewerkers prettiger te laten werken, maar het moet sen een andere werklocatie en meer zijn begonnen en de Raad van Bestuur ook wat opleveren voor de organisatie. Christa van der Aa en HR directeur Hilde Garssen over de ­ esultaten en verwachtingen. r reistijd. Medewerkers die altijd bij dit heeft ondersteund. We hebben er Binnen die kaders hebben de teams alle F ­ ortis in Rotterdam hadden gewerkt, bewust voor gekozen om HNW zich ruimte gekregen om zelf invulling te ge- moesten ineens naar Amsterdam. Die als een olievlek door de organisatie ven aan Het Nieuwe Werken.’6 7
 2. 2. Tweegesprek ‘Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid ‘Het merendeel omdat ze die verantwoordelijkheid krijgen’ van de criticasters is gedraaid’ ‘In het eerste jaar wilden wij als pro- Over HNW bestaat een aantal hard- doen wat ze moeten doen? Door de op hun persoonlijke drijfveren. “Zou jij grammateam driehonderd mensen nekkige vooroordelen. Heeft het dialoog aan te gaan kon ik daar binnen niet ook een keertje je kinderen willen meekrijgen voor HNW. Dat lukte. Die p ­ rogramma die vooroordelen kunnen mijn team heel reële afspraken over ophalen van de crèche?” “Wil jij niet eerste driehonderd medewerkers wer- ontkrachten? maken. En, je moet niet vergeten dat ook liever ’s avonds nog even werken, den onze ambassadeurs. We hebben Hilde: ‘We hebben inderdaad te maken mensen zelf ook verantwoordelijkheid als er overdag iets belangrijks tussen- samen met hen de aanpak ontwikkeld met een bepaalde beeldvorming. Wat is nemen, juist omdat ze die verantwoor- komt?” Uit het onderzoek naar de re- en getest. Omdat het eerste jaar zo Het Nieuwe Werken nou precies? Daar- delijkheid krijgen. Het is echt niet zo sultaten is gebleken dat degenen die succesvol was, besloten we om in bij blijft er best een hardnekkige percep- dat ze ineens vijf dagen per week thuis het meest kritisch waren over HNW, 2011 in te zetten op drieduizend men- tie bestaan dat het thuiswerken zou zijn. gaan zitten. Ze geven bijvoorbeeld aan nu juist de meeste vitaliteit ervaren. sen. Dat zijn er maar liefst vierenhalf- Maar dat is het niet. Thuiswerken is mo- dat ze er behoefte aan hebben om Blijkbaar triggert hun kritische houding duizend geworden. Voor 2012 hadden gelijk een onderdeel van HNW. Maar wij minstens twee dagen met het hele hen om een persoonlijke invulling met we als ambitie om op z’n minst vijftien- leggen de nadruk op tijd- en plaatsonaf- team bij elkaar te komen. Of dat ze wil- HNW te zoeken. En je moet niet verge- duizend mensen aan Het Nieuwe Wer- hankelijk kunnen werken en het leveren len weten wat ze moeten opleveren.’ ten: HNW is niet verplicht, we schrij- ken te krijgen. Daar zaten we vlak na de van de juiste ­esultaten. r ’ Christa: ‘Leidinggevenden zijn soms ven niet voor hoe het moet. Daarin zomer al overheen. We hebben van bij- Christa: ‘Een van de aannames is bang om afspraken vast te leggen, om- onderscheiden wij ons van andere na de hele bank toestemming gekregen ook dat collega’s minder contact heb- dat die dan in beton gegoten zijn. Maar o ­ rganisaties die HNW adopteren. Wij om aan HNW te beginnen. Dat hadden ben, dat samenwerking moeilijker ver- dat is juist niet de bedoeling. Afspraken zeggen: Als het voor jou niet werkt, we drie jaar geleden echt niet verwacht.’ loopt. Maar er is onderzoek gedaan maak je om te kijken of ze werken. Als dan kom je lekker gewoon weer van Hilde: ‘Het programma gaat niet naar de resultaten van HNW binnen ze niet werken, dan stel je ze bij en pro- 9 tot 5 naar kantoor.’ over de vraag welke middelen je krijgt ABN AMRO en daaruit blijkt dat men- beer je het anders. Het is belangrijk dat om thuis te werken. Het gaat om de sen elkaar nu juist beter kunnen vinden leidinggevenden zich hier bewust van En de leidinggevenden, zijn zij inmid- vraag waar je zelf aan het stuur kunt zit- dan voorheen. Het gaat erom dat je zijn en dat ze stappen durven te zetten.’ dels overtuigd? ten om samen met je team inhoud te b ­ ewuster kiest. Dat je afweegt of het Hilde: ‘Het vraagt van leiding­ Hilde: ‘Als een leidinggevende het niet geven aan HNW. Het is de bedoeling zinvol is om naar kantoor te gaan, om- gevenden ook een andere vorm van ziet zitten om HNW te omarmen, dan dat mensen met elkaar in discussie dat je die dag een bespreking hebt. Of coaching. Je moet de kleine dingen hoeft hij of zij er niet in mee te gaan. gaan. In het begin begeleidt een imple- dat je thuiswerkt, omdat je je in alle loslaten, niet alle details in het proces Maar ik heb wel gezien dat de keuzevrij- mentatiemanager van het programma rust wilt concentreren op dossiers. Dat bespreken, maar sturen op de resulta- heid voor de leidinggevende steeds ze daarin, maar vervolgens laten we ze vraagt van medewerkers en leiding­ ten. Hoe gaat het, zit je op schema? krapper wordt. Waar je voorheen nog steeds meer los en moeten ze het zelf gevenden dat ze juist méér overleg- En: wat heb je nodig om je doelen te zag dat leidinggevenden zeiden: “Het doen. Uiteindelijk kunnen ze vanuit hun gen, dat ze met elkaar de beste bereiken? Dat ga je samen met het past niet bij mijn afdeling, dus we doen specifieke mogelijkheden en beperkin- oplossingen zoeken. Samenwerken, team organiseren. Door het te gaan het niet” zie je nu dat het lastig wordt gen zelf bepalen hoe ze volgens HNW daar is het programma op gemaakt.’ doen, leer je dat het op die manier Hilde: ‘Op een gegeven moment is er ontwikkelen en omarmen. HNW zoals om te blijven roepen dat het bij jou niet gaan werken. Dan ben je waar je wil werkt. Veel leidinggevenden moeten een omslagpunt gekomen. Natuurlijk, het nu is, zal er over twee jaar waar- kan. Er zijn veel succesverhalen en goe- zijn. Er zijn nu vijftienduizend mensen Wat betekent HNW voor leidinggeven- die drempel even over. Maar dat is al- er waren criticasters en die zijn nog schijnlijk al helemaal anders uitzien. Dat de voorbeelden, ook buiten het hoofd- die op de een of andere manier al bezig den en wat wordt hun rol nu het pro- leen maar goed. Als het je niet lastig steeds in de organisatie aanwezig. Daar blijft zich ontwikkelen en daar moet je kantoor. Overal is wel een mogelijkheid zijn met HNW. Het programma stopt, gramma stopt? gemaakt wordt, verander je ook niet. hoeven we helemaal niet geheimzinnig als organisatie voor open durven staan.’ om met HNW aan de slag te gaan. Zelfs maar nu is het van belang dat iedereen Hilde: ‘Wij benadrukken vooral het Het gaat erom dat het iets raakt in je over te doen. Maar we kunnen wel zeg- Christa: ‘Ik denk dat wij slim zijn medewerkers van het callcenter, waar- HNW voor zichzelf gaat vormgeven. Wij b ­ elang van een goede dialoog tussen gedrag. Je moet echt gaan uitvinden gen dat het merendeel is gedraaid. Los omgesprongen met de criticasters van iedereen weet dat zij niet zomaar houden daarbij een vinger aan de pols. medewerker en leidinggevende. Ik hoe HNW voor jou kan werken.’ van de grote behoefte die vanuit de or- door ons te richten op de mensen die thuis kunnen werken of hun eigen tijd Ook de Change Agents, de ambassa- weet hoe lastig HNW kan zijn voor een ganisatie kwam, zijn ook andere mede- heel graag wilden, de early adopters. kunnen indelen, experimenteren met deurs op de afdeling die zorgdragen leidinggevende. Tenminste, ik herken Niet voor iedereen is Het Nieuwe Wer- werkers gaan inzien dat HNW een Zij deelden hun ervaringen en konden flexibeler inroosteren. Vijftienduizend voor de implementatie, blijven beschik- het van mezelf toen ik begon met het ken even makkelijk in te voeren. Heb- ontwikkeling is die niet meer voorbij aan de mensen die kritisch waren laten mensen zijn er al mee bezig, dus het ar- baar. Het Nieuwe Werken is straks integreren van HNW. Dat je denkt: ben jullie de afgelopen drie jaar alle gaat. Als je een topwerkgever wilt zijn, zien wat het opleverde. Ik heb gemerkt gument dat het op jouw ­ fdeling niet a g ­ ewoon Werken Anno Nu.’ j ­eetje, hoe hou ik in beeld dat mensen criticasters kunnen overtuigen? moet je dergelijke nieuwe ­nitiatieven i dat het helpt als je mensen aanspreekt kan, verliest aan geloofwaardigheid.’ ◆8 9

×