Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gewoon doen 46 47 thuisfront

1,145 views

Published on

  • Be the first to like this

Gewoon doen 46 47 thuisfront

  1. 1. Het thuisfront dit vindt het thuisfront ‘Als ik merk dat ze een break nodig heeft, spreek ik haar aan’ ‘Interessant om meer over mijn moeders werk te weten’ Meubelmaker Paul van Poppelen bereikbaar. De praktijk leert dat het verdiept in haar werk op de computer Karel Hagen (12) uit Bilthoven vindt promoot hij. Zijn moeder is aan haar kunnen zijn: ‘Ik vind het interessant is vijftien jaar samen met zijn vriendin een stuk rustiger werkt.’ en ik ben een beetje aan het romme- het maar wat fijn dat zijn moeder nu bureau in de woonkamer altijd druk om er veel over te weten te komen, Margot Oudshoorn. Margot werkt op Het thuis werken wérkt, volgens len.’ Om half acht zorgt hij dat het eten wat meer thuis is. ‘Ik zit in de eerste aan het werk. ‘Ze verstuurt mails en dat kan op deze manier beter dan de afdeling Interne Communicatie van Paul. ‘Ze heeft even nodig om daad- klaar staat. ‘Zo kan ze de tijd zo opti- van het gymnasium en heb veel huis- belt veel, houdt webmeetings en ont- eerst.’ Hij denkt niet dat zijn moeder Communications & Sustainability in werkelijk te beginnen. Eerst een koffie, maal mogelijk benutten. Alleen mist ze werk. Wanneer ik nu wat wil vragen, vangt conference calls.’ Maar als dat minder werk verzet met de kinderen Amsterdam. Sinds kort is ze vaker en dan nog eentje, maar als ze een- nu wel het rust­ oment dat ze normaal m kan dat gewoon.’ Zijn moeder heet laatste gebeurt, moeten de kinderen om haar heen. ‘We laten haar gewoon thuis en verdwijnt dan richting compu- maal aan de slag gaat, is ze niet meer gesproken in de bus op weg naar huis ­ ngela Hagen-Verdooren en werkt in A thuis muisstil zijn. ‘Dat is soms wel haar gang gaan, maar als ik ergens terkamer. ‘Het is niet zo dat ze een te stoppen.’ Het is niet zo dat ‘thuis- heeft. Vaak gaat ze toch te lang door.’ Amsterdam. Ze is implementatie­ eens minder leuk, maar we weten het mee zit, is ze er wel voor me. En daar- vaste dag per week thuis werkt, het werkende Margot’ een heel ander Als hij merkt dat ze een break nodig manager van Het Nieuwe Werken en van tevoren. We zetten de televisie na gaat ze weer verder.’ Normaal ge- gebeurt wanneer ze voor een project p ­ ersoon is. ‘Ik moet hooguit iets twee heeft, spreekt hij haar daarop aan. haar zoon weet er dan ook van alles zachter of praten niet.’ sproken is Angela veel reistijd kwijt, volledige concentratie nodig heeft. Bij keer vragen voordat ze het hoort, ‘Partners zien dat van elkaar. Dat ver- over te vertellen. ‘Het scheelt files en Karel ziet nu met eigen ogen waar dus dat compenseert het weer vol- de bank is vaak veel afleiding, bijvoor- maar verder vind ik het juist gezellig.’ schilt met collega’s, met hen heb je veel reistijd. Tijd die mensen kunnen zijn moeder mee bezig is en hoewel hij gens hem. ‘Ik denk dat ze het beste beeld collega’s die wat willen vragen. Hij noemt het knus, hoe zij samen een heel ander soort relatie.’ ◆ gebruiken om ­ erder aan de slag te e nog niet weet wat hij later wil worden, thuis kan werken. Het is praktisch voor Dat gebeurt hier niet, al is ze gewoon in de computerkamer zitten. ‘Margot kunnen. Het is handig voor iedereen!’ zou het zomaar een baan bij de bank haar en gezellig voor ons!’ ◆46 47

×