1 ABN AMRO fashionretail | juni 2013Consument grote winnaar van race to the bottom in de fashionretailDe Nederlandse retai...
2 ABN AMRO fashionretail | juni 2013hebben gekend sinds het uitbreken van deeconomische crisis in 2008. Een daling die zij...
3 ABN AMRO fashionretail | juni 2013faillissementsgraad dan het Nederlandsebedrijfsleven als geheel. Voor 2013 verwacht AB...
4 ABN AMRO fashionretail | juni 2013Het effect van uitverkoop op loyaliteitUit de ABN AMRO rapportage Ken Uw Klant blijkt ...
5 ABN AMRO fashionretail | juni 2013zijn om het tij te keren. Dat de discussie hierover inieder geval is geopend, kan dan ...
6 ABN AMRO fashionretail | juni 2013Commercieel Contact | Sector AdvisoryMichel Kostertel: +31 20 628 5403michel.koster@nl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fashionretail - ingrijpende effecten uitverkoop op modebranche

885 views

Published on

abnamro.nl/retail
Prijsacties zijn een beproefd concept in het Nederlandse winkellandschap. Maar de 'race to the bottom' krijgt een langdurig karakter met grote gevolgen. Door de teruglopende consumentenbestedingen, de koude maand maart en de aanhoudende crisis is er nog steeds sprake van omzetdalingen. Het eerste kwartaal van 2013 laat opnieuw een daling van volumes zien van 10,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat de damesmode met 12,3 procent het hardst daalt. Het voortdurend inzetten van prijsacties om consumenten naar de winkel te lokken, trekt wel mensen naar de winkel, maar heeft ook ingrijpende effecten op de modebranche.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fashionretail - ingrijpende effecten uitverkoop op modebranche

  1. 1. 1 ABN AMRO fashionretail | juni 2013Consument grote winnaar van race to the bottom in de fashionretailDe Nederlandse retailsector verkeert in zwaarweer. Al maanden op rij worden teruglopendevolumes gepresenteerd, vooral in de non-foodbranches. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voorde marges van de getroffen bedrijven en drijftondernemers tot nieuwe initiatieven en pogingenhet tij te keren. De modebranche is hier geenuitzondering op. In deze update besteden weeerst aandacht aan de huidige status in deNederlandse fashionretail. Vervolgens zullenwe ingaan op het belang van de uitverkoopaangezien bijna 40% van de consumentaangeeft hierop te wachten. Tot slot benoemenwij kansen die er ook in deze tijden bestaan voorde individuele retailer om het verschil te maken.Volumes in de modebranche staan serieus onderdruk sinds 2007. Waar de volumes in dat jaar nogmet bijna 5% groeiden, duiken de resultaten in dedaaropvolgende jaren fors in de min. Alleen 2010kent nog een kleine positieve ontwikkeling van 0,4%.Eind 2012 waren de volumes, vergeleken met hetniveau van 2007, met 11% gedaald. Een daling dienog zeker niet ten einde lijkt, gezien het eerstekwartaal van 2013, waarin de volumes met 10,2%daalden ten opzichte van diezelfde periode een jaareerder, onder invloed van verder teruglopendeconsumentenbestedingen en een koudemaartmaand, waardoor interesse in de nieuwevoorjaarscollecties uitbleef.Volume- & prijsontwikkeling moderetailMutatie j-o-jBron: CBS; ABN AMRO Sector ResearchBranche over gehele breedte geraaktGeen enkele subbranche binnen de mode lijkt dedans te ontspringen. Zowel damesmode alsherenmode, kindermode en bodyfashion tonen eenvergelijkbare omzetontwikkeling over de afgelopenjaren, met scherpe dalingen in 2008 en 2011 en,uitgezonderd herenmode, een ietwat minder forsedaling in 2012. Al met al was de omzet eind 2012 inieder deelsegment meer dan 15% lager dan in 2007,met bodyfashion als grootste uitschieter met eenomzetkrimp van 23,7%. Ook hier is het beeld in heteerste kwartaal van 2013 niet veel beter, metomzetdalingen van 12,3% voor damesmode, 7,9%voor herenmode, 11,7% voor kindermode en 7,6%voor bodyfashion.Omzetontwikkeling per segmentMutatie j-o-jBron: InretailOorzaak achter volumedalingOorzaken achter de volume- en omzetdalingen zijnlegio: we zitten midden in een economische crisis,het koude weer in het eerste kwartaal van 2013 hielp,zoals al gezegd, ook niet en de consument heeftminder te besteden. Daarnaast proberen winkelierssteeds meer via prijsacties de volumes enigszins oppeil te houden, wat de marges niet ten goede komt.De belangrijkste oorzaak voor de teruglopendevolumes is echter te vinden in deconsumentenbestedingen, die als geheel een daling
  2. 2. 2 ABN AMRO fashionretail | juni 2013hebben gekend sinds het uitbreken van deeconomische crisis in 2008. Een daling die zijnoorsprong vindt in een daling van het beschikbaarinkomen van huishoudens in Nederland.Ontwikkeling reëel beschikbaar inkomenMutatie j-o-jBron: CBSHet reëel beschikbaar inkomen is in 2012 met 3,2%gedaald en kende sinds de start van de crisis in 2008een daling van meer dan 5%. Een daling die directgevolgen heeft gehad voor de bestedingen vanconsumenten, vooral in de bestedingen aanduurzame (non-food) goederen.Ontwikkeling consumptie NL huishoudensMutatie j-o-j; 3mnd voortschrijdend gemiddeldeBron: CBSAan kleding wordt gehechtDe ontwikkeling van de consumptie van duurzamegoederen fluctueerde nogal de afgelopen jaren, maarkent per saldo toch een daling van bijna 6% tussen2009 en 2012. Kleding, dat onderdeel is van debestedingen aan duurzame goederen, kent eenvergelijkbaar patroon. Toch zijn er enkele opvallendeverschillen vergeleken met de ontwikkeling vanbestedingen aan duurzame goederen als geheel.Wanneer de bestedingen aan goederen fors dalen, in2009, blijven de bestedingen aan kleding nog een tijdlang op niveau. En bij de eerste tekenen van herstelvan de bestedingen eind 2010 zijn het debestedingen aan kleding die hier het meest aanbijdragen. Kleding lijkt daardoor minder gevoelig vooruitschieters naar beneden en profiteert juist sterkwanneer de bestedingen enig herstel (lijken te)vertonen. Het lijkt hiermee een “luxegoed” waaraanveel waarde wordt gehecht: mensen geven andereduurzame bestedingen op voordat ze gaan snijden inhun uitgaven aan kleding en wanneer er weer ruimtekomt om de consumptie te laten groeien is kledingook een van de categorieën waar het eerste naarwordt gekeken. Dat juist deze sector toch dergelijkeforse volume- en omzetdalingen laat zien zegt duswat over de ernst van de huidige situatie en deafname in de bestedingen en vooral het besteedbaarbudget (beschikbaar inkomen) van consumenten.Winkelier kiest voor prijsactiesAls reactie op de moeilijke tijden die de sectordoormaakt kiezen winkeliers vaak voor prijsacties omconsumenten hun winkel, vaak een van de vele waarde consument uit kan kiezen, in te lokken en teverleiden zijn beschikbare budget juist daar tebesteden. Een beproefd recept, maar in een periodeals de huidige, waarin een daling van inkomen deconsument tot matiging dwingt en de daling vanbestedingen een structureel of in ieder gevallangdurig karakter krijgt dreigt dit uit te monden ineen “race to the bottom”, waarin een concurrentieslagontstaat om de consument met steeds verdereprijsvoordelen te lokken. Op de langere duur is demarge die hierdoor wordt ingeleverd door dewinkelier, en eventueel ook door andere partijen in deketen, echter niet vol te houden. De gevolgen hiervanbeginnen zich nu al af te tekenen en zijn voorsommige winkeliers aanzienlijk. Het aantalfaillissementen in de retail bijvoorbeeld loopt fors op:kende de retail als geheel in 2007 nog eenfaillissements-graad van 0,45%, in 2012 is ditopgelopen tot 0,83%. Een fors hogere
  3. 3. 3 ABN AMRO fashionretail | juni 2013faillissementsgraad dan het Nederlandsebedrijfsleven als geheel. Voor 2013 verwacht ABNAMRO dat de stijging gematigd doorzet en defaillissementsgraad uit zal komen op 0,93%. Naarschatting 80% van deze faillissementen zalplaatsvinden in de non-food sector.Ontwikkeling faillissementsgraad retailBron: CBS; * verwachtingen ABN AMRODe bewuste consument wacht op de uitverkoopWaar de continue prijsacties een ware uitputtingsslagworden voor winkeliers, vaart de consument er welbij. Bijna 80% van de consumenten is van plan ditseizoen nog één of meerdere kledingstukken tekopen, zo blijkt uit onderzoek dat voor ABN AMRO isgehouden onder de consument. Het wachten op het,steeds vroegere, begin van de uitverkoop is met 54%de belangrijkste oorzaak voor het feit dat men dezekledingstukken tot nu toe nog niet gekocht heeft.Weliswaar hebben geld, tijd en het weer hier ookinvloed op, maar de grootste invloed heeft duidelijkhet wachten op de uitverkoop. Dit geldt in hetbijzonder voor vrouwen die zeer gevoelig zijn voorhet kopen van kleding tijdens de opruimingsperiode.Bron: Q&A 2013In tijden waarin consumenten bewust met hun geldmoeten omgaan zijn ze duidelijk geneigd aankopenuit te stellen tot het moment waarop retailers met deuitverkoop starten. Zeker nu winkeliers, in hun drangom klanten toch maar naar hun winkels te lokken,deze uitverkoop steeds vroeger beginnen en heftigerinzetten met steeds hogere kortingspercentages enuitgebreidere acties.Uiteindelijk wacht 38% bewust met het kopen vankleding tot het uitverkoop is. 42% geeft aan dat zedan vaak geconfronteerd worden met artikelen dieniet op voorraad zijn maar dat lijkt men dan voor liefte nemen. Uitverkoop is wat dat betreft ook eenbeetje een spel voor de consument waarbij het eromdraait toch net dat ene gewenste item in de juistemaat en voor de juiste prijs te kunnen kopen.De belangrijkste meningen en feiten op een rijtje38% wacht met kleding kopen tot het uitverkoop is42% geeft aan dat artikelen dan te vaak weg zijn35% grijpt vaak mis bij de uitverkoop48% koopt meer kleding als het uitverkoop is14% vindt dat er te vaak uitverkoop is54% vindt winkelen tijdens de uitverkoop leuk28% weet meestal wel wanneer de uitverkoop start40% geeft aan dat winkels dan veel te rommelig zijnBron: Q&A 2013Voor winkeliers levert de uitverkoop een positievebijdrage op twee vlakken. Ten eerste wordt het doelom traffic te generen gehaald: meer mensenbezoeken de winkel en gaan over tot het doen vanaankopen, wat goed is voor de omzet. Daarnaast iser een positief effect op het aantal gekochte artikelenper klant. 48% van de consumenten zegt namelijkmeer kleding te kopen als het uitverkoop is. Meeromzet en een lagere eindvoorraad is heteindresultaat. Een resultaat dat in de vorm van eenlagere marge wel steeds duurder wordt betaald.
  4. 4. 4 ABN AMRO fashionretail | juni 2013Het effect van uitverkoop op loyaliteitUit de ABN AMRO rapportage Ken Uw Klant blijkt dat46% van de klanten disloyaal is aan de winkel waarze de laatste keer gekocht hebben. De vraag is welkeinvloed de uitverkoop heeft op de loyaliteit vanklanten en wie vooral profiteert van de uitverkoopt.Zijn dit vooral bestaande klanten of zijn hetkoopjesjagers die af en toe uw winkel bezoeken omvan het geboden voordeel te profiteren?Bron: Q&A 2013Algemeen geldt dat het merendeel van de klantentijdens uitverkoop trouw blijft aan de winkels waar zedoorgaans hun aankopen doen. Slechts 21% geeftexpliciet aan voor andere winkels te kiezen. Eenvergelijkbare conclusie geldt voor merken. Tijdens deuitverkoop blijven klanten behoorlijk trouw aan hunmerken. De enige echte uitzondering op het regulierekoopgedrag is dat consumenten tijdens de uitverkoopduidelijk vaker voor duurdere kleding kiezen. Onderaande streep kan dit betekenen dat ze evenveel bestedenmaar in hun ogen meer value for money krijgen.Verkoopkanaal NormaletrafficUitverkooptrafficIndexNationale formules 37,6% 38,3% 102Internationaleformules15,9% 15,5% 98Zelfstandigen 14,7% 14,8% 100Warenhuizen 12,8% 13,1% 103Discount formules 7,4% 6,5% 88Merkwinkel 6,1% 6,6% 110Online winkels 5,6% 5,2% 92Bron: Q&A 2013Over het algemeen blijft de consument tijdens deuitverkoop winkels bezoeken die men doorgaans ookbezoekt. Alleen voor discount formules geldt datconsumenten die daar doorgaans kopen tijdens deuitverkoop duidelijk voor een ander kanaal kiezen.Vooral merkwinkels profiteren tijdens de uitverkoop enook warenhuizen en nationale formules zien hun traffictoenemen. Online winkels zien hun traffic tijdens deopruiming iets teruglopen. Dit kan goed verklaardworden door het feit dat 53% van de consumententijdens de uitverkoop vooral voor fysieke winkels kiestom hun aankopen te doen.Geen regulering als het aan de consument ligtGezien de zorgwekkende omzetontwikkeling en hetbelang die de consument hecht aan de uitverkoop ishet dan ook niet vreemd dat retailers hun best doenom klanten met kortingen te trekken naar hun winkelen genoegen nemen met lagere marges. Hetalternatief, het bijltje erbij neer gooien, is voor demeesten geen optie. Toch is de huidige situatie ookniet gezond. Juist vanwege het langdurige karaktervan de huidige economische crisis en de structurelegevolgen ervan op de bestedingen in winkelstratenkan deze focus op prijsconcurrentie een uithollingvan de winkel betekenen waar de retailer niet meervan zal kunnen herstellen. Het is dan ook nietvreemd dat er, ook vanuit de branche zelf, initiatievenzijn begonnen om de uitverkoop te reguleren enzodoende een eind te maken aan de constante“sale”. Dit doet denken aan de in 1935 ingevoerdeUitverkopenwet met als doel om duidelijkheid tescheppen voor de consument over de periodeswanneer er sprake is van een reguliere verkoopprijsen een kortingsprijs. Sinds 1984 is deze wetafgeschaft en zijn er op dit vlak geen regels meervoor de retail. Van tijd tot tijd echter, laait dediscussie op of deze wet weer ingevoerd moetworden. In de huidige periode van tegenvallendevolumes en een steeds zwaardere promotiedruk inde mode is het niet vreemd dat deze discussieoplaait. Een initiatief dat volledig tegen de tijdsgeestvan deregulering en verruiming in lijkt te gaan, nusteeds meer winkels ook al op zondag open mogengaan. Aan de andere kant is de situatie in de brancheernstig en kunnen exceptionele maatregelen nodig
  5. 5. 5 ABN AMRO fashionretail | juni 2013zijn om het tij te keren. Dat de discussie hierover inieder geval is geopend, kan dan ook alleen maarpositieve gevolgen hebben.Bron: Q&A 2013De algemene mening bij de consument over deregulering is verdeeld. 37% is positief en 33% isnegatief. Het zijn vooral de ouderen die hier positiefover zijn. Jongeren zijn uitgesproken negatief. Naastde vraag hoe men tegenover regulering van deuitverkopen staat, is aan alle respondenten ookgevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat: terug naargereguleerde uitverkopen, of de huidige, vrije situatieaanhouden.Bron: Q&A 2013Hierover is men duidelijk. 49% wil dat winkels zelfkunnen blijven bepalen wanneer zij hun actieshouden en nog eens 17% geeft aan dat het hunhelemaal niet uitmaakt. Slechts 21% zegt een sterkevoorkeur te hebben voor regulering van twee vasteuitverkoopmomenten Hiermee kan de discussie alshet aan de consument ligt gesloten worden.Volop uitdagingen voor de retailerDe huidige promotiedruk binnen de moderetail,hoewel steeds zwaarder, geeft de retailer toch ookmeer mogelijkheden om de consument over destreep te trekken. De consument geeft immers aan inveel productgroepen nog (extra) aankopen te doen inde aankomende uitverkoopperiode en de uitverkoopzal dan ook nog steeds zorgen voor toenemendetraffic richting de winkelstraat. Wel geeft deconsument aan dat er tijdens de uitverkoop nog veelverbetermogelijkheden zijn voor winkels: deconsument vindt winkels in deze periode vaakrommelig en geeft aan gezochte producten vaak niette kunnen vinden. Om hierop het verschil te maken iseen centrale rol weggelegd voor de medewerker opde vloer. Goed opgeleid en enthousiast personeelhoeft geen kostenpost te zijn. Wat blijkt is datdeskundig en klantvriendelijke medewerkers hetgrootste effect hebben om klanttevredenheid enuiteindelijk klantloyaliteit te verhogen.Ook aan de achterkant, in de kostenbeheersing, zijnzeker nog wel slagen te maken. Veel winst valt ernog te behalen in het strak sturen op voorraden enhet verhogen van de omloopsnelheden –vergelijkbaar met de aanpak van fast fashion ketens.Ook kan de samenwerking met leveranciers wordengezocht. De voor de winkelier veelal dure long tailvan de collectie kan via cross-channel oplossingenals internetzuilen en tablets in winkels wordenaangeboden en op voorraad worden gehouden doorde leverancier. Een directe besparing voor dewinkelier, zonder dat er aan kwaliteit of assortimenthoeft te worden ingeboet.
  6. 6. 6 ABN AMRO fashionretail | juni 2013Commercieel Contact | Sector AdvisoryMichel Kostertel: +31 20 628 5403michel.koster@nl.abnamro.comEconomisch Bureau | Sector & Commodity ResearchMathijs Deguelletel: +31 20 344 2179mathijs.deguelle@nl.abnamro.comDisclaimerDe in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, dieop zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnenaansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingenen prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.Teksten zijn afgesloten op 11 juni 2013© ABN AMRO, juni 2013Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordtvermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijktoestemming is gekregen van ABN AMRO.

×