Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quayn en Magister

348 views

Published on

Huidige en te verwachten mogelijkheden op een rij | voorjaar 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quayn en Magister

 1. 1. 26-5-2013Magister & Quayn | 2013Magister & Quayn | een mooi koppelEen overzicht van wat er nu al kanen wat er straks mogelijk zal kunnen zijnZomer 2013Allard BijlsmaDe Rode Planeet bv
 2. 2. Onderwerpen in deze presentatie26-5-2013Magister & Quayn | 2013• Nu: Magister & WinToets• Nu: wat Quayn al biedt• Straks: Quayn in MagisterWebsite: www.quayn.nl
 3. 3. WinToets 4 en Magister 5.5• Als SCORM is elke wintoets af tedraaien binnen de ELO• Onze ‘Project | Instellingen’ zijn deelsaan te passen binnen de ELO• Cijfers kunnen direct worden verwerkt• Online analyses in Quayn al mogelijkmits school ook Quayn heeftGetoond op de NOT van 201126-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 4. 4. WinToets 4 | toetsen beheren en afnemenMenu WinToets versie 4.126-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 5. 5. WinToets 4: itembank bij methodeStap 1: maak selectieMiljoenen items inomloop via uitgeverijenen binnen scholen
 6. 6. WinToets 4: itembank bij methodeStap 2: export naar SCORM, voor gebruik in MagisterTe uploadennaar Magister
 7. 7. WinToets 4 | koppeling aan Magister[3] Uploaden naar Documenten26-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 8. 8. WinToets 4 | koppeling aan Magister[4] Inplannen26-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 9. 9. WinToets 4 | koppeling aan Magister[5] AfnemenAfnemengeschiedt via onzeWTFlash-player26-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 10. 10. Uitslag | koppeling aan cijferadministratie[6] .... met naar wens directe cijferverwerkingUitslagen kunnendirect wordenopgeslagen26-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 11. 11. Scholen willen echter meer …• Adaptief toetsen voor doorgaandeleerlijnen: toets past zich aanniveau aan, tijdens de afname• ERK Rekenen en taal: overzicht perdomein en subdomein• Afname vaardigheidstoetsen, zoalsbij taxonomie RTTI, OBIT of Bloom… en dat ‘past’ niet in enkel een cijfer26-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 12. 12. Een adaptieve toets maken | hoe werkt dat?Te maken op basis van elke toets…26-5-2013Online toetsen en examineren | DRPKoppel metadata voorniveau aan elk item enstel dan voorwaarden inVoor adaptieve afname
 13. 13. Voor afnemen RTTI e.a.In samenwerking met www.DocentPlus.nlLeerroutes op basis vanbijvoorbeeld RTTI zijnmogelijk, inclusief koppelingaan RTTI-analysetool
 14. 14. Introductie Quayn Portal | volledig in de cloud… alle bekende mogelijkheden
 15. 15. Quayn Portal | delen en samenwerken… uitgebreide itembankmogelijkheden26-5-2013Vul itembanken met itemsen deel die met collega’sen externe instellingen
 16. 16. Quayn Portal | toets inplannen… vergelijkbaar met andere portalsDit zou je willenoverslaan en willen regelen inMagister
 17. 17. Quayn Portal | cursistenportal… waar cursisten toetsen en analyses bekijkenDit zou je willenoverslaan en projecten directwillen opstarten inMagister
 18. 18. Quayn Portal | online toetsen en examineren… afname mogelijk met circa 30 vraagvormenZelfde player alsin elo’s in gebruik isOnline toetsen en examineren | DRP
 19. 19. Quayn Portal | voor online toetsen… met zeer uitgebreide analyses
 20. 20. Quayn Portal | individuele leerroutes… op basis van analyses vervolgtoets klaarzetten
 21. 21. Quayn Portal | voor online toetsen… met rapportagemogelijkheid naar Excel
 22. 22. Quayn Mobile | voor iPad en Android… App voor iPad beschikbaar in de APP storeGeen kosten verbondenaan de App26-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 23. 23. Quayn Mobile | voor iPad… met dezelfde vraagtypes en mogelijkheden26-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 24. 24. Hoe ziet dat er uit in de Quayn-player [online]?Meerkeuze | vak: consumptief
 25. 25. Hoe ziet dat er uit in de Quayn-player [online]?Open vraag | vak: Nederlands
 26. 26. Hoe ziet dat er uit in de Quayn-player [online]?Gatentekst | vak: Frans
 27. 27. Hoe ziet dat er uit in de Quayn-player [online]?Hotspot | vak: Techniek
 28. 28. Hoe ziet dat er uit in de Quayn-player [online]?Gatentekst | vak: Duits
 29. 29. Hoe ziet dat er uit in de Quayn-player [online]?Woord-op-beeld hotspot | vak: wiskunde26-5-2013Quayn en Prowise Presenter | DRP 2012
 30. 30. Op naar een koppeling van Quayn met Magister• Volledige integratie Quayn binnenMagister• Cijferverwerking en basisinfo inMagister, alle analyses in Quayn• Werkt samen met alle itembankenvan alle uitgeverijen• SSO-koppeling voor cursistinformatieVerwacht: najaar 201326-5-2013Online toetsen en examineren | DRP
 31. 31. Quayn Portal en Magister [ontwerp][1] Start Magister op ga naar ‘ELO’ …Quayn en Prowise Presenter | DRP 2012.. en start eennieuwe planning
 32. 32. Quayn Portal en Magister [ontwerp][2] Kies vanuit Magister juiste Project uit QuaynQuayn en Prowise Presenter | DRP 2012Magister toont elkProject dat inQuayn staat
 33. 33. Quayn Portal en Magister [ontwerp][3] Leerling start toets vanuit Studiewijzer …Quayn en Prowise Presenter | DRP 2012Het Project start viaeen pop-up op, directvanuit Quayn
 34. 34. Quayn Portal en Magister [ontwerp][3] … of doet dat vanuit de AgendaQuayn en Prowise Presenter | DRP 2012Het Project start viaeen pop-up op, directvanuit Quayn
 35. 35. Quayn Portal en Magister [ontwerp][4] Docent heeft na afloop zowel cijfers …Quayn en Prowise Presenter | DRP 2012En informatie overde voortgang perleerling en per toets
 36. 36. Quayn Portal en Magister [ontwerp][4] … als ook analyses in MagisterQuayn en Prowise Presenter | DRP 2012Deze informatiewordt real-time uitQuayn gehaald
 37. 37. Quayn Portal en Magister [ontwerp][5] Alle aanvullende analyses in QuaynQuayn en Prowise Presenter | DRP 2012Met een simpele klik kaneen docent daar directnaartoe springen
 38. 38. ContactgegevensAllard BijlsmaDe Rode Planeet bv | QuestionWise bvPostbus 50 | 9800 AB | ZuidhornT: 0594-501660E: abijlsma@drp.nlW: www.drp.nl en www.quayn.nl26-5-2013Online toetsen en examineren | DRP

×