Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roda de premsa - Junta General d'Accionistes 2016

437 views

Published on

Roda de premsa prèvia a la Junta General d'Accionistes d'Abertis 2016

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roda de premsa - Junta General d'Accionistes 2016

 1. 1. RODA DE PREMSA Junta General d’Accionistes 2016
 2. 2. • Reducció a 15 el nombre de consellers 
 (6 independents) • Comissions de Nomenaments i retribucions, Auditoria i control, Responsabilitat Social formades per 5 membres (3 independents, incloent-ne el seu President) • Reducció de la Comissió Executiva de 9 a 6 membres
 (2 independents) • Creació de la figura del Chief Compliance Officer Govern corporatiu
 3. 3. Col·laboració publicoprivada Desequilibris finances públiques Col·laboració publicoprivada Plan de Relance Negociacions en curs Propera 
 legislatura
 4. 4. Resultats Deute Net Grup 12.554Mn€2.692Mn€ EBITDA +5% comparable Benefici Net del Grup 1.880Mn€ +7% comparable -9%
 5. 5. Evolució a borsa 60 70 80 90 100 110 120 ABERTIS IBEX 35 * reinversió de dividends, ampliacions de capital alliberades i revaloració de la cartera 282% 2003-2016 Abertis -7,9% IBEX-35 -7,2% 20162015 Rendibilitat acumulada* 11,2% anual
 6. 6. Estructura accionarial Accionistes: ~75.000 Capitalització: ~13.600 Mn€ Volummitjàdiari (milersd’accions) Free float creixent i una liquiditat més gran Liquiditat Autocartera Free Float 3% Lazard 3% BlackRock 5% Capital 23% 8% 16% 53% 2014 2015 64% 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
 7. 7. Retribució a l’accionista Dividend ordinari 0,69 €/acció 0,33 a compte (liquidat novembre 2015) 0,36 complementari (pagament 19 d’abril de 2016) +10% dividend per acció 5% increment nominal + 
 5% ampliació alliberada 2015[ ] 1x20 Ampliació alliberada 2016
 8. 8. RSC Fundació i RSC
 9. 9. Magnituds principals (comparables al 2014): N. de víctimes 15% Deute net 9% Ingressos 5% EBITDA 5% Benefici net 7% Dividends 10% Un nou exercici de creixement, amb més de 1.000 Mn d’inversió, i de millora de les magnituds principals
 10. 10. Índex d’accidents (IF1) N. de víctimes Reducció n. d’accidents 4% Reducció n. de víctimes 15% Millora contínua de la seguretat viària en el total de les nostres autopistes Seguretat viària el 2015 2013 2014 2015 1.131 1.037 887 25,2 22,5 23,4
 11. 11. % comparable Ingressos 4.378 +5% Despeses operatives -1.686 Marge brut (EBITDA) 2.692 62% +5% Amortitzacions i provisions Despeses financeres i impost de societats Posada en equivalència i discontinuades Interessos dels minoritaris -2.757 -1.114 2.680 378 Benefici net 1.880 +7% Millora del marge brut i major diversificació geogràfica Compte de resultats (Mn ) 6% 6% 13% 38% 3% 34%
 12. 12. Més de 1.000 Mn invertits que generaran ingressos futurs Inversions (Mn ) 87 19 145 253 409 161 Altres 1.074
 13. 13. desembre 2010 Anys transcorreguts Anys per noves inversions desembre 2015 abril 2016 Invertint constantment per garantir el futur Vida mitjana equivalent proporcional de les concessions (anys) 19 -5 +5 19 20
 14. 14. • OPV de Cellnex per al 
 seu desenvolupament 
 internacional • 2n pla d’estalvis de 
 400 Mn en 3 anys • Focus especial a 
 França i Brasil • Extensions i noves 
 adquisicions • Mantenint una estricta 
 disciplina financera • Dividends: +10% anual 
 (2.100 Mn a distribuir 
 en el període 2015-17) • Autocartera Compromisos concrets que creen valor per a l’accionista Els nostres compromisos Estem complint FOCALITZACIÓ EFICIÈNCIES CREIXEMENT REMUNERACIÓ A L’ACCIONISTA
 15. 15. Túnels (presa de control el desembre del 2015) Compra a minoritaris i extensió de les concessions Pla Relance (ampliació de la concessió fins al 2032) Reequilibris concessionals en negociació Pla d’infraestructures (PIL) el 2016 Programa d’inversions a canvi d’extensions A4 Holding (pacte d’exclusivitat) Altres en estudi Orientació al creixement amb disciplina financera Creixement Mitjançant inversions en la base d’actius actual i d’operacions corporatives
 16. 16. Impuls d’autopistes més segures, amb la millor tecnologia Bona activitat el 2015 amb un resultat històric i bones perspectives 2016 Compliment del Pla Estratègic 2015-17 1.000 Mn d’inversió el 2015 i 2.000 Mn el 2016 (sense considerar possibles noves operacions de M&A) Extensió de la vida mitjana de les concessions Ampli pipeline de nous projectes a països actuals i a nous mercats Conclusions Atractiva retribució a l’accionista

×