Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Francisco Reynés - Junta General d'Accionistes 2016

789 views

Published on

Presentació de Francisco Reynés a la Junta General d'Accionistes d'Abertis 2016

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Francisco Reynés - Junta General d'Accionistes 2016

 1. 1. FRANCISCO REYNÉS Vicepresident i Conseller Delegat
 2. 2. Visió d’Abertis avui Exercici 2015 Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 3. 3. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 4. 4. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions ÈXITS • Millora de la rendibilitat • Control de Túnels REPTES • Defensa dels nostres contractes • Recuperació del nivell de trànsit 2007 2015 IMD +6,1% EBITDA (Mn ) 913 Comparable +8% Capex (Mn ) 87
 5. 5. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 6. 6. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 7. 7. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions ÈXITS • Acord amb el Govern: Pla Relance • Refinançats 800 Mn a 10 anys REPTES • Pla d’eficiència operativa • Gestió del pla d’inversions 2015 IMD +1,8% EBITDA (Mn ) 1.033 Comparable +4% Capex (Mn ) 161
 8. 8. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 9. 9. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 10. 10. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions ÈXITS • Reequilibris aconseguits via tarifes • Reducció de les víctimes en un 21% REPTES • Pla d’eficiències • Programa d’inversions • Gestió de reequilibris 2015 IMD -2,3% EBITDA (Mn ) 344 Comparable -4% Capex (Mn ) 409
 11. 11. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 12. 12. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 13. 13. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 2015 IMD +8,5% EBITDA (Mn ) 169 Comparable +10% Capex (Mn ) 145 ÈXITS • Adquisició 50% Autopista Central • Compra minoritaris Sol i Libertadores REPTES • Acord marc per extensions • Sinèrgies per integració
 14. 14. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 15. 15. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 16. 16. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 2015 IMD +0,8% EBITDA (Mn ) 84 Comparable +10% ÈXITS • Refinançats 346 Mn a 8 anys • Consolidació del peatge dinàmic REPTES • Acords per a extensions • Eficiències per major 
 automatització del peatge
 17. 17. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 18. 18. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 19. 19. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 2015 IMD +0,7% EBITDA (Mn ) 58 Comparable +21% ÈXITS • Increment de tarifes REPTES • Reequilibris pendents • Extensió de concessions
 20. 20. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 21. 21. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 22. 22. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions *No consolidat ÈXITS • Posada en servei obres (inclou 7 túnels) REPTES • Programa d’inversions 2015 IMD +4,5% EBITDA (Mn )* 61
 23. 23. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 24. 24. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 25. 25. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions REPTES • Noves oportunitats de creixement 2015 IMD +4,2% EBITDA (Mn )* 44 *No consolidat
 26. 26. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 27. 27. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 28. 28. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions ÈXITS • La innovació, clau del nostre 
 model industrial REPTES • Creixement del negoci 2015 Ingressos (Mn ) 83 % Ingressos +20% Transaccions 150 Mn • Solucions tecnològiques de 
 peatge i free flow • Element diferencial competitiu
 29. 29. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 30. 30. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 31. 31. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 2015 Backlog 7 anys EBITDA (Mn ) 179 Capex (Mn ) 253 ÈXITS • Cartera de comandes per a 7 anys REPTES • Llançament AG-1 • Creixement a noves posicions 
 orbitals • Tres nous satèl·lits en construcció
 32. 32. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 33. 33. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 34. 34. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions ÈXITS • Sortida a Borsa REPTES • Projectes de creixement • Consolidació a Itàlia: Galata 2015 EBITDA (Mn )* 235 Market cap (Mn ) 3.250 Sites >15.000 *No consolidat
 35. 35. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Abertis és avui un referent mundial en la gestió d’infraestructures, amb vocació de creixement
 36. 36. Visió d’Abertis avui Exercici 2015 Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 37. 37. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Magnituds principals (comparables al 2014): N. de víctimes 15% Deute net 9% Ingressos 5% EBITDA 5% Benefici net 7% Dividends 10% Un nou exercici de creixement, amb més de 1.000 Mn d’inversió, i de millora de les magnituds principals
 38. 38. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Índex d’accidents (IF1) N. de víctimes Reducció n. d’accidents 4% Reducció n. de víctimes 15% Millora contínua de la seguretat viària en el total de les nostres autopistes Seguretat viària el 2015 2013 2014 2015 1.131 1.037 887 25,2 22,5 23,4
 39. 39. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Canvis en el 
 perímetre OPV Cellnex Consolidació Túnels Conveni AP-7 Prudència comptable Recurs Tribunal Suprem Provisions i 
 cobertura 
 de riscos Arteris Autema Alazor Tipus de 
 canvi Depreciació 
 BRL Despeses financeres Costos inicials per refinançaments Impactes que han de ser aïllats per a una millor comparabilitat Impactes no recurrents
 40. 40. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions % comparable Ingressos 4.378 +5% Despeses operatives -1.686 Marge brut (EBITDA) 2.692 62% +5% Amortitzacions i provisions Despeses financeres i impost de societats Posada en equivalència i discontinuades Interessos dels minoritaris -2.757 -1.114 2.680 378 Benefici net 1.880 +7% Millora del marge brut i major diversificació geogràfica Compte de resultats (Mn ) 6% 6% 13% 38% 34% 3%
 41. 41. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 2.909 -107 -46 135 2.692 -198 Any 2014 (sense Cellnex a efectes comparatius) Impacte AP-7 Pla de modernització i despeses no recurrents Tipus de canvi 
 (depreciació BRL) Millora del negoci recurrent Any 2015 5% Un bon any d’activitat amb una millora del negoci recurrent Evolució del marge brut - EBITDA (Mn )
 42. 42. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 655 2.666 -862 -613 33 1.880 Any 2014 Plusvàlua OPV Cellnex Provisió AP-7 Provisions i cobertura 
 de riscos Millora del negoci recurrent Any 2015 7% Un resultat històric mantenint la prudència comptable Evolució del resultat net (Mn )
 43. 43. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 87 19 145 253 409 161 Altres 1.074 Més de 1.000 Mn invertits que generaran ingressos futurs Inversions (Mn )
 44. 44. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 19 -5 +5 19 20 desembre 2010 Anys transcorreguts Anys per noves inversions desembre 2015 abril 2016 Invertint constantment per garantir el futur Vida mitjana equivalent proporcional de les concessions (anys)
 45. 45. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Any 2014 Cash flow net Compra d’autocartera Variació del circulant i altres Any 2015 Efecte sense autocartera 9% Reducció del deute net malgrat la compra d’autocartera 13.789 -1.483 1.062 -382 -433 12.554 11.492 Endeutament net (Mn ) 17% Tipus de canvi (depreciació BRL) 4.000 Mn refinançats el 2014 i el 2015 a tipus inferiors als històrics. Un 66% del deute actual és sense recurs i un 88% a tipus fix.
 46. 46. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 5.349 5.614 14.776 17.583 4.531 1.403 2.222 Deute financer brut Patrimoni net Altres creditors Passiu Deute net 12.554 Actiu Immobilitzat no financer Tresoreria Immobilitzat financer Actiu circulant Actiusallargtermini Un balanç sòlid i sanejat de 25.700 Mn Balanç a desembre (Mn )
 47. 47. Visió d’Abertis avui Exercici 2015 Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 48. 48. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions • OPV de Cellnex per al 
 seu desenvolupament 
 internacional • 2n pla d’estalvis de 
 400 Mn en 3 anys • Focus especial a 
 França i Brasil • Extensions i noves 
 adquisicions • Mantenint una estricta 
 disciplina financera • Dividends: +10% anual 
 (2.100 Mn a distribuir 
 en el període 2015-17) • Autocartera Compromisos concrets que creen valor per a l’accionista Els nostres compromisos Estem complint FOCALITZACIÓ EFICIÈNCIES CREIXEMENT REMUNERACIÓ A L’ACCIONISTA
 49. 49. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Túnels (presa de control el desembre del 2015) Compra a minoritaris i extensió de les concessions Pla Relance (ampliació de la concessió fins al 2032) Reequilibris concessionals en negociació Pla d’infraestructures (PIL) el 2016 Programa d’inversions a canvi d’extensions A4 Holding (pacte d’exclusivitat) Altres en estudi Orientació al creixement amb disciplina financera Creixement Mitjançant inversions en la base d’actius actual i d’operacions corporatives
 50. 50. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Inversió: 948 Mn Millor autopista de peatge de Xile: Venciment: 2031 Quilòmetres: 61 (travessant Santiago de Xile) Taxa de retorn atractiva (superior al 10%) Impacte en el consolidat: +220 Mn ingressos +160 Mn EBITDA Ha permès duplicar el volum del negoci a Xile Creixement Operació 2016: compra del 50% d’Autopista Central fins al 100%
 51. 51. Visió d’Abertis avui Exercici 2015 Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions
 52. 52. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Impuls d’autopistes més segures, amb la millor tecnologia
 53. 53. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Líder mundial en la gestió d’autopistes amb un model industrial
 54. 54. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Base d’actius atractiva i diversificada geogràficament
 55. 55. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Bona activitat el 2015 amb un resultat històric
 56. 56. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Compliment del Pla Estratègic 2015-17 en curs
 57. 57. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions 1.000 Mn d’inversió el 2015 i 2.000 Mn el 2016
 58. 58. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Ampliació de la vida mitjana de les concessions
 59. 59. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Atractiva retribució a l’accionista
 60. 60. Exercici 2015Visió d’Abertis avui Seguiment del Pla Estratègic 2015-17 Conclusions Atractiva retribució a l’accionista Un equip directiu compromès amb els objectius estratègics Ampliació de la vida mitjana de les concessions 1.000 Mn d’inversió el 2015 i 2.000 Mn el 2016 Compliment del Pla Estratègic 2015-17 en curs Bona activitat el 2015 amb un resultat històric Base d’actius atractiva i diversificada geogràficament Líder mundial en la gestió d’autopistes amb un model industrial Impuls d’autopistes més segures, amb la millor tecnologia
 61. 61. abertis

×