Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Frilansverktøykasse (praktiske tips for budsjettering og prosjektstyring)

 1. Andreas Beining @beining FRILANS- VERKTØY- KASSE
 2. http://shouldiworkforfree.com GRATIS?
 3. http://www.flickr.com/photos/3059349393/3408075836/ KOSTER EN BIL? HVA
 4. http://www.flickr.com/photos/free-stock/4791385423/ HVA VIL DU TIMEN? HA I
 5. ESTIMER TIMER
 6. http://www.flickr.com/photos/dborman2/3290560161/ VÆR PÅ DEN SIKRE SIDEN
 7. http://www.flickr.com/photos/albertogp123/5843577306/ KORREKTUR- RUNDER
 8. http://www.flickr.com/photos/burningredstudio/5066706079/ ILLUSTRA- PLUGINS SJONER FONTER FOTO ETC. FOR INNKJØP TA BETALT
 9. http://www.flickr.com/photos/bre/3990933114/ PROSJEKT- LEDELSE
 10. http://orddeling.files.wordpress.com/2009/05/vaniljesau.png IKKE FASTPRIS ESTIMATER,
 11. http://www.flickr.com/photos/meliah/417996005/ EN KONTAKT- PERSON
 12. http://www.flickr.com/photos/geeksnap/24743947/ DEADLINE
 13. http://www.flickr.com/photos/dreamiurg/3601263417/ PUG (IPHONE) HARVEST TOGGL FØR TIMER
 14. http://tritonthink.files.wordpress.com/2011/05/bushgoat.jpg FEKS. REGNSKAPS- FØRER: FRILANSREGN- SKAP.NO GJØR DET DU ER BEST PÅ
 15. http://www.flickr.com/photos/otherjoel/1363797460/ ACTIONMETHOD PODIO OUTLOOK BASECAMP COLLABPRESS (WP PLUGIN) OPPGAVE- LISTER
 16. http://www.flickr.com/photos/racum/2810674699/ SUGARSYNC SKYDRIVE DROPBOX BOX.NET DELING AV FILER
 17. http://www.flickr.com/photos/ttelyob/4022602763/ SENDREGNING. FAKTURO.NO NO FAKTURA SEND
 18. http://www.flickr.com/photos/ttelyob/4022602763/ ESTIMATER VS REALITETEN
 19. http://www.flickr.com/photos/ficken/1813744832/ FERDIG!
 20. Andreas Beining @beining TAKK FOR MEG! http://www.slideshare.net/abeining

Editor's Notes

 1. Senior rådgiver i digitalbyrået OMG.no og frilanser i mitt eget firma www.portada.no
 2. Først: Vil du jobbe gratis?Svareternei.
 3. Kunderspør: Hvakoster en nettside?Detkommerhelt an påhva duvil ha.
 4. Påbegynnelsenvildetteværelittvanskelig, littsomåputtefingerenoppiværet.Prøvåfinnuthvabudsjetteter hos. Slikfår du viteambisjonsnivåettilkundenogdermedmerkorrekteestimater.
 5. Gang derforheleestimatet med 2 påslutten. For åværepå den sikresiden… 
 6. Legg inn korrekturrunderitilbudet. Du vilikkejobbe gratis.Et tilbudmåmaoalltid ha med hvor mange antallkorrekturrundererinkludert.
 7. Hvaerinkludertiprisen? ta betalt for: font innkjøp, foto, illustrasjoner, etc.Tartidågjøreinnkjøpogså
 8. Prosjektledelse: Detgårmertidpåkommunikasjontilkunder, leverandørerenn du tror.Estimerdetteogsåmao.F.eks.:Tilbyåfinne en host tilkunden. Kanværeraskereåfåsattoppnår man kjennerhosten. Harselvbrukt timer på support da ting ikkevarsattoppkorrekt.
 9. Giprisersomestimater, ikkefastpris. Myeuforutsettsomkanskje.Ikkeforhandlepris, kun leveranse. For eksempel. kun en korrekturrundevilgjøreprosjektetbilligere.
 10. Forlang EN kontaktperson for prosjektet hos kunden. Jo flerekokker, jo mere søl.
 11. Viktigå ha deadline / frist.Giklarbeskjednårprosjektetansessomavsluttet.
 12. Ha kontrollpådittestimat.
 13. Foksuerpådet du kan.Entenomdeter design, programmering, ellerannet.Tips nr 1:Skaffdeg en regnskapsfører,feks. Frilansregnskap.no
 14. Ha oversikt over oppgavene dine.Samarbeider du mednoen, såforutsetterdettenaturligvis at motpartenogsåbrukerdetsammesom deg.
 15. For leverandører, kunder, etc.
 16. Du harværtflinktilåføre timer. Få de inn i et Excel-ark ogfå en oversiktpåestimatvsrealitet (De rødmarkertefelteneviserlavereestimatennreeltbrukttid.)Dermedfå et bedregrunnlag for åestimerenesteprosjekt.
 17. God stemning! Nesteprosjekt!
 18. Hvaerderes tips? Send meg gjerne!
Advertisement