Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Нийгэм соѐлынижилсэлт
Жендерийн ижилсэлХүйсийн ижилсэлНасны ижилсэлШашны ижилсэлҮндэстний ижилсэлУгсаатны ижилсэл
Ихэвчилэн жендерийн ижилсэлтэй хамтхүний амьдрал эхэлдэг. Тухайлбал: хүүхэдтөрөхөд хүү юү? Охин уу? гэж асуухаас энэжендер...
Түүнчлэн харилцааны стиль – ээржендерийн ижилсэл бий болдог. Тухайлбал :эмэгтэй хүний харицааны стиль нь ихэвчилэнтусч, ху...
Бидний хэрхэн биеэ авч явах, үйл хөдлөлхийх зэрэгт Насны ижилсэлт нь буй болдог.Хүний насны заагаар эдгээр мэдрэмж ньхарил...
Арьстны ухамсар буюу арьсны ижилсэлнь ихэвчилэн орчин үеийн жирийн бусүзэгдэл юм. Энэ нь телевиз, ярилцлагын голмаргаантай...
Угсаатны ижилсэл гэдэг нь арьстныижилслээс харьцангуй ялгаатай байдаг.Угсаатны ижилсэл нь угсаатны бүлгийнгишүүн байхаас э...
Угсаатны ижилсэл нь ихэвчилэн АзиЕвроп, Латин Америк болон бусад алсхолын орны соѐлоос угсаатны бүлгийнхолбоос, хамтын уха...
Энэ нь ижилсэлтийн хамгийн өргөнхүрээтэй үйл явц юм. Шашны ижилсэл нь олонхүмүүсийн ижилсэлийн чухал хэмжээс ньболдог. Мөн...
Үүнээс үзвэл ижилсэл гэдэг нь машөргөн цар хүрээгээр илэрч байдаг ба зөвхөнгадны соѐлтой ижилсэх бус өөрийн соѐлтойцаг тут...
Vhh
Vhh
Vhh
Vhh
Vhh
Vhh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vhh

555 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vhh

 1. 1. Нийгэм соѐлынижилсэлт
 2. 2. Жендерийн ижилсэлХүйсийн ижилсэлНасны ижилсэлШашны ижилсэлҮндэстний ижилсэлУгсаатны ижилсэл
 3. 3. Ихэвчилэн жендерийн ижилсэлтэй хамтхүний амьдрал эхэлдэг. Тухайлбал: хүүхэдтөрөхөд хүү юү? Охин уу? гэж асуухаас энэжендерийн амьдрал эхэлнэ. Гэхдээ Жендергэдэг нь биологийн хүйс болон хүйснийижилсэлтэй адилгүй. Жендер гэдэг ньхүйсний талаар биш, нийгэмд гүйцэтгэхүүргийн хувьд эр эмийн ялгаагаар нь хэлдэг.
 4. 4. Түүнчлэн харилцааны стиль – ээржендерийн ижилсэл бий болдог. Тухайлбал :эмэгтэй хүний харицааны стиль нь ихэвчилэнтусч, хувийн болон хаалттай байдаг болэрэгтэй хүний харилцааны стиль нь өрсөлдөгч,өөртөө итгэлтэй, эрч хүчтэй байдлаараатодорхойлогддог. Түүнчлэн бодит байдал,хүлээн авах чадвар өөр өөр байдаг. Сүүлийнүеийн судлаачид эрэгтэй болон эмэгтэй хүнийхарилцааны стиль нь өөр байхаас илүүтэйтөсөөтэй байдаг гэсэн таамаглал гаргасанбайна.
 5. 5. Бидний хэрхэн биеэ авч явах, үйл хөдлөлхийх зэрэгт Насны ижилсэлт нь буй болдог.Хүний насны заагаар эдгээр мэдрэмж ньхарилцан адилгүй байх ба үүгээрээ насныижилсэл нь тодхон харагддаг. Тухайлбал заримхүмүүсийн 30 насандаа мэдэрсэн мэдрэмжийгзарим хүмүүс 40 -50 насандаа мэдрэх нь бий.Иймд аливаа хүний ижилсэлтийг насаар авчхэрэгтэй болдог. Энэ нь хүний насанд угаасаабайгалиас заяагдмал байдаг байна.
 6. 6. Арьстны ухамсар буюу арьсны ижилсэлнь ихэвчилэн орчин үеийн жирийн бусүзэгдэл юм. Энэ нь телевиз, ярилцлагын голмаргаантай сэдэв болж байгаа зүйл юм.Арьстны маргааны үндэс суурь нь 15 – 16 –р зууны үед тавигдсан гэж үздэг. арьстныижилсэл физиологийн гэдгийг няцаасан хэдхэдэн аргюментүүд байдаг.
 7. 7. Угсаатны ижилсэл гэдэг нь арьстныижилслээс харьцангуй ялгаатай байдаг.Угсаатны ижилсэл нь угсаатны бүлгийнгишүүн байхаас эхлэн суурь нь тавигддаг.Энэ нь ерөнхийдөө хэд хэдэн хэмжээсээсбүрддэг. 1. өөрийгөө таних 2. угсаатнысоѐлын тухай мэдлэг 3. онцгой угсаатныбүлгийн хэлхээ холбооны тухай мэдрэмжзэрэг юм.
 8. 8. Угсаатны ижилсэл нь ихэвчилэн АзиЕвроп, Латин Америк болон бусад алсхолын орны соѐлоос угсаатны бүлгийнхолбоос, хамтын ухамсарын үүсэл батүүхийг хамардаг. Энэ угсаатны бүлгийнхарилцаа болно. Тухайлбал: өөрийн соѐлоосхол хөндий өссөн хүнд өөрийнх нь соѐлынтухай ярих, дурсах нь ч тухайн хүнийгтэрхүү соѐлтой нь ижилсүүлэх нэг шатболдог байна.
 9. 9. Энэ нь ижилсэлтийн хамгийн өргөнхүрээтэй үйл явц юм. Шашны ижилсэл нь олонхүмүүсийн ижилсэлийн чухал хэмжээс ньболдог. Мөн соѐл хоорондын зөрчилдөөнийчухал талбар ч болдог. Шашны ижилсэл ньугсаатны ижилсэл болон арьстны ижилслийгнэгтгэсэн байдаг. Нөгөөтэйгүүр энэ ньхүмүүсийн хэн хэнээ танихгүй ч гэсэн нэгдсэннэг бодол санааг бий болгож түүгээрээ хүмүүсөөр хоорондоо ижилсэх нь элбэг.
 10. 10. Үүнээс үзвэл ижилсэл гэдэг нь машөргөн цар хүрээгээр илэрч байдаг ба зөвхөнгадны соѐлтой ижилсэх бус өөрийн соѐлтойцаг тутам ямар нэгэн зан үйлээр ижилсэжбайдаг ба энэ нь шашин, угсаатан, нас, хэлзэрэг дээр хамгийн ихээр илэрч байдагбайна. Энэ нь аль нэг хүмүүс болон соѐлынүзэгдлүүдэд таатай болон таагүй хандахмэдрэмжийн үндэс болдог.

×