Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СОЁЛ ХООРОНДЫНХАРИЛЦААНЫ ОНОЛ,АРГА ЗҮЙН ҮНДЭС
АГУУЛГА: Функционализмын мөн чанар,СХХ дахь түүний ач холбогдол Соѐлын релятивизм – СХХ-ныонол, арга зүйн үндэс болох нь...
Функционализмын мөн чанар, СХХдахь түүний ач холбогдол Хүн өөрийн ижил төрөлтөнтэйгээхарилцахгүй байж чадахгүй Хүн бусад...
 Байгаль хүнийг анхнаасаа тэмдэг, авиа,бичиг үсгээр харилцах чадвартайтөрүүлсэнгүй Тиймээс хүмүүс эхлээд байгалийн хэл,д...
 Чухамдаа соѐл л харилцааны чухал,шаардлагатай хэрэгсэл болж, бид хэзээ, юуг,яаж хэрэглэхийг тодорхойлно Өөрөөр хэлбэл, ...
 Соѐлын системийн бүрдэл хэсгүүд өөрөөрийнхөөрөө биш зөвхөн бүхэлийн нэг хэсэгболж оршдог Өөрөөр хэлбэл, соѐлын хэсэг, н...
 Функциональ хандлагын онцлог нь соѐлыгбүрдэл хэсгүүдээс тогтох бүхэллэг тогтолцоогэж үздэг. Үүний тулд бүхлийг бүрдэл х...
Соѐлын үйл хэрхэн явагддаг вэ?Ямар үүрэг, зорилтыг соѐлгүйцэтгэдэг вэ?Хэрхэн нөхөн үйлдвэрлэгддэгвэ?
 Функционализм нь эхэн үедээ соѐлын аль нэгүзэгдлийн ач холбогдолтойг илрүүлэх, түүнийүүргийг тодорхойлох эрмэлзэлтэй бай...
 Хэрвээ аль нэг зүйл нь илүү, хэрэггүй гэж үзэжбайгаа бол энэ нь бид түүнийг сайн мэдэхгүйбайна гэсэн үг Хэрвээ ямар нэг...
 Соѐлын үзэгдлүүдийн үүрэг өөрчлөгдөхтохиолдлууд байна Хөгжил төлөвшлийн үйл явцад соѐлынүзэгдлүүдийн функци цаг хугацаа...
 Соѐл бол олон давхраат үзэгдэл: нэг ижил хэрэгцээянз бүрийн байдлаар “соѐлын хариулт” авахболомжтой Иймээм нийгэм, угса...
 Энэ утгаараа функционализм дахь судлагаанысудлах зүйл нь нийгэм соѐлын бүлгүүдийнгишүүдийн харилцан хамаарал, бие биенээ...
Соѐлын релятивизм – СХХ-ны онол,арга зүйн үндэс болох нь Өөр соѐлын төлөөлөгчидтэй хүмүүсхарилцахдаа хүмүүс уулзаж, ямар ...
 Түгээмэл, хэвийн зан байдал байхгүй Бидний соѐлын дүрэм ч гэсэн харьцангуй юм Өөр соѐлын төлөөлөгчийг ойлгохын тулдтүү...
 Энэ хандлага нь мэдээж мэт боловч аль нэгүзэгдэл соѐл бүрт өөр өөр утгатай байдгийгмартах ѐсгүй Энэ нь соѐл бол туйлын ...
 Түүний үзлээр аливаа ард түмний соѐл нь зөвхөнтухайн соѐлын өөрийнх нь үнэт зүйлс, өөрийнх ньконтекстэд тайлбарлагдах бо...
 Соѐлын релятивизм нь янз бүрийн ард түмнээрбүтээгдсэн соѐлуудын тэгш эрхийг хүлээнзөвшөөрдөг Энэ хандлагын үүднээс элит...
 Дэн Бернланд
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

схх

498 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

схх

 1. 1. СОЁЛ ХООРОНДЫНХАРИЛЦААНЫ ОНОЛ,АРГА ЗҮЙН ҮНДЭС
 2. 2. АГУУЛГА: Функционализмын мөн чанар,СХХ дахь түүний ач холбогдол Соѐлын релятивизм – СХХ-ныонол, арга зүйн үндэс болох нь СХХ-г судлах судалгааны арга,арга зүйн хандлагууд
 3. 3. Функционализмын мөн чанар, СХХдахь түүний ач холбогдол Хүн өөрийн ижил төрөлтөнтэйгээхарилцахгүй байж чадахгүй Хүн бусад хэн нэгний тусламжгүйгээрямар нэг асуудлыг шийдэх чадваргүй Хүний нийгмээс удаан хугацаагаартусгаарлагдах нь түүнийг сэтгэл зүй,соѐлын уналтанд оруулна
 4. 4.  Байгаль хүнийг анхнаасаа тэмдэг, авиа,бичиг үсгээр харилцах чадвартайтөрүүлсэнгүй Тиймээс хүмүүс эхлээд байгалийн хэл,дараа нь зохиомол хэл, бэлгэдэл, тэмдэг,код г.м. харилцааг улам идэвхитэй болгодогзүйлүүдийг бүтээж хэрэглэх болсон Тийм маягаар харилцааны бүх арга, хэлбэр,тогтолцоонууд хүмүүсээр өөрсдөөр ньбүтээгдсэн бөгөөд тэдгээр нь соѐлынэлментүүд мөн
 5. 5.  Чухамдаа соѐл л харилцааны чухал,шаардлагатай хэрэгсэл болж, бид хэзээ, юуг,яаж хэрэглэхийг тодорхойлно Өөрөөр хэлбэл, соѐл нийгэмд тодорхойфункцтэй. Функц гэдэг нь нийгмийн тодорхой институтэсвэл бүхэл рүү хандах үйл явцын үүргийгхэлнэ. Тухайн бүхэлд бүх зүйл харилцан хамааралтай.
 6. 6.  Соѐлын системийн бүрдэл хэсгүүд өөрөөрийнхөөрөө биш зөвхөн бүхэлийн нэг хэсэгболж оршдог Өөрөөр хэлбэл, соѐлын хэсэг, нэгжүүд ньбүхэлдээ харьцах, тодорхой үүрэгтэй Энэхүү үүргийн олон талыг функци гэнэ Улмаар соѐлын элементүүдийн үүрэг, оролцоогтайлбарлах, ойлгохыг эрмэлзэх зорилгоорсоѐлын хүн судлалд функционализм хэмээхчиглэл үүсчээ.
 7. 7.  Функциональ хандлагын онцлог нь соѐлыгбүрдэл хэсгүүдээс тогтох бүхэллэг тогтолцоогэж үздэг. Үүний тулд бүхлийг бүрдэл хэсгүүдэд хуваажтэдгээрийн харилцан холбоог тодруулна. Энэ тохиолдолд соѐлын элемент бүр өөрийнгэсэн тодорхой үүргийг нийгэм соѐлдгүйцэтгэдэг байна. Үүний зэрэгцээ бүрдэл хэсэг нь тухайнүзэгдлийн гол мөн чанар болох тохиолдол байна
 8. 8. Соѐлын үйл хэрхэн явагддаг вэ?Ямар үүрэг, зорилтыг соѐлгүйцэтгэдэг вэ?Хэрхэн нөхөн үйлдвэрлэгддэгвэ?
 9. 9.  Функционализм нь эхэн үедээ соѐлын аль нэгүзэгдлийн ач холбогдолтойг илрүүлэх, түүнийүүргийг тодорхойлох эрмэлзэлтэй байв Энэ чиглэлийн үндэслэгчид соѐлынүзэгдлүүдийн мөн чанар, үнэт зүйл, тэдгээрийнхоорондын учир шалтгаант холбоо харилцаагилрүүлэхийг хичээж байв Соѐлд илүү зүйл гэж байхгүй бүгд өөрхоорондоо уялдаа холбоотойгоор нэгэн бүхлийгбүтээдэг
 10. 10.  Хэрвээ аль нэг зүйл нь илүү, хэрэггүй гэж үзэжбайгаа бол энэ нь бид түүнийг сайн мэдэхгүйбайна гэсэн үг Хэрвээ ямар нэг зан заншил дахинүйлдвэрлэгдэж байвал хэрэгтэй болохоор л тэр. Энэхүү хандлага нь туйлын прагматикшинжтэй. Хэзээ, ямар харилцаанд, ямар түвшинд соѐлынүзэгдлүүд үүрэгтэй байна вэ гэдгийг тодруулах
 11. 11.  Соѐлын үзэгдлүүдийн үүрэг өөрчлөгдөхтохиолдлууд байна Хөгжил төлөвшлийн үйл явцад соѐлынүзэгдлүүдийн функци цаг хугацаанышалгуураар шүүгдэж, илүү үр дүнтэй, хэрэгцээтзүйлс нь үлдэнэ Соѐлын дотоодод оршин үлдэхийн төлөөхтэмцэл явагдаж, улмаар илүү хэрэгтэй, түгээмэлач холбогдолтой нь үлдэнэ
 12. 12.  Соѐл бол олон давхраат үзэгдэл: нэг ижил хэрэгцээянз бүрийн байдлаар “соѐлын хариулт” авахболомжтой Иймээм нийгэм, угсаатны бүлгүүдэд тухайнбүлгийн уламжлал, сонирхолд нийцсэн хариултуудбайх бөгөөд бусад нийгмийн бүлгүүдэд энэ ньтохиромжгүй байх жишээтэй СХХ-д функционализмын үүрэг бол өөр соѐлын хэвшинжийг ойлгох, танил бус амьдралын хэв маягийгсудлах, соѐлыг дотроос нь судлах, өөр соѐлын үнэтзүйлийг ойлгоход чиглэгддэг байна.
 13. 13.  Энэ утгаараа функционализм дахь судлагаанысудлах зүйл нь нийгэм соѐлын бүлгүүдийнгишүүдийн харилцан хамаарал, бие биенээсээхүлээх хүлээлт, соѐлын бүхэллэг байдлыгхадгалах тэдний мэдлэг, чадвар зэрэг болно Нийгмийн бүлэг хоорондын ялгааг багасгах эвнэгдэл, соѐл хоорондын зөрчлийг арилгаххамгаалах механизм, соѐлын олон янз байдлынхарилцан ойлголцлыг багасгах дасан зохицлынмеханизмд судлаачдын анхаарал ханддаг байна.
 14. 14. Соѐлын релятивизм – СХХ-ны онол,арга зүйн үндэс болох нь Өөр соѐлын төлөөлөгчидтэй хүмүүсхарилцахдаа хүмүүс уулзаж, ямар нэг үйлүйлдэл хийж, санал бодлоо солилцдог байна. Тодорхой үйлдэл бүхэн гүн агуулгатай байдагтул тэдгээрийг ойлгох хэрэгтэй Энэхүү утга учрыг тухайн соѐлын уламжлалаахайна СХХ-ны олон практикаас харахад тухайнүйлдлийг утгыг тухайн соѐлын хэм хэмжээнийөнцгөөс харж байж зөв дүгнэлтэд хүрдэг байна
 15. 15.  Түгээмэл, хэвийн зан байдал байхгүй Бидний соѐлын дүрэм ч гэсэн харьцангуй юм Өөр соѐлын төлөөлөгчийг ойлгохын тулдтүүний зан байдал тухайн соѐлын уламжлалэсэхийг мэдэх хэрэгтэй Өөр соѐлын утга учрыг ихэвчлэн өөрийн соѐлынхэм хэмжээгээр дамжуулан хүлээн авдаг Ердийн ухамсарт өөрийн соѐлын үнэт зүйлийгхамгийн сайн, ойлгомжтой гэж үздэг
 16. 16.  Энэ хандлага нь мэдээж мэт боловч аль нэгүзэгдэл соѐл бүрт өөр өөр утгатай байдгийгмартах ѐсгүй Энэ нь соѐл бол туйлын шалгуураар хэмжигдэхболомжгүй гэсэн үг Ийм хандлага нь соѐлын хүн судлалд соѐлынрелятивизм гэж нэрлэгддэг Энэх хандлагын үндсэн санааг АНУ-ынсоциологич У.Самнер боловсруулжээ
 17. 17.  Түүний үзлээр аливаа ард түмний соѐл нь зөвхөнтухайн соѐлын өөрийнх нь үнэт зүйлс, өөрийнх ньконтекстэд тайлбарлагдах боломжтой Энэхүү санааг соѐлын антропологич Р.Бенедиктүргэлжүүлж аливаа соѐл зөвхөн өөрийнхөөөнцөгөөс бус бас өөрийнхөө бүхэллэг байдлаартайлбарлагдана Зан заншил, журам, уламжлал, хэм хэмжээ ньтухайн соѐлынхоо хүрээнээс гадуур бүрэндүйцэлтэй ойлгогдох боломжгүй
 18. 18.  Соѐлын релятивизм нь янз бүрийн ард түмнээрбүтээгдсэн соѐлуудын тэгш эрхийг хүлээнзөвшөөрдөг Энэ хандлагын үүднээс элитийн ба дутуу,хөгжөөгүй соѐл гэж байхгүй, бүх соѐл өөрийнөвөрмөц онцлогтой, тэдгээрийг харьцуулахболомжгүй Соѐл бүрийн дахин давтагдашгүй, эрхэм зэргийгхүлээн зөвшөөрөх, америк, европын үнэтзүйлийг туйлшруулахын эсрэг, угсаатан төвтүзлээс татгалзах
 19. 19.  Дэн Бернланд

×