Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Соёл хоорондынхарилцаа /interculturalcommunication/Соѐл хоорондын харилцан үйлдлийнасуудал.
“Соѐл хоорондын харилцаа” хэмээхойлголтДаяаршлын үйл явцын зэрэгцээсоѐлын хүрээнд дэлхийннийгэмлэгийн туйлшрах үйл явцДэ...
 Ийм нөхцөл байдлын өдөөгч, механизмнь эдийн засаг, улстөрийн хүрээндбайна. Ислам шашин ба дэлхийн иргэншлийнэкстремист ...
 Өрнөдийн орнуудад соѐлын хувьсгал нь хүн амындйилэнхийг хамардаг Шинийг хүлээн авагчдй бүтцэд залуу охид дийлэнххувийг ...
Олон зуун цагаачдыг оруулахТэд хөгжилтэй орны амьдралдбэлэн бишЦагаачид тухайн улс орныФранц, Герман, АНУ нийгмийннйигэ...
 Соѐл оршин байх, хөгжихийн нэгчухал үндэс бол хүмүүс хоорондоооюун санааны үнэт зүйлээ солилцох Шинэ үе бүр нийт хүн тө...
Соѐлын хөгжил нөлөөлсөн хүчизүйлс:1. Хүний хэл яриа2. Бичиг үсэг3. Ном хэвлэл4. ТВ, түүнийг дагалдах хэрэгсэл5. Пейжер, Ин...
Соѐл хоорондын харилцаа:Янз бүрийнугсаатан, үндэстний бүлгүүдхоорондын шууд ба шууд бусхолбоо харилцааны үрдүн, үйл явцад...
Соѐл хоорондын харилцаа хэрэгжихарга замууд:1. Янз бүрийн угсаатан үндэстэнийтөлөөлөл болох хувь хүмүүс нүүр туланхарилцах...
Орчин үеийн шинжлэх ухаанызохиол, бүтээлд “соёлхоорондын харилцаа” хэмээхухагдахууныг аль нэг угсаатан-үндэсний бүлэгт ха...
 Дээрх хандлагын үүднээс өөр соѐлынтухай төсөөллийг авах эх сурвалж ньхарилцаанд оролцогч тухайн хувь хүнийзан байдал, үг...
 Өөр соѐлын тухай бүрэн дүүрэнтөсөөлөл авахын тулд тухайн бүснутагт болж байгаа үйл явцынталаар системтэй мэдээлэлтэй бай...
 Өөр нэг хувилбар нь хандивлагч орондшилжин суурьших үзэгдэл Ердийн ухамсарын хүрээнд ээ болцагаачлал Шилжин ирэгсэд нь...
 Харилцааны шинэ хэрэгслүүдийнтүгэн дэлгэрэлт нь нийгэм-соѐл,философийн үүднээс хангалттайсудлагдаагүй Эдгээр хэрэгсэл н...
 Олон түмэн Мэдээллийн хүчтэйурсгал, техникий хөгжлийнтусламжтайгаар соѐлд хандахболсон нь дэлхийн хэмжээнийаудиовизуаль ...
 Мэдээллийн шинэ техникийнтусламжтайгаар хөдөлмөр, ахуй, чөлөөт цаг, боловсрл, өдөр тутмын харилцааны явцад соѐлхоор...
 ОУ-ын харилцааны нийгэм-соѐлынүүргийг:1. Харилцааны шинэ арга хэрэгсэлбүтээгдсэнийг сайшаагаад, энэ ньчанарын өөрчлөлт а...
 Communication – харилцантохиролцоо, харилцаа, мэдээлэлгэсэн утгатай. Энэ ухагдахуун нь:1. Дамжуулалт, мэдээ, мэдээлэл2. ...
 Нийтийн харилцааны онолыг үндэслэгчдийн нэгВ.Шрамм:“Хүн шууд ба шууд бус замаар үй олон хүмүүстэйхарилцаанд орж байдаг. ...
Communication....хувь хүн, бүлгүүдийн мэдээлэлсолилцох явцад үүсч,хадгалагдан, хүний нийгмийноюун санаанны нэгдлийгхөгжүүл...
 Хүний нийгмийн хөгжил дэх ОУ-ыннийгмийн нэгдлийн үйл явц ньхарилцаатай салшгүй холбоотой байв. Аристотель: “Харилцааны ...
Кибернетикийг үндэслэгч Н.Винер:“Мэдээллийн солилцоо ньнийгмийн бат бөх болгожбайдаг цемент юм” гэжээ
Харилцаа нь соѐлтой салшгүйхолбоотой Соѐлыг хадгалж үлдэхийн тулд соѐл нь:o Баялаг өв сантай байх жижиг соѐлууд устах нь ...
Communication ≠ coerceo Харилцаа нь хүмүүс хоорондын харилцанүйлдлийн цорын ганц арга биш. Харилцан ойлголцол бүтэлгүйтэ...
СХХ-ны ерөнхий үүрэг:Улс орон, угсаатан, анги давхраа,үндэстний бүлэг, шашныбайгууллагуудын бүтций нэгдмэл,бүхэллэг байдлы...
Нийгмийн төлөвлөлт, хот, замтээвэр, хөрөнгө оруулалт,ажиллах хүч, чөлөөт цагийнасуудлыг шийдвэрлэхэд СХХ-гтооцохгүй байх ...
 Харилцан ойлголцлын үйл ажиллагаа ньэдийн засагт чухал ач холбогдолтой. Напеолон: “нийгмийн хөгжилцэцэглэлтийг шууданги...
СХХ-ны тогтолцоонд. Мэдээллийн хөдөлгөөний үйл явц нь: Орчны шинжилгээ Даган дууриахад шаардлагатай үйл явцыг сонгох Ү...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soyol hoorondin hariltsaani asuudal

1,305 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soyol hoorondin hariltsaani asuudal

 1. 1. Соёл хоорондынхарилцаа /interculturalcommunication/Соѐл хоорондын харилцан үйлдлийнасуудал.
 2. 2. “Соѐл хоорондын харилцаа” хэмээхойлголтДаяаршлын үйл явцын зэрэгцээсоѐлын хүрээнд дэлхийннийгэмлэгийн туйлшрах үйл явцДэвшилтэт гэсэн бүх зүйлхөгжин өөрчлөгдөж, дэвшилтэтбус зүйл нь хоцрогдож, анхдагчзүйл рүү сөргөөр хандах
 3. 3.  Ийм нөхцөл байдлын өдөөгч, механизмнь эдийн засаг, улстөрийн хүрээндбайна. Ислам шашин ба дэлхийн иргэншлийнэкстремист урсгалын эсэргүүцэл ньбүхэлдээ соѐлын хүрээнд Саяхныг хүртэл дэлхийн хөгжлийн үйлявцаас тусгаарлагдмал байсан бүснутагт соѐлын нөлөө их
 4. 4.  Өрнөдийн орнуудад соѐлын хувьсгал нь хүн амындйилэнхийг хамардаг Шинийг хүлээн авагчдй бүтцэд залуу охид дийлэнххувийг эзэлнэ Тэд хүүхэд төрүүлэх, боловсрол-соѐлын үйл явцадзэрэг оролцох нь боломжгүй зүйл Төрөлт багасах Үндсэн хүн ам
 5. 5. Олон зуун цагаачдыг оруулахТэд хөгжилтэй орны амьдралдбэлэн бишЦагаачид тухайн улс орныФранц, Герман, АНУ нийгмийннйигэм-соѐлын шинж, улс орныдүр төрхийг өөрчлөх
 6. 6.  Соѐл оршин байх, хөгжихийн нэгчухал үндэс бол хүмүүс хоорондоооюун санааны үнэт зүйлээ солилцох Шинэ үе бүр нийт хүн төрөлхтний үнэтзүйлийг эзэмшсэнээр “хүн” болдог Энэ нь мэдээллийг дамжуулах, хүлээавах, эзэмших ба тайлбарлах, өххарилцааны явцад бий болно
 7. 7. Соѐлын хөгжил нөлөөлсөн хүчизүйлс:1. Хүний хэл яриа2. Бичиг үсэг3. Ном хэвлэл4. ТВ, түүнийг дагалдах хэрэгсэл5. Пейжер, Интернет6. Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэл
 8. 8. Соѐл хоорондын харилцаа:Янз бүрийнугсаатан, үндэстний бүлгүүдхоорондын шууд ба шууд бусхолбоо харилцааны үрдүн, үйл явцад үүсэх соѐлынмэдээллийн харилцан үйлдэлюм.
 9. 9. Соѐл хоорондын харилцаа хэрэгжихарга замууд:1. Янз бүрийн угсаатан үндэстэнийтөлөөлөл болох хувь хүмүүс нүүр туланхарилцах2. Бичгийн болон хэвлэлийн баримтаардамжуулан шууд бус замаар3. Угсаатан үндэстний бүлгийн ажбайдлын явцад хэрэглэгдэж, бүтээгддэгюмстай тухайн газар нутагт нь эсвэл өөргазар музей танилцах
 10. 10. Орчин үеийн шинжлэх ухаанызохиол, бүтээлд “соёлхоорондын харилцаа” хэмээхухагдахууныг аль нэг угсаатан-үндэсний бүлэгт харъяалагдаххүмүүс өөр бүлгийн хүнтэйхарилцаа холбоо тогтоох бүхтохиолдолд хэрэглэж байна.
 11. 11.  Дээрх хандлагын үүднээс өөр соѐлынтухай төсөөллийг авах эх сурвалж ньхарилцаанд оролцогч тухайн хувь хүнийзан байдал, үг яриа болдог байна. Энэ нь өөр нэг соѐлыг ойлгох хангалтайүндэслэл болж чадахгүй. Энэ утгаараа өөр нэг улс орон руу аялахнь соѐл хоорондын харилцаа гэхээсээнэгэн төрлийн зугаа цэнгэл юм.
 12. 12.  Өөр соѐлын тухай бүрэн дүүрэнтөсөөлөл авахын тулд тухайн бүснутагт болж байгаа үйл явцынталаар системтэй мэдээлэлтэй байх Байнгын сурвалжлагч байна гэсэн үг
 13. 13.  Өөр нэг хувилбар нь хандивлагч орондшилжин суурьших үзэгдэл Ердийн ухамсарын хүрээнд ээ болцагаачлал Шилжин ирэгсэд нь тухайн орны соѐлынтөлөөлөгч биш, тээгч биш учраас СХХ-ыгажуудсан хэлбэр бий болно Нөгөө талаас тэд очсон орныхоо соѐлтойбиш харин цагаачдад хандах нутгийниргэдийн хариу үйлдэлтэй нүүр тулна
 14. 14.  Харилцааны шинэ хэрэгслүүдийнтүгэн дэлгэрэлт нь нийгэм-соѐл,философийн үүднээс хангалттайсудлагдаагүй Эдгээр хэрэгсэл нь харьцангуй богиохугацаанд амьдралын бүх салбратнэвтэрч, тэдгээрийн боломж, үрдагаварыг нийгэм ухаарч амжсангүй
 15. 15.  Олон түмэн Мэдээллийн хүчтэйурсгал, техникий хөгжлийнтусламжтайгаар соѐлд хандахболсон нь дэлхийн хэмжээнийаудиовизуаль соѐлын нэгдмэл орчинбий болжээ. Энэ нь нийгэмд суурь өөрчлөлтийгавчирсан.
 16. 16.  Мэдээллийн шинэ техникийнтусламжтайгаар хөдөлмөр, ахуй, чөлөөт цаг, боловсрл, өдөр тутмын харилцааны явцад соѐлхоорондын харилцан үйлдлийн шинжчанар өөрчлөгдөж байна.
 17. 17.  ОУ-ын харилцааны нийгэм-соѐлынүүргийг:1. Харилцааны шинэ арга хэрэгсэлбүтээгдсэнийг сайшаагаад, энэ ньчанарын өөрчлөлт авчраагүй гэж үзэхсудлаачид2. Соѐлд “хүний” өөрийнх нь хүчин зүйлүгү болж байгааг онцлон тэмдэглэсэнсудлаачид
 18. 18.  Communication – харилцантохиролцоо, харилцаа, мэдээлэлгэсэн утгатай. Энэ ухагдахуун нь:1. Дамжуулалт, мэдээ, мэдээлэл2. Нийгэмд мэдээллийг хүлээн авахадоролцох оролцоо, тухайнмэдээллийг хүлээн авсанхүмүүсийн бүлгийн мэдлэг
 19. 19.  Нийтийн харилцааны онолыг үндэслэгчдийн нэгВ.Шрамм:“Хүн шууд ба шууд бус замаар үй олон хүмүүстэйхарилцаанд орж байдаг. Энэ ньдотоод харилцаа – сэтгэх, дурсах, мөрөөдөх үед өөрөөөөртэйгээ диалог үүсгэх,ойрын хүмүүстэй харилцах,ажлын хамт олонтойгаа харилцах,дахин давтагддаг харилцаа,тохиолдлын шинжтэй харилцаа,ном, ОНМХ-ээр таньдаг хүмүүстэйгээ харилцах,соѐлын янз бүрийн арга, эх сурвалжаар эзэн биегүйхарилцаа лавлах толь, радио ТВ г.м.”
 20. 20. Communication....хувь хүн, бүлгүүдийн мэдээлэлсолилцох явцад үүсч,хадгалагдан, хүний нийгмийноюун санаанны нэгдлийгхөгжүүлэх, хадгалахад нөлөөлжбайдаг нийгмийн онцгойхарилцаа юм.
 21. 21.  Хүний нийгмийн хөгжил дэх ОУ-ыннийгмийн нэгдлийн үйл явц ньхарилцаатай салшгүй холбоотой байв. Аристотель: “Харилцааны үйл явцадхувь хүн хэрхэн оролцож байгаа ньтухайн улсын иргэн байх эсэхийншалгуур мөн” гэжээ. Хэрвээ хүн харилцаанд орж чадахгүйбол “тэрбээр төрий элемент байхаабольж нэг бол адгуус нэг бол бурханбайх болно”
 22. 22. Кибернетикийг үндэслэгч Н.Винер:“Мэдээллийн солилцоо ньнийгмийн бат бөх болгожбайдаг цемент юм” гэжээ
 23. 23. Харилцаа нь соѐлтой салшгүйхолбоотой Соѐлыг хадгалж үлдэхийн тулд соѐл нь:o Баялаг өв сантай байх жижиг соѐлууд устах нь хялбарo Мэдээллийн бүтэцтэй байхo Соѐлын мэдээллийг үе үе дахин цэгцлэхo Хамгийн бага алдагдалтай байхo Хадгалагдсан өв сангаас шаардлагатай мэдээллийг олжавахад хялбар байхo мэдээллийг тухайн цаг үед нийцүүлэн дүйцэхүйцбайдлаар дамжуулахo Тодорхой шүүлтүүртэй байх
 24. 24. Communication ≠ coerceo Харилцаа нь хүмүүс хоорондын харилцанүйлдлийн цорын ганц арга биш. Харилцан ойлголцол бүтэлгүйтэх үебайна. Энэ үед “коэрц”-ийн механизм бийболно. Coerceo –латин үг. Шийтгэх, цөөлөх гэсэнутгатай. Харилцан ойлголцлын бусалбадлага, хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх
 25. 25. СХХ-ны ерөнхий үүрэг:Улс орон, угсаатан, анги давхраа,үндэстний бүлэг, шашныбайгууллагуудын бүтций нэгдмэл,бүхэллэг байдлыг хангах явдал.1. “ертөнцийн дүр зураг”-ийг бүтээх2. “нийтлэгийн дүр зураг”-ийг бүтээх3. Диахрон ба синхрон үйл явц дахьсоѐлын үнэт зүйлийн дамжуулалт
 26. 26. Нийгмийн төлөвлөлт, хот, замтээвэр, хөрөнгө оруулалт,ажиллах хүч, чөлөөт цагийнасуудлыг шийдвэрлэхэд СХХ-гтооцохгүй байх боломжгүй.
 27. 27.  Харилцан ойлголцлын үйл ажиллагаа ньэдийн засагт чухал ач холбогдолтой. Напеолон: “нийгмийн хөгжилцэцэглэлтийг шуудангийн ажилтнытоогоор хэмжиж болно.” гэжээ. Өх., энэтоонд дам утгаараа тухайн оры эдийнзасгийн идэвхит үйл ажиллагаахарагдана.
 28. 28. СХХ-ны тогтолцоонд. Мэдээллийн хөдөлгөөний үйл явц нь: Орчны шинжилгээ Даган дууриахад шаардлагатай үйл явцыг сонгох Үйл явдлыг тайлбарлах Мэдээллийг кодлох Мэдээллийг дамжуулах Мэдээллийг хүлээн авах Дахин кодлох Тайлбарлах Ой санамжид сонгон авах Амьдралд хэрэглэх

×