Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇

2,552 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇

 1. 1. HARİTA Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünüşünün ölçekli olarak küçültülerek düzlem üzerine çizimine harita denir.
 2. 2. Bu çizimin harita olabilmesi için KUŞBAKIŞI ÇİZİLMİŞ OLMASI ÖLÇEKLİ OLMASI BİR DÜZLEME AKTARILMIŞ OLMASI
 3. 3. KUŞBAKIŞI ÇİZİLMİŞ OLMASI
 4. 4. ÖLÇEKLİ OLMASI
 5. 5. BİR DÜZLEME AKTARILMIŞ OLMASI
 6. 6. PİRİ REİSİN HARİTASINA RUS’LAR DA ŞAŞIRDI ! • Uydu fotoğrafı kadar kusursuz... `Bunlar uydu fotoğrafları kadar kusursuz` diyen Rus uzmanlar, Antarktika ve takımada çizimlerine ise akıl sır erdiremedi.Rus uzmanlar, ünlü Osmanlı denizcisi ve alimi Piri Reis`in yaklaşık 500 yıl önce hazırladığı haritasının dünyanın uydudan çekilen fotoğrafları kadar eksiksiz ve mükemmel olduğunu söyledi. Piri Reis`e geniş yer ayıran Komsomolskaya Pravda gazetesi, onun haritasından yola çıkarak 10 binyıl önce Antarktika`da insanların yaşadığını yazdı. Gazete, haritada Şili kıyıları, And Dağları ve Afrika`nın o döneme kadar eşi görülmemiş şekilde ayrıntılı haritasının yer aldığını belirterek,`Türk amiralin haritasında, keşfinden 300 yıl önce Antarktika ile ancak 1958`de bulunan takımadalar da var` ifadesini kullandı.
 7. 7. TÜRK HARİTACILARI • 1076 yılında KAŞGARLI MAHMUD (El Kaşgari) "Divanü-Lügat-it-Türk" (Türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir • PİRİ REİS • ??
 8. 8. İZOHİPS YÖNTEMİ Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izohips eğrileri,bu yöntemle çizilen haritalara da izohips haritası denir.
 9. 9. İZOHİPS YÖNTEMİ İzohipslerle, hem yükselti hem de eğim gösterilebilir. Günümüzde en fazla kullanılan yöntemdir.
 10. 10. İZOHİPS YÖNTEMİ
 11. 11. KABARTMA YÖNTEMİ Maket türü haritalarda yeryüzü şekilleri ölçekli olarak gerçeğe uygun kabartmaları yapılır ve boyanır.
 12. 12. KABARTMA YÖNTEMİ Bu metot, yer şekillerinin gerçeğe en uygun gösterilmesini sağlar.
 13. 13. KABARTMA YÖNTEMİ
 14. 14. RENKLENDİRME YÖNTEMİ Belirli yükseklikler, belirli renklerle gösterilir. 0-200 m………………...Yeşil 200-500 m…………………..Açık Yeşil 500-1000 m………………….Sarı 1000-1500 m……………………Turuncu 1500-2000 m……………………Açık Kahverengi 2000 m ve yukarısı………...Koyu Kahverengi Denizler ve göller ise mavi renkle gösterilir. Derinliğin az olduğu yerler açık mavi, fazla olduğu yerler ise koyu mavi ile gösterilir.
 15. 15. RENKLENDİRME YÖNTEMİ
 16. 16. RENKLENDİRME YÖNTEMİ
 17. 17. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ Güneş ışınlarının yer şekilleri üzerine 45 açı ile geldiği kabul edilerek gölgeleme yapılır.
 18. 18. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ Bu yöntemde gölgelerin açık veya koyu oluşu arazının eğimi hakkında bilgi verir.
 19. 19. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ Gölgelerin koyulaştığı yerlerde eğim artar, gölgelerin açık olduğu yerlerde eğim azalır.
 20. 20. TARAMA YÖNTEMİ Eğim ile orantılı olarak kalınlıkları artan çizgilerle yer şekilleri gösterilir.
 21. 21. TARAMA YÖNTEMİ Eğimi fazla olan terlerde çizgiler kalın sık ve kısa olurken eğimi az olan yerlerde çizgiler ince,uzun ve seyrek olur.
 22. 22. TARAMA YÖNTEMİ Taranmayarak boş bırakılan yerler düz alanları gösterir.
 23. 23. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR
 24. 24. HARİTALAR KULLANIM AMACINA GÖRE HARİTALAR ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR Siyasi Haritalar Büyük ölçekli Haritalar (Planlar ve Topografya Haritaları) Fiziki Haritalar Orta Ölçekli Haritalar Özel Haritalar Beşeri Ve Ekonomik Haritalar Küçük Ölçekli Haritalar
 25. 25. Siyasi Haritalar Dünya üzerindeki ülkelerin sınırlarını komşularını ülkeler içindeki idari bölünüşlerini gösteren haritalardır. Bunlara İdari Haritalar da denilmektedir.
 26. 26. Fiziki Haritalar Yeryüzünün fiziki görünüşünü gösteren haritalardır.
 27. 27. Özel Haritalar Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır
 28. 28. Beşeri Ve Ekonomik Haritalar Nüfus,göç,yerleşme,dil, din,ırk,tarım,hayvancılık, Sanayi,turizm,ulaşım, madenler gibi özellikleri gösteren haritalardır
 29. 29. Nüfus
 30. 30. Tarım
 31. 31. Turizm
 32. 32. * Bütün haritalardan Uzaklık Hesaplamada Alan Hesaplamada Yön tayininde Konum belirlemede yararlanılır.
 33. 33. Uzaklık hesaplamada
 34. 34. Konum belirlemede
 35. 35. Alan hesaplamada
 36. 36. * Yükseklik hesaplama ** Eğim *** Profil çıkarma Sadece FİZİKİ haritalardan elde edilebilir
 37. 37. ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR Büyük Ölçekli Haritalar Planlar Topografya haritası Orta Ölçekli Haritalar Küçük Ölçekli Haritalar
 38. 38. Büyük Ölçekli Haritalar Ölçeğinin paydası 200.000 den küçük olan haritalardır.
 39. 39. Planlar Ölçeğinin paydası 0-20.000 arasında olan haritalardır.
 40. 40. Topografya haritası Ölçeğinin paydası 20.000200.000 arasında olan haritalara denir.
 41. 41. Orta Ölçekli Haritalar Ölçeğinin paydası 200.000500.000 arasında olan haritalar.
 42. 42. Küçük Ölçekli Haritalar Ölçeğinin paydası 500.000 den büyük olan haritalar.
 43. 43. Ölçeğin Haritaya Etkisi Büyük ölçekli haritaların ve küçük ölçekli haritaların özellikleri birbirinden farklıdır.
 44. 44. Ölçeğin Haritaya Etkisi
 45. 45. BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR Ölç paydası 200.000den küçük olan har. Gerçekte dar alanları gösterir. Ayrıntı fazladır Duvarda daha az yer kaplar
 46. 46. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR Ölçeğin paydası 500.000 den büyük olan haritalardır. Ayrıntı az. Gerçekte geniş alanları gösterir. Küçültme oranı fazla İzohipsler arasındaki yükselti farkı fazla Haritalarda bozulma fazla Duvarda daha fazla yer kaplar
 47. 47. Ölçeğin Haritaya Etkisi B.ÖLÇEKLİ HAR K.ÖLÇEKLİ HAR
 48. 48. İZDÜŞÜM YÖNTEMLERİ (PROJEKSİYON) Haritalar çizilirken dünyanın şeklinden dolayı küresel yüzeyler düzleme aktarılma sırasında ortaya çıkan bozulmaları en aza indirmek amacıyla yapılan sistemlere denir.
 49. 49. PROJEKSİYON ÇEŞİTLERİ SİLİNDİR PROJEKSİYON:Ekvator ve çevresinde kullanılır. DÜZLEM PROJEKSİYON: Kutup ve çevresinde kullanılır. KONİK PROJEKSİYON:Orta kuşak ve çevresinde kullanılır
 50. 50. DÜZLEM PROJEKSİYON Kutup ve çevresinde kullanılır.
 51. 51. DÜZLEM PROJEKSİYON
 52. 52. SİLİNDİR PROJEKSİYON Ekvator ve çevresinde kullanılır.
 53. 53. SİLİNDİR PROJEKSİYON
 54. 54. KONİK PROJEKSİYON Orta kuşak ve çevresinde kullanılır.
 55. 55. KONİK PROJEKSİYON
 56. 56. SİLİNDİR
 57. 57. DÜZLEM
 58. 58. KONİK
 59. 59. ÖLÇEK Yer şekillerinin biçimleri ve boyutları oldukları gibi aktarılmadığı için belli bir oran dahilinde küçültülmesine ölçek denir.
 60. 60. KROKİ Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak olarak düzlem üzerine aktarılmasına denir.
 61. 61. ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ KESİR ÖLÇEK ÇİZGİ ÖLÇEK
 62. 62. KESİR ÖLÇEK Küçültme oranı kesirlerle ifade edilen ve haritada en çok kullanılan ölçektir. 1/10.000, 1 : 10.000 şeklinde gösterilir
 63. 63. Not Ölçeğin paydasıyla ölçek arasında ters orantı vardır. Payda büyüdükçe ölçek küçülür. Payda küçüldükçe ölçek büyür.
 64. 64. ÇİZGİ ÖLÇEK Harita üzerindeki uzunlukların gerçekteki karşılığının işaretlenmiş bir doğru üzerinde gösterildiği ölçektir. Çizgi ölçekler genelde Lejant içine konur.
 65. 65. ÇİZGİ ÖLÇEK Harita iki nokta arasındaki kuş uçuşu uzaklığın daha pratik olarak bulunmasını sağlar.
 66. 66. HARİTALAR ÇİZİLİRKEN Kullanım amacı belirlenir. Amaca uygun başlık konur. Enlem ve boylam belirlenir. Ölçek hazırlanır. Amaca uygun bilgi ve işaretler haritaya yerleştirilir. Lejant hazırlanır. Yön oku konur.
 67. 67. LEJANT Haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren ve haritanın sağ alt köşesine yerleştirilen kısma denir.
 68. 68. HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMALARI G.U. = H.U. X ÖLÇEĞİN PAYDASI
 69. 69. Uzunluk hesaplama
 70. 70. HARİTADA ALAN HESAPLAMALARI G.A. = H.A. X ÖLÇEĞİN PAYDASININ KARESİ

×