อิสลามศาสน์ดารุสสลาม

1,068 views

Published on

อิสลามศาสน์ดารุสสลาม

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อิสลามศาสน์ดารุสสลาม

 1. 1. F FF F.............. ก Fก F 5757 .. 33 .. .. .. กก กก
 2. 2. F ก ก F ก ก F ก F F F F ก ʽ ก ก F F F F F ก ก F F F ก F F ʽ ก ก F F ก F ก 13 F ก 40 F F ʿก ˈ F F 53 F ก F ก ʽ ก 25 ก ก 2534 F F F F F F
 3. 3. ก Fก F.......... .......................................................... ก F F 3030 25382538 FF F กF ก กก ʽ F กʽ F ก 66 25472547 F ก ˈF ก ˈ ““ กก ”” 1515 25482548 F ก ก F ˈ กF ก ก F ˈ ก กก 1010 กก 25482548 FF F กF ก ก ก กก ก ก 1010 25492549 ʽ F ก กʽ F ก ก F ก F กF ก F ก
 4. 4. 1919 25502550 FF FF F กF ก กก 1212 กก 25502550 ก Fก F FF ก กก ก ““ F FF F”” ˈ ก Fก F Fˈ ก Fก F F 1818 กก 25512551 กก ก ก กก ก ก ก Fก F ก F F
 5. 5. FF ก กก ก ก กก ก กก 6060 8787 FF ** F ก กF ก ก 11 FF 44 FF ** กก 33 2525 FF 11 ** F FF F 11 FF 11 ** FF 11 FF F ก FF ก F 11 ** 11 FF ก กก ก ** F FF F 11 FF ก กก ก 200200 ** FF 11 FF ก กก ก 9595 ** F ก FF ก F 11 FF // 8080 ** FF (( )) 99 FF FF (( )) 99 ก กก ก F FF F ก F F Fก F F F
 6. 6. ก กก ก
 7. 7. ก กก ก
 8. 8. F ก กF ก ก FF ก F กก F ก
 9. 9. ก ʿก ก กF Fก ʿก ก กF F กก ““ F FF F””
 10. 10. ก ก ก กก ก ก ก กก
 11. 11. ก กก ก
 12. 12. กก
 13. 13. ก กF Fก กF F
 14. 14. ก ˂ก ˂
 15. 15. ก ก ก Fก ก ก F
 16. 16. ก ก F Fก ก F F
 17. 17. ก ก F Fก ก F F
 18. 18. FF
 19. 19. F กF ก F ก FF ก F กก กก ”” F FF F”” กก กก ก F F Fก F F F FF FF Fก FFก F F ก F ก FF ก F ก F

×