Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geliştirme Süreci - Taslak Çalışma

480 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Geliştirme Süreci - Taslak Çalışma

  1. 1. Action Script 3.0 Konulu WebTabanlı Öğrenme Ortamı TasarımSüreciTaslak ÇalışmaAbdulkadir KARADENİZ
  2. 2. Öğrenci giriş paneli
  3. 3. Öğrenci sayfaya giriş yaptığında;MENÜ İÇERİK
  4. 4. Kurs TakibiKurs Hakkında (Syllabus);Syllabus bir dersin bütün bilgilerinin yer aldığı bileşendir. Dersin veya modülünaçıklamasını içermelidir. Amaç ve çıktıların tam olarak aktarıldığı bölümdür. Dersinveya modülün hangi şekilde hangi tarihlerde yürütüleceği, etkinliklerin nasılolduğu, öğrenenlerden beklenenler, iletişim kurma şekilleri, değerlendirme şekil vesüreçleri bu bölümde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Aynı zamanda bu bölümde ekkaynaklar öğrenenlere ulaştırılabilir.Syllabus için kullanılabilecek başlıklar aşağıdaki gibidir.Ders veya Modül Adı,Başlangıç-Bitiş Tarihleri,Yürütücü Bilgileri,Dersin veya modülün Tanıtım Bilgileri,Amaç ve Çıktılar,Dersin veya Modülün işleniş takvimi,Değerlendirme Süreci,İletişim Bilgileri ve İletişim Kurma şekilleri,Öğrenenden Beklenen Davranışlar (Etkinliklere KatılımŞekilleri, Devamlılık, Öğrenene verilmiş Sorumluluklar…)Dersin veya Modülün İşleyişi (Öğrenenler için belirlenmiş olan kursarayüzü, programının tanıtıldığı bölüm)Ek kaynaklar…Kurs HakkındaİçerikDuyurularMesajlar
  5. 5. Kurs Takibiİçerik;Açık ve Uzaktan Öğrenme Sisteminde içerik bileşeni öğrenene ulaştırmakistediğiniz alan bilgilerinin yer aldığı bileşendir. İçerik tasarlanırkenbelirlenmiş olan çıktı ilgili içeriğin ana çatısını oluşturmalıdır. İçeriklekastedilen ham bir metin dosyası değildir. Bu bölümde birçok farklı ortamıbir arada veya yalnız olarak kullanabilirsiniz.İçerik bileşeni için dikkat edeceğiniz; ilgili çıktı hakkında yeterli bir içeriğesahip olmanız, İçeriğin işlenişi süreçlerini ayrıntılı olarak açıklamanız ve içerikkapsamında öğrenenden beklentilerinizi açık şekilde belirtmenizgerekmektedir. Aynı konuyu farklı formatlarda aynı bölümdeaktaracaksanız, bu aktarımın düzenli bir yapıya sahip olmasına dikkatetmelisiniz. Bu doğrultuda proje kapsamında içerik bağlantısı altındabelirlenen çıktılar doğrultusunda konu başlıkları ve ilgili konular altındaaçıklamalar, konu anlatımı ve değerlendirme bileşenleri yer alacaktır. Örnek;Kurs HakkındaİçerikDuyurularMesajlarAction Script Nedir?AçıklamalarKonu AnlatımıDeğerlendirme Soruları
  6. 6. Kurs TakibiDuyurular;Öğrenenlere haftalık konular dahilinde, yada rutin dışında gerekligörüldüğünde toplu olarak duyurular gönderilecektir. Bu doğrultudaöğrenciler duyurular buradan takip edebileceklerdir.Kurs HakkındaİçerikDuyurularMesajlar
  7. 7. Kurs TakibiMesajlar;Rehber kişi gerekli gördüğünde öğrenenler ile bireysel olarak yazışabilir.Öğrenenler kendilerine gelen mesajları ve yazdıkları cevapları bu bölümdentakip edebilir.Kurs HakkındaİçerikDuyurularMesajlar

×