Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Açık eğitsel kaynakların durumu

1,063 views

Published on

Açık Eğitsel Kaynakların (Open Educational Resources(OER)) Durumu hakkında yapılmış bir makale incelemesi...

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Açık eğitsel kaynakların durumu

 1. 1. Açık Eğitsel Kaynakların Durumu Abdulkadir KARADENİZ Makale İncelemesi
 2. 2. İncelenen Makale Richter, T., & McPherson, M. (2012). Open educational resources: education for the world? Distance Education, 33(2), 201–219. doi:10.1080/01587919.2012.692068
 3. 3. Açık Eğitsel Kaynakların Durumu İlgili makalede yazarlar açık eğitsel kaynakların (OER) neden tam olarak kesin çözüm olmadıklarını tartışmayı amaçlamışlardır. Yazarlar yüksek kalitede bilgi içermesine, didaktik ve pedagojik olarak en iyi standartları yakalamalarına rağmen yeterli olmadıklarını, öğrenenler için değerli olabilmeleri için kendi bağlamlarına uygun olabilmeleri ya da en azından tamamen uyarlanabilmeleri gerektiğini belirtmektedirler.
 4. 4. Açık Eğitsel Kaynakların Durumu Bunun yanında ilgili makalede yazarlar açık eğitsel kaynakların önündeki bariyerlerin ortaya çıkması ve bu problemlerin minimuma indirerek eğitimdeki boşluğun giderilebileceğini öne sürmektedirler. Bunun gerçekleşebilmesi için de temel olarak açık eğitsel kaynakların uyarlanabilir olması gerektiğini vurgulamaktadırlar.
 5. 5. Açık Eğitsel Kaynakların Durumu Son olarak yazarlar ilgili çalışmada, başarının elde edilmesi için ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için geliştirilen eğitsel malzemelerin erişime açılmasından ziyade; basit tasarlanmış olması, kolay uygulanabilir olması ve geçerli bir içeriğe sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
 6. 6. Sonraki slaytlarda yazarların başlıklar halinde açık eğitsel kaynakların durumu hakkında yaptıkları açıklamalara yer verilmiştir.
 7. 7. Açık Eğitsel Kaynakların Eğitimde Kullanılması Her ne kadar AEK, yüksek kalitede, uyarlanabilir ve uygulanabilir olsa da Avrupa’da tam olarak yararlanılan bir kaynak niteliğinde değildir. Bu durumun teme engellerinden biri alanda uzmanlar tarafından AEK’ın tam olarak hangi kesimi (lise, yüksek öğretim, yetişkin eğitimi) hedef aldıkları belli olmadığından bağlamın tam olarak yakalanamadığı şeklinde ifade edilmektedir. Benzer durum Almanya’da yapılan bir araştırmada anket sonuçlarında öğretmenlerin AEK’yı tam olarak nasıl değerlendirebileceklerini ve özel durumlarına nasıl uayarlayacaklarını bilmedikleri yer almıştır.
 8. 8. AEK’ya Kolay Ulaşım Neden Kesin Çözüm Değildir? AEK, kolay ulaşılabilir bir yapıdadır. Ancak hedef kitleye göre uyarlanamıyor olması, bulunduğu toplumun kültürünü ve inançlarını tam olarak yansıtamaması var olan duruma çözüm getirmesini engellemektedir.
 9. 9. AEK’ın Adaptasyon Sorunları ve Eğitsel Boşluğun Üstesinden Gelebilmesi Gelişmekte olan ülkeler için AEK’ın adaptasyonu için bir çok engel bulunmaktadır. Sömürgeciliğin Tarihsel Etkileri Sömürgecilik tamamen bitmiş değildir, sadece şekil değişmiştir. Bu durum bir çok alanda kendini göstermektedir. Bunlardan biri de eğitimdir. AEK’ın gelişmiş ülkeler tarafından sağlanması ve kendi kültürünü yansıtması hala sömürgecilik anlayışının varlığına işaret etmektedir.
 10. 10. AEK’ın Adaptasyon Sorunları ve Eğitsel Boşluğun Üstesinden Gelebilmesi Bir diğer tarihsel durum da dildeki boşluktur. Dilsel sorunlar Eğitsel materyaller belli başlı ülkeler tarafından sağlanmaya başladığından beri diğer dilerin uzaklaşmasının yanında, eğitim alınabilmesi için bu belli başlı dillerin bilinmesi zorunluluk haline gelmektedir. Bu durum da yüksek eğitim alacak kişilerin sadece o dili bilenler şeklinde sınırlanmasına neden olmaktadır.
 11. 11. AEK’ın Adaptasyon Sorunları ve Eğitsel Boşluğun Üstesinden Gelebilmesi Bağlamsal boşluklar Dil sadece kelimelerin değil, genel anlamın, ulaşılmaya çalışılan noktanın da farklılaşmasına neden olabilir. Bu doğrultuda AEK’ın dili farklı bir dil ailesi için genel bağlamın yakalanmasına engel olabilmektedir.
 12. 12. AEK’ın Adaptasyon Sorunları ve Eğitsel Boşluğun Üstesinden Gelebilmesi Kültürel Çeşitlilik Eksiği AEK’ın belli başlı ülkeler tarafından sağlanması sadece kendi kültürlerini yansıtmaları kültürel çeşitliliğin olmamasına ve gelişmekte olan ülkelerin kendi kültürlerini bulamamalarına neden olmaktadır.
 13. 13. İlgili makalede AEK’ın tam olarak etkili olamamasının altında yukarıdaki ve bunların benzeri birçok sebebe ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu durumların engellenmesi ve etkili bir AEK’ın oluşturulabilmesi için ise bazı önerilerde bulunulmuştur. Sonraki aşamada yazarların önerilerine değinilmiştir;
 14. 14. Etkili AEK İçin Bazı Öneriler AEK üretilirken, yazdırılabilir sürümlerinin de oluşturulmasında yarar vardır. Herkesin anlayabileceği bir dilde ve genel olarak bütün yapıyı anlatan bir özetin mutlaka olması gerekir.
 15. 15. Etkili AEK İçin Bazı Öneriler Eğer resim ve metin kombinasyonlarına yer verilmişse, bu yapıların farklı formatlarına da yer verilmeli ya da dönüştürülebilir olmaları gerekmektedir. Aksi halde çok sınırlı bir yapısı olacaktır. Geliştirilecek AEK’ın kolay yönetilebilir olması gerekmektedir. Çünkü eğitimcilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yeterlilikleri genel olarak düşük saayılabilir.
 16. 16. Yukarıdaki öneriler dışında makalede temel olarak değinilen ve mutlaka aşılması gereken durum olarak AEK’ın uyarlanabilir ve kolay yönetilebilir olması gerektiğidir. Bu durum kültürel farklılıkları ve dilsel sorunları ortadan kaldıracak, sorun odaklı olabilmesini, ve bağlamdan uzaklaşmamasını sağlayacaktır.

×