Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amersfoortsestraatweg deel 2

639 views

Published on

Amersfoortsestraatweg

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Amersfoortsestraatweg deel 2

  1. 1. Inspiratiebijeenkomst over de toekomst van de Amersfoortsestraatweg (tussen rotonde en Vesting) op 19 maart 2015 conclusies per groep
  2. 2. groep 1 Goois • Heggenstructuur versterken • Groenblijvend • Soort boom aanpassen aan zichtlijn • Halfverharding toepassen parkeerterrein • Niet hoger dan 3 etages Naardens • Grote Kerk in zicht • Verlichting passend bij vesting • Verkeersborden verminderen • Facades verzachten Lunet, politie, Van Hellemond • Historische doorgaande route Veilig • Parkeerschijf bij sport (ontmoedigend), bij Abri niet • Welke verkeersstromen in welke aantallen? • Parkeren Borgronden voor sporters • Aparte toegang AH Sociaal • Uitzicht schootsvelden; Cafe + zonnig terras, Naarderheem • Speelmogelijkheid kleine kinderen • Wijkcentrum alle leeftijdsgroepen met zwembad
  3. 3. groep 2 Goois • Geen hoogbouw (vivium zorghotel, sociale woningbouwflat) • Gooise bouwstijl • Rooilijn met ruimte voor zachte groene overgangen • Kijk eens naar Dudok wijk (sociale woningbouw Hilversum), interessant voor vrijkomende grond van verpleegstersflat • Nokhoogte aflopende richting vesting • Oranje bij Van Hellemond vervangen (dit jaar nog) • Aan de rotonde kleur jongerenhuisvesting aanpassen • Parkeren politie vergroenen • Oude bomen handhaven Naardens • Vrij uitzicht op de vesting • We zien de kerk niet meer aan komen rijden • Parkje Naarderheem afbreken als parkeerterrein en woonwagenkamp groen is Veilig • Haaks op de weg parkeren, dan zie je maar een paar auto’s • Dwarse structuur (idee Marco W) • Hagen ertussen • Hoe onveilig is het eigenlijk? Feiten. Sociaal • Parkje bij Naarderheem met theetuin en infocentrum over vesting en schootsvelden • Vivium: multifunctioneel + multicultureel (ook het zwembad • Multifunctioneel: kantoren ZZP-ers en bibliotheek • Diensten in de zorg (fysio, kapper, restaurant, catering): open voor omwonenden
  4. 4. groep 3 Goois • Minder parkeren Amersfoortsestraatweg > goois = zachte overgang • Huizen doortrekken: jaren ’30 > rooilijn ver weg van de weg • Geen woningen in licht van de sportvelden, is a-sociaal Naardens • Hogere bomen. Hogere stam = zicht op de kerk • Schootsvelden open, óók de tuinders Split en Snel. Niet bebouwen. • Bomen aan einde Amersfoortsestraatweg (oost) Veilig • Piekdrukte hockey/sport • Ondergrond parkeren betaald?? • Signalering parkeerdrukte / vol & groen • Abri: groen, maar ook mooier (bijvoorbeeld met lage haagjes) Sociaal • Koffiecorner/kantines • Terras • Kantine NVC open voor de buurt
  5. 5. groep 4 • Parkeren meer verplaatsen van Abri naar Naarderheem; van Abri groener maken (is vergroten schootsvelden) • Zwembad verplaatsen naar Naarderheem • Brediusweg is erg mooi
  6. 6. groep 5 Goois • Amersfoortsestraatweg meer Goois karakter geven door grootschalige bebouwingsblokken vervangen door kleinschalige woningbouw/voorzieningen, parkeren in of achter bebouwing (voorbeelden Godelindeweg en Huizerstraatweg) Naardens • Middenklasse woningen sorteren meer effect aan Amersfoortsestraatweg (dan Borgronden), sociale woningbouw naar Bor-bestemming • Gebied moet een eigen buurtkarakter krijgen (zoals andere buurten), waardoor de eigenaren zich verbonden voelen. Meer woningen aan de straat, waardoor de sociale samenhang wordt versterkt) Veilig • Sport moet in haar eigen parkeerbehoefte voorzien • Parkeerzones groen maken Sociaal • Buurthuis: gezellig samen (ouderen en jongeren) • Ook bewoners van de Flank erbij betrekken
  7. 7. • Zichtlijn vanaf sportvelden door Naarderheem naar schootvelden • Toekomstige bebouwing aan laten sluiten op de schootsvelden • Bewegwijzering naar Abri parkeerplaats • Speeltuin a la Heidezicht Bussum met restaurant (bijv. Op de Abri) groep 6

×