Linq To Sql 1221970293242272 9

1,950 views

Published on

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Linq To Sql 1221970293242272 9

 1. 1. Giảng viên: Lê Quý Lộc Blog: http://loclq.wordpress.com Ngày: 19/09/2008
 2. 2. Nội Dung <ul><li>Giới thiệu LINQ To SQL </li></ul><ul><li>Tạo ra các lớp mô hình dữ liệu LINQ To SQL </li></ul><ul><li>Truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng các lớp LINQ To SQL </li></ul><ul><li>Xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu </li></ul><ul><li>Sử dụng stored procedures (SPROC) </li></ul><ul><li>Kết nối dữ liệu (Data binding) </li></ul><ul><li>Xây dựng lớp dữ liệu dựa trên LINQ To SQL </li></ul><ul><li>Kết luận </li></ul>
 3. 3. <ul><li>LINQ To SQL cho phép mô hình cơ sở dữ liệu mối quan hệ bằng các lớp </li></ul><ul><li>Sau đó chúng ta có thể truy vấn dữ liệu (update/insert/delete…) thông qua các lớp đó </li></ul><ul><li>Giống như cơ sở dữ liệu SQL, LINQ To SQL có hỗ trợ transactions, views, and stored procedures </li></ul><ul><li>LINQ To SQL cung cấp cơ chế để cho lập trình viên thêm vào các phương thức để xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu (data validation) </li></ul><ul><li>Ngoài ra, LINQ To SQL cung cấp cơ chế để cho lập trình viên dễ dàng thêm vào các thao tác tính toán, truy vấn cơ sở dữ liệu, để truy vấn dữ liệu phù hợp với nhu cầu của từng loại hệ thống phần mềm </li></ul>Giới Thiệu LINQ To SQL
 4. 4. <ul><li>Click chuột phải vào project  chọn add new item  LINQ To SQL classes </li></ul><ul><li>Kéo thả các bảng cần truy vấn vào object relational designer </li></ul><ul><li>Thu được các lớp thực thể (entity classes) tương ứng với các bảng dữ liệu </li></ul><ul><li>Đặt tên lại các lớp và các thuộc tính </li></ul><ul><li>Các mối quan hệ </li></ul><ul><li>Delay/Lazy loading </li></ul>Tạo Ra Lớp Mô Hình Dữ Liệu LINQ To SQL (4.1)
 5. 5. Tạo Ra Lớp Mô Hình Dữ Liệu LINQ To SQL (4.2)
 6. 6. Tạo Ra Lớp Mô Hình Dữ Liệu LINQ To SQL (4.3) Kéo thả các bảng vào đây
 7. 7. Tạo Ra Lớp Mô Hình Dữ Liệu LINQ To SQL (4.4)
 8. 8. <ul><li>Lấy ra các sản phẩm từ bảng Products </li></ul>Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Sử Dụng Các Lớp LINQ To SQL (5.1) Tên máy tính của bạn
 9. 9. <ul><li>Xem các phát biểu SQL bằng LINQ Query Visualizer </li></ul>Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Sử Dụng Các Lớp LINQ To SQL (5.2)
 10. 10. <ul><li>Chọn các cột trả về </li></ul>Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Sử Dụng Các Lớp LINQ To SQL (5.3)
 11. 11. <ul><li>Cập nhật cơ sở dữ liệu: thay đổi dữ liệu hàng, thêm 1 hàng </li></ul>Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Sử Dụng Các Lớp LINQ To SQL (5.4)
 12. 12. <ul><li>Xóa 1 hàng </li></ul>Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Sử Dụng Các Lớp LINQ To SQL (5.5)
 13. 13. <ul><li>Một ví dụ sai, nếu không xác nhận dữ liệu hợp lệ </li></ul>Xác Nhận Tính Hợp Lệ Của Dữ Liệu (3.1) <ul><li>Thêm vào xác nhận dữ liệu hợp lệ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Thêm vào xác nhận dữ liệu hợp lệ trong trường hợp tính hợp lệ của dữ liệu có liên quan đến các dữ liệu khác </li></ul>Xác Nhận Tính Hợp Lệ Của Dữ Liệu (3.2)
 15. 15. <ul><li>Xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu trong trường hợp insert/update/delete </li></ul>Xác Nhận Tính Hợp Lệ Của Dữ Liệu (3.3)
 16. 16. <ul><li>Ánh xạ SPROC đến LINQ To SQL </li></ul>Sử Dụng Stored Procedures (4.1) Kéo thả SPROC vào cửa sổ này
 17. 17. <ul><li>Gọi SPROC </li></ul>Sử Dụng Stored Procedures (4.2)
 18. 18. <ul><li>Ánh xạ kiểu trả về của SPROC đến lớp LINQ To SQL </li></ul>Sử Dụng Stored Procedures (4.3)
 19. 19. <ul><li>Xử lý biến Output của SPROC </li></ul>Sử Dụng Stored Procedures (4.4)
 20. 20. <ul><li>LINQ To SQL hỗ trợ cho việc kết nối dữ liệu vào các grid, win32 controls, WPF controls </li></ul><ul><li>Học về kết nối dữ liệu trong các bài giảng về WPF </li></ul>Kết Nối Dữ Liệu
 21. 21. Xây Dựng Lớp Dữ Liệu Dựa Trên LINQ To SQL (2.1) Dùng LINQ To SQL để xây dựng lớp này
 22. 22. <ul><li>Thật sự dễ dàng khi dùng LINQ To SQL để xây dựng lớp dữ liệu trong mô hình 3 lớp </li></ul><ul><ul><li>Tạo ra cơ sở dữ liệu, các bảng dữ liệu, các mối quan hệ giữa các bảng bằng công cụ trực quan của VS 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Thêm LINQ To SQL classes vào dự án đang phát triển </li></ul></ul><ul><ul><li>Kéo thả các bảng dữ liệu cần thao tác vào Object Relational Designer của LINQ To SQL </li></ul></ul><ul><ul><li>Thêm các phương thức để xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu </li></ul></ul><ul><ul><li>Dùng các phương thức như đã hướng dẫn trong các slide trước để thao tác trên cơ sở dữ liệu </li></ul></ul><ul><ul><li>DONE! </li></ul></ul>Xây Dựng Lớp Dữ Liệu Dựa Trên LINQ To SQL (2.2)
 23. 23. <ul><li>LINQ To SQL là công cụ đắc lực hỗ trợ cho lập trình viên tạo ra lớp dữ liệu </li></ul><ul><li>LINQ chuyển quan niệm thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình mối quan hệ, và việc truy vấn dữ liệu theo cấu trúc thành mô hình hướng đối tượng. Tạo ra nhiều thuận lợi cho lập trình viên trong thói quen lập trình hướng đối tượng và sửa lỗi chương trình </li></ul><ul><li>LINQ nói chung, không chỉ giúp chúng ta thao tác trên cơ sở dữ liệu SQL, mà còn thao tác trên nhiều nguồn dữ liệu khác: objects, xml and databases </li></ul>Kết Luận

×