Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

إعراب الفعل

455 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

إعراب الفعل

 1. 1. ‫ن:‬ ‫ءإ‬ ‫راب وا‬ ‫ثا‬ ‫ما ل ن‬ ‫.‬ ‫1- ل‬ ‫2- ل رب .‬ ‫:‬ ‫أو ً : إ راب ا ل ا‬ ‫دا! ً‬ ‫ا لا‬ ‫% ا $# :‬ ‫1-‬ ‫*ل : - در ا و د ا د + .‬ ‫َ‬ ‫إذا م $(ل & ء‬ ‫*ل : 1 َت را + أ $ .‬ ‫ْ‬ ‫أو ا$(%ت $ ء ا $. ث‬ ‫را أ س .‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫*ل : ا (د ن‬ ‫أو ا$(%ت أ ف ا * ن‬ ‫% ا 5ون :‬ ‫2-‬‫ا8 ر .. ر ْ ت 1ط! .‬ ‫ُ‬ ‫ّْ ُ‬ ‫*ل : 5رت‬ ‫إذا ا$(%ت $ ء ا ل‬ ‫ا ( دة 5%; .‬ ‫ظ‬‫ْ‬ ‫*ل :‬ ‫أو ا$(%ت ا % ن‬ ‫َ دْ نَ ا $ > ن .‬ ‫ت‬ ‫*ل : ا ؤ‬ ‫أو ا$(%ت ون ا وة‬ ‫م:‬ ‫% ا‬ ‫3-‬ ‫ا (?ة‬ ‫ر ُ وا إ‬ ‫*ل : ا ط?ب‬ ‫+‬ ‫إذا ا$(%ت واو ا >‬ ‫ً : إ راب ل ا8 ر :‬ ‫*‬ ‫% ا 5ون :‬ ‫1-‬ ‫ْ‬ ‫َ د‪A‬ث أ1 ك ( د ً .‬ ‫*ل :‬ ‫إذا 5 ن ( # ا@1ر‬ ‫ُ‬ ‫أ ; ت را ْ نَ ا8 ء .‬ ‫*ل :‬ ‫إذا ا$(%ت ون ا وة‬ ‫ذف رف ا %+ :‬ ‫%‬ ‫2-‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫*ل : ادع ر َ ك ، وار$‪ F E‬ر$ .‬ ‫ُ‬ ‫$ل ا@1ر‬ ‫إذا 5 ن‬ ‫ذف ا ون :‬ ‫%‬ ‫3-‬ ‫& ب ا وطن ا ; وا .‬ ‫*ل :‬ ‫+‬ ‫إذا 5 ن $(?ً واو ا >‬
 2. 2. ‫أ ; ا ?ن >ودا إ $ >5 .‬ ‫ّ‬ ‫*ل :‬ ‫إذا 5 ن $(?ً . ف ا * ن‬ ‫أ $ ا$ دي .‬ ‫*ل :‬ ‫إذا 5 ن $(?ً ء ا 1 ط +‬ ‫% ا $# :‬ ‫4-‬ ‫$(د َنّ ◌َ أ1‬ ‫َ َ‪H‬‬ ‫*ل :‬ ‫إذا ا$(%ت ون ا $و5 د‬ ‫ق‬ ‫، وا>;رن‪H‬‬ ‫ْ ََ‬ ‫رع :‬ ‫* * ً : إ راب ا ل ا‬ ‫رب أي ) ر ‪ L‬و (ب و >زم( .‬ ‫رع ل‬ ‫ا لا‬ ‫رع :‬ ‫1 - ر‪L‬ا لا‬ ‫ل‬ ‫طو ً %‬ ‫ أداة (ب أو أداة >زم ، و م 5ن‬ ‫رع إذا م $‬ ‫ر‪L‬ا لا‬ ‫(وب أو >زوم .‬ ‫رع :‬ ‫? تر‪L‬ا لا‬ ‫+ ا ظ ھرة إذا 5 ن ا ل ( # ا@1ر‬ ‫- ر‪L‬‬ ‫ذا5ر$ .‬ ‫ُ‬ ‫$ وق ا 1%ص‬ ‫*ل :‬ ‫$ل ا@1ر‬ ‫+ ا درة إذا 5 ن ا ل‬ ‫- ر‪L‬‬ ‫ا >$;د َ إ ا $ وق‬ ‫*ل :‬ ‫ا ؤ ن ر>و و ‪ O‬دا! ً‬ ‫ُ‬‫(ص: ن ا@ +65(‬ ‫‪ْ H‬‬ ‫$;دِي َ نْ أَ ْ َ ْ ت و َ5ِن‪; َ َO H‬دِي َ نْ َ & ء( )ا‬ ‫َ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫)إ ِ ‪ H‬ك َ ْ‬ ‫َ‬ ‫+‬ ‫- ر ‪ * L‬وت ا ون إذا 5 ن ن ا8 ل ا 1‬ ‫دون رب ن ‪O‬‬ ‫ا ؤ ون‬ ‫*ل :‬ ‫ا ط ن $ دان ? $ ن .‬ ‫أ ت $ ظ ن % ا (?ة دا! ً‬
 3. 3. ‫2 - (ب ا ل‬ ‫رع :‬ ‫ا‬ ‫رع إذا $ إ دى أدوات ا (ب ا $ + :‬ ‫(ب ا ل ا‬‫+ -‬ ‫ءا‬ ‫]أنْ - ن - 5 - م ا $ % ل - $ - واو ا + - م ا > ود -‬ ‫إذن[‬ ‫رع :‬ ‫? ت (ب ا ل ا‬ ‫واو أو ا ء .‬ ‫$?ً‬ ‫1 - ا $ + ا ظ ھرة : إذا 5 ن ا ل ( # ا@1ر ، أو‬ ‫- % ا‬ ‫و‬‫َ‬ ‫- د ن ا >$; د 5‬ ‫*ل : ن أ ول َ إ ا ق‬ ‫ق.‬ ‫َ‬ ‫أن‬ ‫2 - ا $ + ا درة : إذا 5 ن ا ل $ل ا@1ر 8 ف .‬ ‫&ر أ داً .‬ ‫*ل : ن أ ْ‬ ‫3 - ذف ا ون : إذا 5 ن ن ا8 ل ا 1 + .‬ ‫+.‬ ‫*ل : % 5م أن $(%وا ؛ (?ة ل ا را + ا‬ ‫رع (وب % ;و (وب *% .‬ ‫رع ا طوف % ل‬ ‫ا لا‬ ‫*ل : % ك أ $$5 ل َ و$$1 ذل َ إ* ت ذا$ك .‬ ‫رع :‬ ‫أ *%+ 8دوات (ب ا ل ا‬ ‫أنْ : وھ رف (دري‬ ‫*ل : % ك أن $>$;د . % 5م أن $>$;دوا‬ ‫َ‬ ‫إ راب $>$;د :‬ ‫َ‬ ‫إ راب $>$;دوا :‬ ‫ن:$ ا ل ا $ ل‬ ‫*ل : ن ر م ‪ O‬ا $1 ذ ن .‬
 4. 4. ‫إ راب ر م:‬ ‫دھ‬ ‫%; ب و$ % ل‬ ‫5 :‬ ‫*ل : ا>$;دوا 5 $% وا ر5ب ا $ وق .‬ ‫إ راب $% وا:‬ ‫ما$ %ل:‬ ‫*ل : ا د ‪ $ ً (%1 O‬ل ر ه .‬ ‫إ راب $ ل:‬ ‫" إ أن "‬ ‫$ : $ د ا ‪ + F‬إذا 5 ت‬ ‫َ‬ ‫*ل : . د ‪ $ O‬أ وت .‬ ‫َ‬ ‫إ راب أ وت :‬ ‫" 5 "‬ ‫$ : $ د ا $ % ل إذا 5 ت‬ ‫َ‬ ‫*ل : ا>$;د $ $ ق أ ? ك ا ة .‬ ‫إ راب $ ق :‬ ‫) ‪ (L‬و$ د‬ ‫دھ ;‬ ‫%; ‪L‬‬ ‫واو ا + : وھ ا $ $ د (ول‬ ‫(‬ ‫ا ( + ودا! ً $ ق ـ ) ; -‬ ‫ر َ % ْ ك - إِذا َ َ %ت - َ ظ م‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ‬ ‫ٌ َ َ‬ ‫*ل : $ ْ َ نْ 1%ُق و$.ْ$ َ ِ ْ*% ***‬ ‫َُ‬ ‫ُ َ َ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫م آ ر & ء وأ1 ‬ ‫إ راب $.$ َ :‬ ‫إ راب أ1 :‬‫) 5ن -‬ ‫م ا > ود : وھ $ د ا 5 ر ا &د د ، و &$رط ; أن $ ق 5ون‬ ‫م 5ن( $ $5ون ن أدوات ا (ب .‬ ‫- َم َ 5ن ‪ِ F َ ِ ُ O‬ر َ;م .‬ ‫ْ َ ُْ‬ ‫ْ ُ ِ‬ ‫*ل : و 5 نَ ‪ َ ُ ِ ُ O‬ذ َ ;م وأَ ْ ت ِ ;م‬ ‫ْ‬ ‫‪َ َ ُْ A‬‬ ‫َ‬ ‫‪ُْ A‬‬ ‫إ راب ِ ُ َ ذ َ ;م:‬ ‫..............................................................................................‬ ‫ْ َ‬ ‫إ راب ِ َ ‪ِ F‬ر :‬ ‫................................................................................................‬ ‫رع‬ ‫دھ ، وھ ن أدوات (ب ا ل ا‬ ‫%; ب‬ ‫+ : $ د أن‬ ‫ءا‬ ‫.‬‫+( $5ون ن‬ ‫) ء ا‬ ‫ا &روط ا وا>ب $وا رھ‬ ‫س :‬ ‫أدوات ا (ب ؟‬ ‫و+‬ ‫د أن $5ون‬ ‫رع‬ ‫+( ن أدوات (ب ا ل ا‬ ‫>ـ : 5 $5ون ) ء ا‬ ‫دل % :‬
 5. 5. ‫%ت ذ . ــدم .‬ ‫َ‬ ‫: *ل :‬ ‫أ - ا‬ ‫- ا ر> ء(‬ ‫ب - ا ط%ب : و & ل )ا8 ر - ا ; - ا $ ; م - ا $‬ ‫*ل :‬ ‫1 - ا>$;دوا درا $5م $ وا $ر دون .‬ ‫2 - $$5 %وا ـن ا ــ دة $ د ــوا .‬ ‫% ك ن ز5 ة $ ل ا *واب .‬ ‫3 - ھل $1رج‬ ‫‪.O‬‬ ‫ر ر‬ ‫4- $ ر‬ ‫5 - ل ا $ ن .$ ;?ً $ر # .‬ ‫إذن : رف >واب و>زاء و (ب وا $ ل‬ ‫*ل : إذن $$ وق ، >وا ً ن ل : .>$;د .‬ ‫إ راب $$ وق :‬ ‫...............................................................................................‬ ‫رع :‬ ‫3 - >زم ا ل ا‬ ‫ت:‬ ‫رع *?ث‬ ‫>زم ا ل ا‬ ‫أ - إذا و ‪ L‬د أداة $>زم ? وا دا، وھ :‬ ‫ُ دْ % .‬ ‫د،‬ ‫ر‬ ‫ْ‬ ‫1 ، 2 - م ، ّ ، وھ أدا$ >زم و %ب: م‬ ‫3 - م ا8 ر : $ 5م ن ا س دل .‬ ‫ْ‬ ‫رة : ن ا@ +462( .‬ ‫ا ھ + : ) َ $ ْ طِ %ُوا (د َ $5م ِ ْ َ ن‪ A‬وا8ذى( )ا‬ ‫َ َ‬ ‫ْ ََ ُِ‬ ‫ُ‬ ‫4-‬‫ب - إذا و ‪ L‬د أداة ن ا8دوات ا $ $>زم % ن ]أدوات ا &رط ا > ز +[ ،‬ ‫ل >واب ا &رط .‬ ‫ا ل ا >زوم ا8ول ل ا &رط ، وا ل ا >زوم ا *‬ ‫و‬ ‫أدوات ا &رط ا > ز + ھ : إنْ ، إذ ، َ نْ ، و َ ، و َ ; َ ، و َ $ ، وأ ‪ H‬نَ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫، وأَ ْ نَ ، وأ ْ َ ، وأَ ‪ ، H‬و َ ْ * ، و5 ْ َ ، وأَي .‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫$ذ5ر أن :‬ ‫أ %وب ا &رط ا > زم $5ون ن *?*+ أر5 ن ھ :‬
 6. 6. ‫> %+ ل ا &رط‬ ‫ب ا &رط‬ ‫أداة ا &رط ا > ز +‬ ‫و إ راب %;‬ ‫ب %;‬ ‫رع‬ ‫ا ط‬ ‫وم‬ ‫رع ، و‬ ‫ط‬ ‫با‬ ‫:‬ ‫-‬ ‫إنْ - َ‬ ‫ا #"!ن ، أو (ف ف ا % ، أو (‬ ‫ ف(‬ ‫)(ف ا )!ن‬ ‫(ف ا )!ن‬ ‫:‬ ‫0(ا/ ْ . - و إ, ص‬ ‫ق‬ ‫ْ‬ ‫ت:‬ ‫ا $‬ ‫ؤال ھ م‬ ‫%زم :‬ ‫+ ، و- ر‬ ‫ار ط ن ا > %$ ن ا $ $ ن .داة &رط‬ ‫) 1& ‪ - O‬ل ر ه(‬ ‫رف %+‬ ‫‪ + >X‬ن ھذا ا ؤال $ س أن % ا &رط و ا >واب إذا 5 ن آ1رھ‬ ‫َ‬ ‫ا %+‬ ‫د ا ر ط % أن ذف رف‬ ‫، ‪Y‬‬ ‫*ل : د و - $دي -‬ ‫*ل :‬ ‫د و‬ ‫$دي‬ ‫$وي‬ ‫وى‬ ‫و‬ ‫ر$‬ ‫دع‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫$د‬ ‫‪L‬‬ ‫َ‬ ‫$و‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ر$م‬ ‫ِ‬ ‫5ن‬ ‫ل آ1رھ رف %+‬ ‫أو 5‬‫ً $ ء‬ ‫ذف رف ا %+‬ ‫أن‬ ‫د ارط %‬ ‫*ل : ول - ‪ - L‬ل ، ‪Y‬‬ ‫5 ن‬ ‫ا‬ ‫*ل :‬ ‫ول‬ ‫‪L‬‬ ‫ل‬ ‫$د‬ ‫$ د‬ ‫$د ر‬ ‫م‬ ‫لْ‬ ‫‪L‬‬‫ْ‬ ‫لْ‬ ‫$دْ‬ ‫$ دْ‬ ‫$در‬ ‫ْ‬ ‫م‬‫ْ‬ ‫أو 5 ن ا8 ل ا 1 +‬ ‫*ل : % ن - % ون - $% ن‬
 7. 7. ‫ذف رف ا ون ، و $ س و ‪ L‬أ ف ر + د‬ ‫َ‬ ‫أن‬ ‫د ارط %‬ ‫، ‪Y‬‬ ‫+‬ ‫واو ا >‬ ‫*ل :‬ ‫% ن‬ ‫$% ن‬ ‫% ون‬ ‫$% ون‬ ‫$% ن‬ ‫%‬ ‫$%‬ ‫% وا‬ ‫$% وا‬ ‫$%‬ ‫ه.‬ ‫ر ط ا > %+ : ن 1ش ‪ O‬لْ ر‬ ‫َ‬ ‫رع :‬ ‫أ *%+ 8دوات >زم ا ل ا‬ ‫&رط .‬ ‫إنْ : وھ رف ر ط ا >واب‬ ‫*ل : إن $ لْ ا 1 ر $ لْ ر ‪. O‬‬ ‫"إِنْ " ا &رط + .‬ ‫إ ِْذ َ ـ : رف‬ ‫ه : إِنْ $ ُم أَ ُم .‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫*ل : إ ِْذ $ ُم أَ ُم ،‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫َ نْ : ا م &رط % ل‬ ‫‪ْ َH ِ H‬‬ ‫*ل : ) َ نْ َ $ق ‪ َ > َ O‬لْ َ َ 1ر> ً( )ا ط?ق : ن ا@ +2( .‬ ‫ُ ْ َ‬ ‫: ا م &رط ‪ F‬ر ا ل‬ ‫َ ُ ‪H‬‬ ‫*ل : )و َ $ ْ َ %ُوا ِنْ 1 ْ ر َ ْ % ْ ‪) ( ُ O‬ا رة: ن ا@ +791( .‬ ‫َ ٍ‬ ‫َ َ‬ ‫; : ا م &رط ‪ F‬ر ا ل‬ ‫*ل : أَ-ركِ ِ ‪ A‬أَن‪ H ُ H‬كِ $ِ% *** وأَ ‪ H‬كِ َ ; َ $.ْ ُ ري ا َ%ب َ ْ َ ل‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ‪H‬‬ ‫$ : ا م &رط %ز ن‬ ‫*ل : $ $; لْ درو ك $ر ب .‬ ‫ْ‬ ‫أ ن : ا م &رط %ز ن‬ ‫*ل : أ ن $1رج أ1رج ك .‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫أَ ْ نَ ، وأ ْ َ ، وأَ ‪ ، H‬و َ ْ * : أ ء &رط % 5 ن‬ ‫ُ‬ ‫*ل : )أَ ْ َ َ $5و ُ وا ُ دْ ر55م ا َ وت( )ا ء : ن ا@ +87( .‬ ‫ِ ْ ُُ ْ ُ‬ ‫َُ‬ ‫- ِـر ا8َز ـ ن‬ ‫ِ ْ‬ ‫*ل : َ ْ * َ ـ $ ْ $ ِـم ُ َدر َك ‪ً > *** ُO‬‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َ ْ ‪َ ْA‬‬ ‫*ل : أ $$و5ل % ‪ O‬ــو ـ ــك‬ ‫: ا م &رط % ل .‬ ‫5‬ ‫%وك .‬ ‫$ لا س‬ ‫*ل : 5‬‫ل ، أو‬ ‫ب $ ف إ ، $5ون % ل ، أو ‪ F‬ر ا‬ ‫ھ‬ ‫أي : ا م &رط‬ ‫ظرف ز ن أو ظرف 5 ن‬
 8. 8. ‫*ل : أي ط ب >$;د $ وق .‬ ‫% ل‬ ‫أي‬ ‫ل *ل : أي 5$ ب $ رأه $ $ د .‬ ‫‪F‬را‬ ‫أي‬ ‫*ل : أي وم $1رج أ1رج ك .‬ ‫%ز ن‬ ‫أي‬ ‫*ل : أي $ ف $زره ف ك ن ا %و ت ا 5* ر .‬ ‫% 5ن‬ ‫أي‬ ‫$ذ5ر أن :‬‫، ; [ $ رب $دأ إذا 5 ن ل ا &رط ز ً أو $ د ً ا $و‬ ‫أدوات ا &رط ] ن ،‬ ‫و .‬ ‫*ل : ن ط‪ L‬وا د ل ر ھ - ; $ ل ن 1 ر ، $ ل 1 ر ا >زاء‬ ‫أدوات ا &رط ]أ ن ، أ ، أ ، * [ $ رب ظرف (وب ل ا &رط .‬ ‫ً- .‬ ‫أداة ا &رط ]5 [ $ رب‬ ‫و ؤ*ر % أدوات ا &رط ا ل د1ول روف ا >ر % ; ، و:‬ ‫" % أ ‪; A‬م $ زلْ أ زل ◌ْ " .‬ ‫ِ‬ ‫ث ، وإذ : $( ن %&رط إ إذا ا$(%ت ; " "‬ ‫ل >زم .‬ ‫ً‬ ‫ً أو أ راً 5ون‬ ‫ل ا &رط ا > زم أو >وا إذا 5 ن‬ ‫:‬ ‫أدوات ا &رط - ر ا > ز + ھ‬ ‫+ .‬ ‫أدوات ا &رط - ر ا > ز + .. ھ : إذا - و - و - 5% - ا‬‫أن‬ ‫$>زم ا ل دھ ، و إ $ر ط ط ن % ا &رط و ا >واب ، أي‬ ‫وھ‬ ‫ً.‬ ‫ً إذا 5 ن‬ ‫ر و 5ون‬ ‫ا ل 5ون دھ ر و إذا 5 ن‬ ‫*ل : إذا ا $&ر ا %م م ا ر1 ء .‬ ‫ّ‬ ‫.‬ ‫و ا (ف ا س ا $راح ا‬ ‫و ا1$?ف ا8ذواق رت ا %‪. L‬‬ ‫ْ‬ ‫ار$ ت ?د .‬ ‫5% $ دم &‬ ‫ا $ ا > ن * ت ا &> ع و ر ا > ن .‬ ‫ء‬ ‫ا $ران >واب ا &رط‬ ‫ت ا@$ +:‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫>ب ا $ران >واب ا &رط‬ ‫.‬ ‫إذا 5 ن >واب ا &رط > %+ ا + أ و > %+ إن أو إ دى أ1وا$;‬ ‫ُ ُ‬ ‫‪َH‬‬ ‫*ل : إِنْ $ ْ (روا ‪( ُ] O‬ر5م .‬ ‫َ ُ ُ‬
 9. 9. ‫إن $ &ر ا %! م ‪ Y‬ك ;ـم .‬ ‫إذا 5 ن >واب ا &رط > %+ % + %; ط% )ا8 ر - ا ; - ا $ ; م( .‬ ‫ُُ ‪H‬‬ ‫‪H H‬‬ ‫*ل : ل إنْ 5 ْ $م $ ِ ^ ونَ ‪ ُ ِ $ َO‬و ُ ْ ِ ْ 5م ‪ُ O‬‬ ‫ُ ُْ ُ‬ ‫; $وا> ن ( ب ? $$ـرددْ .‬ ‫و 1ر>ت ;ل $ ود ر ً ؟‬ ‫+ ) %ن(.‬ ‫إذا 5 ن >واب ا &رط > %+‬ ‫ً.‬ ‫*ل : ن زرع &و5 ً %ن (د‬ ‫+) (.‬ ‫إذا 5 ن >واب ا &رط > %+ % +‬ ‫ل ر ه.‬ ‫*ل : ن ص ‪O‬‬ ‫ِ‬ ‫و + ) د(.‬ ‫إذا 5 ن >واب ا &رط > %+ % +‬ ‫*ل : ن أط ع ھواه د ــــل ّ .‬ ‫َ‬ ‫- س - ْ م - ْ!س -‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫إذا 5 ن >واب ا &رط > %+ % + %; > د 5ـ )‬ ‫‪ H‬ذا(.‬ ‫‪ H‬ذا -‬ ‫ّ‬ ‫*ل : ن $را>‪ L‬ن ا ق !س ( ـ‪. L‬‬ ‫ك ا $و ـق .‬ ‫أن‬ ‫$ $ $م‬ ‫- : ) ن -& % س (.‬ ‫ل ا ر ول -‬ ‫ن أو وف(.‬ ‫و+)‬ ‫إذا 5 ن >واب ا &رط > %+ % +‬ ‫ُ $ل ـ .‬ ‫*ل : ن ل ‪ H‬ف ا ‪F‬‬ ‫)و َ نْ َ ْ َ لْ ذ ِك ُ دْ وا ً وظ% ً َ َ وف ُ(%ِ َ راً( .‬ ‫ْ َ ْ ِ‬ ‫َ َ َ َ ُْ‬ ‫َ‬ ‫ول ا & ر :‬ ‫و د > ت ھذه ا8 وال ا ‪L‬‬ ‫ُ‬ ‫و َنْ و ِ َدْ و $ ْ و ف .‬ ‫‪H‬‬ ‫ٌ َ ٌ َ ٍ‬ ‫ا ْ ِ ‪ + H‬ط% ِ ‪ + H‬و ِ> ِ د * و‬ ‫$ذ5ر أن :‬‫+ ا $(%+ ;‬ ‫ت $ $رن ا ء >واب ا &رط ا > زم $ذ5ر أن ا > %+ ا % + أو ا‬ ‫ل >زم >واب ا &رط .‬ ‫ا ء $5ون‬ ‫‬ ‫ب و‬ ‫>واب ا &رط ا $رن ء رب‬ ‫رع ا وا ‪L‬‬ ‫ا لا‬ ‫ا > %+.‬ ‫+[ .‬ ‫رع ر وع‬ ‫*ل : $ $>$;د وف $ و ] ل‬ ‫إ راب ا ء : ا ء : إ وا + >واب ا &رط ، أو را ط+ >واب ا &رط .‬ ‫رع :‬ ‫? ت >زم ا ل ا‬
 10. 10. ‫ل‪.O‬‬ ‫ْ‬ ‫- ق 5ل 5م‬ ‫1 - ا 5ون : إذا 5 ن ا ل ( # ا@1ر .‬ ‫2 - ذف رف ا %+ : إذا 5 ن ا ل $ل ا@1ر 8 ف . - م دع ا ؤ ن %&ر‬ ‫ُ‬‫- ا ر> ل م $ر5وا ا $ ل $‬ ‫3 - ذف ا ون : إذا 5 ن ن ا8 ل ا 1 + .‬ ‫ا (ر .‬ ‫رع >زوم % ;و >زوم *% .‬ ‫رع ا طوف % ل‬ ‫ا لا‬ ‫*ل : إن $ذا5ر ‪?1Y‬ص و $>$;دْ د ك ا $ وق .‬ ‫ْ‬ ‫>واب ا ط%ب‬ ‫رع‬ ‫>ـ - >زم ا‬ ‫رع >وازاً إذا و ‪> L‬وا ً %ط%ب]ا8 ر أو ا ; [‬ ‫5ذ ك >زم ا‬ ‫*ل : )و َ ل َ ر ^ 5م ادْ ُ و ِ أَ ْ $>ب َ5م( ، أ $> ب .‬ ‫ُ‬ ‫َ ِ ْ ُْ‬ ‫َ ُُ‬ ‫َ‬ ‫%5م $ وا ]$ ون[ ا > ح .‬ ‫$ (روا‬ ‫>واب ا ط%ب &روط ھ :‬ ‫رع‬ ‫و >زم ا‬ ‫رع .‬ ‫1 - أن $ دم ا ط%ب % ا ل ا‬‫ ? >وز ا >زم‬ ‫ً‬ ‫رع ا >زوم $ر$ ً % ا ط%ب .ن 5ون‬ ‫2 - أن 5ون ا‬ ‫*ل: )ا-$ م ر(+ $ظ;ر ك(.‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫*ل : ) $دنُ ن‬ ‫3 - أن 5ون ا >واب د ا ; أ راً و ً - ? >وز ا >زم‬ ‫ِ‬ ‫ا8 د $$ رض &روره(‬ ‫ُ‬

×