Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Customer Case SharePoint - Foyer De Lork

532 views

Published on

Sinds vzw Foyer de Lork met SharePoint werkt, kan het de administratie van zijn negen rusthuizen beter organiseren. Algemene informatie is voor iedereen toegankelijk, specifieke informatie voor de verschillende rusthuizen staat op de subsites en is veel sneller terug te vinden.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Customer Case SharePoint - Foyer De Lork

  1. 1. CUSTOMER CASESHAREPOINTpakt organisatie van zijn rusthuizenbeter aan met SharePoint 2010Sinds vzw Foyer de Lork met SharePoint werkt, kan het de administratie vanzijn negen rusthuizen beter organiseren. Algemene informatie is voor iedereentoegankelijk, specifieke informatie voor de verschillende rusthuizen staat op desubsites en is veel sneller terug te vinden.Vroeger hield elk rusthuis zijn documenten en informatie vlot konden beheren, vanuitop lokale servers bij. Bestanden stonden het centrale kantoor in Geel en uiteraard WIE? Vzw Foyer de Lork exploiteert woon-her en der verspreid en de medewerkers vanuit de verschillende locaties van de en zorgcentra en telt 9 rustoorden rond Antwerpen, Mechelen en Tongeren.moesten soms lang zoeken naar het rusthuizen, was dus meer dan wenselijk.juiste document. Nu staat alle informatie Enkele jaren geleden kozen we voor UITDAGING? Het centrale kantoor in Geelcentraal op SharePoint. Microsoft SharePoint 2007 en gingen we moet vlot info kunnen delen met de rest.Foyer De Lork wil SharePoint ook in zee met Beyond-it, dat SharePoint door OPLOSSING? Het ging in zee met Beyond-itgebruiken als een documentgenerator en door kent.’ en koos voor Microsoft SharePoint 2010.die de hele informatiestroom beheert, viatemplates en workflows. Door SharePoint Fileserver verdwijntte koppelen aan CMS, een software voor In de eerste fase gebruikt Foyer De Lorkrusthuizen, zal Foyer De Lork interessante SharePoint vooral als alternatief voor SharePoint biedtmogelijkheden krijgen om te rapporteren. de fileserver. Vroeger hield elk rusthuis ons een leidraadHet personeel zal via het intranet zijn documenten op lokale servers bij. en loodst onspersoonlijke informatie kunnen bekijken Bestanden stonden her en der verspreid doorheen allezoals uurroosters en de vakantieregeling. en de eigen medewerkers moesten soms standaardproce-Nog later wil Foyer De Lork ook een lang zoeken naar het juiste document. ‘Nu dures en regelsextranet bouwen op basis van SharePoint staat alle informatie centraal op SharePoint. die gepaard2010, zodat familieleden van thuis uit Algemene informatie is voor iedereen gaan met hetinformatie kunnen bekijken. toegankelijk, specifieke informatie voor runnen van een de verschillende rusthuizen staat op rusthuis.‘Onze organisatie is in volle uitbreiding,’ de subsites’, legt Kris Moors uit. ‘Doorbegint Kris Moors, IT-manager van de logische opbouw en omdat alles nuFoyer De Lork. ‘Vier jaar geleden zijn we gecentraliseerd is, vinden medewerkersgestart met vier rusthuizen, tegen eind veel sneller documenten terug. Bij Kris Moors2010 is dat aantal verdrievoudigd. Een het overzetten van de informatie naar IT-managersysteem waarmee we onze documenten SharePoint hebben we onze medewerkers Foyer De Lork
  2. 2. CUSTOMER CASESHAREPOINTverplicht om allerlei metadata aan deinformatie toe te voegen. Zo vinden we zesneller terug met de zoekfunctie.’Alle nuttige informatie die bij de overnamevan een rusthuis komt kijken, staat nubij elkaar. Zo kan Foyer De Lork veelvlotter nieuwe rusthuizen overnemenen opstarten. ‘SharePoint biedt onseen leidraad en loodst ons doorheenalle standaardprocedures en regels diegepaard gaan met het runnen van eenrusthuis. Alles staat nu onder één uniforme werkt, zodat ze de kostenplaatsen kunnen kennis en ervaring in huis hebben om onsnoemer, waardoor we tot maximale gaan rapporteren met SharePoint. Daarbij project met succes op de rails te zetten.synergie komen’, aldus nog Kris Moors. werken we zoveel mogelijk met functies Ze dwongen ons om vooraf goed na te die out of the box beschikbaar zijn.’ denken over de juiste hiërarchie binnenMeer dan centrale gegevensbron de site en wat we precies wilden bereiken.‘SharePoint wordt een echte Daarnaast bouwt Foyer De Lork een Dat klinkt logisch, maar veel organisatiesdocumentgenerator die onze hele intranet waar personeelsleden allerlei slaan deze nochtans belangrijke stap over,informatiestroom beheert’, aldus Kris informatie terugvinden, gaande van de met alle gevolgen van dien.’Moors. ’Wanneer een resident in een van planning en uurroosters, tot de statusonze woon- en zorgcentra intrekt, moeten van hun vakantie en de mogelijkheid Meer informatieheel wat standaardformulieren ingevuld. om vakantie aan te vragen. Of het Voor meer informatie over de beschrevenVia SharePoint 2010 kunnen we alle nodige kwaliteitshandboek, een door de overheid producten en diensten van Beyond-it,documenten snel oproepen en invullen. verplicht document met tal van procedures bel naar +32 (0)3 640 01 60 of surf naarAlle mogelijke templates, of het nu gaat gaande van brandbeveiliging tot hygiëne www.beyond-it.beom contracten of een overzicht van de en catering.medicatie die de bewoner neemt, staan Voor meer informatie over Foyer De Lork,klaar in SharePoint. Wij tellen vandaag Niet veel opleiding nodig bezoek www.foyerdelork.bealles samen zeshonderd residenten en ‘Tijdens de proof of concept met SharePointvijfhonderd personeelsleden, wat een pak 2010 hebben we gemerkt dat er veel extraaan informatie en gegevens betekent. Met functies zijn bijgekomen, zoals de ribbonSharePoint kunnen bevoegde personen die voor de gebruiker van Office 2007die informatie snel oproepen.’ erg herkenbaar is’, zegt Kris Moors. ‘Met‘Door SharePoint te koppelen aan de functie Document Sets kan je eenCMS kan je ook tot erg interessante verzameling maken van documenten enrapporteringsmogelijkheden komen’, vult snel zien als die verzameling niet volledigJoris Bollen aan, gedelegeerd bestuurder is. Zo kunnen we in een paar tellen allevan Beyond-it. ‘CMS bouwt momenteel nieuwe personeelsleden oproepen van wietoepassingen die specifiek bedoeld zijn hun dossier, met het vakantieattest van devoor SharePoint. Zo zal Foyer De Lork in vorige werkgever, hun diploma’s, … nogeen paar klikken een overzicht krijgen van niet in orde is. Slim gezien.’de bezetting van alle bedden, over alle Foyer De Lork sprak Beyond-it aan omdatrusthuizen heen. Ook gaan we SharePoint het gespecialiseerd is in SharePoint.koppelen aan het ERP-pakket Microsoft ‘Nu we enkele jaren met hen werken,Dynamics NAV, waarmee Foyer De Lork kunnen we bevestigen dat ze de juiste onderdeel van ABC-Groep Laar 179 B-2180 Ekeren +32 (3) 640 01 60 info@abc-groep.be

×