Asp.NET Validations (Geçerlik Denetimleri)

1,127 views

Published on

Geçerlik Denetimini(Validation) Anlamak
İstemci ve Sunucu Taraflı Geçerlik Denetimi
Asp .Net Geçerlik Denetimi Kontrolleri

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
558
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • <asp:TextBox ID="txtAra" runat="server" Width="180px"></asp:TextBox> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server“ ControlToValidate="txtAra" ErrorMessage="ZorunluAlan"></asp:RequiredFieldValidator> <br /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Arama Yap" />
 • <asp:TextBox ID="txtAra" runat="server" Width="180px"></asp:TextBox> <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" ControlToValidate="txtAra" runat="server" ErrorMessage="Belirlenen Aralıkta Değer Girin" MaximumValue="100" MinimumValue="0" Type="Integer"></asp:RangeValidator> <br /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Arama Yap" />
 • Email :<asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server" Width="180px"></asp:TextBox> <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="Doğru Formatta E-Posta Giriniz" ValidationExpression="\\w+([-+.']\\w+)*@\\w+([-.]\\w+)*\\.\\w+([-.]\\w+)*" ControlToValidate="txtEmail"></asp:RegularExpressionValidator> <br /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kontrol" />
 • Şifre Giriniz:  <asp:TextBox ID="txtSifre" runat="server" Width="180px"></asp:TextBox> <br /> Şifre Tekrarı:<asp:TextBox ID="txtSifreTekrar" runat="server" Width="180px"></asp:TextBox> <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" ErrorMessage="Şifreler Eşleşmiyor..."ControlToCompare="txtSifre" ControlToValidate="txtSifreTekrar"></asp:CompareValidator> <br /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kontrol" Height="24px" Width="65px" />
 • <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" style="height: 22px; width: 120px"> <asp:ListItem Value="0" >Seçiniz...</asp:ListItem> <asp:ListItemValue="34">İstanbul</asp:ListItem> <asp:ListItemValue="06">Ankara</asp:ListItem> <asp:ListItemValue="44">Malatya</asp:ListItem> </asp:DropDownList> <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" ErrorMessage="Bir Seçim Yapınız..." ControlToValidate="DropDownList1" Operator="NotEqual" ValueToCompare="0"></asp:CompareValidator> <br /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kontrol" />
 • <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><headrunat="server"> <title></title> <scriptlanguage="javascript">function Kontrol(source, args) {args.IsValid = (args.Value % 2 == 0); } </script></head><body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> <asp:CustomValidator ID="CustomValidator1" runat="server" ErrorMessage="Sayı Çift Değil..." ClientValidationFunction="Kontrol" ControlToValidate="TextBox1"></asp:CustomValidator> <br /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kontrol" /> </div> </form></body></html>
 • <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> <asp:CustomValidator ID="CustomValidator1" runat="server" ErrorMessage="Sayı Çift Değil..." onservervalidate="CustomValidator1_ServerValidate" ClientValidationFunction="Kontrol" ControlToValidate="TextBox1"></asp:CustomValidator> <br /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kontrol" />-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------protected void CustomValidator1_ServerValidate(object source, ServerValidateEventArgsargs) {args.IsValid = (int.Parse(args.Value) % 2 == 0); }
 • Asp.NET Validations (Geçerlik Denetimleri)

  1. 1. Abdülkadir BARLIK
  2. 2. Konu Başlıkları Geçerlik Denetimini(Validation) Anlamak İstemci ve Sunucu Taraflı Geçerlik Denetimi Asp .Net Geçerlik Denetimi KontrolleriAbdülkadir BARLIK
  3. 3. Geçerlik Denetimini AnlamakYıllardır web uygulamaları inşa edilmektedir. Buuygulamalardaki amaç bilgiyi sunmak veya toplamaktır.Toplanan bilgilerin olabildiğince geçerli ve doğru bilgiler olmasıiçin uygulanan bir takım kurallar dizisine “Geçerlik Denetimi”adı verilir.Abdülkadir BARLIK
  4. 4. İstemci ve Sunucu Taraflı Geçerlik Denetimi Asp.Net geçerlik denetimi kontrolleri hem istemci hem desunucu taraflı denetim yapmaktadır. Bu nedenle istemci vesunucu taraflı geçerlik denetiminin avantaj ve dezavantajlarınıbilmek gerekmektedir. İstemci taraflı geçerlik denetimi hız ve kullanışlı bir yapı sağlar.Fakat istemci taraflı denetimler aşılabileceği için güvenlikaçısından zayıftır. Sunucu taraflı denetimler istemci taraflıya göre biraz dahayavaş fakat daha güvenlidir.Abdülkadir BARLIK
  5. 5. Asp.Net Geçerlik KontrolleriAsp .Net ile geliştirdiğiniz uygulamalardaki geçerlik denetiminisağlamak adına geliştirilmiş kontroller; RequiredFieldValidator RangeValidator RegularExpressionValidator CompareValidator CustomValidatorAbdülkadir BARLIK
  6. 6. Asp.Net Geçerlik KontrolleriTüm geçerlik kontrolleri için önemli olan ve mutlaka bilinmesi gerekenortak özellikler; ControlToValidate Özelliği: Bu özellik tüm validator’larda bulunan birözelliktir ve hangi kontrole geçerlik denetimi uygulanacağını belirtir. ValidateGroup: Bu da tüm validator’larda bulunan ve önemli birözelliktir. Denetim kontrollerini gruplamaya yarar. EnableClientScript: Bu özelliğin “False” olması istemci tarafındakidenetimin iptal edilmesi ve sadece sunucu taraflı kontrol yapılmasıdemektir.Abdülkadir BARLIK
  7. 7. RequiredFieldValidator Bu kontrol form öğelerine veri girilip girilmediğini kontrol eder. En yaygın olarak kullanılan ve en basit denetim kontrolüdür. Değer girmeyi zorunlu kılmak istediğiniz her form öğesi içinRequiredFieldValidator kontrolü kullanmanız gerekir.Abdülkadir BARLIK
  8. 8. RequiredFieldValidatorAbdülkadir BARLIK
  9. 9. RangeValidator Kullanıcıdan istenen değerin belirlenen aralıklardaolmasını zorunlu kılan geçerlik denetimi kontrolüdür. MinimumValue, MaximumValue ve Type bu kontrolünönemli özellikleridir. MinimumValue ve MaximumValue istenen aralıklarıbelirtir. Type özelliği istenen değerin hangi tipte olacağını belirtir.Abdülkadir BARLIK
  10. 10. RangeValidatorAbdülkadir BARLIK
  11. 11. RegularExpressionValidator Kullanıcıdan istenen bilginin önceden tanımlanmış birdesene göre denetlenmesi işlemi için kullanılmaktadır. Örneğin uygulamanızın bir bölümünde e-posta bilgisialmak istediğiniz bir alan için gerekli e-posta deseninikullanabiliriz. ValidationExpression: Bu özellik denetime ait gereklideseni(yazım kuralını) belirtmeniz için kullanılır.Abdülkadir BARLIK
  12. 12. RegularExpressionValidatorAbdülkadir BARLIK
  13. 13. CompareValidator İki form öğesi arasında karşılaştırma yapmamıza ve ayrıcaform öğelerindeki değerleri belirleyeceğimiz sabitlerlekarşılaştırmanıza olanak tanıdır. CompareToValidate, ValueToCompare, Type ve Operatorbu kontrolün dikkat edilmesi gereken önemli özellikleridir.Abdülkadir BARLIK
  14. 14. CompareValidator Başka Kontrole Göre Geçerlilik Denetimi:Abdülkadir BARLIK
  15. 15. CompareValidator Sabitlere Göre Geçerlik DenetimiAbdülkadir BARLIK
  16. 16. Custom Validator Bu zamana kadar görmüş olduğumuz validator’ların yetersizkaldığı durumlarda kendi geçerlik denetim kontrolümüzüyazabilmemizi sağlayan CustomValidator’dır. Ayrı ayrı istemci ve sunucu taraflı CustomValidatortanımlanabildiği gibi ikisinin birlikte kullanıldığıCustomValidator’lar da tanımlanabilir. ClientScriptFunction, istemci tarafında denetim yapacakjavaScript fonksiyonunun ismi için gerekli özelliktir.Abdülkadir BARLIK
  17. 17. Custom Validator İstemci taraflı CustomValidator;Abdülkadir BARLIK
  18. 18. Custom Validator Sunucu taraflı CustomValidator;Abdülkadir BARLIK
  19. 19. ValidationSummary ValidationSummary, girilen bilginin denetimini yapmak içinkullanılan kontrollerden değildir. Hata mesajların tümünü tek bir yerde göstermeye yarayan birkontroldür. Validator’ların ErrorMessage özelliğini otomatik olarakokuyarak buraya yazar. Çalışmasını sağlamak için formunuza sürükleyip bırakmanızyeterli olacaktır.Abdülkadir BARLIK

  ×